ZAPISNIK 2020-2. seje IO JK Odisej

Datum: 25.2.2020, od 18:10 do 19:35 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk
DO: Stane Hrvat
Člani: Janko Lah, Miro Krajnc, Ivan Žilič
Opravičeni: Nikola Balaban, Zlatko Matić

Dnevni red:

1. Nova zasedba organov JKO

      a. Predstavitev dela organov kluba in infrastrukture

b.  Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)

2. Stanje članstva

3. Pretekli dogodki

a.  Občni zbor – zapisnik, poročilo (Žilič)

4. Prihajajoči dogodki

a. Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (Renko)

b. Otvoritveni plov (Grad)

c.  Pomladanska regata (Gogala)

d.  Regata Fareast 28R – razpis (Antončič)

5.    Razno

Ad 1. Nova zasedba organov JKO

Predstavitev dela organov kluba in infrastruktureLuka Renko je predstavil trenutno stanje: večino gradiva je digitaliziranega, urejena sta arhiv in statistika. Uporabljamo Google storitve (gmail, gdrive, gphotos), odprto je vprašanje varnostnih kopij. Vsebine spletnih strani so prenesene, socialna omrežja so vzpostavljena (fb, instagram). Pošta prihaja na Stegne 21. JKO je član JZS, sej sekcije (velike jadrnice) se aktivno udeležuje Renko. S ČSD imamo po zaslugi Janka Laha dobre odnose (prostori), sodelujemo na dogodkih ČSD (dan četrtne skupnosti). Ključe do omare imata predsednik in sekretar, žig ima sekretar, kreditno kartico ima predsednik.

Podani predlogi (predlog podal):

 • Skladnost z GDPR: na liste prisotnosti, izjave o odgovornosti …. dodamo stavek s soglasjem o uporabi fotografij s klubskih dogodkov (Renko, Podobnik, Javorič)
 • Instagram: prevzame mlajša generacija, pooblastimo Nikolo Balabana (Renko)
 • Preverimo opcije varnostnih kopij Google storitev (Renko)
 • Objavimo več dogodkov na fb oglasih (pridobivanje novih članov) (Renko)
 • Številčnejši dogodki (mladi skiperji), več vodij dogodkov (identificirati še koga) (Lah)

Člani IO dogovorijo izvedbo (tekom mandata).

Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)

Luka Renko je predstavil dosedanje stanje in predlog sprememb pri dostopu do JKO Google računa.

Janko Lah je predlagal aktiviranje dodatnih vodij dogodkov. Dostop do navodil glede organizacije in izvedbe dogodkov dodelimo vodjem dogodkov.

Sklep 1: Dostop do JKO Google računa imata predsednik in sekretarka; po potrebi posredujeta maile naprej blagajniku, NO, DO, vodjem dogodkov. Žig in kreditno kartico kluba prevzema predsednik (Renko).

Ad 2. Stanje članstva

Do danes je plačanih 87 članarin. Podana je bila nova pristopna izjava: Urška Podgoršek

Sklep 2: V članstvo JK Odisej sprejmemo članico Urško Podgoršek, članska številka 516 (mentorja: Aleš Veber, Milan Grad).

Ad 3. Pretekli dogodki

Občni zbor – zapisnik, poročilo [Ivan Žilič]

Poročilo in zapisnik občnega zbora 2020 z vsemi gradivi so objavljeni na spletni strani društva.

Ad 4. Prihajajoči dogodki

Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (6.3. ob 17.30) [Luka Renko]

Trenutno je 31 e-prijav. Mala dvorana in projektor sta rezervirana. Naslednjo sredo pošljemo potrditev prijave prijavljenim z navodili glede prihoda (bus) (Renko).

Otvoritveni plov (18 – 22.3.) [Milan Grad]

Trenutno so potrjene 4 posadke, dogovarjamo se za 5. posadko (Roš). V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na otvoritveni plov (Renko).

Pomladanska regata (16. – 19.4., v okviru Poetovio Cup) [Andrej Gogala]

Trenutno so rezervirane 4 barke (Renko, Štemberger, Grad, Marinček), čakamo prijavnice na JKO (Gogala). Dogovarjamo se za 5. posadko (Roš, Toplišek).

V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na pomladansko regato (Renko), naročimo pokal (Renko).

Regata Fareast 28R (9.5.) [Franjo Antončič]

Zbirajo se informacije o udeležbi, tudi izven JKO. Pripravimo razpis regate (Antončič), objava v klubskem obvestilu v marcu (Renko). 

