Osnovni podatki

Najpomembnejša dejavnost jadralnega kluba Odisej je organiziranje:

Jadralni klub Odisej je uradno registriran kot društvo in ima svoja po zakonu zahtevana pravila. Poleg tega pa se člani Odiseja ravnamo tudi po svojem kodeksu, ki ga sestavlja deset neformalnih točk. Klub je član Jadralne zveze Slovenije.

Jadralni klub Odisej

Naslov: Stegne 21, 1000 Ljubljana
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.odisej.org

Klub poleg spletne strani uporablja tudi druge komunicijske kanale (e-poštni seznami, Facebook stran, Facebook skupina…).

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0943 326
(DH d.d. , poslovna enota Ljubljana-Šiška)

Organi kluba

Izvršni odborNadzorni odbor
Luka Renko – predsednik
Milan Grad – predsednik
Saša Javorič – sekretarka
Bojan Vnuk
Franjo Antončič – blagajnik Ivo Štrubelj
Nikola Balaban
Andrej Gogala
Disciplinski odbor
Boštjan PodobnikZlatko Matič – predsednik
Samo RošStane Hrvat
Lado Brence

Pravila kluba

Oznake kluba