ZAPISNIK 2015-10. seje IO JK Odisej

Datum: 09.12.2015, od 18:30 do 20:50 pri Jurmanu.

Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;B. Podobnik;

NO: J. Lah; D. Virant; DO: M. Dolanc, L. Brence, S. Pivk;

Vabljeni: L. Renko, Z. Matič, Bojan Vnuk.

Dnevni red:

 1. Priprave na volitve.
 2. Program aktivnosti JK Odisej za leto 2016.
 3. OZ JKO – priprave.
 4. Razno
 1. Priprave na volitve v organe JKO za sledeči mandat: potreben je ponovni poziv članom za podajanje predlogov za novo vodstvo.
 2. D. Volk pripravi elektronski obrazec za izpolnjevanje vprašalnika: Program aktivnosti JK Odisej za leto 2016.
 3. Priprava na Občni zbor JK Odisej: kraj – mala dvorana ČS Dravlje, datum – 02.02.2016 ob 18:00, za popestritev zbora bo naš novi član Drago Rutar pripovedoval o svojem pacifiškem popotovanju.
 4. Razno:
  – M. Dolanc rezervira termin za tradicionalno »13. regato J24« spomladi 2016.
  – Predlog spremembe članarine: za novo sprejete člane velja 20% popust skozi celo leto.

Naslednja seja bo v sredo, 20.01.2016 ob 18:30 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro