Osnovni podatki

Najpomembnejša dejavnost jadralnega kluba Odisej je organiziranje:

Jadralni klub Odisej je uradno registriran kot društvo in ima svoja po zakonu zahtevana pravila. Poleg tega pa se člani Odiseja ravnamo tudi po svojem kodeksu, ki ga sestavlja deset neformalnih točk. Klub je član Jadralne zveze Slovenije.

Jadralni klub Odisej

Naslov: Stegne 21, 1000 Ljubljana
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.odisej.org

Klub poleg spletne strani uporablja tudi druge komunicijske kanale (e-poštni seznami, Facebook stran, Facebook skupina…).

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0943 326
(DH d.d. , poslovna enota Ljubljana-Šiška)

Organi kluba

Izvršni odborNadzorni odbor
Luka Renko – predsednik
Zlatko Matič – predsednik
Ivan Žilič – sekretar
Darja Virant
Miro Krajnc – blagajnik Bojan Vnuk
Nikola Balaban
Andrej Gogala
Disciplinski odbor
Milan GradLado Brence – predsednik
Dejan VolkJanko Lah
Silvo Pivk

Pravila kluba

Oznake kluba