ZAPISNIK 2015-9. seje IO JK Odisej

Datum: 04.11.2015, od 18:00 do 19:50 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;B. Podobnik;
NO: J. Lah; D. Virant; DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 8.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Poročila , komentarji in analiza k dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.  (poročilo o 24. jesenski regati –  poroča L. Renko)
 4. Volitve v organe JKO za sledeči mandat:  poročilo o izvedbi RAZPISA VOLITEV, evidentiranje kandidatov.
 5. priprava na sledeče planirane akcije JKO:  zaporedje kot v koledarju planiranih dogodkov:
  – tradicionalni zaključni plov (prijave v teku – poroča  M. Grad)
  – udeležba na regati Elan impression week –  start 4.11.2015.    ( prijave v teku – informacije-poroča  S. Škrlec )
  – prednovoletno srečanje  članov in simpatizerjev JKO  bo  24.11. 2015 ( – poroča M. Krajnc )
  – Prijave na Predbožično regato Vrsar -Premuda – start 2.12.2015 ( prijave so v teku – informacije-poroča S.Škrlec )
  – Izbira predavatelja za popestritev Občnega zbora januarja 2016 ( – poroča M. Krajnc )
 6.  razprava o izbiri in rezervaciji jadrnic za 25. tradicionalno jesensko regato JKO   ( poroča M.Grad )
 7.  program aktivnosti za 2016   glej prilogo – potrditev in dopolnila?!
 8. Razno   – pobude, predlogi…
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 8. pričakujemo, da M. Dolanc pripravi in rezervira jadrnice za tradicionalno »13. regato J24« spomladi 2016. Če J24 ni več na voljo, preveri možnosti najema podobnih plovil.
 2. Stanje članstva je – 86. Sprememb ni.
 3. Vodja dogodka 24. regate JKO L. Renko in I. Žilič sta pripravila poročilo, ki je objavljeno na spletni strani JKO. D. Volk doda nove povezave za ogled fotografij.   IO JKO je pohvalil vodji dogodka – Luko Renka in Ivana Žiliča za odlično organizacijo.
 4. Postopek volitev v organe JKO za sledeči mandat se je pričel: postopek RAZPISA VOLITEV je objavljen na spletni strani. – D. Volk pripravi spletno mesto za evidentiranje kandidatov.
 5. Priprave na sledeče načrtovane dejavnosti JKO:
  – Tradicionalni zaključni plov bo 6.-8. novembra 2016. Polna je ena jadrnica, vodja dog. M. Grad.
  – Udeležba na regati Elan impression week- interesentov ni, zato odpade iz programa.
  – Prednovoletno srečanje članov JKO, simpatizerjev in krajanov bo 24. novembra 2015 v mali dvorani ČS Dravlje. Vodja dogodka sta S. Pivk in S. Colarič. Srečanje bo popestreno s predavanjem o rekreacijskem ribolovu na morju za začetnike, ki ga pripravi M. Krajnc.
  – Za Predbožično regato Vrsar – Premuda – start 2.12.2015, so v teku prijave – vodja dogodka S. Škrlec (041 678 226).
  – Za popestritev občnega zbora konec januarja 2016 zbiramo predloge za predavatelja s poljudno jadralsko pomorsko temo.
 6. Razprava o izbiri in rezervaciji jadrnic za 25. tradicionalno jesensko regato JKO: M. Grad je pripravil ponudbe flot jadrnic. Od štirih flot ki so na voljo, je IO JKO glede na glasove skiperjev in z ozirom na kombinacijo regate z JK Loka sprejel: SKLEP 1: regato se izvede na Vectorjih 361 ponudnika Asta yachting.
 7. Program aktivnosti JKO za 2016: – D. Volk pripravi spletni način anketiranja članov JKO o predlaganih aktivnostih kluba v 2016.
 8. Razno:
  – JZS je sklicala skupščino Sekcije za velike jadrnice pri JZS, ki bo v sredo 11.11. ob 18:00. skupščine se bosta iz vrst JKO udeležila predsednik S. Škrlec in sekretar Miro Krajnc.
  – Verifikacija jadralcev pri JZS za leto 2016 je možna od 1.11 do 30.11.2015. Po tem roku je cena verifikacije dvojna. Za podaljšanje verifikacije šteje, če je bil tekmovalec verificiran v zadnjih petih letih. Za člane JKO, ki bi se radi verificirali pri JZS je IO JKO sprejel:
  SKLEP 2: do 27.11.2015 vplača 12€ na TRR JKO s pripisom »verifikacija IME JADRALCA pri JZS«.

  Naslednja seja bo v sredo, 02.12.2015 ob 18:30 v prostorih ČS Dravlje.
  Zapisal:  sekretar JKO
  Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2015-8. seje IO JK Odisej

Datum: 14.10.2015, od 18:00 do 20:10 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;
NO: D. Virant; DO: M. Dolanc, S. Pivk, L. Brence;
Vabljen: L. Renko, D. Kovačič, S. Colarič;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 7.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.
 4. Stanje medklubska regata na J24 v Izoli (17.10. 2015). Nosilec dogodka Boštjan Podobnik bo poročal o pripravah.
 5. Priprava na sledeče planirane akcije JKO.
 6. Razno
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 7 je podanih nekaj predlogov za prilagoditev višine članarin. IO še zbira predloge za morebitne spremembe statuta JKO v tem členu.
 2. Stanje članstva je – 86. Vplačana je bila ena redna članarina.
  Sklep 1: V članstvo se sprejme nov član s člansko številko 467.
 3. 24. regata JKO je uspešno zaključena. Vodja dogodka L. Renko pripravlja poročilo.
 4. Medklubska regata na J24 v Izoli (17.10. 2015) je bila žal odpovedana zaradi premajhnega števila prijavljenih klubov (4) in rezerviranih jadrnic (5). B. Podobnik bo ponovil razpis marca 2016.
 5. A) M. Grad bo v naslednjih dnevih pripravil poizvedbo za floto jadrnic za 25. monotip regato JKO.
  B) Tradicionalni zaključni plov novembra 2016 pripravi M. Grad.
  C) Prednovoletno srečanje članov JKO, simpatizerjev in krajanov bo 24. novembra 2015 v mali dvorani ČS Dravlje. Vodja dogodka sta S. Pivk in S. Colarič. Srečanje bo popestreno s predavanjem o rekreacijskem ribolovu na morju za začetnike, ki ga pripravi M. Krajnc.
  D) M. Dolanc pripravi in rezervira jadrnice za tradicionalno 13. regato J24 spomladi 2016.
 6. Razno:
  Sklep 2: Razpis za volitve v organe JKO za obdobje 2016-2017 se prične.
  Sklep 3: IO izvoli volilno komisijo v sestavi: predsednik D. Volk, člana L. Brence in D. Virant.

Naslednja seja bo v sredo, 4.11.2015 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2015-7. seje IO JK Odisej

Datum: 02.09.2015, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, B. Podobnik, M. Grad, S. Rebernik;
Vabljen: L. Renko.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 5. in 6.
 2. Stanje članstva.
 3. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.
 4. Objava razpisa za bližnjo 24. regato JKO. Nosilec dogodka Luka Renko, ki bo poročal o poteku priprav.
 5. Jadranje na mini 12 v Bohinju. Poroča Milan Grad.
 6. Objava in promocija medklubske regate na J24 v Izoli 17.10. 2015. Poroča nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 7. Razno
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 5. in 6. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva je nespremenjeno – 84.
 3. Poročila so izdelana in objavljena.
 4. Razpis 24. regate JKO je L. Renko 29.07.15 objavil na spletni strani.
  Prijavljenih je 9 posadk v monotipu in 2 posadki v open.       Do 14.09.15 je potrebno poslati sezname posadke.
  16.09.15 ob 18:00 je na ČS Dravlje skiperski sestanek z žrebom plovil.
 5. V Bohinju zaradi pozne otvoritve letos ni možno organizirati dogodka na Mini 12 v okviru JKO.
 6. Vabilu na medklubsko regato na J24 v Izoli 17.10. 2015 so se odzvali trije klubi, potrebno je ponoviti vabilo in pripraviti razpis do 17.09.2015.
 7. Razno:a) Razvila se je razprava o višini članarine za nove pristopnike v vrste JKO.
  Želeni so predlogi za obravnavo in sprejem na OZ v 2016.

  b) Na 24. regati JKO je poleg predvidenih nagrad izglasovan predlog da:
  Nagradimo zmagovalca Overall,
  saj bo tako možnost osvojitve nagrade povečala interes za prijavo in s tem povečala množičnost.
  Po krasni ideji predlagamo nagrado ” JKO plača prijavnino za J24 jadrnico “da jo podelimo overall zmagovalcu 24. jesenske regate JKO.   Zmagovalec regate (skiper) naj ima možnost podeliti nagrado članu lastne posadke , če je le ta član kluba, sicer nagrada pripada naslednjemu, glede na uvrstitev članu JKO!

  c) Predsednik JKO S. Škrlec o varnosti na regatah:

  Člani JKO ugotavljamo, da na naših regatah občasno prihaja do konfliktnih situacij, ki se jih naknadno rešuje s protesti, ali pa so le povod za neskončne debate “kdo ima prav”.    Zato ponovno predlagamo vsem udeležencem, da si natančno preberejo veljavne akte kluba , ki precizno določajo poslanstvo JKO to je fairplay in s tem tudi naše dolžnosti in pravice: glej
  1—Kodeks – 10 zapovedi JKO:   zapovedano ob ustanovitvi kluba JKO dne 17.09.1988.
  A. bodi pozoren na člen 6. (varnost in zadovoljstvo)
  B. poglej člen 9. ki omenja: izkušnje delimo z potencialnimi novimi člani – vendar pozor!!!   (dodatna opomba) “svoje, vendar le pozitivne izkušnje posredujmo posadki in novim potencialnim skiperjem. Ne učimo in navajajmo jih na konfliktni pristop !!! ”
  2.—Tekmovalna pravila za jadralce: (Paul Henderson, bivši predsednik ISAF)
  člen 5 pravi: Izogibaj se dotikom, namen regatnih pravil je preprečevanje dotikov, ne pa izzivanje nesreč!!!

  3— Regatna pravila JK Odisej: zapisal Mitja Holynski pred regato leta 2002 !
  A. člen 3   pravi: Izogibajte se trčenju. Regatna pravila preprečujejo trčenja in ne vzpodbujajo napadalne taktike.
  B. člen 13.   V dvomljivem položaju raje dajte prednost, kot, da jo kasneje uveljavljate s protestom.

  4—Vrhunski jadralci odlično obvladajo pravila: zapisal Zvonko Hočevar.
  Na večkrat ponovljenih predavanjih smo se dodobra naučili pravil, sprejmimo še sporočilo, ki pravi:
  Za osvežitev povejmo, da na morju velja pomorsko pravo, ki temelji ali je pisano predvsem iz vidika varnosti (tako ljudi kot stvari) in so pravice, dolžnosti, ukrepanja in odgovornosti zmeraj na vseh udeleženih. Na kratko, osnovno izhodišče pri dogodkih na morju je, da je v osnovi krivda enakomerno razdeljena na obe strani (50 proti 50). Presoja in dokazuje se kaj in kako so udeleženi ukrepali, v skladu s pravili ali ne, in se glede na ugotovitve manjša ali veča razmerje krivde. Na morju gre za pravice in dolžnosti, ne pa za kdo ima prav ali narobe kot je to pravno na kopnem.

  Vsa citirana gradiva (1-4) so zapisana na naših spletnih straneh JKO glej poglavja, poišči v meniju O KLUBU> članstvo> kodeks   ; in v meniju PRIROČNIK>regatna pravila> (naslovi zgoraj citiranih vsebin) . Te vsebine smo pogosto potrdili na naših srečanjih.

Naslednja seja bo v sredo, 14.10.2015 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2015- 5. seje IO NO in DO JK Odisej

Datum: v sredo, dne : 06.05.2015 od 18:00  do 19:15 v  prostorih četrtne skupnosti DRAVLJE

Prisotni:
IO:  S. Škrlec,  M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;
DO: L. Brence,  Silvo Pivk;
Vabljeni:  L. Renko,  I. Žilič, S. Hrvat

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 4.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Poročilo predsednika JKO z redne skupščine JZS, ki je bila dne 01.4.15. v Izoli. Kako naprej!?
 4. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj:

4.1- regata J24  v Izoli (12.4. 2015)  vodja dogodka  Dejan Volk

4.2- napredno jadranje, usposabljanje (8. -12. 4. 2015) vodja dogodka Srečko Škrlec

4.3- regata v sklopu Ptujčanke (16. -19. 4.2015) vodja dogodka Boštjan  Podobnik

 1. objave in razpisi za bližnje dogodke. Nosilci dogodkov  naj imajo izdelane predloge za objavo!

5.1-  Majski družabni plov 21.-24.5.15. nosilca dogodka Milan Grad in Stane Hrvat (povabilo je objavljeno).

5.2-  jadranje na mini 12 v Bohinju  . Junij,  info Milan Grad.

5.3-  24. jesenska regata JKO  od 27. -29. 9. nosilec dogodka Luka Renko in Ivan Žilič.

 1. Razno.

Potek seje,  stanje in sklepi:

 1. iz zapisnikov prejšnih sej ni odprtih tem za obravnavo .
 2. stanje članstva ob koncu aprila2015:  aktivnih s plačano članarino je 84 članov !
 3. predsednik JKO Škrlec se je 01.04.15 udeležil skupščine JZS. Glede na obravnavano gradivo in tematiko je podprl sprejem novega statuta JZS. Problematika zveze, razlogi za nov statut in dogajanje na skupščini je podan v poročilu, ki ga je Škrlec posredoval organom JKO dne 7.4.2015. poročilo je arhivirano v dokumentaciji JKO.   Sklep : JKO organi spremljamo delovanje v JZS in ohranjamo naš status v zvezi. Več info tudi na spletu JZS !!!

4.1   J24 regata – Organizacija in izvedba je odlična, ni pripomb, zato nadaljujemo z tradicijo. Izčrpno poročilo je podano na spletnih straneh JKO  www.odisej.org

4.2 Napredno jadranje, usposabljanje. V izvedbi sta sodelovali dve posadki, na dveh jadrnicah  skupaj 11 udeležencev, od tega žal le trije aktivni člani JKO. Kaj res ni zanimanja za dvig znanja in izkušenj v jadranju med članstvom kluba, v anketi JKO o željah članov je bilo zaznati znatno večje zanimanje za tovrstna jadranja !?

4.3   Odjadrali smo 21.pomladansko regato JKO, tokrat v sklopu organizacije s Ptujčanko – sodelovalo je 5 ekip JK Odisej od skupaj 27 udeleženih. Dobra organizacija, rezultatsko smo se odrezali zelo dobro v primerjava z ostalimi ekipami. Izčrpno poročilo je podano na spletnih straneh JKO  www.odisej.org

5.1 Majski družabni plov – trenutno so prijavljene 4 jadrnice. Na spletni strani JKO je objavljeno   povabilo z vsemi podrobnostmi programa jadranja. Vabljeni!!!

5.2 Mini 12 – v mirovanju. Zaradi neodločenega statusa v Bohinju čakamo na razplet in pripravo bark.

5.3. 24. jesenska regata. – 9 bark oddanih. Luka Renko, vodja dogodka preveri pri sodniku ali je prost. Pred dopusti se objavi razpis. Vse aktivnosti so v teku!

 1. Razno

— Dnevni pohodi, izleti v hribe – zaradi zdravstvenih razlogov vodje dogodka odloženo do nadaljnega.

—   Naslednja seja bo v sredo, 3.6.2015 vprostorih ČS Dravlje.

Zapisal: na osnovi osnutka Dejana Volka,  predsednik JKO   Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2015-4. seje IO JK Odisej

Datum: 01.04.2015,  od 18:00 do 18:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO: M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik;
Vabljen: S. Hrvat.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 3.
 2. Stanje članstva.
 3. Poročilo o Okrogli mizi JZS – Samo Rebernik.
 4. Poročilo otvoritvenem plovu.
 5. Potek priprav za J24 – stanje.
 6. Potek priprav za skipersko-napredno jadranje – stanje.
 7. Potek priprav na Ptujčanko – stanje.
 8. Priprava razpisa za skupni majski plov v floti.
 9. Razno

Sejo zaradi opravičene odsotnosti predsednika vodi sekretar M. Krajnc.

IO ugotovi, da nismo sklepčni. Zato so sklepi potrjeni po izvedbi dopisnega glasovanja.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -3. seje ni odprtih zadev.
 2. SKLEP 1: V članstvo se sprejme nove člane s člansko številko 464, 465 in 466.
 3. Skupščine JZS se je s pooblastilom JK Odiseja udeležil Srečko Škrlec. Na glasovanju je dal glas JKO ZA sprejem novega statuta JZS.
 4. Otvoritvenega plova se je udeležilo 12 oseb na dveh plovilih. Plov je botroval pristopu treh novih članov v vrste JKO. Poročilo bomo po pripravi objavili na spletni strani.
 5. Na regato J24 so se že prijavile 4 ekipe, še 3 pričakujemo.
 6. Za to jadranje razen ene posadke ni širšega interesa.
 7. Ptujčanka: 5 posadk JKO je prijavljenih.
 8. Majski skupni plov: SKLEP 2: do 14.04.2015 mora biti izdelan in objavljen razpis dogodka.

  Naslednja seja bo v sredo, 6.5.2015 v prostorih ČS Dravlje.

  Zapisal in dopisno sestavil:
  sekretar    Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2015-3. seje IO JK Odisej

Datum: 04.03.2015,  od 18:00 do 20:10 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk, B. Podobnik;
NO: J. Lah;    DO: S. Pivk, L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 2.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Raba sredstev kluba v dobro članov – predlogi članov IO JKO.
 4. razpisi za bližnje dogodke. Nosilci dogodkov naj imajo izdelane predloge za objavo!
 5. a) Otvoritveni  plov 26.3.-29.3. nosilca dogodka  Bojan Vnuk in Milan Grad.
 6. b) J24  regata bo 12.4. v Izoli, nosilec dogodka Dejan Volk.
 7. c) Skipersko, napredno jadranje Červar-Cres in nazaj 9.4.-12.4.  nosilec dogodka Srečko Škrlec.
 8. d) 21.pomladanska regata JKO v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 9. e) skupni plov – druženje v floti 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, nosilec dogodka Stane Hrvat.
 10. Razno.

IO  je sprejel  predlagani  dnevni  red.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -2. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva: vplačanih je že 75 članarin,  SKLEP 1: V članstvo se sprejme nov član s člansko številko 463.
 3. Predsednik kluba S. Škrlec poziva k pripravi aktivnejših predlogov za rabo sredstev v korist članov. SKLEP 2: S. Rebernik zadolžen za iskanje inštruktorjev jadranja v paketu najema plovil.
 4. SKLEP 3: za posamezne plove izdelati razpise in jih objaviti vsakega posebej. a) Milan Grad za otvoritveni plov 26.3.-29.3. pripravi podroben razpis. b) Dejan Volk za J24 regato 12.4. v Izoli pripravi podroben razpis. c) S. Škrlec za skipersko-napredno jadranje Červar-Cres in nazaj 9.4.-12.4 pripravi razpis. d) B. Podobnik za 21.pomladansko regato JKO v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. pripravi podroben razpis. e) S. Hrvat za skupni plov – druženje v floti 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, pripravi razpis.
 5. SKLEP 4 : S. Rebernika prosimo z udeležbo na Okrogli mizi na temo Novi statut Jadralne zveze Slovenije, 16.3 2015 ob 18:00v prostorih KD Group v Ljubljani.Naslednja seja bo v sredo, 1.4.2015 v prostorih ČS Dravlje.Zapisal:    sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
  predsednik   Srečko Škrlec

Občni zbor JKO v letu 2015

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA v letu 2015
JADRALNEGA KLUBA ODISEJ

Občni zbor (OZ) je bil v sredo, 28. 01. 2015 ob 18:00 uri v ČS Dravlje, Draveljska 44, 1000 Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Občnega zbora;
 2. Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov na Občnem zboru;
 3. Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014
 4. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu ter delu DO in NO v letu 2014;
 5. Obravnava rezultatov elektronske ankete o predlogih aktivnosti v JKO za 2015;
 6. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015;
 7. Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji;
 8. Razno: možnost plačila članarine JKO in rezervacij jadrnic za leto 2015;
 9. Družabni del, priložnostna zakuska, srečanje prijateljev in znancev

1.     Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Srečko Škrlec je ob 18.20 uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 47 prisotnih od 93 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede predstavitev – video projekcija člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji.

7.     Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji

Zlatko Matič je s slikami in opisom predstavil enotedensko jadranje dveh jadrnic s posadkama JKO po Egejskem morju maja 2014.

2.     Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije OZ JKO

Predsednik Srečko Škrlec ob 19:40 predlaga, da začnemo z delom občnega zbora in predlaga v izvolitev delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo in OZ je soglasno sprejel:
SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik:     Janez Zavrl
Zapisnikar:                   Iztok Toplišek
Overitelja zapisnika:     Bojan Vnuk in Uroš Grošelj
Verifikacijska komisija:  Gregor Feist in Boris Smirnov

Verifikacijska komisija: vodja Gregor Feist in član Boris Smirnov ugotavljata, da je na občnem zboru JKO ob 19:40 uri prisotnih 39 članov in 3 gosti, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom verifikacijske komisije sta priložena (priloga 1).

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel
SKLEP št. 2: Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.

Predsedujoči OZ je prebral dnevni red in predlagal, da se na dnevni red umesti dodatna točka 3- Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014. Drugih dodatnih točk ni nihče predlagal.
Prisotni člani JK Odisej smo sprejeli
SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ z dodatno točko kot je predlagano.

3.     Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 4: Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014 z dne 28.1.2014.

4.     Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO za leto 2014, ter poročil o delu DO in NO

Poročilo IO o delu JKO v letu 2014 je predstavil predsednik IO JK Odisej Srečko Škrlec. (priloga 2)

Finančno poročilo 2014 je pripravila članica Branka Vnuk, predstavil pa ga je predsednik IO Srečko Škrlec. (priloga 3)

Poročilo o izletih v hribe (priloga 4) in plan za leto 2015 (priloga 5) je predstavil Lado Brence.

