ZAPISNIK 2021-7. seje IO JK Odisej

Datum: 18.08.2021, od 19:00 do 20:00 gostišče Livada
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Saša Javorič 
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk
DO: Zlatko Matić, Lado Brence, Stane Hrvat
Član:  Igor Fajdiga

 Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

1. Stanje članstva

Do danes imamo vplačanih 86 članarin. 

Prejeli smo dve pristopni izjavi novih članov.

Sklep 7.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo nova člana:
Mia Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 536 
Denis Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 537

2. Pretekli dogodki

Vsa poročila o preteklih dogodkih so objavljena na spletni strani: Otvoritveni plov, Skiperski seminar, JKO jadranje v Grčiji. Saša/Luka pošlje informacijo članom o poročilih pred septemberskimi dogodki.

Sklep 7.2: Saša in Luka na podlagi zadnjega seznama članstva pripravita preglednico za točkovanje. 

3. Prihodnji dogodki 

a.) Mini 12

Regata bo izvedena v soboto, 28.8. Vodja dogodka Franjo in Boštjan pripravita razpis. 

b.) Prehodni pokal JKO

Regata je planirana med 25. – 28.9. Trenutno planiranih 12 bark + sodniška + 2 LPKF

Okvirni dogovori:

 • Sodniška barka – skiper Bojan Vnuk (potrjeno)
 • Sodnik: Penjalov (potrjeno)
 • Ruta: 
  • sobota 25.9.: pršut plov – pred Hramino
  • nedelja 26.9.: Hramina – Kaprije
  • ponedeljek 27.9.: Kaprije – Jezera/Kaprije
  • torek, 28.9.: Jezera – Žminjak
 • Pršut: na pomolu v marini – organizacija Bojan Vnuk / Zlatko Matić 
 • Spoznavna večerja?, nedelja 26.9.: Kaprije, Antonio/Konoba Kunjka
 • Zaključna večerja, torek 28.9.: Žminjak (29 EUR – rezervirano)

Bojan Vnuk preveri možnost večerje Kaprije, Konoba Kunjka. Saša preda novo klubsko bojo (iz skiperskega seminarja) Bojanu. Luka in Zlatko se dogovorita z Mirom Kapelo za prevzem pokalov Srečota – za potrebe Šrečkotovega memoriala.  

c.) FE regata

Flota še vedno ni na voljo. Franjo posreduje informacijo o nakazilih vplačil vavčerjev (FE, VOR 60), Luka preveri glede opcije kompenzacije oz. vračila plačila. 

d.) Predavanje – prva pomoč

Saša preveri, ali je možna izvedba v začetku septembra nekje na prostem.

Saša ažurira Koledar dogodkov JKO. 

4. Razno 

a.) Darilo za člane

Brezrokavniki – Zlatko obvestil, da dobava (cena: 11 €) ne bo možna pred februarjem 2022. Lado preveri s šiviljo glede cene 140 kosov) z vzorčnim kosom in posreduje povratne informacije Zlatku, da se odločimo glede naročila do naslednjega sestanka in obvestimo člane. 

b.) Jesensko druženje

Milan je obvestil, da planira med 16. in 19.10. izvesti osebni družabni plov (Baška voda – Korčula – Pelješac). Zlatko mu predlaga, da se pridruži Gustozi điru, ki je planiran teden prej, med 12.in 16.10.2021. 

c.) Članske izkaznice, skiperske zastavice JKO

Saša posreduje seznam novih članov za tiskanje članskih izkaznic Bojanu Vnuku. 

Na naslednjem sestanku IO uredimo glede prevzema JKO zastav za nove skiperje. 

Naslednja 8. seja bo 21.09.2021, predvidoma v ČSD.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-6. seje IO JK Odisej

Datum: 15.06.2021, od 18:00 do 19:30 gostišče Livada

Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Ivo Štrubelj
gosti: Elvis Štemberger

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 86 članarin, prejeli smo 4 nove pristopne izjave.

Sklep 6.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo naslednje nove člane:

Lea Kramar, mentorja: Nikola Balaban, Elvis Štemberger, članska številka 532

Urban Stojan, mentorja: Marko Marinček, Ivo Štrubelj, članska številka 533

Metka Medvešček, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 534

Vigor Baša, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 535

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Predavanje o regatnih pravilih – poročilo objavljeno na spletnih straneh.

b.) Otvoritveni plov

Pozove se Milana Grada za pripravo poročila, da se objavi na spletni strani.

c.) Pomladanska regata

Poročilo objavljeno na spletni strani. Pristotni skiperji in udeleženci regate Poetovio Cup (Pomladanska regata JK Odisej) in Konjičanke smo se pogovorili o izkušnjah iz obeh regat. Ugotovili smo, da je regata Konjičanka precej bolj tekmovalno usmerjena, saj je sodelovalo 30 primerljivih jadrnic (okoli 35”). Junijski termin je tudi ugoden zaradi boljšega vremena in toplega morja, v aprilu (Poetovio Cup) je vreme lahko precej bolj neugodno. Na Poetovio Cup je bila konkurenca na First 35 ustrezna, pri tem da so bile 4 od 7 posadk iz JKO. Vprašanje je, kaj bo organizator naredil v prihodnje s to klaso, saj ni bilo oddanih vseh 10 jadrnic.
Luka opravi pogovor še z Gradom in Marinčkom, ki jih na seji ni bilo, in pa z Dragom Ljubcem glede videnja organizacije Poetovio Cup. Na septemberski seji sprejmemo smernice za organizacijo Pomladanske regate v letu 2021.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Družabni plov Istra – Kvarner – odpovedano.

b.) Regata Fareast 28R – odpovedano, ker flota ni na voljo, predvidoma jeseni (Franjo, Luka).

c.) Regata Mini – prestavljeno na začetek septembra (Franjo, Boštjan).

d.) Seminar za skiperje – poteka v tem tednu s 4 udeleženci pod vodstvom Marka Kočila.

e.) Predavanje prva pomoč – preverimo ali je možna izvedba do naslednje srede, če pa bo problem s prostorom, se prestavi v začetek septembra (Saša).

f.) Jadranje v Grčijo – 3 barke potrjene, ena ekipa se še sestavlja. Sestanek skiperjev bo organiziran naslednji teden (Boštjan).

g.) Regata za prehodni pokal – za zaključek regate se planira Žminjak (večerja na terasi), za druženje prvi dan pa so možnosti proti jugu (Zlarin) ali Piškera (dobra izkušnja iz Konjičanke). Luka sestavi organizacijski odbor za regato.

Ad 4. Razno

Brezrokavniki: so naročeni, dobava predvidoma sredi julija.

ZAPISNIK 2021-5. seje IO JK Odisej

Datum: 18.05.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 84 članarin, novih pristopnih izjav od zadnje seje IO ni bilo podanih.

Sklep 5.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Vita Podobnik, članska številka: 530, mentorja: Renata Kišek, Boštjan Podobnik.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-4. seje IO JK Odisej

Datum: 20.04.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban, Andrej Gogala

DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj, MIlan Grad

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 82 članarin.

 Na predlog Franja pozovemo lanske člane k plačilu članarine (opomnik). Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran). 

Sklep 4.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Jaka Mele, članska številka: 531, mentorja: Zlatko Matić, Luka Renko

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Nova regatna pravila 2021 – 2024 (Andraž Koželj)

22.3. smo izvedli predavanje o novih regatnih pravilih. Predavanja se je udeležilo 35-38 udeležencev. Luka pripravi poročilo.  

b.) Virtualna regata

2021 26.3. Je bila izvedena zadnja od serije virtualnih regat. Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. Na predlog Boštjana in Saše pri organizaciji naslednjih virtualnih regat upoštevamo, da se organizator loči od tekmovalcev ter da v največji meri sledimo pravilom organizacije in izvedbe plovov kot na dejanskih regatah.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

Zaradi ukrepov še ni bilo možnosti izvedbe regat. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. 

b.) Otvoritveni plov, Družabni plov

Zaradi ukrepov otvoritvenega plova v planiranem terminu (konec aprila) ni bilo mogoče izvesti, prestavi se na prvi teden maja. V kolikor bodo 3.5. razmere ugodne, Milan pripravi obvestilo za člane, izvedba planirana v drugem tednu maja. Plan B so Benetke in Italija. Luka je podal predlog, da se pridruži Družabni plov. Ko bo znana situacija glede Otvoritvenega plova, Luka pozove skiperje Družabnega plova k pridružitvi. 

c.) Ptujčanka

Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Opvcije so, da se JKO pridruži regati in družabnim dogodkom, samo regati in ne sodeluje na družabnih dogodkih ali izvede svojo lastno spomladansko regato. Luka preveri pri skiperjih, ki so bili prijavljeni na Ptujčanko glede možnih opcij. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Na anketo za zbiranje interesa za skiperske seminarje se je javilo 16 kandidatov. Saša pripravi analizo rezultatov in se dogovori z inštrukturjema o izvedbi seminarjev glede na trenutne ukrepe. Udeleženec seminarjev mora biti član JKO. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Na anketo za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji se je javilo 15 kandidatov. Boštjan s Sašo pregleda rezultate ankete in izvede sestanek z zainteresiranimi, nato gremo v izvedbo. 

d.) Prva pomoč na barki (predavanje)

Saša se je dogovorila z dr. Ravnikarjem iz Kopra, da bosta z ženo izvedla praktično predavanje v živo, takoj ko bodo razmere to dopuščale (predvidoma konec maja oz. v juniju). Saša zbere in pripravi seznam tematik/odprtih vprašanj na to temo in ga posreduje dr. Ravnikarju kot osnovo za pripravo predavanja. 

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Zlatko je pridobil ponudbo za brezrokavnike in vzorce. Franjo je vzorec preizkusil in potrdil ustreznost. Predlog je modra barva, logo velikosti 6 cm na levo stran prsi. Zlatko rpidobi še ženski kroj in preveri z Darjo glede ustreznosti in velikosti, nato gremo v zbiranje podatkov o želenih velikostih, na podlagi katerih izvedemo naročilo pri ponudniku in distribuiramo članom. Možno bo tudi naročilo dodatnih kosov, po ceni 20€. 

Naslednja 5. seja bo 18.05.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-3. seje IO JK Odisej

Datum: 16.03.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 80 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 3.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Vita Podobnik, članska številka: 530, mentorja: Renata Kišek, Boštjan Podobnik.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-2. seje IO JK Odisej

Datum: 09.02.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
 3. Občni zbor 2021
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Prejeli smo nove pristopne izjave (spletna stran).

Sklep 2.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

Marko Šircelj, članska številka 526, mentorja: Aleš Veber, Milan Grad

Leon Perko, članska številka 527, mentorja: Roman Čemažar, Boštjan Podobnik

Karl Jerman, članska številka 528, mentorja: Milan Grad, Marko Pleteršek

Polona Krašovec, članska številka 529, mentorja: Marko Pleteršek, Milan Grad

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

Boštjan Podobnik in Franjo Antončič sta pripravila skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021.

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Gradiva so potrjena, po objavi Saša posreduje obvestilo vsem članom s podatki za prijavo v videokonferenco, skupaj z navodili za udeležbo in glasovanje preko Zoom Pools.

Po zaključku uradnega dela sledi predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Poročilo o delu JKO je Luka do 31.1. posredoval na JZS.

Ad 4. Razno

a. Seminar za skiperje

Saša je v sodelovanju z Milanom Gradom in Markom Kočilo pripravila seminar za mlade skiperje. Predlog predstavi na OZ.

b.) JKO – jadranje v Grčiji

Boštjan Podobnik je pripravil predlog jadranja v Grčiji. Predlog predstavi na OZ.

Naslednja 3. seja bo 16.3.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-1. seje IO JK Odisej

Datum: 12.01.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

 Dnevni red:

  1. Stanje članstva 
  2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
  3. Občni zbor 2021
  4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 108 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 1.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana: Marko Kočila, članska številka 525, mentorja: Aleksander Tušek, Saša Javorič

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

a.) 2. virtualna regata 12.12.2020 

Regate se je udeležilo 12 udeleženk/udeležencev in 1 gledalka JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 
Sklep 1.2: Z dobro prakso nadaljujemo tudi v 2021. V letu 2021 virtualne regate ne štejejo za točkovanje, pripravimo skupen razpis.

b.) Prihajajoči dogodki

Pripravljen je Koledar dogodkov za leto 2021, ki bo finaliziran za obravnavo na občnem zboru (OZ) 1 teden pred OZ. Zaradi Covid-19 ukrepov bomo datume dogodkov določali sproti, glede na trenutno veljavne ukrepe. 

Dogovori: 

 • Nova regatna pravila: Luka preveri z Andražem Koželjem (opcijsko Dejanom Presenom)
 • Prva pomoč: Saša preveri z Dr. Ravnikarjem, ali bi bil pripravljen izvesti 
 • Poletno jadranje v Grčiji 2021: Boštjan organizira uvodni sestanek inicialnega odbora. 
 • Boštjan / Franjo pripravita skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Predlog  dnevnega reda je potrjen, izvedba in glasovanje se izvede preko Zooma. Po zaključku uradnega dela sledi krajša (15-20 min) predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Dogovorjene naloge do naslednje seje IO, ki bo dne 9.2.2021:

 • Delovno predsedstvo: 
  • Predsednik: Elvis Štemberger (Saša preveri z Elvisom)
  • Član: Saša J. 
  • Overitelj zapisnika: TBD
 • Vabilo pošljemo 1 mesec prej (Saša/Luka). 
 • Poročilo o delu v 2020 je pripravljeno, končna verzija v potrditev pred koncem januarja (Luka, Saša)
 • Do 31.1.2021 je potrebno to poročilo poslati tudi na JZS (Luka). 
 • Finančno poročilo in Finančni plan pripravi blagajnik (Franjo), do 31.1.2021 uskladi s predsednikom in pošlje v pregled NO. 
 • DO pripravi Poročilo o delu DO in do 31.1.2021 pošlje v pregled NO.
 • NO pregleda vsa poročila in do 9.2.2021 pripravi Poročilo NO za obravnavo na seji IO.
 • Gradivo OZ se objavi na spletnih straneh 1 teden pred OZ (Saša).
 • Preverimo glede profi licence za Zoom (Andrej G) oz. kupimo (neomejen čas sestanka) (Luka).
 • Skupaj z opomnikom pošljemo navodila za udeležbo in glasovanje preko Zooma (Saša). 

Ad 4. Razno

a.) Seminarji – Mladi skiperji

Saša predlaga, da JKO izvede seminar za mlade skiperje, v okviru katerega starejši skiperji prenašajo izkušnje na mlade skiperje. Možni kandidati za izvedbo Milan Grad, Marko Kočila. Saša v sodelovanju z Milanom G in Markom K pripravi predlog izvedbe seminarja. 

Naslednja 2. seja bo 9.2.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO


ZAPISNIK 2020-9. seje IO JK Odisej

Datum: 18.11.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Meet

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić

Dnevni red:
1. Prihajajoči dogodki JKO
2. Razno

Ad 1. Prihajajoči dogodki JKO
a. Virtualna regata
Zaradi ukrepov prestavljamo aktivnosti kluba na splet. Luka Renko kreira JKO account za virtualne regate. Franjo Antončič zakupi kredite (paket za 11 plovov). Vodji dogodkov Boštjan Podobnik in Franjo Antončič pripravita razpis in organizirata regate, ob pomoči Nikole Balabana. Prvi termin je predviden okoli 5.12., med 19h in 20h (tim. Miklavževa regata).

Ad 2. Razno
a. FE 28, Izola – follow-up
Luka Renko je Juretu Orlu (Cleansport) poslal mail, ki ga je s skiperji pripravil in uskladil Boštjan Podobnik. 16.11. so na sestanku vsi trije konstruktivno prediskutirali potek regate. IO se je odločil, da bomo na prihodnjih regatah sledili naslednjim sklepom:

 • Na jutranjem skiperskem sestanku se posebej poudari, da vodenje regate prevzema profesionalni glavni sodnik s svojo ekipo (RO). Nosilec dogodka iz vrst JKO, ki sodeluje na regati, se v času tekmovanja ne bo vmešaval v sodnikove odločitve. Ta sklep ne velja v primeru regat, ko si sodimo sami (npr. Mini12).
 • Na jutranjem skiperskem sestanku bomo v primeru nepredvidljivih ali zelo zahtevnih vremenskih razmer z glavnim sodnikom predebatirali alternativne scenarije poteka regate:
  • kaj v primeru, da bo veter močno spreminjal smer
  • kaj v primeru, da bo veter premočan, pa je napoved, da bo čez dan pojenjal
  • kaj v primeru bonace, pa je napoved, da se bo veter kasneje dvignil
 • Prav tako bomo na jutranjem skiperskem sestanku, v primeru nepredvidljivih ali zelo zahtevnih vremenskih razmer, z glavnim sodnikom glede na predvideni tip vetra določili:
  • Max. in min. jakost vetra, pri katerih se bo izvajalo plove
  • Način komunikacije med glavnim sodnikom in skiperji (samo zastavice, tudi radijska postaja, … ).
  • V primeru, da se bodo uporabljale samo zastavice, se zelo na kratko povzame nabor tistih zastavic, ki glede na razmere predvidoma pridejo v poštev (seveda pa sodnik lahko uporabi tudi druge zastavice, v kolikor se razmere spremenijo)

 • b. Cleansport – vaučerji
  Franjo Antončič je posredoval informacijo, da Cleansport nudi vavčerje za naslednjo sezono za FE28 in VOR. Dogovor je, da je JKO zainteresiran za zakup vaučerja za FE28, za VOR pa bi bilo potrebno predhodno s člani JKO dogovoriti glede udeležbe in pogojev (npr. 50% predujma, 12 udeležencev). Franjo Antončič pridobi več informacij glede vaučerjev za FE28, informacije glede VOR (termini, ruta) in preveri s člani JKO glede morebitne udeležbe na dogodku VOR 2021.

  c. JZS – verifikacija
  Saša Javorič je posredovala informacijo o spremembi pogojev verifikacije. Verifikacijska taksa za leto 2021 ostaja nespremenjena in znaša 12 €. Spremenil se je Pravilnika o registracijah, verifikacijah in prestopih tekmovalcev in sicer v 5. členu, ki določa, da je potrebno seznam za podaljšanje verifikacije, skupaj s potrdilom o plačilu, poslati na [email protected] najkasneje do 31.3.2021.

  Naslednja 10. seja IO bo 15.12.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2020-8. seje IO JK Odisej

Datum: 20.10.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Meet

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Samo Roš
NO: Milan Grad
DO: Zlatko Matić
Skiperji jesenske FE28: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger, Aleksander Tušek, Miroslav Jurkas

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Pretekli dogodki JKO
3. Prihajajoči dogodki JKO
4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 108 članarin. Po FE28 regati smo prejeli dve novi pristopni izjavi (spletna stran).
Sklep 8.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

 • Igor Lautar, članska številka 523, mentorja: Luka Renko, Anže Škerlavaj
 • Urša Podobnik, članska številka 524, mentorja: Luka Renko,Tadej Auer
 • Saša obvesti nove člane, Luka posreduje Igorju (skipper) zastavo JKO za barko.

  Ad 2. Pretekli dogodki JKO
  a. FE 28, Izola – follow-up
  Regate se je udeležilo 6 posadk. Izvedena sta bila dva plova, tretji je bil prekinjen zaradi zasukov vetra; pred 13. uro je bila regata prekinjena. Boštjan Podobnik je po dogodku predlagal analizo dogodka in podal izhodišča za razpravo. Luka je kot vodja dogodka predstavil dogajanje na regatnem plovu – zaradi vremenskih razmer, oddaljenosti bark od sodniške barke in onemogočene komunikacije v teh razmerah se je na vprašanje organizatorja kot vodja dogodka odločil za prekinitev regate po dveh plovih. Vodja dogodka (Luka) pripravi poročilo za objavo na spletnih straneh.
  Skiperji so podali svoja mnenja in informacije o dogodku, povzetek dogovorov:
  Organizacija Cleansport:

 • Odgovornost organizatorja je, da zagotovi dovolj strokovnega in izkušenega kadra za izpeljavo regularne regate oz. se odloči, da zaradi vremenskih razmer regata ne bo izpeljana.
 • Na tokratni regati po našem mnenju ni bilo dovolj izkušenega kadra za te razmere (postavitev polja, prekinitev regate glede na odločitev vodje dogodka, komuniciranje z zastavicami, skrb glede razbitja bark-regate naslednji dan …).

 • Organizacija JKO:
 • Potrebno dogovoriti smernice za dogodke in komunikacijo v mejnih primerih (check-lista: odločitev glede preložitve plovov, prekinitve regate ipd., poenotena komunikacija, ki je primerna tudi v težjih vremenskih pogojih; predlog zastavice);
 • odgovornost skiperjev, da komunicira s sodniško barko in pride pravočasno na start).
 • V razpisu potrebno dopolniti vlogo regatnega odbora (RO) (Luka).
 • Sprejete smernice komuniciramo na vsakem skiperskem sestanku pred dogodkom (RO).

 • Sklep 8.2: Boštjan Podobnik dopolni svoj mail z dogovori današnjega sestanka (odgovornost organizatorja, komuniciranje med regato) in posreduje predlog dopisa udeležencem sestanka. Luka posreduje končni dopis Juretu Orlu in po potrebi organizira follow-up klic (Luka + Boštjan s strani JKO).

  b. Mini-12, Kočevje – follow-up
  Regate se je udeležilo 12 članov in 1 kandidat. Organizacija in komunikacija (Whats up) sta bili odlični. Vodji dogodka sta ob pomoči članov postavila regularno regatno polje, izpeljani so bili vsi plovi. Podelitev in pogostitev je bila pri Milanu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.
  Sklep 8.3: Dobre prakse – dopolnimo smernice za organizacijo dogodka (Saša).

  Ad 3. Prihajajoči dogodki JKO
  Sklep 8.4: Zaradi epidemije so vsi načrtovani dogodki (zaključni plov, SJL, predavanja, prednovoletno druženje) odpovedani in prestavljeni na naslednje leto.

  Saša ažurira koledar na spletni strani. Glede na razmere iščemo opcije za morebitno druženje članov do konca leta:
 • glede na trenutne razmere in ukrepe preverimo možnost organizacije Mini-12 (Franjo preveri, do kdaj bodo barke še na razpolago za najem);
 • organiziramo virtualno regato in druženje kot zaključni plov (Boštjan preveri glede serverja);
 • na FB strani si izmenjujemo informacije o načrtovanih plovih v lastni režiji/možnost priključitve (lastniške barke, sodelovanje na drugih dogodkih);
 • članom posredujemo informacije in opomnik glede možnosti ogleda strokovnih predavanj JZS, ki so bila izvedena v okviru 1. vala (Luka/Saša);

 • Luka je v navezi z Andražem Koželjem glede organizacije predavanja regatnih pravil 2021-2024), predvidoma naslednje leto.

  Ad 4. Razno
  S strani ČSD smo dobili negativen odgovor glede selitve naslova društva na njihov naslov, Janko Lah ponovno kontaktira ČSD.

  Naslednja 9. seja IO bo 17.11.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO