ZAPISNIK 2015-9. seje IO JK Odisej

Datum: 04.11.2015, od 18:00 do 19:50 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;B. Podobnik;
NO: J. Lah; D. Virant; DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 8.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Poročila , komentarji in analiza k dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.  (poročilo o 24. jesenski regati –  poroča L. Renko)
 4. Volitve v organe JKO za sledeči mandat:  poročilo o izvedbi RAZPISA VOLITEV, evidentiranje kandidatov.
 5. priprava na sledeče planirane akcije JKO:  zaporedje kot v koledarju planiranih dogodkov:
  – tradicionalni zaključni plov (prijave v teku – poroča  M. Grad)
  – udeležba na regati Elan impression week –  start 4.11.2015.    ( prijave v teku – informacije-poroča  S. Škrlec )
  – prednovoletno srečanje  članov in simpatizerjev JKO  bo  24.11. 2015 ( – poroča M. Krajnc )
  – Prijave na Predbožično regato Vrsar -Premuda – start 2.12.2015 ( prijave so v teku – informacije-poroča S.Škrlec )
  – Izbira predavatelja za popestritev Občnega zbora januarja 2016 ( – poroča M. Krajnc )
 6.  razprava o izbiri in rezervaciji jadrnic za 25. tradicionalno jesensko regato JKO   ( poroča M.Grad )
 7.  program aktivnosti za 2016   glej prilogo – potrditev in dopolnila?!
 8. Razno   – pobude, predlogi…
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 8. pričakujemo, da M. Dolanc pripravi in rezervira jadrnice za tradicionalno »13. regato J24« spomladi 2016. Če J24 ni več na voljo, preveri možnosti najema podobnih plovil.
 2. Stanje članstva je – 86. Sprememb ni.
 3. Vodja dogodka 24. regate JKO L. Renko in I. Žilič sta pripravila poročilo, ki je objavljeno na spletni strani JKO. D. Volk doda nove povezave za ogled fotografij.   IO JKO je pohvalil vodji dogodka – Luko Renka in Ivana Žiliča za odlično organizacijo.
 4. Postopek volitev v organe JKO za sledeči mandat se je pričel: postopek RAZPISA VOLITEV je objavljen na spletni strani. – D. Volk pripravi spletno mesto za evidentiranje kandidatov.
 5. Priprave na sledeče načrtovane dejavnosti JKO:
  – Tradicionalni zaključni plov bo 6.-8. novembra 2016. Polna je ena jadrnica, vodja dog. M. Grad.
  – Udeležba na regati Elan impression week- interesentov ni, zato odpade iz programa.
  – Prednovoletno srečanje članov JKO, simpatizerjev in krajanov bo 24. novembra 2015 v mali dvorani ČS Dravlje. Vodja dogodka sta S. Pivk in S. Colarič. Srečanje bo popestreno s predavanjem o rekreacijskem ribolovu na morju za začetnike, ki ga pripravi M. Krajnc.
  – Za Predbožično regato Vrsar – Premuda – start 2.12.2015, so v teku prijave – vodja dogodka S. Škrlec (041 678 226).
  – Za popestritev občnega zbora konec januarja 2016 zbiramo predloge za predavatelja s poljudno jadralsko pomorsko temo.
 6. Razprava o izbiri in rezervaciji jadrnic za 25. tradicionalno jesensko regato JKO: M. Grad je pripravil ponudbe flot jadrnic. Od štirih flot ki so na voljo, je IO JKO glede na glasove skiperjev in z ozirom na kombinacijo regate z JK Loka sprejel: SKLEP 1: regato se izvede na Vectorjih 361 ponudnika Asta yachting.
 7. Program aktivnosti JKO za 2016: – D. Volk pripravi spletni način anketiranja članov JKO o predlaganih aktivnostih kluba v 2016.
 8. Razno:
  – JZS je sklicala skupščino Sekcije za velike jadrnice pri JZS, ki bo v sredo 11.11. ob 18:00. skupščine se bosta iz vrst JKO udeležila predsednik S. Škrlec in sekretar Miro Krajnc.
  – Verifikacija jadralcev pri JZS za leto 2016 je možna od 1.11 do 30.11.2015. Po tem roku je cena verifikacije dvojna. Za podaljšanje verifikacije šteje, če je bil tekmovalec verificiran v zadnjih petih letih. Za člane JKO, ki bi se radi verificirali pri JZS je IO JKO sprejel:
  SKLEP 2: do 27.11.2015 vplača 12€ na TRR JKO s pripisom »verifikacija IME JADRALCA pri JZS«.

  Naslednja seja bo v sredo, 02.12.2015 ob 18:30 v prostorih ČS Dravlje.
  Zapisal:  sekretar JKO
  Bogomir Krajnc – Miro