Poročilo o izletih na Krk in Mljet je predstavil Zlatko Matić.

Poročilo o delu disciplinskega odbora 2014 je predstavil Marko Dolanc. (priloga 6)

Poročilo o delu nadzornega odbora 2014 je predstavil Janko Lah. (priloga 7)

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo o predstavljenih poročilih.

 • Andrej Kosec je postavil vprašanje zakaj ni poročila regatnega odbora. Predsedujoči OZ Janez Zavrl je pojasnil, da je bil v skladu s spremembo pravil JKO, ki je bila potrjena na OZ leta 2014, regatni odbor ukinjen.
 • Milan Grad je pripomnil, da bi zato IO moral predstaviti poročilo o regatnih in jadralnih aktivnostih kluba v letu 2014. Predsednik IO Srečko Škrlec je dodatno naštel in obrazložil vse regatne in ostale z jadranjem povezane aktivnosti kluba v letu 2014 in povedal, da je še več podrobnosti zajetih v poročilu IO o delu kluba, ki je bilo že predhodno objavljeno na spletu.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 5
: OZ sprejema vsebinska poročila IO, finančno poročilo, ter poročili disciplinskega in nadzornega odbora za leto 2014.

5.     Rezultati elektronske ankete o predlogih članov JKO za 2015

Član IO Dejan Volk je informativno predstavil rezultate spletne ankete, ki je bila pripravljena v januarju in zaključena tik pred OZ.

IO bo na osnovi predlogov in dodatne detajlne analize pridobljenih podatkov izdelal časovni in izvedbeni načrt za uvrščanje predlaganih aktivnosti v naš vsebinski koledar dogajanj.

 • Milan Grad je vprašal, ali gre za enako anketo, kot je bila v papirni obliki izvedena na prednovoletnem srečanju.
  Predsednik Srečko Škrlec je pojasnil, da gre za nekoliko dopolnjeno verzijo tiste ankete, tokrat izvedene še po spletu, da se da možnost odgovarjanja čim večjem krogu članov.
 • Dejan Volk je pripomnil, da je nekoliko razočaran nad odzivnostjo članov. Čeprav je bila anketa poslana na približno 200 elektronskih naslovov je bilo do zaprtja ankete le 25 odgovorov.

6.     Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015

Predsednik Srečko Škrlec se je zahvalil OZ za sprejem poročil, izkazano zaupanje in podporo pri delu odborov kluba JKO v 2014, ter predstavil program delovanja – vsebinski plan (koledar aktivnosti) (priloga 8) in finančni načrt za leto 2015 (priloga 9).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo.

 • Milan Grad je napovedal otvoritveni plov v zadnjem tednu meseca marca. Opozoril je tudi, da so prijave za Ptujčanko že odprte in da je možno še rezervirati barke za septembrsko regato v razredu open (monotip barke so že razprodane).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli:
SKLEP št. 6: OZ soglasno potrjuje predlagani program dela in finančni načrt in za leto 2015.

IO je predlagal, da v letu 2015 članarina ostane nespremenjena.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 7: OZ sprejema višino letne članarine, ki je enaka lanski in sicer v višini 50€; za upokojence 25€; za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta pa v višini 10€. Za plačila izvedena do konca februarja, pa se članarina zmanjša na 40€ za člane, na 20€ za upokojence in na 8€ za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta .

8.     Razno

Na predlog članov IO je bila v sklepnem dejanju izvedena še podelitev sledečih zahval, priznanj in častni naziv komodor posameznikom kot sledi v nadaljevanju tega zapisa.

Zahvalo za aktivno delo v klubu prejmejo:

 • Samo Rebernik, Boštjan Podobnik, Dejan Volk, Miro Kranjc, Srečko Škrlec, Milan Grad, Janko Lah, Darja Virant, Marko Pleteršek, Marko Dolanc, Lado Brence in Silvo Pivk za večletno aktivno prizadevanje in nesebično delo v izvršnih odborih kluba.
 • Luka Renko, Boris Smirnov, France Najdič, Branka Vnuk in Zlatko Matić za nesebični trud pri organizaciji in vodenju dogodkov v JKO.
 • Marcel Švab, Andrej Planinc in Matjaž Zaletel kot komodorji, ki zvesto nadaljujejo tradicijo in so redni člani JKO.
 • Marko Zibelnik, Nataša Kržan in Simon Širnik za prispevek in pomoč pri povezovanju društev in organizacij.
 • Adrijano Švab za zdravstveno oskrbo članov JKO vse od časov ustanovitve kluba.
 • Dragan Penjalov za vzpodbude in nasvete ter prispevek k dvigu naše navtične kulture.

Dobitniki zahval so prejeli v dar knjigo SVETILNIKI avtorja Mitje Zupančiča.

Priznanje s plaketo za prispevek pri delovanju in razvoju kluba prejmeta:

 • Zlatko Matić in Lado Brence za prispevek pri delovanju in razvoju kluba ter za organizacijo aktivnosti.

Častni nazivi komodor JK Odisej prejmeta:

 • Luka Renko in Dejan Volk, da z lastno vizijo, lastnim vzgledom in nasveti mlajšim članom še naprej prispevata k nadaljnji rasti in kulturi delovanja kluba.

Vsem aktivnim (s plačano članarino) članom JKO v letu 2014 klub podarja knjižico SIDRANJE avtorja Bobbyja Schenka.

Janez Zavrl, predsedujoči OZ, je zaključil formalni del zbora ob 21 uri in prisotne povabil na druženje ob prigrizku.

9.     Družabni del

Med družabnim delom je bilo možno pri sekretarju kluba Miru Kranjcu poravnati članarino za leto 2015 in se dogovoriti za rezervacije jadrnic za regate.

Zapisnikar:                                                                                                               Predsednik delovnega predsedstva:
Iztok Toplišek                                                                                                                                                 Janez Zavrl

Overitelja zapisnika:
Bojan Vnuk in Uroš Grošelj

Ljubljana, 28. 01. 2015

Priloge

 1. Lista prisotnosti s podpisi in poročilom Verifikacijske komisije (na voljo v arhivu JKO
 2. Poročilo o delu JKO 2014 IO
 3. Finančno poročilo 2014
 4. Poročilo o izletih 2014
 5. Plan izletov 2015
 6. Poročilo Disciplinskega odbora 2014
 7. Poročilo Nadzornega odbora 2014
 8. Koledar aktivnosti JKO 2015
 9. Finančni načrt 2015

ZAPISNIK 2015-2. seje IO JK Odisej

Datum: 04.02.2015,  od 18:00 do 20:20 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   NO: D. Virant;

Vabljeni: F. Najdič, L. Renko, J. Zavrl;  Opravičili so se: J. Lah, L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2015 – 1.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Pregled zapisnika OZ 2015.
 4. Majice – darilo vsem članom – ureditev podrobnosti.
 5. Potek verifikacije članov JKO pri JZS.
 6. Obdelava rezultatov anket JKO.
 7. predlog članov JKO o aktivnostih za leto 2015, terminski plan, vodje dogodkov.
 8. RAZNO

IO je sprejel predlagani  dnevni  red.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -1. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva: vplačanih je že 34 članarin.  SKLEP 1. V članstvo se sprejmejo novi člani s člansko številko 458, 461 in 462.
 3. IO se je seznanil z vsebino zapisnika OZ. Janez Zavrl je ob naši prisotnosti zapisnik podpisal. Sprejeli smo SKLEP 2 , zapisnik z vsemi prilogami naj se objavi na spletnih straneh JKO.
 4. Majice za vse člane JKO so prispele. So pri sekretarju. Dobite jih lahko po dogovoru – stik preko [email protected]. En član lahko prevzame več majic v imenu prijateljev – članov JKO.
 5. JKO je vložil seznam in vplačal kotizacijo za verifikacijo tekmovalcev pri JZS za 15 članov kluba, ki so se prijavili do roka. IO sprejme SKLEP 3 : kotizacijo skupaj 150€ poravna klub JKO iz lastnih sredstev.
 6. IO je obravnaval rezultate anket, ki kažejo na to. da ima klub svoje osnovne aktivnosti usmerjene pravilno. Rezultati ankete so tudi odlična osnova za nadaljnje planiranje dogodkov in aktivnosti članstva. Sprejeli smo SKLEP 4 : na spletu se objavi in nato redno ažurira koledar planiranih dogodkov.
 7. Aktivnosti v prvem delu leta 2015 so potrjene s   SKLEP 5 kot sledi spodaj:
  ● Otvoritveni plov bo 26.3.-29.3. nosilca dogodka Bojan Vnuk in Milan Grad.
  ● J24 regata bo 12.4. v Izoli, nosilec dogodka Dejan Volk.    Trening zaradi nezanimanja odpade.
  ● Skipersko, napredno jadranje Červar-Cres in nazaj bo 9.4.-12.4. nosilec dogodka Srečko Škrlec.
  ● 21. pomladanska regata JKO bo v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
  ● Skupni plov – druženje v floti bo 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, nosilec dogodka Stane Hrvat.
  ● Mini 12 – regata 6.6.2015 , po dogovoru sproti glede na vreme. Nosilec dogodka Marko Krebelj.
  ● Pohodi, Lado Brence bo glede na vreme in možnosti pravočasno objavil predloge.
 8. RAZNO:
  ● Predsednik S. Škrlec predlaga, da vsi člani IO pripravijo svoj predlog za razgovor na naslednji seji, o rabi sredstev kluba, v dobro članov.
  ● Na osnovi pisne zahteve Jadralne zveze Slovenije, smo ponovno poslali kopijo pogodbe o naši včlanitvi v zvezo, ki je bila originalno podpisana in verificirana s strani JZS dne 7.9.2009.Naslednja seja bo v sredo, 4.3.2015 v prostorih ČS DravljeZapisal:    sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
  predsednik   Srečko Škrlec

ZAPISNIK 2015-1. seje IO JK Odisej

Datum: 07.01.2015,  ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Priprava aktivnosti za redno letno skupščino JKO, ki bo 28.01.2015.
  1. skupščino bo odprl predsednik IO in predlagal delovne organe OZ, ki bo potekal v skladu s pravili JKO in poslovnikom OZ.
  2. Priprava poročil: trije osnutki so že bili podani na tej seji IO in sicer:
   • Poročilo o dejavnosti kluba v 2014 – Srečko Škrlec
   • Finančni plan za 2015 – Srečko Škrlec
   • Predlog koledarja aktivnosti za 2015 – Srečko Škrlec.
  3. Do 15.1.2015 bodo člani IO oziroma vodje dogodkov pripravili še naslednja poročila oziroma predloge za delo v 2015:
   • Finančno poročilo za 2014 – Branka Vnuk in Miro Krajnc.
   • Nadzorni odbor za 2014 – Janko Lah.
   • Disciplinski odbor za 2014 – Marko Dolanc.
   • Poročilo za 2014 in plan za 2015 za aktivnosti pohodov in izletov – Lado Brence.
  4. Predlogo seznama prisotnih za OZ pripravi Miro Krajnc.
  5. Zakusko – pogostitev – organizira Milan Grad.
  6. IO predlaga, da OZ sprejme sklep, naj višine članarin JKO za 2015 ostanejo nespremenjene.
  7. Članske izkaznice so pripravljene in jih razdelimo na OZ – Miro Krajnc.
  8. Knjige M. Zupančiča – Sidranje (darilo vsem članom JKO 2014), bodo na voljo članom, ki jih še niso prejeli – Miro Krajnc.
  9. Potopisno jadralno predavanje bo predstavil član JKO Zlatko Matič, priskrbeti in preveriti moramo opremo – projektor, računalnik, ozvočenje…
  10. Posebno pozorno pripravimo povabilo na OZ za goste, simpatizerje, občane in aktiviste četrtne skupnosti Dravlje, povabilo oddamo najkasneje 12.01.15 – M. Krajnc
 2.  Na prednovoletnem srečanju 28.11.14 je bila izpeljana poskusna anketa, v kateri je 23 prisotnih podalo odgovore na vprašalnik. Po analizi smo sklenili: anketo pripravimo za vse člane v elektronski obliki – S. Škrlec & D. Volk.   Objavljena bo do 12.01.15 in poslana na vse elektronske naslove baze JKO – D.Volk. Člane in simpatizerje JKO prosimo za množični odziv, odgovore pričakujemo do 22.1. 2015. Odgovori na anketo bodo osnova za načrtovanje in izvedbo aktivnosti JKO v 2015.
 3.  RAZNO:
  • IO je potrdil predlog Milana Grada – naročilo darila za vse aktualne člane JKO – kakovostne majice (dobava do OZ in podelitev članom) – Milan Grad.
  • Takoj objavimo razpis – pobudo članom JKO, za podaljšanje verifikacije oziroma pristop med verificirane jadralce JZS.
  • Ponovno z el. pošto objavimo povabilo na OZ vsem zainteresiranim (predvidoma 20.1.15. – Krajnc)
  • Dogovorjeno je z g. Penjalovom, da sodi na 24. regati za pokal JKO 27.- 29.09.2015.

Naslednja redna seja IO bo :   04.02.2015  ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik  Srečko Škrlec