ZAPISNIK 2014 – 7. seje IO JK Odisej

Datum: 03.09.2014, ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik; DO: M. Dolanc; NO:  J. Lah;
Ostali prisotni: L. Renko.

 Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2014 – 6., z dne 20.08.2014.

1.a       Milan G. – potek priprave na soudeležbo na M12 v Bohinju 06.09.2014, kjer bo mnogoboj klubov.

Dogodka se bo udeležilo 6 članov posameznega kluba. Pričetek ob 10:00.

1.b       23. JESENSKA  JKO REGATA  28.9.2014

vse aktivnosti koordinira – L Renko

17.09.2014 ob 17:00 do 20:00 skiperski sestanek 23. regate in žrebanja bark

dodatno, moderirana delavnica: Kaj storimo za varnost plovbe na regati?  – Janko L

 1. Organizacija predavanja Mitje Zupančiča – “Svetilniki Jadrana” v drugi polovici oktobra.

Termin dvorane dogovori M. Krajnc, uskladitev z M. Zupančičem – M. Grad.

 1. Termin za 8. Sejo: sreda, 8.10.2014 – potrjen v ČS (M.Krajnc)

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2014 – 6. seje IO JK Odisej

Datum: 20.08.2014, ob 18:00 do 19:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad  NO:  J. Lah ;  DO:  L. Brence  Ostali prisotni: L. Renko, B Vnuk, S. Hrvat
NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk, M. Dolanc
OPRAVIČILI: D. Volk, D. Virant, B. Podobnik, S. Rebernik

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2014 – 5., z dne 04.06.2014.
 2. Stanje članstva JKO: 84, od tega verificiranih pri JZS: 12.
 3. Plačila zapadlih dolgov: pokali in ostali dolgovi so redno plačani.
 4. Poročilo o predavanju  VARNO SIDRANJE g. Zupančiča –poročilo zapisal Krajnc, D. Volk ga objavi na spletu.
 5. JESENSKA  JKO REGATA  28.9.14   (Akvatorij, sodnik, rezervacije) – Renko

5.0 Termin za skiperski sestanek:              17.sept.2014 od 17:00 do 20:00  JE POTRJEN  – soba 14, na ČS Dravlje, Miro K

5.1 ureditev registracije regate z Penjalovom – Luka R

5.2 dokončen dogovor z sodnikom – Srečko S, Luka R

5.3 tiskalnik za na regato – Milan G

5.4 dogovor z zaključno fešto v Sukošanu pri Josotu za cca 20-25 EUR – Milan G, Luka R

5.5 regatne številke za na barke – Miro K

5.6 zakuska za nedeljo (pijača, prigrizek) – Janko L

5.7 priprava za moderirano delavnico – Janko L

 1. Piknik, aktivnosti in M12 v Bohinju 30.8.14.  – Milan Grad

7.0 Termin 30.8.2014 M12 ni prost in zato:

7.1 Milan G. predlaga soudeležbo na M12 v Bohinju 06.09.2014, kjer bo četveroboj klubov

Iz JKO se lahko pri tem udeleži 6 tekmovalcev.

 1. Ostalo:  pohodi,  poletna in  družinska jadranje in praktikum:

8.0 Najlepša hvala Zlatku Matiču in Co. za izčrpno in lepo poročilo o »Gojzerjih na Mljetu«

8.1 Lado Brence poročal o uspelem izletu »Na Dobrčo« 19.7., udeležba je bila žal skromna – štirje pohodniki, zato se sprašuje o interesu in smislu tovrstnih aktivnosti.

 1. Prihodnje aktivnosti:

8.0 Lah J. predlaga, da na OŠ Dravlje vzpostavimo stik in tam razširimo interes za naše aktivnosti.

8.1 Spremljajmo spletno stran JZS zaradi aktivnosti in obvez, ki se jim moramo prilagajati.

8.2 Urediti odgovorno osebo JKO na upravnih organih in Ajpes-u.

8.3 V drugi polovici oktobra organizirati predavanje Mitje Zupančiča – Svetilniki Jadrana.

Naslednja redna seja bo predvidoma v sredo 3.9.2014.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2014-5. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 04.6.2014,  od  18:00  do 19:20   v prostorih četrtne skupnosti DRAVLJE

Naslov:  Draveljska ulica 44  1000 Lju.

Prisotni: 

IO:S.Škrlec,  M. Grad, S. Rebernik,  D.Volk

NO: J. Lah ;

DO: M Dolanc

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk

OPRAVIČILI: M. Krajnc,  B. Podobnik, L. Brence D.Virant

OSTALI PRISOTNI:/

VABLJENI:  L.Renko

 

Dnevni red:

1. vpogled v prostore ČS DRAVLJE  sklep:  dogovorjena je uporaba prostorov ;  Janko Lah pripravi »poslovnik»    in poda vse informacije  o stanju  in ostale  informacije o načinu uporabe  in obveščanja o aktivnostih,         obvezali smo se o vseh naših aktivnostih obveščati  tudi  Četrtno skupnost Dravlje !!!

