ZAPISNIK 2015-1. seje IO JK Odisej

Datum: 07.01.2015,  ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Priprava aktivnosti za redno letno skupščino JKO, ki bo 28.01.2015.
  1. skupščino bo odprl predsednik IO in predlagal delovne organe OZ, ki bo potekal v skladu s pravili JKO in poslovnikom OZ.
  2. Priprava poročil: trije osnutki so že bili podani na tej seji IO in sicer:
   • Poročilo o dejavnosti kluba v 2014 – Srečko Škrlec
   • Finančni plan za 2015 – Srečko Škrlec
   • Predlog koledarja aktivnosti za 2015 – Srečko Škrlec.
  3. Do 15.1.2015 bodo člani IO oziroma vodje dogodkov pripravili še naslednja poročila oziroma predloge za delo v 2015:
   • Finančno poročilo za 2014 – Branka Vnuk in Miro Krajnc.
   • Nadzorni odbor za 2014 – Janko Lah.
   • Disciplinski odbor za 2014 – Marko Dolanc.
   • Poročilo za 2014 in plan za 2015 za aktivnosti pohodov in izletov – Lado Brence.
  4. Predlogo seznama prisotnih za OZ pripravi Miro Krajnc.
  5. Zakusko – pogostitev – organizira Milan Grad.
  6. IO predlaga, da OZ sprejme sklep, naj višine članarin JKO za 2015 ostanejo nespremenjene.
  7. Članske izkaznice so pripravljene in jih razdelimo na OZ – Miro Krajnc.
  8. Knjige M. Zupančiča – Sidranje (darilo vsem članom JKO 2014), bodo na voljo članom, ki jih še niso prejeli – Miro Krajnc.
  9. Potopisno jadralno predavanje bo predstavil član JKO Zlatko Matič, priskrbeti in preveriti moramo opremo – projektor, računalnik, ozvočenje…
  10. Posebno pozorno pripravimo povabilo na OZ za goste, simpatizerje, občane in aktiviste četrtne skupnosti Dravlje, povabilo oddamo najkasneje 12.01.15 – M. Krajnc
 2.  Na prednovoletnem srečanju 28.11.14 je bila izpeljana poskusna anketa, v kateri je 23 prisotnih podalo odgovore na vprašalnik. Po analizi smo sklenili: anketo pripravimo za vse člane v elektronski obliki – S. Škrlec & D. Volk.   Objavljena bo do 12.01.15 in poslana na vse elektronske naslove baze JKO – D.Volk. Člane in simpatizerje JKO prosimo za množični odziv, odgovore pričakujemo do 22.1. 2015. Odgovori na anketo bodo osnova za načrtovanje in izvedbo aktivnosti JKO v 2015.
 3.  RAZNO:
  • IO je potrdil predlog Milana Grada – naročilo darila za vse aktualne člane JKO – kakovostne majice (dobava do OZ in podelitev članom) – Milan Grad.
  • Takoj objavimo razpis – pobudo članom JKO, za podaljšanje verifikacije oziroma pristop med verificirane jadralce JZS.
  • Ponovno z el. pošto objavimo povabilo na OZ vsem zainteresiranim (predvidoma 20.1.15. – Krajnc)
  • Dogovorjeno je z g. Penjalovom, da sodi na 24. regati za pokal JKO 27.- 29.09.2015.

Naslednja redna seja IO bo :   04.02.2015  ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik  Srečko Škrlec