ZAPISNIK 2015-8. seje IO JK Odisej

Datum: 14.10.2015, od 18:00 do 20:10 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;
NO: D. Virant; DO: M. Dolanc, S. Pivk, L. Brence;
Vabljen: L. Renko, D. Kovačič, S. Colarič;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 7.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.
 4. Stanje medklubska regata na J24 v Izoli (17.10. 2015). Nosilec dogodka Boštjan Podobnik bo poročal o pripravah.
 5. Priprava na sledeče planirane akcije JKO.
 6. Razno
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 7 je podanih nekaj predlogov za prilagoditev višine članarin. IO še zbira predloge za morebitne spremembe statuta JKO v tem členu.
 2. Stanje članstva je – 86. Vplačana je bila ena redna članarina.
  Sklep 1: V članstvo se sprejme nov član s člansko številko 467.
 3. 24. regata JKO je uspešno zaključena. Vodja dogodka L. Renko pripravlja poročilo.
 4. Medklubska regata na J24 v Izoli (17.10. 2015) je bila žal odpovedana zaradi premajhnega števila prijavljenih klubov (4) in rezerviranih jadrnic (5). B. Podobnik bo ponovil razpis marca 2016.
 5. A) M. Grad bo v naslednjih dnevih pripravil poizvedbo za floto jadrnic za 25. monotip regato JKO.
  B) Tradicionalni zaključni plov novembra 2016 pripravi M. Grad.
  C) Prednovoletno srečanje članov JKO, simpatizerjev in krajanov bo 24. novembra 2015 v mali dvorani ČS Dravlje. Vodja dogodka sta S. Pivk in S. Colarič. Srečanje bo popestreno s predavanjem o rekreacijskem ribolovu na morju za začetnike, ki ga pripravi M. Krajnc.
  D) M. Dolanc pripravi in rezervira jadrnice za tradicionalno 13. regato J24 spomladi 2016.
 6. Razno:
  Sklep 2: Razpis za volitve v organe JKO za obdobje 2016-2017 se prične.
  Sklep 3: IO izvoli volilno komisijo v sestavi: predsednik D. Volk, člana L. Brence in D. Virant.

Naslednja seja bo v sredo, 4.11.2015 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro