ZAPISNIK 2015-4. seje IO JK Odisej

Datum: 01.04.2015,  od 18:00 do 18:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO: M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik;
Vabljen: S. Hrvat.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 3.
 2. Stanje članstva.
 3. Poročilo o Okrogli mizi JZS – Samo Rebernik.
 4. Poročilo otvoritvenem plovu.
 5. Potek priprav za J24 – stanje.
 6. Potek priprav za skipersko-napredno jadranje – stanje.
 7. Potek priprav na Ptujčanko – stanje.
 8. Priprava razpisa za skupni majski plov v floti.
 9. Razno

Sejo zaradi opravičene odsotnosti predsednika vodi sekretar M. Krajnc.

IO ugotovi, da nismo sklepčni. Zato so sklepi potrjeni po izvedbi dopisnega glasovanja.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -3. seje ni odprtih zadev.
 2. SKLEP 1: V članstvo se sprejme nove člane s člansko številko 464, 465 in 466.
 3. Skupščine JZS se je s pooblastilom JK Odiseja udeležil Srečko Škrlec. Na glasovanju je dal glas JKO ZA sprejem novega statuta JZS.
 4. Otvoritvenega plova se je udeležilo 12 oseb na dveh plovilih. Plov je botroval pristopu treh novih članov v vrste JKO. Poročilo bomo po pripravi objavili na spletni strani.
 5. Na regato J24 so se že prijavile 4 ekipe, še 3 pričakujemo.
 6. Za to jadranje razen ene posadke ni širšega interesa.
 7. Ptujčanka: 5 posadk JKO je prijavljenih.
 8. Majski skupni plov: SKLEP 2: do 14.04.2015 mora biti izdelan in objavljen razpis dogodka.

  Naslednja seja bo v sredo, 6.5.2015 v prostorih ČS Dravlje.

  Zapisal in dopisno sestavil:
  sekretar    Bogomir Krajnc – Miro