ZAPISNIK 2015-3. seje IO JK Odisej

Datum: 04.03.2015,  od 18:00 do 20:10 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk, B. Podobnik;
NO: J. Lah;    DO: S. Pivk, L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 2.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Raba sredstev kluba v dobro članov – predlogi članov IO JKO.
 4. razpisi za bližnje dogodke. Nosilci dogodkov naj imajo izdelane predloge za objavo!
 5. a) Otvoritveni  plov 26.3.-29.3. nosilca dogodka  Bojan Vnuk in Milan Grad.
 6. b) J24  regata bo 12.4. v Izoli, nosilec dogodka Dejan Volk.
 7. c) Skipersko, napredno jadranje Červar-Cres in nazaj 9.4.-12.4.  nosilec dogodka Srečko Škrlec.
 8. d) 21.pomladanska regata JKO v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 9. e) skupni plov – druženje v floti 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, nosilec dogodka Stane Hrvat.
 10. Razno.

IO  je sprejel  predlagani  dnevni  red.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -2. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva: vplačanih je že 75 članarin,  SKLEP 1: V članstvo se sprejme nov član s člansko številko 463.
 3. Predsednik kluba S. Škrlec poziva k pripravi aktivnejših predlogov za rabo sredstev v korist članov. SKLEP 2: S. Rebernik zadolžen za iskanje inštruktorjev jadranja v paketu najema plovil.
 4. SKLEP 3: za posamezne plove izdelati razpise in jih objaviti vsakega posebej. a) Milan Grad za otvoritveni plov 26.3.-29.3. pripravi podroben razpis. b) Dejan Volk za J24 regato 12.4. v Izoli pripravi podroben razpis. c) S. Škrlec za skipersko-napredno jadranje Červar-Cres in nazaj 9.4.-12.4 pripravi razpis. d) B. Podobnik za 21.pomladansko regato JKO v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. pripravi podroben razpis. e) S. Hrvat za skupni plov – druženje v floti 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, pripravi razpis.
 5. SKLEP 4 : S. Rebernika prosimo z udeležbo na Okrogli mizi na temo Novi statut Jadralne zveze Slovenije, 16.3 2015 ob 18:00v prostorih KD Group v Ljubljani.Naslednja seja bo v sredo, 1.4.2015 v prostorih ČS Dravlje.Zapisal:    sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
  predsednik   Srečko Škrlec