Miran Tepeš: Trije rti (27.3. ob 17.30) [Luka Renko]

Miran Tepeš je potrdil predlagani termin, dvorana ČSD je rezervirana. V klubskem obvestilu pošljemo obvestilo o predavanju (Javorič).

Ad 5. Razno

Srečotov memorial

Geni Škrlec se je obrnila na klub, če bi bili pripravljeni prevzeti pokale od pokojnega ustanovitelja Srečka Škrleca. Luka Renko je predlagal, da te pokale podelimo na Srečotovem memorialu.

Franjo Antončič je predlagal, da pripravimo kratek povzetek njegovih dosežkov in objavimo na spletni strani društva, da se ohrani spomin nanj; pregleda obstoječe podatke na spletni strani in predlaga dopolnitve.

Sklep 3: JKO prevzame pokale in dogovori prostor za hrambo (Renko).

Potovanje v Rusijo (21.6.) [Larisa]

Trenutno je 12 prijavljenih (večina članov JKO). Milan Grad predlaga, da se dogodek umesti na koledar JK Odisej (Renko).

Naslednja 3. seja IO bo 17.03.2020 ob 18h v prostorih ČSD.

Saša Javorič, sekretarka JKO

Vreme zmernih zemljepisnih širin – predavanje

Po lanskem zelo obiskanem predavanju smo se odločili, da ponovno povabimo Jureta Jermana, meteorologa pri Agenciji RS za okolje in aktivnega jadralca:

Jadran in na splošno vsa evropska morja so v pasu zmernih zemljepisnih širin. Zato si bomo pogledali, kakšni so globalni vremenski vzorci, predvsem pa se bomo osredotočili na vreme zmernih zemljepisnih širin in na značilne vremenske sisteme, ki nastajajo v tem pasu (anticikloni in cikloni, njihov nastanek, frontalni sistemi, višinske doline in cikloni, …). Na koncu bomo videli, kako se njihova prisotnost manifestira v Jadranu.

Predavanje bo potekalo v petek, 6. marca 2020 ob 17:30 v mali dvorani Četrtne skupnosti Ljubljana-Dravlje, Draveljska 44.

Zaradi omejenega števila mest, prosimo za predhodno elektronsko prijavo.

Korespondenčna seja IO JKO, dne 12. 2. 2020

Odločanje preko elektronske pošte (med 15:37 in 20:12).

Sodelujoči: Franjo Antončič, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Saša Javorič, Boštjan Podobnik, Luka Renko, Samo Roš

Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se v članstvo JK Odisej sprejme naslednje člane:

 • Boris Štraus, članska številka 511mentorja: Janko Lah, Alenka Hitti
 • Katja Lokošek, članska številka 512, mentorja: Luka Renko, Saša Javorič 
 • Alen Roguljić, članska številka 513, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko
 • Tilen Pugelj, članska številka 514, mentorja: Milan Grad, Janko Lah
 • Aleš Veber, članska številka 515, mentorja: Milan Grad, Zlatko Matič

Zapisnik: Luka Renko

Korespondenčna seja IO JKO, dne 21.1.2020

Odločanje preko elektronske pošte (med 10:45 in 17:20).

Sodelujoči: Luka Renko, Andrej Gogala, Milan Grad, Nikola Balaban, Dejan Volk, Ivan Žilič

Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se na občnem zboru JK Odisej dne 11.2.2020 glasuje o podelitvi treh častnih nazivov:
     – Bogomirju (Miru) Krajncu naziv ČASTNI ČLAN,
     – Darji Virant naziv ČASTNA ČLANICA,
     – Zlatku Matiču naziv KOMODOR.

Zapisnik: Ivan Žilič

ZAPISNIK 2020-1. seje IO JK Odisej

Datum: 21.1.2020, od 18:10 do 19:25 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič, Dejan Volk (telefonsko)
NO: Bojan Vnuk
DO: Lado Brence, Janko Lah
Član: Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Priprave na volilni občni zbor
     – Poročila za leto 2019
     – Plani za 2020
     – Izvedba OZ
     – Priprava dvorane in pogostitev
3. Prihajajoči dogodki
     – Vreme za jadralce – Jure Jerman
     – Otvoritveni plov
     – Pomladanska regata
     – Regata Fareast
     – SJL 2020
4. Razno
     – Predavanje Mirana Tepeša
     – JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
     – Regata Merkur Idrija

1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 23 članarin.

Pristopne izjave so podali Boris Štravs, Alen Roguljić in Katja Lokošek. Zaradi moratorija na sprejem novih članov v času volilne kampanije se odločanje izvede na naslednji seji.

2. Priprave na volilni občni zbor
Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
Poročili IO in DO sta objavljeni. Poročilo NO bo končano po pregledu finančnega poročila.