2. Pregled   zapisnika seje  2014 -4  z dne  07.05.2014.

3. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in  JZS: zaradi odsotnosti sekretarja  bo  poročilo na naslednji seji

4.  JZS tekmovalne izkaznice- verifikacija:

Vsi kandidati morajo imeti plačano članarino za JKO klub za 2014. Čas za prijave in plačila do 15.6.

Listo vseh  in plačilo  na JZS koordinira Miro Krajnc. Najkasneje do 20.6!

5.  Preveriti in koordinirati plačila zapadlih dolgov( Pokali za  Ptujčanko… je medtem plačano! )

6.  VARNO SIDRANJE Predavanje v ČŠ Dravlje – vsebina: predava g Zupančič datum  17. 6.  Ob 17:30.

Koordinacija, rezervacija prostorov  in obvestilo članom – Milan Grad – takoj!

Vsem članom kluba JKO s plačano članarino za 2014 bodo brezplačno podeljene  knjige o sidranju!!!

7.  JESENSKA  JKO REGATA  28.9.14   (Akvatorij, sodnik, rezervacije)

vodja dogodka Luka  Renko-  NUJNO  akcija takoj!!  Škrlec bo preveril možnost sojenja – g Alan Kustič.

8.  Jadranje na M12 na Bohinju, nov datum 21. JUNIJ  koordinacija termina z Bohinjčani  organizira in vodi             Dejan Volk.

9.  Piknik, aktivnosti in M12 v Bohinju 30.8.14.  – Milan Grad,  jadrali bomo v sklopu organizacije JK BOHINJ

10.  Dobrča, pohodništvo,  prestavljen je datum  izvedbe na soboto  19.7.2014,  koordinira L Brence.

11.  Poročilo o Ptujčanki in drugih jadralnih aktivnostih ( 1 ekipa iz Ptuja želi sodelovati na naši jesen regati)

12.  RAZNO:  –  Milan Grad nam je poročal in predstavil  predavanje o prvi pomoči na plovilih, ponujena je bila                     tudi  možnost nabave kompleta za medicinsko pomoč po ugodni , znižani ceni.

13. POBUDE: –  Škrlec je podal ustno informacijo o pobudi članov JKO  za podelitev pohval,  priznanj in /ali                                     plaket  za dosedanje delo v klubu. Slep:  IO že sedaj budno spremlja  aktivne prispevke članov                 k delovanju kluba in bo o tem  razpravljal po preteku  letnega obdobja.

14. Naslednja redna  seja bo  v sredo  3.7. 2014.

 

predsednik  Srečko Škrlec

sekretar Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2014 – 4. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 07.05.2014, ob 18:15 do 19:30 v BTC Kratochwill

 

Prisotni:

IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik,

NO: J. Lah ; DO: L. Brence

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk

OPRAVIČILI: D. Volk, D. Virant, B. Podobnik, M. Dolanc

OSTALI PRISOTNI: /

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika seje 2014 – 3  z dne 02.04.2014.

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in JZS: V aprilu vplačala članarino še 2 člana.

3. Spomladanska reg JKO – PTUJČANKA nosilec dogodka – Podobnik. Sklepi IO:
3a. Milan Grad na skiperskem sestanku poudari naj vsaka ekipa JKO navede svoje ime: JKO + »ime«
3b. Vsaka posadka JKO mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo je prevzel Milan Grad.
4. Prisotnost na predstavitvi četrtne skupnosti Dravlje, ki bo v soboto 10.05.2014 pred Mercator centrom Šiška:

4a. Janko Lah pripravi 100 predstavitvenih letakov JKO, 20 pristopnih izjav za razdeljevanje na stojnici in

2 primerni fotografiji jadralca z jadrnico Mini 12 za na stojnico.

4b. Miro Krajnc pripravi vrvi in bitve za demonstracijo vozlov na stojnici.

4c. Miro Krajnc koordinira morebitno delitev stojnice z ŠD Dravlje.

4d. po sobotnem dogodku-v ponedeljek, Janko Lah o poteku predstavitve poroča Marku Zibelniku (ČS Dravlje).

4e. Sekretar in J. Lah organizirata tudi predstavitev JKO na Dnevu četrtne skupnosti Dravlje v soboto 24 ali 31.5.

