Razpis volitev v organe JK Odisej za obdobje 2024-2025

Korespondenčna seja IO JKO, dne 25. 10. 2023
Odločanje preko elektronske pošte (med 10:34 in 22:57).

Sodelujoči: Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Luka Renko

Na seji je bil soglasno sprejet SKLEP 23-20, da se razpiše volitve v organe JK Odisej za obdobje 2024-2025.

ZAPISNIK 2023 – 8. seja JK Odisej

Datum: 16. 10. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger
DO: Andrej Gogala

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 121 članarin. 

SKLEP 23-15: IO sprejme novega člana pod člansko številko 574.

2. Pretekli dogodki
Regata za prehodni pokal: 14 jadrnic v monotipu, ekipa Neugnanci nas je obiskala na Žutu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.
Luka se pogovori s posadko na sodniški barki in sodnikom.
Na koncu je bilo nekaj več minusa kot planirano (višji stroški sojenja, pršut, pozne odjave).
SKLEP 23-16: Minus pokrije klub iz rezervnega sklada.

3. Prihajajoči dogodki
Taktika – praktični primeri: 7.11. ob 18h, dogovorjeno z ČS Dravlje in Dušanom Ušeničnikom. Saša pripravi vabilo do 23.10. in ga pošljemo članstvu.

Zaključni plov: Zlatko prevzame vodenje dogodka in preveri možnost najema bark pri Milanu. Potem pripravi razpis.

Prednovoletno druženje: lanske izkušnje niso bile najboljše (dolga miza, preglasno za pogovore). Opcija je lokacija letošnjega piknika, kjer imajo ogrevano hišo za cca 60 ljudi, nudijo tudi hrano. Okvirni termin konec novembra. Saša preveri za možne termine in pridobi ponudbo.

Pomladanska regata 2024: ponudbo za jadrnice potrjujemo, pripravimo poziv skiperjem za rezervacijo bark.

4. Razno
Volitve organov: upoštevamo predlog od Elvisa, da potrjene kandidate za predsednika odbora obvestimo o morebitnih protikandidatih v okviru odbora.

SKLEP 23-17: IO imenujo volilno komisijo za volitve za organe kluba za obdobje 2024-2025: Andrej Gogala, predsednik, Roman Čemažar, član, Luka Renko, član.

Občni zbor: Luka preveri zasedenost male dvorane v terminu 12.2. – 16.2.2024. Volilna komisija na podlagi potrjenega termina dopolni postopek s predlogom Elvisa in pripravi terminski plan za izvedbo volilnih postopkov po pravilniku in prične z aktivnostmi.Vabilo za evidentiranje pošljemo vsem članom in simpatizerjem, ki so naročeni na e-obvestila JK Odisej.

Lažne prijave v imenu članov JKO: preko e-obrazcev je bila lani v okviru volilnega postopka podana lažna potrditev kandidature v imenu kandidiranega člana, letos je bila podana lažna prijava na piknik v imenu člana. IO je sprejel potrebne ukrepe, s katerimi preprečimo, da bi se podobna dejanja ponovila v prihodnje (potrditve preko e-pošte ali predplačilo). Saša predlaga, da se disciplinski odbor JK Odisej opredeli do teh dejanj. 
SKLEP 23-18: IO poda predlog na disciplinski odbor glede lažnih prijav, da se do teh dejanj opredeli in o tem poroča na občnem zboru.

Razpis Poetovio Cup 2024: prejeli smo razpis s strani JK Poetovio. Ob naslednjem obvestilu JKO Odisej pošlje povezavo na razpis tudi našim članom in simpatizerjem.

Torbe: prejeli smo 80l torbe za darila članom. Za člane je simbolični prispevek 10 EUR. Po tem ko jih dobijo vsi člani, ki jih želijo pa bomo preostale torbe ponudili za 50 EUR/kos. Luka pripravi obrazec za rezervacijo torb (za člane in ne-člane). Plačilo se opravi na TRR kluba in obvesti na klubski e-mail. Do prednovoletnega jih delimo samo članom, potem pa ostalim glede na vrstni red. Na naslednji seji, taktika in prednovoletno druženje. Trenutno so shranjene pri Saši.

Društvo v javnem interesu: pogoje za pridobitev statusa so v primerjavi s prejšnjimi leti zaostrili). Saša je predstavila predlog vloge z dejavnostmi. Vlogo dopolni s podanimi predlogi in jo po pregledu s strani IO odda. 

SKLEP 23-19: IO sprejme okvirni plan (koledar aktivnosti) kluba za naslednji dve leti (pogoj za oddajo prijave).

Virtualne regate: Franjo pripravi predlog in razpis za regate od decembra do februarja.

Korespondenčna seja IO JKO, dne 4. 10. 2023

Odločanje preko elektronske pošte (med 4.10.2023 11:13 in 5.10.2023 19:51).

Sodelujoči: Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Luka Renko

Na seji je bil soglasno sprejet SKLEP 23-14, da med člane JK Odisej sprejmemo člane s člansko številko 571, 572 in 573.

Zapisnik: Luka Renko

ZAPISNIK 2023 – 7. seja JK Odisej

Datum: 18. 9. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Marko Kočila, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger
DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala
NO: Milan Grad

Ostali: Miro Jurkas, Janko Lah

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 116 članarin. 

SKLEP 23-13: IO sprejme novega člana pod člansko številko 570.

2. Pretekli dogodki
Jadranje v Grčiji: dve bark, 19 udeležencev + ena pridružena barka, s katero smo bili v povezavi. Jadrali smo iz Aten po Saronskem morju, poročilo objavljeno na spletni strani.

Regata Mini-12: 21 udeležencev (nekaj novincev), 3 skupine, na začetku malo vetra, potem lep jadralni dan. Pomoč nekaj udeležencev (Grega, Milan, Boštjan) je bila dobrodošla, da je bila izvedba optimalna pri tako velikem številu udeležencev. Grega je pripravil poročilo, Luka objavi na spletni strani.  

3. Prihajajoči dogodki
Regata za prehodni pokal: Prejšnji teden je bil preko video konference izveden žreb bark. Danes imamo skiperski sestanek, na katerem bomo pobrali štartnino, predstavili program in regatna navodila.
Prijavljenih je 14 bark, sodniško barko vodi Andrej Planinc z ekipo. Zlatko organizira pršut plov, Franjo je poskrbel za večerjo na Žutu in Hramini. Pokali so pripravljeni.
Luka pokliče Penjalova po skiperskem sestanku in mu sporoči morebitne predloge, želje.

Zajadraj z nami: Dogodek smo že dvakrat prestavljali, ker nam je zagodlo vreme. V septembru s skiperji nismo uspeli najti ustreznega termina, zato ga odpovemo in prestavimo na naslednje leto.

Taktika – praktični primeri (Dušan Ušeničnik): možni termini konec oktobra ali 7. ali 8. november. Luka preveri zasedenost male dvorane na ČS Dravlje, Saša potem dokončno potrdi termin z Dušanom.

Zaključni plov / Gustozi đir: preverimo z Zlatkom, kako bo letos glede organizacije.

Pomladanska regata 2024: termin je prvi teden v juniju (5.-8.junij), deljen teden z Konjičanko. Stipe je pripravljen za sodelovanje, če mu bo čas dovoljeval. Sodnik bi bil ponovno Bili – Saša preveri, ali je na voljo. Milan preveri in pošlje ponudbo za barke.

4. Razno
Volitve v organe 2024: Andrej Gogala in Janko Lah sta pripravila predlog postopka in prilog. Predlog nove volilne komisije je Andrej Gogala, predsednik, Roman Čemažar in Luka Renko člana. Saša preveri z Andrejem, potrdimo korespondenčno ali na naslednji seji.

ZAPISNIK 2023 – 6. seja JK Odisej

Datum: 19. 6. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Luka Renko, Roman Čemažar DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala
NO: Milan Grad

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 115 članarin. 

SKLEP 23-07: IO sprejme novega člana s člansko številko 569.

2. Pretekli dogodki
28. pomladanska regata: 9 jadrnic, 52 udeležencev + 3 (Stipe, Denis, Marijan), 1 jadrnica odpovedala na koncu (zdravstveni razlogi), v zadnjem trenutku potrebna menjava sodniške barke in sodnika. Super vreme, Stipe naredil super trening, na regati v dveh dneh izvedli 6 plovov. Super tudi družabni del in zaključna večerja.
Finance: ni še končno (čakamo na račun), ca. 100-150 EUR plusa, sofinanciranje JKO ni bilo potrebno. Saša pripravi končno finančno poročilo, poročilo o dogodku in objavi posnetke Stipeta.

JKO klubski piknik: na Brdu na kmetiji, super lokacija in hrana, veliko športa (igre brez meja). 20 udeležencev na dogodku. 30 prijavljenih, od tega ena lažna prijava za 7 oseb in 5 napačnih prijav (2 menija za 1 osebo). Saša pripravi poročilo o dogodku.
Finance: 252 EUR minusa iz prijav, ki niso bile realizirane.
SKLEP 23-08: Klub krije minus dogodka. V bodoče prijavnine zbiramo pred dogodkom in preverimo prijave s potrditvijo (Zlatko se je javil, da naslednje leto pokliče vse prijavljene za potrditev prijave).

3. Prihajajoči dogodki
Zajadraj z nami: predvidoma v septembru. Luka pridobi nadomestni termin.

Jadranje v Grčiji: 2 jadrnici, vse pripravljeno. Plan Atene-Kikladi, odhod 7.7. Vodja dogodka Marko K in Dušan M.

Regata Mini-12: regata v začetku septembra (predvidoma 9.9.). Sredi avgusta potrdimo termin in objavimo razpis. Vodja dogodka Franjo.

Jesenska regata: Franjo ima ponudbo od Sandre/Žut (juha, rižota, gl.jed, 1l vina na posadko) in ponudbo za Hramina – zaključna večerja. Zlatko preveri, ali lahko dobimo manjši meni za manj denarja.
Udeležba: imamo eno odpoved regate, imamo kandidata za nadomestilo. En kandidat iz Loka Timing bi se udeležil naše regate.
Luka naredi finančno projekcijo s točnim številom prijav in oceno stroškov.

4. Razno
Darilo za člane: potrjen predlog torba iz Kitajske, Luka preveri za večjo + potisk.
SKLEP 23-09: Potrjeno naročilo za 150 torb, prevoz z ladjo in uvoz preko špediterja (carina+ddv). Sprejet dogovor glede prispevka za člane in polno ceno za nečlane, dodatni kosi. Prispevke določimo, ko bodo znani končni stroški. 

Jadrnice za jesensko regato 2024:
SKLEP 23-10: Bavaria 41C iz Hramine je flota za prehodni pokal 2024. Luka pripravi prijavnico in pošlje ponudbo s pozivom članstvu.

JKO upravičenec do donacij dohodnine: pogoje imamo, predloge/primere imamo.
SKLEP 23-11: JKO odda vlogo. Saša pripravi predlog vloge.

Pravila JK Odisej: zadnji dve spremembi pravilnika nista bili registrirani pri UE, predlog Saše, da pripravimo predlog pravil z vsemi neregistriranimi spremembami in jih vložimo pri UE za registracijo.
SKLEP 23-12: predlog sprejet, Saša pripravi osnutek pravil kot nov čistopis. 

Volitve v organe 2024: Andrej pripravlja z Jankom Lahom pravilnik za evidentiranje kandidatov. Na septembrski seji potrdimo pravilnik in določimo volilno komisijo.

ZAPISNIK 2023 – 5. seja JK Odisej

Datum: 29. 5. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Roman Čemažar, Elvis Štemberger
DO: Andrej Gogala
NO: Marko Marinček
Ostali: Janko Lah

1. Stanje članstva 
Do sedaj je bilo vplačanih 112 članarin.

SKLEP 23-06: IO sprejme nove člane pod članskimi številkami 565, 566, 567 in 568.

2. Pretekli dogodki
Regata Mini-12: 11 udeležencev, lepa regata, na koncu malo dežja. Poročilo je objavljeno na spletni strani. Luka objavi še fotografije iz drona.

Zajadraj z nami: predavanje izvedeno, jadranje smo morali dvakrat odpovedati zaradi vremena. Luka poskusi dobiti termin v juniju (vikendi so že zelo zasedeni).

JKO Seminar za skiperje: izvedena dva tečaja v enem tednu. Prvi tečaj precej slabo vreme, močan veter, več teorije. Drugi tečaj boljše vreme, več manevriranja in pristajanja. Poročila sta v pripravi.

3. Prihajajoči dogodki
Pomladanska regata: Saša Šinkovec je odpovedala, zato imamo samo 9 bark v regati. Skiperski sestanek danes ob 19h. Stipe: fokus na obrate na boji, taktika. Dan in pol treninga, potem regata dan in pol. Luka pošlje last-minute vabilo članom, če bi se še kdo pridružil (so še prosta mesta).

JKO piknik: sobota, 17.6. na kmetiji v LJ-Brdo, prostor tudi za primer dežja (50-60 ljudi), začetek predvidoma ob 15h. Elvis prinese zvočnik. Prispevek 20 EUR za hrano in pijačo. Saša pripravi vabilo.

Taktika (predavanje): predavanje prestavimo na jesen (začetek oktobra?). Saša z Dušanom uskladi jesenski termin.

Jesenska regata: Franjo je dobil ponudbe za večerje: 

 • restavracija Sandra (Žut), meni 40 EUR (juha + rižota + riba/pod peko). 
 • restavracija Hramina: poslali meni za 45 EUR. 

Luka preveri, koliko bi to dvignilo končno ceno; do naslednje seje pripravimo predlog za končno odločitev glede programa.

4. Razno
World Sailing Offshore Personal Survival Course: interes izrazilo 7 kandidatov. SD Ocean iz Zagreba (Zlatko Vodanović,, Šime Stipaničev) pričakuje vsaj 12-15 kandidatov za izvedbo tečaja, zato se bomo verjetno priključili na reden termin. Saša obvesti prijavljene.

Cleansport – vračilo avansa: dogovorjen 20% popust, dokler ne porabimo avans. Dva člana sta že izkoristila popust, upamo da celoten avans zapremo kmalu. Saša in Orel vodita evidenco zapiranja avansa, obljubljeno je delno vračilo v maju (500€).

Darila za člane: odločitev članov IO za model iz Kitajske. Luka preveri z Branetom Hrovatom glede uvoza.

Jadrnice za jesensko regato JK Odisej 2024: Milan Grad je pridobil ponudbo. Luka pošlje vsem skiperjem za mnenje. Končno odločitev sprejmemo na naslednji seji.

ZAPISNIK 2023 – 4. seja JK Odisej

Datum: 18. 4. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Marko Kočila, Boštjan Podobnik 

DO: Bojan Vnuk, Zlatko Matič
NO: Milan Grad, Andrej Planinc

1.Stanje članstva 
Do sedaj je bilo vplačanih 111 članarin.

SKLEP 23-04: IO sprejme novga člana s člansko številko 564.

2. Pretekli dogodki
Otvoritveni plov: 39 udeležencev na 5 jadrnicah, čudovito vreme in dobro druženje v Žmanu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

MOB predavanje: preko 20 udeležencev, zelo dobro in koristno. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi poročilo in pošlje materiale udeležencem.

Seminarji za skiperje – obnovitveni teorija: preko 20 udeležencev, zanimiva in tekoča debata. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi na spletni strani.

Ogled proizvodnje Seascape: 15 udeležencev, Andraž predstavil zgodovino, potem pa smo si ogledali proizvodnjo novega modela First 36. Luka pripravi poročilo in objavi na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Seminar za skiperje – začetni, nadaljevalni: 8 prijavljenih na začetku, trenutno 6, dve odpovedi, Luka pošlje Last minute vabilo članom.

Zajadraj z nami: predviden termin 13.5. (rezervni termin 14.5.). Teorija v ČSD 9 ali 10.5. Luka pripravi razpis in poziv za skiperje, pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

Regata Mini-12: termin 6.5. v Kočevju. Franjo pripravi razpis. Luka pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

JKO piknik: piknik prostor Vič, Podutik ali Črnuče. Predlagani termin je sobota, 17.6. (opcijsko 24.6.). Saša preveri možnost rezervacije termina.

Pomladanska regata: okvirni program: prvi in drugi dan trening plovi Stipe. Drugi dan popoldan se pridruži Penjalov, regata – kratki tehnični plovi, Stipe spremlja na vodi. Zadnji dan samo regata, navigacija. Vse dni v Jezerih. Saša preveri opcije za dež (šotor, ali prostor), zaključno večerjo. Skiperski sestanek v ponedeljek, 29.5. ob 19h. Saša pripravi razpis. Milan pošlje skiperjem opomnik za plačilo 2.dela.

Jesenska regata: Franjo je preveril opcijo večerje v Sandra: cene so se dvignile za ca 30%. Predlog je Hramina nova restavracija za zaključno večerjo.  

4. Razno
Darila za člane: Luka je pridobil ponudbo za torbo od kitajskega dobavitelja. Saša preveri v Dechatlonu, Zlatko v Euroton, Interservis. Predlog delnega doplačila v primeru višje cene za bolj kvalitetno, uporabno darilo (podan tudi na občnem zboru).

Finančna konstrukcija JKO dogodkov: vodje dogodkov so predstavili razrez finančne konstrukcije za jadralske dogodke JKO in kako potekajo rezervacije plovil za te dogodke. Saša in Franjo pripravita tabelo za razrez za Mini-12, kot za JKO regate.

SKLEP 23-05: Organizatorji dogodkov poskrbijo, da se dogodki izvedejo s pozitivno ničlo. IO obravnava in sproti odloča o prispevku za posamezen dogodek s strani kluba glede na namen dogodka. Klub pokrije morebitne rizike dogodka (v primeru manjše udeležbe kot planirano). 

Jesenska regata – dodatna prijava: Milan je posredoval informacijo o dodatni prijavi za monotip in predlagal zamenjavo barke za  sodniško ekipo. Saša je posredovala Jankov predlog glede dodatnega člana sodniške ekipe, skiper sodniške barke dogovori sestavo sodniške ekipe. Milan posreduje predlog in ponudbo za dodatno barko IO v potrditev.

Naslednja seja bo 29.5. ob 18h, pred skiperskim sestankom za spomladansko regato.

ZAPISNIK 2023 – 3. seja JK Odisej

Datum: 20. 3. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Boštjan Podobnik 
DO: Zlatko Matič

 1. Stanje članstva
  Do sedaj je bilo vplačanih 111 članarin.

SKLEP 23-02: IO sprejme novega člana s člansko številko 563.

 1. Pretekli dogodki
  Skupščina JZS: volilna skupščina, sicer pa pokal je lani zelo zamrl, podobno tudi Seascape 18 monocup.
  Virtualna regata JKO: 9 udeležencev, zanimivi boji, zmagal Roman Čemažar. Roman pripravi kratko poročilo.
  Predavanje regatna pravila (Andraž Koželj): 3 ure brez predaha, zelo izčrpno in zelo pozitivni odzivi. 25 udeležencev. Boštjan pripravi kratko poročilo, Luka objavi povezave do posnetkov na spletni strani in pošlje video ter predstavitev vsem prijavljenim udeležencem. Povezave do predavanj komuniciramo samo v okviru kluba.
 1. Prihajajoči dogodki
  Otvoritveni plov: 40 udeležencev, v sredo zbor, v četrtek iz Zadra proti severu.
  MOB predavanje: 7.4. ob 18h v ČS Dravlje, Saša pripravi vabilo in prijavnico, preveri tudi zanimanje za trening Offshore Personal Survival Course med člani (kandidati).
  Seminarji za skiperje: Obnovitveni tečaj teorija: kandidati prijavljeni, izvedba Milan ali Marko, vabilo v pripravi. Nadaljevalno-regatni: odpovedano, ker ni bilo dovolj kandidatov za prvomajski termin. Začetno nadaljevalni tečaj: dva termina že polna (13.5. – 19.5. – dva tečaja).  
  Ogled podjetja Seascape: četrtek 13.4. ob 16:30, Luka pripravi vabilo in prijavnico.
  Regata Mini-12: jadrnice so že v vodi, 22.4. ali 23. 4. možen prvi termin. Franjo se odloči, ali je izvedljiv. Druga opcija je Zajadraj z nami v aprilu, v primeru lepega vremena. Luka in Franjo predlagata dogodek v aprilu glede na vremenske razmere.
  Vodja dogodka za jesensko regato: Luka bi rad našel naslednika za vodjo jesenske regate, predvsem nekoga, ki ni skiper na dogodku. Predlogi: Roman za zabavni program, Franjo za finance. Luka opravi pogovor s par kandidati. Na naslednji seji dogovorimo ekipo za organizacijo in določimo akvatorij.
 1. Razno
  Finančne konstrukcije JKO dogodkov: Na naslednji seji IO obravnava finančno konstrukcijo vseh jadralskih dogodkov v letošnjem letu. Luka in Saša pozoveta izvajalce za želene podatke.
  Komercialne ponudbe: na JKO prejemamo komercialne ponudbe na temo jadranja.
  SKLEP 23-03: IO obravnava vse morebitne prejete komercialne ponudbe, ali so v skladu z usmeritvami JKO in sproti odloča, ali jih je smiselno posredovati članom JKO.
  Anketa o zadovoljstvu: 18 odgovorov na anketo, večinoma pozitivni odzivi. Predlogi: dnevni debrief za skiperje na regata (a la Stipe), vključevanje novih članov (bolj aktivno delo z njimi), druženje, izlet v hribe, piknik, nove destinacije za družabne plove, nove teme predavanj (organizacija posadke, izvedba manevrov v okviru ekipe, jadranje v nevihtnem morju, kuhanje na jadrnici), ideje za klubsko darilo – naj bo kvalitetno, uporabno. Luka preveri opcijo za klubsko darilo. 

Redni občni zbor JK Odisej 2023 – poročilo

Po dveh letih virtualnih občnih zborih smo letos ponovno lahko izvedli redni občni zbor v živo. V petek, 17. februarja se nas je preko 40 zbralo v mali dvorani ČS Dravlje.

Predsednica JKO in predsedniki odborov so predstavili delovanje kluba v letu 2022:
izvedli smo veliko regat in jadralnih dogodkov, zraven pa smo poskrbeli še za precej izobraževanja, tako teorije kot prakse in poskrbeli tudi za druženje članov in članic.

Predsednica je predstavila plan aktivnosti in finančni načrt za leto 2023.
Več si lahko preberete v zapisniku občnega zbora in priloženih gradivih.

Po občnem zboru sta Bojan Rebevšek in Dušan Mlinar predstavila lanskoletno klubsko jadranje po grških Sporadih. Da je bilo podoživljanje Grčije še bolj pristno sta prisotne pogostila še s tradicionalnimi grškimi pijačami.

Po predavanju smo se vsi udeleženci prijetno družili še ob prigrizku in pijači v avli ČS Dravlje. Debate so nas držale pokonci še kar nekaj ur, kar je razvidno tudi iz fotografij.

Posebne zahvale Elvisu Štembergarju za vodenje občnega zbora, Miro Kranjcu in Milanu Gradu za pogostitev in Bojanu Rebevšku in Dušanu Mlinarju za predavanje.

ZAPISNIK 2023 – 2. seja JK Odisej

Datum: 20. 2. 2023, od 18:00, Google Meet 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar 
DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala

 1. Stanje članstva
  Do sedaj je bilo vplačanih 87 članarin.

SKLEP 23-01: IO sprejme dva nova člana s člansko številko 561 in 562.

Luka pošlje opomnik vsem članom iz 2021/2022, ki še niso poravnali članarine za 2023.

 1. Pretekli dogodki
  Rolex Middle Sea Race predavanje: okoli 40 udeležencev, zelo zanimivo predavanje. Maks je zelo dobro predstavil vlogo skiperja na večdnevnih psihološko napornih regatah.
  Saša pripravi poročilo in YT posnetek predavanja, Luka pošlje obvestilo članom, skupaj  s povezavo na Maksove tečaje (za katere nudi 10% popust za člane JKO).
  Na podlagi dobre izkušnje se Saša z Maksom dogovori termin za izvedbo predavanja Man-Over-Board (MOB). 
  Občni zbor: Občni zbor je potekal dobro. Formalni del je bil hiter, zanimivo predavanje, dobra zakuska in druženje. Veliko članov je podalo pozitivno mnenje.
  Zapisnik je v končni obliki, Luka zbere podpise. 
  Luka objavi kratko poročilo in zapisnik na spletni strani.
 1. Prihajajoči dogodki

Virtualna regata JKO: Franjo pripravi razpis za četrtek, 2. marec ob 20:00. Luka pošlje obvestilo članom. 

Regatna pravila (Andraž Koželj): Boštjan Podobnik se je z Andražem dogovoril za vsebino, v naslednjem tednu pripravi vabilo. Predavanje bo 17. marca ob 18h v mali dvorani ČS Dravlje. 

Otvoritveni plov: iščemo večje barke okoli Zadra, plan Premuda – Dugi otok. Zlatko uskladi razpis z Milanom, Luka objavi na spletni strani in pošlje obvestilo članom.

Pomladanska regata: trenutni plan je prvi dan samo trening (Stipe), drugi dan 1-2 trening plova z Stipetom, potem pa regata (Penjalov), zadnji dan samo Penjalov. Saša preverja opcije za sodniško barko in lokacije za druženje.

 1. Razno

Pravila JKO: zadnja uradna sprememba na UE je bila 2008. Delovna skupina pripravi predlog sprememb pravil za potrditev na naslednjem občnem zboru, nato potrjene spremembe vložimo na UE.

Društvo v javnem interesu: predlog iz občnega zbora za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, da bi lahko simpatizerji JKO prispevali del dohodnine. Saša, Andrej, Roman in Luka preverijo uspešne izkušnje iz drugih društev ter pripravijo predlog za eno od naslednji sej IO.

Anketa o zadovoljstvu članov: Saša za naslednjo sejo pripravi povzetek odgovorov. 

World Sailing Offshore Personal Safety Course: v marcu preverimo interes med člani, na podlagi interesa Saša preveri z organizatorjem potencialni termin v aprilu.

YouTube kanal: Luka doda Youtube kanal na spletno stran (Komunikacija) in objavi povezave na Youtube posnetke.