Plani za 2020
V koledarju ostajajo tradicionalni klubski dogodki. V sklopu pomladitve bodo izvedeni dogodki Zajadraj z nami, skipersko jadranje in/ali regatni trening, vključitev neaktivnih članov.

Preverili bomo interes za jadranje po širših morjih, v Grčiji, in za organizirano offshore skipersko jadranje. Opcija je tudi match race.

Sodelovanje v SJL se nadaljuje. Na dogodke bomo še naprej vabili prijateljske klube in se udeleževali njihovih dogodkov.

Finančni plan bo v okvirjih preteklega.

Izvedba OZ
Zbor bo vodil Elvis Štemberger. Nekaj dni pred zborom se dobijo Elvis, Luka in Ivan ter se pogovorijo o poteku.

Poročila bodo predstavljali Luka Renko (IO), Miro Krajnc (finančno poročilo), Zlatko Matič (NO) in Lado Brence (DO in volilna komisija).

Po formalnem delu OZ sledi predavanje Tomaža Plestenjaka o družinskem jadranju po Grčiji.

Luka Renko povabi na OZ prijateljske klube (Loka Timing, Optimist, Ptuj, Kočevje).

Priprava dvorane in pogostitev
Ivan Žilič se pri ČSD dogovori za izposojo projekcijskega platna. Vnaprej bo potrebno preveriti povezljivost prenosnika in projektorja.

Za pogostitev bosta poskrbela Miro Krajnc in Darja Virant.

3. Prihajajoči dogodki
Vreme za jadralce [Jure Jerman]
Luka Renko uskladi termin.

Otvoritveni plov [Milan Grad]
Jadranje poteka od 18. do 22. marca. Zaenkrat so prijavljene štiri posadke.

Pomladanska regata [Andrej Gogala]
Razpis je objavljen. Trenutno so prijavljene tri posadke (Elvis, Milan, Luka).

Fareast regata [Franjo Antončič]
Franjo preveri s CleanSportom možne termine. Prvi kandidat je nedelja 5. 4.

SJL 2020 [Franjo Antončič]
Ena ekipa je zbrana. Interesa je dovolj tudi za drugo ekipo, a čakamo na odgovor CleanSporta, če bo na voljo tudi druga barka.

5. Razno
Predavanje Mirana Tepeša
Predavanje bi lahko bilo izvedeno konec marca. Miran ima ogromno materiala.

JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
Luka je poročal o skupščini.

Predvidoma marca bo JZS izvedla World Sailing Offshore Safety trening.

Regata Merkur Idrija
Regata bo 30. 5. v Izoli. Načrtovani so štirje plovi.


Naslednja seja bo 13. 2. 2020 ob 18h. Lokacija bo dogovorjena in sporočena kasneje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

Otvoritveni plov 2020 – vabilo

Pozdravljeni Odisejevci in prijatelji našega kluba!

Tole vreme v začetku letošnjega leta nas ne spodbuja na smučarijo ampak na jadranje. To me je spodbudilo in sem preveril kakšno je kaj razpoloženje pri charteristih. Ker je odločitev za lokacijo že padla, gremo ponovno na splitski konec. Jadrnice bomo ponovno vzeli pri Sailcroatia v Kaštel Gomilici pri Splitu. Tri jadrnice so že rezervirane. Lanskoletna dobra izkušnja je naredila svoje.

Letošnji načrt plovbe je:

 • 18.3. zvečer prihod v Kaštel Gomilico, nočitev na jadrnicah.
 • 19.3. zjutraj prevzem bark, plovba na Vis, planirana večerja v Kutu. Pojoda nas je predlani navdušila, pa bi jo ponovno obiskali.
 • 20.3. Plovba okoli Visa in nočitev v Komiži.
 • 21.3. Celodnevno jadranje, po želji plovba do Biševa. Zvečer pa nočitev v Rogaču na Šolti in tekmovanje kdo bo imel boljše palačinke.
 • 22.3. Plovba na splitsko rivo na kavico, do 12:00 ure pa vračanje v matično marino.

Vsi zainteresirani se javite, da lahko organiziramo primerne barke in ekipe. Za jadrnice se obrnite na Milana Grada. Trenutno imamo razpoložljive še nekaj bark. Tri barke pa so že potrjene.

Lahko se nam pridružite kot posameznik na skupnem krovu, lahko kot posameznik s svojo barko in svojo ekipo, ali vam pomagamo popolnit posadko na krovu. Lahko pa, v kolikor se odločite za svojo najeto barko, vam posredujemo primerno jadrnico.  Dvo, tro ali več kabinsko.

Cena na udeleženca je približno: 120€ za jadrnico (odvisno katero vzamemo in da je polna) + hrana in prevoz.

Vsi zainteresirani naj se javijo na mail: [email protected] Lahko pa tudi osebno na telefon  041 790 461.

Dobrodošli ste prav vsi. Lahko posamezniki ali pa skupine. Vsi člani in simpatizerji našega kluba.

Kako lepo nam je bilo lani, lahko vidite v poročilu.

Lepo pozdravljeni,
Zlatko Matič in Milan Grad, vodji dogodka

26. pomladanska regata JK Odisej – razpis

Tudi letošnjo Pomladansko regato JKO bomo organizirali v sklopu regate Poetovio Cup (prej Ptujčanka), ki bo potekal od 16. do 19. aprila 2020. Na spodnji povezavi je objavljen razpis regate in prijavni obrazec:

– RAZPIS ZA REGATO POETOVIO CUP 2020
– PRIJAVNI OBRAZEC

Pravico prijave imajo ekipe, katerih skiperji so člani JKO, ki bodo plule pod zastavo JKO.

V okviru JKO interne razvrstitve bomo tekmovali v razredu OPEN. Priporočamo udeležbo na jadrnicah First 35, ki jih ponuja organizator, vendar pa se tekmovanja lahko udeležite s katerokoli jadrnico, v skladu s pogoji razpisa. Za JKO razvrstitev bomo uporabili hendikep. Prvouvrščena ekipa v skupni razvrstitvi JKO bo prejela pokal.

Za najem plovila in vse ostale informacije glede plovil se prosim obrnite na: [email protected] ali na mobilni telefon 041 359 505.  
Za prijavo na 26. Pomladansko regato JKO pa obvezno pošljite kopijo prijave tudi na klubski naslov [email protected], kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. 

Upamo, da se bomo regate udeležili v čim večjem številu. Zagotavljamo dobro vzdušje, druženje s klubi s podobno filozofijo kot je naša, odlično organizacijo ter nenazadnje dobre borbe na morju, kar je razvidno tudi iz poročila z lanske regate. Pridite, ne bo vam žal!

Andrej Gogala, vodja dogodka

ZAPISNIK 2019-10. seje IO JK Odisej

Datum: 17.12.2019, od 18:00 do 19:05 v gostilni Jurman

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič, Bojan Vnuk, Darja Virant
DO: Lado Brence, Janko Lah
Člana: Ivo Štrubelj, Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Izvedeni dogodki
     – Prednovoletno srečanje
     – SJL 2019
3. Priprave na volilni občni zbor
     – Poročilo volilne komisije o evidentiranih kandidatih
     – Poročila za leto 2019
     – Izbira predsednika delovnega predsedstva OZ
4. Pogovor o okvirnem planu dogodkov za 2020
5. Razno

1. Stanje članstva
Do danes so plačane 104 članarine.

2. Izvedeni dogodki
Prednovoletno srečanje [Miro Krajnc, 3. 12. 2019]
Srečanja se je udeležilo 36 članov in prijateljev JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

SJL 2019 [Luka Renko, november in december 2019]
Regat se je udeležila posadka JKO s šestimi osnovnimi člani, občasno sta se pridružila še dva jadralca. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

3. Priprave na volilni občni zbor
Poročilo volilne komisije o evidentiranih kandidatih [Lado Brence]
Volilna komisija je zbrala predlagane kandidature za posamezne funkcije ter nato vsakega kandidata vprašala za privolitev.
Lado je predstavil poročilo.

Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
Poročila morajo biti napisana v začetku januarja, da so objavljena najmanj 30 dni pred OZ.

Izbira predsednika OZ
Luka bo kontaktiral primerne člane (Elvis Štemberger, Samo Roš), ali so pripravljeni predsedovati zboru.

4. Pogovor o okvirnem planu dogodkov za 2020
Zaradi težav pri usklajevanju terminov se izvedba predavanj Jureta Jermana in Igorja Fajdige prestavi v 2020. V napovedniku obeh predavanj bomo podrobneje opisali vsebino, za točnejša pričakovanja udeležencev.

Pogovarjali smo se o dodatnem dogodku (trening regatah), na katerem bi skiperji pridobili dodatne izkušnje na Fareastu R28 za kasnejši udeležbi na regatah.

Dosedanja vloga mentorjev ob včlanitvah novih članov je premalo aktivna. Na naslednjih sejah nadaljujemo pogovor o tej temi.

5. Razno
Ivan postavi na web stran formo za prijavo prijateljev kluba na klubske informacije.


Naslednja seja IO JKO bo predvidoma 21.1. ob 18h v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO