Članstvo

Včlanitev v Jadralni klub Odisej

Pristopna izjava – izpolnite za pristop k članstvu

Možna je oddaja tudi v papirni obliki. Prejeto pristopno izjavo bo izvršni odbor (IO) obravnaval na naslednji seji (glej koledar). Članstvo v JK Odisej začne teči po sklepu o sprejemu s strani IO JKO in ko je član vplačal članarino za tekoče leto.

Plačilo članarine

Na podlagi 24. člena Pravil Jadralnega kluba Odisej Izvršni odbor JKO poziva vse evidentirane člane, da v skladu z 10. členom omenjenih pravil, poravnajo članarino oziroma finančno obveznost do Jadralnega kluba Odisej.

Višina članarine JK Odisej za tekoče leto znaša:

  • za mladoletne osebe do 15 let, osebe brez lastnega prihodka, brezposelne: 8 EUR​;
  • za upokojence 20 EUR​;
  • za ostale člane: 40 EUR​.

V primeru podaljšanja članarine za tekoče leto po 1. marcu (rok za podaljšanje članarine) znaša višina članarine za upokojence 25 EUR, za člane 50EUR; za mladoletne osebe do 15 let, osebe brez lastnega prihodka in brezposelne pa 8 EUR.

Sistem točkovanja udeležbe članov JK Odisej

Za vsakega aktivnega člana s plačano članarino v tekočem letu se vodi evidenca udeležbe na posameznih jadralskih dogodkih v organizaciji JK Odisej. Točkovanje pozameznih tipov dogodkov je sledeče:

  • Regata – večdnevna (spomladanska, jesenska, …): 10 točk
  • Regata – enodnevna (J-24, Mini-12…): 5 točk
  • Skupinsko jadranje (otvoritveni, zaključni, …): 5 točk
  • Skiper veččlanske posadke: dobi dvojno število točk za dogodek

Na koncu leta se opravi seštevek vseh točk, ki jih lahko član uveljavlja kot dodaten popust pri članarini v naslednjem letu, ampak samo, če članarino poravna do konca februarja. Vsaka točka, prinaša 1 EUR popusta, pri tem da je skupni popust omejen na 50% članarine. Torej je najnižja članarina (če je poravnana do konca februarja): 20 EUR (standardna), 10 EUR (upokojenci) in 4 EUR (mladina in brezposelni).

Plačilo na TRR kluba

Članarino lahko poravnate na transakcijski račun kluba: SI56 6100 0002 0943 326 (DH d.d. poslovna enota Ljubljana-Šiška), za JK Odisej, Stegne 21, 1000 Ljubljana in s pripisom za namen: “članarina JKO LLLL” ter referenco po modelu 00 in dodatkom XXX-LLLL, kjer je XXX mišljena številka člana iz članske evidence, LLLL pa je leto.

Na enak način lahko plačate tudi verifikacijsko takso za tekmovalno izkaznico JZS, ki znaša 12 €

O dodatnih podrobnostih glede članstva se lahko pozanimate pri predsedniku ali sekretarju kluba osebno ali po e-pošti na [email protected].