5. Zaradi zapletov s ceno registracije jadralcev pri JZS in sicer, pooblaščamo Milana Grada de se udeleži skupščine JZS.

6. Majska regata MINI 12 na VIRU pri ZD: dogodek je odlično uspel. S. Rebernik zmagal; I. Simončič tretji ! Dejana Volka prosim da po sklepu IO objavi na spletu poročilo o dogodku, ki ga je prijazno sestavil Boris Smirnov. Dodaj tudi prispevek F. Najdiča ter nekaj primernih fotografij.

Sledijo sklepi IO o dogodkih po koledarju za 2014:

7. L. Brence pripravlja pohod na Dobrčo 31.05.2014.

8. Za termin 14.06.2014 naj vodja dogodka Mini 12 Match race na Bohinju – B. Podobnik pridobi potrditev termina z g. Arhom!

9. Za termin 30.08.2014 naj vodja dogodka Mini 12 Piknik regata na Bohinju – M. Grad pridobi potrditev termina z g. Arhom!

10. Luka Renko naj za 23. Prehodni pokal + open regato JKO naroči termin pri sodniku g. Penjalovu.
11. Naslednja seja bo v sredo 4.6. 2014.

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2014- 3. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 02.04.2014, ob 18:00 do 19:50 v BTC Kratochwill

Prisotni:

IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, B. Podobnik

NO:

DO: L. Brence,

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk, M. Dolanc, A. Krajnc, Bojan Vnuk, F. Najdič, Z. Matič

OPRAVIČILI: D. Volk, J. Lah, D. Virant,

OSTALI PRISOTNI: M. Krebelj,

 

Dnevni red:

 

1.Pregled zapisnika seje 2014 – 2  z dne 05.03.2014.

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in JZS:
Doslej vplačanih 82 članarin JKO in 10 JZS. Prijava na JZS v teku.
Sprejem novih članov,   … izkaznice, ( Miro Krajnc ) tisk novih   do 10.5.

3. AJPES: poročilo je bilo poslano, B. Vnuk sporočila, da je bilanca JKO uspešno zaključena.
4. Spomladanska reg JKO – PTUJČANKA Prijavljene posadke naE350: Podobnik, Marinček, Grad , Raspor; open: Andrej Planinc, Škrlec;            nosilec dogodka – Podobnik.
Sklepi IO:
4a. Ob prijavi na regato naj vsaka ekipa JKO navede svoje ime: JKO + »ime«
4b. Vsaka posadka JKO mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo izobesiti na prizorišču.
4c. JKO pripravi pokale in kolajne za prve tri uvrščene posadke pod zastavo JKO.
4d. Subvencija JKO po 10€ udeležencem Ptujčanke, ki so člani JKO.
5. Majska regata MINI 12 na VIRU pri ZD: prijavljeni skiperji: B. Smirnov, I. Simončič, J. Lah, S. Rebernik.
5a. Sklep IO vsaka jadrnica mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo izobesiti na prizorišču.
5b. Kontaktna oseba in vodja dogodka s strani JKO je France Najdič   Tel: 031 314 486

6. J24: regata je odlično uspela, reportaža je na spletni strani JKO.

7. Hribi: Lado Brence je poročal o nekaj težavah s termini in prestavitvijo dogodkov. Uspel pa je izjemno zanimiv izlet na Sabotin, kjer je bila tudi predstavitev dogodkov iz prve svetovne vojne. 6 zadovoljnih udeležencev.

8. M. Grad je za vsakega člana JKO dobavil knjigo Bobbya Schenka, »SIDRANJE«. Knjige bomo podelili članom ob primerni priložnosti. Verjetno ob pridobitvi novega prostora za dejavnosti JKO.

9. Naslednja seja bo v sredo 7.5. 2014.

Naslednji redni sestanek bo v sredo 7.5.2014.

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2014-2. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 05.03.2014, od 18:00 do 19:50 v BTC-Kratochwill

 

Prisotni:

IO:S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik

NO:  J. Lah

DO:  /

OPRAVIČILI: B. Podobnik, D. Virant, D. Volk, A. Krajnc,

OSTALI:  M. Krebelj, S Colarič, Bojan Vnuk, F. Najdič

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika seje  2014  1.1  z dne 05.02.2014.        A  realizirano;    B.  v postopku

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in  JZS izkaznic  –   Miro Krajnc  –  vsak mesec pred sejo!

3. Sprejem novih članov,   … izkaznice, ( Miro Krajnc )  stara uskladitev do 30.3.  tisk novo   do 10.5.

4. obveznosti  proti JZS ali drugimi subjekti   –  Grad- Škrlec

5  POROČILO aktivnosti na J24  z dne 2.3.14.  PRIPRAVA POROČILA (udeleženci, rezultati, finance) –Rebernik

6. Spomladanska reg JKO   –  PTUJČANKA  17.5 2014  razpis _ nosilec dogodka –  Podobnik

7. Majska regata  MINI 12  na VIR pri ZD   Nosilec   dogodka  – France Najdič

8. Primopredaja poslov, aktivnosti organov starega mandata…sredstev…tehnologije dela… — Grad – Škrlec

9. Razno …   Naslednja seja bo  v sredo  2. 4. 2014.

 

 1. Pregled aktivnosti z zapisnika 1. seje 5.2.2014

A, realizirano:  Ad 1.1,  Ad 1.2,  Ad 1.4,  Ad 2.1,  Ad 2.2, Ad 3.1,  Ad 4.3,  Ad 5.1,  Ad 6.1,  Ad 6.2,

Ad 7.1. (ni bilo interesentov),   Ad 7.2,

B,  v postopku

Ad 1.3  Poštni naslov JK Odisej ostane »Stegne 21, 1000 Lj«, izvedemo preusmeritev pošiljk na naslov sekretarja. Do 30.3.
Ad 1.5.  Sekretar prične z urejanjem baze podatkov članov JKO. (V postopku, ureditev 90% do 20.02.)

Ad 4.1.  Spomladanska regata JKO

Ad 4.2.  Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška

Ad 5.2.  Vsem novim članom bo JKO podelil  članske  izkaznice

 

 1. Sekretar nadaljuje z urejanjem baze podatkov članov JKO. (ureditev 98% do 20.03.)
 2. Osvežitev baze članstva v Excelu na Gmailu – izvedba do 30.3.14. – sekretar
 3. M.Grad je že poslal poročila v JZS. Še finančno poročilo na AJPES.
 4. S.Rebernik in D. Volk sestavita poročilo o uspešnem dogodku J24 z 2.3.2014.  do 14.3 !
 5. Spomladanska regata JKO: do 10.03. čimprej objaviti razpis, kot ga je pripravil B. Podobnik. – Škrlec, Krajnc, prijave naj zbira B. Podobnik.
 6. Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška: priprave v teku, nosilec dogodka je France Najdič.
 7. V postopku izpopolnitve  .
 8. M. Grad objavi razpis otvoritvenega plova JKO za 2014. (že realizirano)
 9.  M. Krajnc objavi anketo študenta pomorstva Andreja Arha in spodbudi člane k izpolnjevanju. (že realizirano)

 

Naslednji redni  sestanek  bo v sredo,  2.4.2014.

 

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik  Srečko Škrlec

Zapisnik volilnega občnega zbora jadralnega kluba Odisej 2014 + priloge 2-10

Volilni Občni zbor (OZ) je bil v torek, 28. 01. 2014 ob 18:00 uri v Tehnološkem parku/B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

1-Otvoritev, izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora JKO.

2-Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2013 in razrešitev vseh odbornikov v mandatu 2012-2013.

3-Obravnava sprememb in dopolnil društvenih pravil JK Odisej.

4-Predstavitev predlaganih kandidatov in volitve le-teh v organe društva.

5-Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2014.

6-Predstavitev jadralskih dogodivščin morjeplovcev Olge in Srečka Pusta.

7-Razno in možnost plačila članarin in rezervacij jadrnic za leto 2014. 

1.   Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Milan Grad je ob 18.20 uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 55 prisotnih od 110 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede točka 6 – Predstavitev jadralskih dogodivščin morjeplovcev Olge in Srečka Pusta.

6. Predstavitev jadralskih dogodivščin morjeplovcev Olge in Srečka Pusta

1.  Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora JKO

 • Predsednik Milan Grad predlaga (19:20uri), da začnemo z delom Občnega zbora in predlaga v izvolitev naslednje delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo ter je OZ soglasno sprejel SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik:      Andrej Krajnc

Zapisnikar:                    Boštjan Podobnik

Overitelja zapisnika:     Matjaž Zaletel, Bojan Vnuk

Verifikacijska komisija: Milan Šinko – vodja, Marko Krebelj – član

Verifikacijska komisija: Milan Šinko – vodja  in  Marko Krebelj – član ugotavlja, da je na  Občnem zboru JKO ob  19.20 uri prisotnih 47 članov in 13 gostov, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom Verifikacijske komisije je arhivirana v tajništvu JKO.

 • Na predlog predsedujočega je OZ Andreja Krajnca sprejel SKLEP štev. 2 : Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.
 • Prisotni člani JK Odisej smo  sprejeli SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ. dnevni red sprejet.

2.   Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2013 in razrešitev vseh članov organov JKO za obdobje 2011-2013

Poročilo IO in RO o delu kluba Odisej za 2013 v preteklem letu je predstavil predsednik IO JK Odisej Milan Grad.

Finančno poročilo za leto 2013 je pripravila blagajničarka Branka Vnuk , predstavil ga je predsednik IO Milan Grad. (priloga 4)

Poročilo o delu nadzornega odbora je predstavil Janko Lah. (priloga 5 )

Poročilo o delu disciplinskega odbora je predstavil Matjaž Zaletel.  (priloga 6)

 Razprava o vseh poročilih skupaj: Darko Tanko je izpostavil slabo obveščanje o odpadlem izobraževanju – v bodoče preprečiti, Lado Brence je poročal o slabi udeležbi na izletih v hribe, v bodoče pripravlja izboljšan program.

 • Predsednik OZ je predlagal sprejem SKLEPA št. 4 , ki je bil soglasno sprejet: OZ sprejema vsebinski poročili (IO/RO) za leto 2013 in finančno poročilo za leto 2013 ter poročili nadzornega in disciplinskega odbora.
 • Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli SKLEP št. 5 : OZ razrešuje odbornike izvoljene za mandat 2012-2013 JK Odisej.

3.    Obravnava sprememb in dopolnil društvenih pravil JK Odisej.

Janko Lah je predstavil predloge sprememb in dopolnil društvenih pravil JK Odisej.

Razprava: Ni bilo razprave.

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo z enim glasom proti sprejeli SKLEP št. 6 : OZ potrjuje spremembe in dopolnila pravil JK Odisej ( priloga 2 ).

Nato je bil sprejet tudi SKLEP št. 7: OZ imenuje tričlansko komisijo: Janko Lah, Janez Zavrl in Dejan Volk, ki pripravi redakcijo in čistopis Pravil kluba, v katerem bodo vsebovane spremembe, ki jih kot celoten dokument Pravila JK Odisej objavi na spletni strani kluba.

4.   Predstavitev predlaganih kandidatov in volitve le-teh v organe društva. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu

IO predlaga kandidatno listo za organe JK Odisej v obdobju 2014-2015

Razprava: Klub nima kandidata za funkcijo blagajnika. Finančno odgovornost za posamezne dogodke bodo nosili nosilci dogodkov, za pobiranje članarine bo skrbel sekretar, zaključno poročilo za AJPES bo pripravila Branka Vnuk.

Nato je bil sprejet  SKLEP 8: OZ soglasno potrjuje predlagane kandidate za organe JKO za obdobje 2014-2015 (priloga 7).

5.   Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2014.

Članarina za leto 2014:

Predsednik občnega zbora je predlagal sprejem sklepa, ki je soglasno sprejet SKLEP :

OZ sprejema višino letne članarine, ki je enaka lanski in sicer v višini 50€, za osebe brez lastnega dohodka v višini 8€, za upokojence pa 25€. Za plačila izvedena do konca februarja pa se članarina zmanjša na 40€ za člane in na 20€ za upokojence.

Novoizvoljeni predsednik Srečko Škrlec, se zahvali OZ za zaupanje in podporo, ter predstavi:

Razprava:

–  Marcel Švab je dodatno predstavil možnost izvedbe jadralnega tečaja na Optimistih za otroke.

– Darko Tanko predlaga objavo odgovornih za komunikacijo s članstvom. Srečko Škrlec je zagotovil  izboljšano izmenjavo s članstvom in drugo javnostjo.

– France Najdič je predstavil planirano regato na otoku Viru pri Zadru na jadrnicah na Mini12 in predlagal udeležbo na regati z ekipo JKO. Predlog bo obravnaval IO.

– Lado Brence je predstavil plan planinskih izletov v letu 2014.

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli SKLEP št. 9: OZ soglasno potrjuje predlagani finančni načrt in program dela za leto 2014.

7.  Razno

Predsednik IO JKO 2012-2013, Milan Grad je predlagal v skladu s 8. členom Pravil JK Odisej podelitev naziva Častnega člana pobudnikom za nastanek JK Odisej in še aktivnim članom, ki imajo posebne zasluge za dolgoletno uspešno delovanje našega kluba. Vsa leta so vidni člani aktivni v odborih in naših dogodkih. Vseskozi aktivno jadrajo in širijo duh našega kluba med somišljenike.

To so člani, ki so bili med pobudniki nastanka JK Odisej 17.9. 1988 v Velem Ižu.

 • Marcel Švab
 • Danilo Novakovič
 • Andrej Planinc
 • Boris Smirnov
 • Srečko Škrlec

– OZ je podelitev naziva soglasno potrdil.

Andrej Krajnc, predsednik delovnega predsedstva OZ, je zaključil delo zbora ob 21:15 uri.

Zapisnikar:                                                                                 Predsednik delovnega predsedstva:

Boštjan Podobnik                                                                                                          Andrej Krajnc

Ljubljana, 28. 01. 2014

Priloge    (vse so objavljene tudi na spletni strani JK Odisej):

 

 1. Dnevni red  – glej zapisnik
 2. Spremembe in dopolnila pravil JKO
 3. Poročilo o delu JKO 2013 IO in RO
 4. Finančno poročilo 2013
 5. Poročilo Nadzornega odbora 2013
 6. Poročilo o delu disciplinskega odbora
 7. Lista voljenih kandidatov za organe JKO 2014-2015
 8. Vizija in ciljske smernice IO JKO 2014
 9. Koledar aktivnosti –dogodkov za 2014
 10. Finančni načrt 2014

Občni zbor JK Odisej, 28.januar 2014 – reportaža in slike

Če je zima letni čas, ko se jadralci nekoliko manj odpravljamo na morje, je zato to čas, ko ga pogosto namenjamo načrtovanju prihodnjih dogodkov, druženju, izmenjavi izkušenj in klepetu. Občni zbor JK Odisej vedno mine v takšnem duhu, zato smo se mnogi veselili tega dogodka že zaradi tega, da bi se ozrli za nazaj in naredili nekaj načrtov za naprej.

Občni zbor je vedno priložnost, da ob formalnostih, ki jih zahteva izvedba občnega zbora, prisluhnemo še kakšnemu jadralnemu doživetju.  V letošnjem občnem zboru smo gostili Olgo in Sreča Pusta.

Njun letošnji nastop smo številni dočakali s cmokom v grlu. Živo  se spomnimo, kako je v zadnjem dnevu jesenske regate JK Odisej 2012 završala novica, da sta zakonca Pust imela nesrečo in havarijo, ob kateri se je njuna jadrnica potopila, Olga in Srečo Pust pa sta se uspešno rešila, nepoškodovana.

Takrat smo si le predstavljali kakšna je to groza, ko jadralec ostane brez svoje jadrnice, ki ni samo plovilo, ampak tudi dom. Opise takratnega dogajanja smo lahko prebrali v različnih prispevkih na spletu. Na voljo so bili tudi fotografski in video posnetki. A to je še vedno malo v primerjavi z v živo izgovorjenimi besedami neposredno prizadetih.

Občni zbor je odprl Milan Grad.

Slika_01

Predno bi občni zbor začel s formalnim delom, je Milan predal mikrofon Sreču in Olgi Pust, da s svojimi besedami opišeta sladke in grenke jadralne izkušnje iz leta 2012.

Srečo je v nekaj stavkih opisal jadralno ruto, ki jo je njuna jadrnica Ciao takrat imela. Podrobno je opisal tudi nesrečo, katere konec je bil potopitev njune jadrnice.  Kljub boleči izgubi se Olga in Srečo nista predala malodušju, ampak sta regato ARC Worild nadaljevala z jadranjem na tujih jadrnicah. Ko sta prispela v Južno Afriko, se je Olga vrnila v Slovenijo, Srečo pa je nadaljeval jadranje na drugih jadrnicah in sklenil svoj  jadralni krog okoli sveta…

Slika_02

Temu predavanju  je sledil formalni del občnega zbora JK Odisej.   V sliki in besedi si poglejmo  nadaljevanje:

Sekretar  Miro   je  medtem že vneto pobiral članarino …

IMAG1128

In nato je  naredil pregled ,  uredil  trenutno člansko listo….

P1040803

Člani  in prijatelji kluba JKO, ter simpatizerji so se  udobno posedli  v naslanjače…

P1040800

Delavni  predsednik  OZ  Andrej  s svojimi pomočniki  prične z  vodenjem zbora…

P1040804

Predsednik prejšnjega mandata Milan  poda vsa poročila o preteklem delu JKO…

IMAG1130

Novoizvoljeni predsednik JKO  Srečko (na spodnji sliki desno) predstavi vizijo kluba, cilje,  predvideni koledar  aktivnosti  in finančni  načrt  delovanja  jadralnega kluba…

Kolega Lado (na spodnji sliki levo) predstavi  program pohodništva in izletov….

P1040806

Številni  prisotni člani  in prijatelji kluba JKO,  vneto poslušajo  predstavljene vsebine,  poročila, programe za prihodnost, skratka kako naprej  …

P1040807

Milan je podelil petim ustanovnim članom plakete z nazivom

»častnega člana JKO »

za dolgoletno članstvo in aktivno vlogo pri delovanju v klubu…

P1040810(1)

Danilu pa kar na delovnem mestu

IMAG1138

Ekipa se predstavi,  izvoljeni organi v delavna telesa vodenja kluba JKO;  žal zaradi odsotnosti na sliki manjkata dve osebi Darja in  Samo….

In za konec,  kot vedno   druženje,  odkriti pogovori, izmenjava mnenj, in seveda pogostitev…

Tekst in slike smo prispevali:

Zlatko Matič

Boris Smirnov

Srečko Škrlec

Album vseh fotografij skupaj

ZAPISNIK 2014-1. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 05.02.2014, od 18:00 do 20:10 v BTC-Kratochwill

Prisotni:

IO:   S.Škrlec, M.Krajnc, D.Volk

NO:  J.Lah, D.Virant

DO:  M.Dolanc,  S.Pivk, L.Brence

OPRAVIČILI: Grad, Rebernik, Podobnik

OSTALI:  /

 

Dnevni red:

1.Pregled zapisnika občnega zbora, razdelitev prioritetnih  nalog v vezi občnega zbora. (zapisnik: Podobnik!)

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin, rezervacij plovil, drugimi obveznostmi  proti JZS ali drugimi subjekti.

3 objavljena sta bila dva razpisa, dve aktivnosti na J24… stanje prijav.. nujne akcije..(Rebernik, Dolanc, Volk )

4. definicija terminov za letni  koledar aktivnosti (Majska regata!!!) in drugo   Nosilci dogodka?

5. Sprejem novih članov, matični podatki … izkaznice, ( Krajnc )

6. Primopredaja poslov, aktivnosti organov starega mandata…sredstev…tehnologije dela…

7. Razno …   Naslednja seja bo  ?? sreda??

 

Ad 1.   1   Zapisnik OZ s prilogami se objavi po dodatku usklajenih prilog, kot je označeno v točkah poročila              1-5  (Škrlec uskladi do 12.2.)

Ad 1.  2   Na spletni strani se osveži podatke aktivnih članov organov JKO.  Izvede Dejan Volk – takoj.

Ad 1.  3  Poštni naslov JK Odisej ostane »Stegne 21, 1000 Lj«, izvedemo preusmeritev pošiljk na naslov sekretarja.  Sekretar poizve kaj je potrebno za izvedbo preusmeritve.  Do 20.2.

Ad 1.  4.  Opomnik za plačilo članarine 2014,  pripravi sekretar, ki ga 14.2. objavi Dejan Volk.

Ad 1.  5.  Sekretar prične z urejanjem baze podatkov članov JKO. (V postopku, ureditev 90% do 20.02.)

 

Ad 2.  1.  Članarino v Klub JKO je za tekoče leto že na občnem zboru vplačalo 53 članov,  poleg tega tudi članarine na TRR  in pristojbine 10 € za verifikacijo tekmovalcev JZS.

Ad 2.  2.  M.Grad je že poslal poročila v JZS.

Ad 3.  1.  Stanje prijav J24: za soboto, 1.3. je prijavljen en skiper brez posadke (J.Lah); za nedeljo, 2.3. so prijavljene 4 posadke.  Potrebno je objaviti opomnik na dogodek, saj je trenutni odziv skromen.
(objava Volk  do 12.02.)

 

Ad 4.  1.  Spomladanska regata JKO: IO podpira predlog B.Podobnika o soudeležbi na Ptujčanki, kjer lahko vzporedno izvedemo »interno regatno uvrstitev JKO«. Morda dodamo v sklop dodatni dan pred pričetkom Ptujčanke.  Sklep:  do 20 2. Se pripravi podatke in pripravi razpis za objavo (Podobnik)

Ad 4.  2.  Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška: JKO pošilja 4 udeležence na dogodek, ki bo med prvomajskimi prazniki, nosilec dogodka je France Najdič. Do 28.2 se izvede objavo.   Prioriteta udeležencev JKO je lanska uvrstitev na Bohinjski regati.

Ad 4.  3.  Jesenska regata monotip Vektor 36; vplačanih je 8 plovil, prosto je le še eno.
Objavi sekretar članom po E-mailu.   Nosilec dogodka je Luka Renko.

 

Ad 5.  1.  Pristopno izjavo v klub je podal Janez Terčon  z 28.01.2014,  potrjujemo sprejmemo v klub.

Ad 5.  2.  Vsem novim članom bo JKO podelil  članske  izkaznice,  vabljeni ste tudi dosedanji člani klluba, da v primeru izgube izkaznice javite,  za ponatis nove izkaznice. ( koordinacija, izvedba do 30.3.14.  sekretar)

 

Ad 6.  1.  Blagajniške zadeve pregledamo in uredimo na sestanku S.Škrlec, M.Krajnc, M.Grad, B.Vnuk, ki bo najkasneje do 11.02.14.

Ad 6.  2.  Primopredajo  dokumentacije, inventarja ,  tajniških in ostalih poslov dokončamo do 20.02.14.

Zadolženi  smo vsi člani organov JKO starega in novega mandata.

 

Ad 7.  1.  Klub ima na voljo 15 brezplačnih vstopnic za navtični sejem v Avstriji – Tulln termin 06-09 Mar 2014.  Ponudbo objavi sekretar članom po E-mailu.

Ad 7.  2.  Na članske E-maile damo poizvedbo po klubskem prostoru za sestanke in izobraževanja v Ljubljani. Izvede sekretar.

Ad 7.  3.  Klub JKO bo imel praviloma  sestanke vsako prvo sredo v mesecu ob 18:00.

Naslednji redni  sestanek  bo   5.3.2014.

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 12. SEJE IO, RO in NO JK Odisej

Datum: 19.02.2013

Prisotni: Milan Grad, Miro Krajnc, Marko Krebelj, Dejan Volk, Breda Zaletel, Matjaž Zaletel, Samo Rebernik, Janko Lah, Bojan Vnuk, Branka Vnuk, Srečko Škrlec, Andrej Krajnc, Lado Brence, Srečko Povalej, Borut Remic, Andrej Kosec, Stane Hrvat, Alenka Babič.

Dnevni red:

 1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej.
 2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov.
 3. Otvoritveni plov JK Odisej 2013.
 4. 10. regata J – 24 2013.
 5. Razno
1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej

Podpisniki so se udeležili seje, pregledali zapisnik in ga overili s podpisom.

2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov
 1. Regatno jadranje

a)    Otvoritveni plov (OP): letos se bo izpeljal. Predlog datuma izvedbe 14.3.2013, da bomo na vodi pred J24. Bojan Vnuk bo skrbnik OP, start bo v Zadru. Povabilo bo še ta teden objavljeno. Možna udeležba na lastnih barkah ali kot soudeleženec. Prvi večer druženje, nato Žman. Trajanje: 14.-17.3. do 12h vrnemo barke. Ocena vseh stroškov: cca. 220€ na osebo.

b)    Jubilejna 10. regata J24 Izola, 23.3.2013. Skrbnik je Dejan Volk. Ker gre za jubilejno regato se predlaga tisk majčk (6€/osebo). Predlog so malo lepši in dražji pokali – 30% višja cena. Do konca tedna se da elektronsko najavo skiperjem za dogodek. Predvidena cena 50€ na osebo.

c)    Zejčkov memorial v Izoli, točen datum bo še določen (odvisno od Cleanporta) – predvidoma konec maja, začetek junija. Skrbnik: Boštjan Podobnik.

d)    Majska regata, open, predviden datum je 18.5.2013. Skrbnik: ni še določen. Ena od pobud je bila Odisej na Palagruži (start v Splitu, nočni plov na Palagružo).

e)    Match race Bohinj Mini 12, predviden datum izvedbe je 9.6.2013. Skrbnik: France Najdič.

f)     Družinska regata v Bohinju na Mini 12, datum je 24.8.2013. Skrbnik: Milan Grad (rezervacija).

g)    Jesenska regata JK Odisej, določen datum je 29.9.2013. Skrbnik za regato je Stane Hrvat. Ena barka je še prosta. Monotip izpljuje iz Sukošana, start bo nekje pri Zadru.

h)   JK Odisej na Barcolani, datum 13.10.2013. Skrbnik: Srečko Škrlec.

i)     Zaključni plov JK Odisej, predviden datum bi bil 26.10.2013, skrbnik Milan Grad.

 1.  Izobraževanja

a)    Tečaj za radiotelefonijo, mornarja motorista, itd… Skrbnik: Srečko Povalej.

b)    Mini 12, predvidoma popoldne (malo prej iz službe). Izobraževanje bi se v letu 2013 izvedlo 2-3x. Druga polovica maja in v juniju. Zadolžen Milan Grad

c)    Praktikum na morju. Skrbnik: Srečko Škrlec.

d)    Predavanja: (i) Jadralno dvobojevanje (še pred regato Mini 12 Match race). (ii) Pobuda se je pojavila za Regatna pravila. (iii) Varnost na morju.

e)    Izleti, skrbnik: Lado Brence.

f)     Plesne aktivnosti. Skrbnik: Andrej Krajnc

g)    Veliki gala JK Odisejev ples, nekje v jeseni – ob 25. letnici društva.

3. Otvoritveni plov JK 2013

Razpis – povabilo 22.3. 2013 – Bojan Vnuk

4. 10. regata J – 24 2013

Povabilo skiperjem še ta teden, do 23.2. Razpis do 1.3. 2013. Uskladitev majic, pokalov, pogostitve… Dejan Volk

5. Razno

i)     Koledar aktivnosti objavljen še v februarju..

ii)    Najemi jadrnic preko kluba posebej niso organizirani. Možnost pri Milan Gradu, ki posreduje plovila pri podjetju Z Vetrom, ki deluje kot agencija.

iii)   Objavi se obvestilo za plačilo članarin v letu 2013.

iv)   Iziju se predajo zapisnik in poročila OZ za objavo na spletu.

v)    Draganu Penjalovu se potrdi regato 29.9. 2013.

vi)   Marko Krebelj, Saša Bizjak in Milan Grad – primopredaja klubske dokumentacije.

Zapisal:
Marko Krebelj