ZAPISNIK 2015-7. seje IO JK Odisej

Datum: 02.09.2015, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, B. Podobnik, M. Grad, S. Rebernik;
Vabljen: L. Renko.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 5. in 6.
 2. Stanje članstva.
 3. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.
 4. Objava razpisa za bližnjo 24. regato JKO. Nosilec dogodka Luka Renko, ki bo poročal o poteku priprav.
 5. Jadranje na mini 12 v Bohinju. Poroča Milan Grad.
 6. Objava in promocija medklubske regate na J24 v Izoli 17.10. 2015. Poroča nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 7. Razno
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 5. in 6. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva je nespremenjeno – 84.
 3. Poročila so izdelana in objavljena.
 4. Razpis 24. regate JKO je L. Renko 29.07.15 objavil na spletni strani.
  Prijavljenih je 9 posadk v monotipu in 2 posadki v open.       Do 14.09.15 je potrebno poslati sezname posadke.
  16.09.15 ob 18:00 je na ČS Dravlje skiperski sestanek z žrebom plovil.
 5. V Bohinju zaradi pozne otvoritve letos ni možno organizirati dogodka na Mini 12 v okviru JKO.
 6. Vabilu na medklubsko regato na J24 v Izoli 17.10. 2015 so se odzvali trije klubi, potrebno je ponoviti vabilo in pripraviti razpis do 17.09.2015.
 7. Razno:a) Razvila se je razprava o višini članarine za nove pristopnike v vrste JKO.
  Želeni so predlogi za obravnavo in sprejem na OZ v 2016.

  b) Na 24. regati JKO je poleg predvidenih nagrad izglasovan predlog da:
  Nagradimo zmagovalca Overall,
  saj bo tako možnost osvojitve nagrade povečala interes za prijavo in s tem povečala množičnost.
  Po krasni ideji predlagamo nagrado ” JKO plača prijavnino za J24 jadrnico “da jo podelimo overall zmagovalcu 24. jesenske regate JKO.   Zmagovalec regate (skiper) naj ima možnost podeliti nagrado članu lastne posadke , če je le ta član kluba, sicer nagrada pripada naslednjemu, glede na uvrstitev članu JKO!

  c) Predsednik JKO S. Škrlec o varnosti na regatah:

  Člani JKO ugotavljamo, da na naših regatah občasno prihaja do konfliktnih situacij, ki se jih naknadno rešuje s protesti, ali pa so le povod za neskončne debate “kdo ima prav”.    Zato ponovno predlagamo vsem udeležencem, da si natančno preberejo veljavne akte kluba , ki precizno določajo poslanstvo JKO to je fairplay in s tem tudi naše dolžnosti in pravice: glej
  1—Kodeks – 10 zapovedi JKO:   zapovedano ob ustanovitvi kluba JKO dne 17.09.1988.
  A. bodi pozoren na člen 6. (varnost in zadovoljstvo)
  B. poglej člen 9. ki omenja: izkušnje delimo z potencialnimi novimi člani – vendar pozor!!!   (dodatna opomba) “svoje, vendar le pozitivne izkušnje posredujmo posadki in novim potencialnim skiperjem. Ne učimo in navajajmo jih na konfliktni pristop !!! ”
  2.—Tekmovalna pravila za jadralce: (Paul Henderson, bivši predsednik ISAF)
  člen 5 pravi: Izogibaj se dotikom, namen regatnih pravil je preprečevanje dotikov, ne pa izzivanje nesreč!!!

  3— Regatna pravila JK Odisej: zapisal Mitja Holynski pred regato leta 2002 !
  A. člen 3   pravi: Izogibajte se trčenju. Regatna pravila preprečujejo trčenja in ne vzpodbujajo napadalne taktike.
  B. člen 13.   V dvomljivem položaju raje dajte prednost, kot, da jo kasneje uveljavljate s protestom.

  4—Vrhunski jadralci odlično obvladajo pravila: zapisal Zvonko Hočevar.
  Na večkrat ponovljenih predavanjih smo se dodobra naučili pravil, sprejmimo še sporočilo, ki pravi:
  Za osvežitev povejmo, da na morju velja pomorsko pravo, ki temelji ali je pisano predvsem iz vidika varnosti (tako ljudi kot stvari) in so pravice, dolžnosti, ukrepanja in odgovornosti zmeraj na vseh udeleženih. Na kratko, osnovno izhodišče pri dogodkih na morju je, da je v osnovi krivda enakomerno razdeljena na obe strani (50 proti 50). Presoja in dokazuje se kaj in kako so udeleženi ukrepali, v skladu s pravili ali ne, in se glede na ugotovitve manjša ali veča razmerje krivde. Na morju gre za pravice in dolžnosti, ne pa za kdo ima prav ali narobe kot je to pravno na kopnem.

  Vsa citirana gradiva (1-4) so zapisana na naših spletnih straneh JKO glej poglavja, poišči v meniju O KLUBU> članstvo> kodeks   ; in v meniju PRIROČNIK>regatna pravila> (naslovi zgoraj citiranih vsebin) . Te vsebine smo pogosto potrdili na naših srečanjih.

Naslednja seja bo v sredo, 14.10.2015 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro