ZAPISNIK 2015-2. seje IO JK Odisej

Datum: 04.02.2015,  od 18:00 do 20:20 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   NO: D. Virant;

Vabljeni: F. Najdič, L. Renko, J. Zavrl;  Opravičili so se: J. Lah, L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2015 – 1.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Pregled zapisnika OZ 2015.
 4. Majice – darilo vsem članom – ureditev podrobnosti.
 5. Potek verifikacije članov JKO pri JZS.
 6. Obdelava rezultatov anket JKO.
 7. predlog članov JKO o aktivnostih za leto 2015, terminski plan, vodje dogodkov.
 8. RAZNO

IO je sprejel predlagani  dnevni  red.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -1. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva: vplačanih je že 34 članarin.  SKLEP 1. V članstvo se sprejmejo novi člani s člansko številko 458, 461 in 462.
 3. IO se je seznanil z vsebino zapisnika OZ. Janez Zavrl je ob naši prisotnosti zapisnik podpisal. Sprejeli smo SKLEP 2 , zapisnik z vsemi prilogami naj se objavi na spletnih straneh JKO.
 4. Majice za vse člane JKO so prispele. So pri sekretarju. Dobite jih lahko po dogovoru – stik preko [email protected]. En član lahko prevzame več majic v imenu prijateljev – članov JKO.
 5. JKO je vložil seznam in vplačal kotizacijo za verifikacijo tekmovalcev pri JZS za 15 članov kluba, ki so se prijavili do roka. IO sprejme SKLEP 3 : kotizacijo skupaj 150€ poravna klub JKO iz lastnih sredstev.
 6. IO je obravnaval rezultate anket, ki kažejo na to. da ima klub svoje osnovne aktivnosti usmerjene pravilno. Rezultati ankete so tudi odlična osnova za nadaljnje planiranje dogodkov in aktivnosti članstva. Sprejeli smo SKLEP 4 : na spletu se objavi in nato redno ažurira koledar planiranih dogodkov.
 7. Aktivnosti v prvem delu leta 2015 so potrjene s   SKLEP 5 kot sledi spodaj:
  ● Otvoritveni plov bo 26.3.-29.3. nosilca dogodka Bojan Vnuk in Milan Grad.
  ● J24 regata bo 12.4. v Izoli, nosilec dogodka Dejan Volk.    Trening zaradi nezanimanja odpade.
  ● Skipersko, napredno jadranje Červar-Cres in nazaj bo 9.4.-12.4. nosilec dogodka Srečko Škrlec.
  ● 21. pomladanska regata JKO bo v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
  ● Skupni plov – druženje v floti bo 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, nosilec dogodka Stane Hrvat.
  ● Mini 12 – regata 6.6.2015 , po dogovoru sproti glede na vreme. Nosilec dogodka Marko Krebelj.
  ● Pohodi, Lado Brence bo glede na vreme in možnosti pravočasno objavil predloge.
 8. RAZNO:
  ● Predsednik S. Škrlec predlaga, da vsi člani IO pripravijo svoj predlog za razgovor na naslednji seji, o rabi sredstev kluba, v dobro članov.
  ● Na osnovi pisne zahteve Jadralne zveze Slovenije, smo ponovno poslali kopijo pogodbe o naši včlanitvi v zvezo, ki je bila originalno podpisana in verificirana s strani JZS dne 7.9.2009.Naslednja seja bo v sredo, 4.3.2015 v prostorih ČS DravljeZapisal:    sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
  predsednik   Srečko Škrlec