ZAPISNIK 2021-3. seje IO JK Odisej

Datum: 16.03.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 80 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 3.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Vita Podobnik, članska številka: 530, mentorja: Renata Kišek, Boštjan Podobnik.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-2. seje IO JK Odisej

Datum: 09.02.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
 3. Občni zbor 2021
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Prejeli smo nove pristopne izjave (spletna stran).

Sklep 2.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

Marko Šircelj, članska številka 526, mentorja: Aleš Veber, Milan Grad

Leon Perko, članska številka 527, mentorja: Roman Čemažar, Boštjan Podobnik

Karl Jerman, članska številka 528, mentorja: Milan Grad, Marko Pleteršek

Polona Krašovec, članska številka 529, mentorja: Marko Pleteršek, Milan Grad

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

Boštjan Podobnik in Franjo Antončič sta pripravila skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021.

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Gradiva so potrjena, po objavi Saša posreduje obvestilo vsem članom s podatki za prijavo v videokonferenco, skupaj z navodili za udeležbo in glasovanje preko Zoom Pools.

Po zaključku uradnega dela sledi predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Poročilo o delu JKO je Luka do 31.1. posredoval na JZS.

Ad 4. Razno

a. Seminar za skiperje

Saša je v sodelovanju z Milanom Gradom in Markom Kočilo pripravila seminar za mlade skiperje. Predlog predstavi na OZ.

b.) JKO – jadranje v Grčiji

Boštjan Podobnik je pripravil predlog jadranja v Grčiji. Predlog predstavi na OZ.

Naslednja 3. seja bo 16.3.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-1. seje IO JK Odisej

Datum: 12.01.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

 Dnevni red:

  1. Stanje članstva 
  2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
  3. Občni zbor 2021
  4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 108 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 1.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana: Marko Kočila, članska številka 525, mentorja: Aleksander Tušek, Saša Javorič

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

a.) 2. virtualna regata 12.12.2020 

Regate se je udeležilo 12 udeleženk/udeležencev in 1 gledalka JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 
Sklep 1.2: Z dobro prakso nadaljujemo tudi v 2021. V letu 2021 virtualne regate ne štejejo za točkovanje, pripravimo skupen razpis.

b.) Prihajajoči dogodki

Pripravljen je Koledar dogodkov za leto 2021, ki bo finaliziran za obravnavo na občnem zboru (OZ) 1 teden pred OZ. Zaradi Covid-19 ukrepov bomo datume dogodkov določali sproti, glede na trenutno veljavne ukrepe. 

Dogovori: 

 • Nova regatna pravila: Luka preveri z Andražem Koželjem (opcijsko Dejanom Presenom)
 • Prva pomoč: Saša preveri z Dr. Ravnikarjem, ali bi bil pripravljen izvesti 
 • Poletno jadranje v Grčiji 2021: Boštjan organizira uvodni sestanek inicialnega odbora. 
 • Boštjan / Franjo pripravita skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Predlog  dnevnega reda je potrjen, izvedba in glasovanje se izvede preko Zooma. Po zaključku uradnega dela sledi krajša (15-20 min) predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Dogovorjene naloge do naslednje seje IO, ki bo dne 9.2.2021:

 • Delovno predsedstvo: 
  • Predsednik: Elvis Štemberger (Saša preveri z Elvisom)
  • Član: Saša J. 
  • Overitelj zapisnika: TBD
 • Vabilo pošljemo 1 mesec prej (Saša/Luka). 
 • Poročilo o delu v 2020 je pripravljeno, končna verzija v potrditev pred koncem januarja (Luka, Saša)
 • Do 31.1.2021 je potrebno to poročilo poslati tudi na JZS (Luka). 
 • Finančno poročilo in Finančni plan pripravi blagajnik (Franjo), do 31.1.2021 uskladi s predsednikom in pošlje v pregled NO. 
 • DO pripravi Poročilo o delu DO in do 31.1.2021 pošlje v pregled NO.
 • NO pregleda vsa poročila in do 9.2.2021 pripravi Poročilo NO za obravnavo na seji IO.
 • Gradivo OZ se objavi na spletnih straneh 1 teden pred OZ (Saša).
 • Preverimo glede profi licence za Zoom (Andrej G) oz. kupimo (neomejen čas sestanka) (Luka).
 • Skupaj z opomnikom pošljemo navodila za udeležbo in glasovanje preko Zooma (Saša). 

Ad 4. Razno

a.) Seminarji – Mladi skiperji

Saša predlaga, da JKO izvede seminar za mlade skiperje, v okviru katerega starejši skiperji prenašajo izkušnje na mlade skiperje. Možni kandidati za izvedbo Milan Grad, Marko Kočila. Saša v sodelovanju z Milanom G in Markom K pripravi predlog izvedbe seminarja. 

Naslednja 2. seja bo 9.2.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO


ZAPISNIK 2020-9. seje IO JK Odisej

Datum: 18.11.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Meet

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić

Dnevni red:
1. Prihajajoči dogodki JKO
2. Razno

Ad 1. Prihajajoči dogodki JKO
a. Virtualna regata
Zaradi ukrepov prestavljamo aktivnosti kluba na splet. Luka Renko kreira JKO account za virtualne regate. Franjo Antončič zakupi kredite (paket za 11 plovov). Vodji dogodkov Boštjan Podobnik in Franjo Antončič pripravita razpis in organizirata regate, ob pomoči Nikole Balabana. Prvi termin je predviden okoli 5.12., med 19h in 20h (tim. Miklavževa regata).

Ad 2. Razno
a. FE 28, Izola – follow-up
Luka Renko je Juretu Orlu (Cleansport) poslal mail, ki ga je s skiperji pripravil in uskladil Boštjan Podobnik. 16.11. so na sestanku vsi trije konstruktivno prediskutirali potek regate. IO se je odločil, da bomo na prihodnjih regatah sledili naslednjim sklepom:

 • Na jutranjem skiperskem sestanku se posebej poudari, da vodenje regate prevzema profesionalni glavni sodnik s svojo ekipo (RO). Nosilec dogodka iz vrst JKO, ki sodeluje na regati, se v času tekmovanja ne bo vmešaval v sodnikove odločitve. Ta sklep ne velja v primeru regat, ko si sodimo sami (npr. Mini12).
 • Na jutranjem skiperskem sestanku bomo v primeru nepredvidljivih ali zelo zahtevnih vremenskih razmer z glavnim sodnikom predebatirali alternativne scenarije poteka regate:
  • kaj v primeru, da bo veter močno spreminjal smer
  • kaj v primeru, da bo veter premočan, pa je napoved, da bo čez dan pojenjal
  • kaj v primeru bonace, pa je napoved, da se bo veter kasneje dvignil
 • Prav tako bomo na jutranjem skiperskem sestanku, v primeru nepredvidljivih ali zelo zahtevnih vremenskih razmer, z glavnim sodnikom glede na predvideni tip vetra določili:
  • Max. in min. jakost vetra, pri katerih se bo izvajalo plove
  • Način komunikacije med glavnim sodnikom in skiperji (samo zastavice, tudi radijska postaja, … ).
  • V primeru, da se bodo uporabljale samo zastavice, se zelo na kratko povzame nabor tistih zastavic, ki glede na razmere predvidoma pridejo v poštev (seveda pa sodnik lahko uporabi tudi druge zastavice, v kolikor se razmere spremenijo)

 • b. Cleansport – vaučerji
  Franjo Antončič je posredoval informacijo, da Cleansport nudi vavčerje za naslednjo sezono za FE28 in VOR. Dogovor je, da je JKO zainteresiran za zakup vaučerja za FE28, za VOR pa bi bilo potrebno predhodno s člani JKO dogovoriti glede udeležbe in pogojev (npr. 50% predujma, 12 udeležencev). Franjo Antončič pridobi več informacij glede vaučerjev za FE28, informacije glede VOR (termini, ruta) in preveri s člani JKO glede morebitne udeležbe na dogodku VOR 2021.

  c. JZS – verifikacija
  Saša Javorič je posredovala informacijo o spremembi pogojev verifikacije. Verifikacijska taksa za leto 2021 ostaja nespremenjena in znaša 12 €. Spremenil se je Pravilnika o registracijah, verifikacijah in prestopih tekmovalcev in sicer v 5. členu, ki določa, da je potrebno seznam za podaljšanje verifikacije, skupaj s potrdilom o plačilu, poslati na [email protected] najkasneje do 31.3.2021.

  Naslednja 10. seja IO bo 15.12.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2020-8. seje IO JK Odisej

Datum: 20.10.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Meet

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Samo Roš
NO: Milan Grad
DO: Zlatko Matić
Skiperji jesenske FE28: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger, Aleksander Tušek, Miroslav Jurkas

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Pretekli dogodki JKO
3. Prihajajoči dogodki JKO
4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 108 članarin. Po FE28 regati smo prejeli dve novi pristopni izjavi (spletna stran).
Sklep 8.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

 • Igor Lautar, članska številka 523, mentorja: Luka Renko, Anže Škerlavaj
 • Urša Podobnik, članska številka 524, mentorja: Luka Renko,Tadej Auer
 • Saša obvesti nove člane, Luka posreduje Igorju (skipper) zastavo JKO za barko.

  Ad 2. Pretekli dogodki JKO
  a. FE 28, Izola – follow-up
  Regate se je udeležilo 6 posadk. Izvedena sta bila dva plova, tretji je bil prekinjen zaradi zasukov vetra; pred 13. uro je bila regata prekinjena. Boštjan Podobnik je po dogodku predlagal analizo dogodka in podal izhodišča za razpravo. Luka je kot vodja dogodka predstavil dogajanje na regatnem plovu – zaradi vremenskih razmer, oddaljenosti bark od sodniške barke in onemogočene komunikacije v teh razmerah se je na vprašanje organizatorja kot vodja dogodka odločil za prekinitev regate po dveh plovih. Vodja dogodka (Luka) pripravi poročilo za objavo na spletnih straneh.
  Skiperji so podali svoja mnenja in informacije o dogodku, povzetek dogovorov:
  Organizacija Cleansport:

 • Odgovornost organizatorja je, da zagotovi dovolj strokovnega in izkušenega kadra za izpeljavo regularne regate oz. se odloči, da zaradi vremenskih razmer regata ne bo izpeljana.
 • Na tokratni regati po našem mnenju ni bilo dovolj izkušenega kadra za te razmere (postavitev polja, prekinitev regate glede na odločitev vodje dogodka, komuniciranje z zastavicami, skrb glede razbitja bark-regate naslednji dan …).

 • Organizacija JKO:
 • Potrebno dogovoriti smernice za dogodke in komunikacijo v mejnih primerih (check-lista: odločitev glede preložitve plovov, prekinitve regate ipd., poenotena komunikacija, ki je primerna tudi v težjih vremenskih pogojih; predlog zastavice);
 • odgovornost skiperjev, da komunicira s sodniško barko in pride pravočasno na start).
 • V razpisu potrebno dopolniti vlogo regatnega odbora (RO) (Luka).
 • Sprejete smernice komuniciramo na vsakem skiperskem sestanku pred dogodkom (RO).

 • Sklep 8.2: Boštjan Podobnik dopolni svoj mail z dogovori današnjega sestanka (odgovornost organizatorja, komuniciranje med regato) in posreduje predlog dopisa udeležencem sestanka. Luka posreduje končni dopis Juretu Orlu in po potrebi organizira follow-up klic (Luka + Boštjan s strani JKO).

  b. Mini-12, Kočevje – follow-up
  Regate se je udeležilo 12 članov in 1 kandidat. Organizacija in komunikacija (Whats up) sta bili odlični. Vodji dogodka sta ob pomoči članov postavila regularno regatno polje, izpeljani so bili vsi plovi. Podelitev in pogostitev je bila pri Milanu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.
  Sklep 8.3: Dobre prakse – dopolnimo smernice za organizacijo dogodka (Saša).

  Ad 3. Prihajajoči dogodki JKO
  Sklep 8.4: Zaradi epidemije so vsi načrtovani dogodki (zaključni plov, SJL, predavanja, prednovoletno druženje) odpovedani in prestavljeni na naslednje leto.

  Saša ažurira koledar na spletni strani. Glede na razmere iščemo opcije za morebitno druženje članov do konca leta:
 • glede na trenutne razmere in ukrepe preverimo možnost organizacije Mini-12 (Franjo preveri, do kdaj bodo barke še na razpolago za najem);
 • organiziramo virtualno regato in druženje kot zaključni plov (Boštjan preveri glede serverja);
 • na FB strani si izmenjujemo informacije o načrtovanih plovih v lastni režiji/možnost priključitve (lastniške barke, sodelovanje na drugih dogodkih);
 • članom posredujemo informacije in opomnik glede možnosti ogleda strokovnih predavanj JZS, ki so bila izvedena v okviru 1. vala (Luka/Saša);

 • Luka je v navezi z Andražem Koželjem glede organizacije predavanja regatnih pravil 2021-2024), predvidoma naslednje leto.

  Ad 4. Razno
  S strani ČSD smo dobili negativen odgovor glede selitve naslova društva na njihov naslov, Janko Lah ponovno kontaktira ČSD.

  Naslednja 9. seja IO bo 17.11.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-7. seje IO JK Odisej

  Datum: 15.9.2020, od 18:00 do 19:30 v Klubu 300, Ljubljana – Dravlje

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
  NO: Milan Grad
  DO: Ivo Štrubelj, Bojan Vnuk

  Dnevni red:
  1. Prihajajoči dogodki JKO
  2. Razno

  Ad 1. Prihajajoči dogodki JKO
  a. Jesenska regata
  Sklep 7.1: Jesenska regata je odpovedana, aktivnosti prestavimo na naslednje leto.

  Člani so predlagali, da namesto jesenske regate izvedemo jadralne dogodke v Sloveniji: Mini-12 v Kočevju in FE28 v Izoli.

  b. Mini-12, Kočevje
  Franjo je dogovoril termin dogodka 20.09. Vodja dogodka: Franjo Antončič in Boštjan Podobnik. Vodji dogodka pripravita dopis, da gre čimprej v objavo. Predlog Boštjana, da pripravimo regularno regatno polje, z dvema bojama, predlog sprejet. Pokale uredi Luka, penine k pokalu priskrbi Franjo.

  c. FE28, Izola
  Vodja dogodka: Luka Renko. Vodja pripravi in objavi razpis (naslednji torek), predvideni termin 3.10.2020. d. Družabni plov
  Milan Grad predlaga, da se zaradi karantene po bivanju na Hrvaškem družabni plov (martinovanje) oz. zaključni plov izvedeta v slovenskem morju oz. ob italijanski obali, odvisno od trenutne situacije.

  Ad 2. Razno
  a. Off-shore jadranje VOR 60 Izola-Palagruža-izola
  Člani so podali mnenja glede organizacije off-shore jadranja na VOR 60 z namenom, da v prihodnosti še izboljšamo organizacijo takih dogodkov. Sklep 7.2: Saša zapiše mnenja udeležencev. Franjo dogovori sestanek z organizatorjem Cleansport in posreduje mnenja v duhu konstruktivnega dialoga.

  Naslednja 8. seja IO bo 20.10.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-6. seje IO JK Odisej

  Datum: 16.6.2020, od 18:00 do 19:30 v Klubu 300, Ljubljana – Dravlje

  Prisotni:
  IO: Luka Renko (telefonsko), Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
  NO: Ivo Štrubelj
  DO: Zlatko Matić (telefonsko)

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
  2. Pretekli dogodki JKO
  3. Prihajajoči dogodki JKO
  4. Razno

  Ad 1. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 105 članarin. Od prejšnje seje IO so bile podane 3 nove pristopne izjave (spletna stran).
  Sklep 6.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane: Mitja Tomislav Zucchiati, članska številka 520 (mentorja: Saša Javorič, Franjo Antončič) Simon Dolinšek, članska številka 521 (mentorja: Franjo Antončič, Milan Grad) Marija Lozar, članska številka 522 (mentorja: Franjo Antončič, Milan Grad)

  Ad 1. Pretekli dogodki JKO
  a. Otvoritveni plov
  Otvoritveni plov je uspel, poročilo, ki ga je pripravil Boris Smirnov, je objavljeno na spletni strani. Franjo je poslal seznam udeleženih članov, Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.

  b. Mini-12, Kočevje
  Regata Mini-12 je uspela, 13 udeležencev se je borilo v dveh skupinah. Boštjan Podobnik je posredoval predloge izboljšav glede žrebanja bark in postavitve regularnega polja regate. Dogodek je imel ca 80€ plusa. Franjo je poslal rezultate, poročilo še pripravi in pošlje, prav tako slike z dogodka za klubsko fotogalerijo. Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.
  Sklep 6.2: Predloge (lesson-learned) vključimo v smernice za organizacijo klubskih regat.

  Saša Javorič dopolni smernice/navodila za organizacijo klubskih regat.

  c. FE28, Izola
  Regata je lepo uspela, udeleženci 6 posadk so bili zadovoljni. Na vprašanje Boštjana Podobnika, zakaj je imel dogodek ca 250€ minusa, glede na predvidljivost finančnega plana, je Franjo razložil dejstva, da je bila udeležba na člana določena pred Covid-19, dejansko število udeležencev je bilo zaradi razmer manjše od planiranega, prav tako je bila na zaključnem dogodku naročena hrana namesto pic.
  Sklep 6.3: Pred vsakim razpisom dogodka ponovno preverimo kalkulacijo (stroški, planirana udeležba), da dogodke izpeljemo s pozitivno ničlo.

  Saša dopolni smernice/navodila za organizacijo klubskih regat.

  Ad 3. Prihajajoči dogodki JKO
  a. SJL (FE R28)
  Franjo Antončič je sporočil, da je SJL – prvi in drugi plov prestavljen na 25., 26.8. (trenutni predlog).

  b. Jesenska regata
  Luka Renko je JK Poetovio predstavil pripravljene smernice JK Odisej. JK Poetovio se nagiba k temu, da vsak klub naredi svoj razpis in svoje dogodke, odgovor z njihove strani pričakuje danes do konca dneva. Samo Roš je dogovoril okvirne rezervacije v marini Hramina (do 250 ljudi) in posredoval okvirne cene za hrano. Zlatko Matić je predlagal, da se vodja dogodka dogovori z Marino Žut za popust za ponedeljek, če se kdo od skiperjev odloči za privez tudi v ponedeljek. Ivo Štrubelj je predlagal, da tudi prvi dan (plov za pršut) uredimo pravo bojo (fiksna, vidna). Dogovorili smo se, da Nikola Balaban prinese bojo, Saša Javorič uteži, Boštjan Podobnik pa tlačilko.
  Sklep 6.4: JK Odisej od pripravljenih smernic ne odstopa, možni so različni scenariji (posamezne aktivnosti skupaj ali vsak posebej). Okvirni predlog razpisa je ok, finaliziramo ga glede na odločitev s strani JK Poetovio in objavimo.

  Luka Renko posreduje odgovor JK Poetovio, razpis in navodila finaliziramo korespondenčno glede na končne dogovore. Vodja dogodka sta Luka Renko in Samo Roš.

  c. Ostali dogodki JKO
  Franjo Antončič je po informacijah s strani Milana Grada sporočil, da potovanje v Rusijo in Kavkaz odpade.

  Ad 4. Razno
  a. Odprte teme s prejšnjih sej IO
  Saša Javorič je pripravila pregled odprtih postavk s prejšnjih sej IO (2020):

 • Preverimo opcije varnostnih kopij JKO Google storitev (Renko) Opcije, ki smo jih identificirali za izdelavo in hrambo varnostne kopije:
 • zunanji disk,dodatni Google account,Google account back-up. Saša Javorič in Luka Renko preverita opcije Google back-up in sporočita ugotovitve do naslednje seje.
 • Skladnost z GDPR:
 • Saša Javorič in Boštjan Podobnik sta predstavila predloge, kako lahko v praksi zagotovimo skladnost z GDPR. Sklep 6.5: JKO uredi skladnost z GDPR.

  Na liste prisotnosti, izjave o odgovornosti, prijave …. dodamo polja za pridobitev soglasja o uporabi osebnih podatkov, GSM številk (za potrebe obveščanja preko Whats App) fotografij s klubskih dogodkov. Polja so obvezna, izbira Da / NE. Ob pričetku vsakega dogodka in v navodila dodamo obvestilo, da se dogodki slikajo in če kdo ne želi biti na slikah kluba, ki bodo objavljene na spletnih straneh in družbenih omrežjih kluba, naj se med slikanjem umakne. Saša Javorič pripravi predlog, po potrditvi ga vključimo v organizacijo dogodkov (Jesenska regata).
 • Objavimo več dogodkov na fb oglasih (pridobivanje novih članov) (Renko)
  Zaenkrat število novih članov (tudi mlajših) lepo raste, zato plačljivih oglasov zaenkrat ne potrebujemo (za klubske dogodke. V primeru organizacije dogodkov za zunanje (Zajadraj z nami … ) ponovno preverimo ustreznost/potrebo objave.
 • JZS – predavanja
  Boštjan Podobnik je podal predlog, da predavanja, ki jih je organizirala JZS med Covid-19, omogočimo dostop članom JKO tudi po preteku dostopa s strani JZS. Saša Javorič preveri z JZS, ali nam JZS lahko na kak način to omogoči.
 • Srečotov memorial
  Franjo Antončič je predlagal, da pripravimo kratek povzetek Srečotovih dosežkov in objavimo na spletni strani društva, da se ohrani spomin nanj. Sklep 6.6: JKO pripravi in objavi prispevek pred Jesenskim plovom.

  Saša Javorič prevzame pripravo povzetka, v sodelovanju z Marcelom, Borisom Smirnovom in Luko, ki posredujejo podatke. Prevzem pokalov in hramba pokalov – Luka?
 • Virtualna regata
  Luka Renko v statutu preveri definicijo dogodka, ki šteje za točkovanje. Sklep 6.7: Udeležba na Virtualni regati se šteje med dogodke – jadranje.

  Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.
 • Jadranje – Grčija 2021 [Podobnik]
  Boštjan Podobnik je predlagal, da že letos pričnemo s prvimi aktivnostmi za jadranje v Grčiji (junij 2021). Boštjan skliče inicialni sestanek predlagane delovne skupine (Boštjan, Luka, Milan), na katerem dogovorijo vodjo dogodka, okvirne smernice in potrebne aktivnosti (anketa o udeležbi/skiperji ipd.).


 • b. VOR 60 – ponudba
  Franjo Antončič je posredoval in predstavil zelo ugodno okvirno ponudbo Clean sporta za Off-Shore VOR 60 (Cleansport One https://www.cleansport.si/en/attending-regatta_1.html ) (za JKO ca 250-300€/osebo za 2-3 dni, max. 14 udeležencev + 3 posadke), možnih je več destinacij (Benetke, Jabuka, Palagruža…). Zanimanje je veliko, v glavnem za Palagružo. Franjo Antončič pridobi končno ponudbo v terminu julij-avgust 2020 in dodatni termin v primeru večjega števila prijav.

  Naslednja 7. seja IO bo 15.09.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-5. seje IO JK Odisej

  Datum: 19.5.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Hangouts

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala, Samo Roš
  NO: Milan Grad
  DO: Stane Hrvat, Zlatko Matić

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
  2. Pretekli dogodki JKO
  3. Prihajajoči dogodki JKO
  4. Razno

  Ad 1. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 103 članarin. Od prejšnje seje IO je bila podana nova pristopna izjava (spletna stran): Taras Podobnik.
  Sklep 5.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana: Taras Podobnik, članska številka 519 (mentorja: Boštjan Podobnik, Renata Kišek).

  Ad 2. Pretekli dogodki JKO
  a. 1. Virtualna regata JKO J70
  Zaradi ukrepov ob epidemiji smo organizirali 1. Virtualno regato, vodja dogodka: Boštjan Podobnik (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/). Pripravili smo razpis, navodila za prijavo, skiperski sestanek, trening in 4 plove ter razglasitev rezultatov na zaključni slovesnosti. Virtualne regate se je udeležilo 18 članov. Predlog organizatorjev je, da se dogodek šteje za točkovanje.
  Sklep 5.2: Člani se strinjajo, da dogodek šteje za točkovanje, v kolikor je to skladno s statutom JKO.
  Luka Renko v statutu preveri definicijo dogodka, ki šteje za točkovanje.

  Ad 3. Prihajajoči dogodki JKO
  a. Otvoritveni plov
  Milan Grad je sporočil, da bo otvoritveni plov izveden od 28.5. do 31.5., cilj plovbe je Vis. Trenutno so potrjene 4 velike barke, 5. barka je opcijska. Do petka je potrebno zaključiti vse formalnosti. Vodja dogodka: Milan Grad. Franjo preveri s Pojodo (posamična udeležba).
  Sklep 5.3: Družabnega dela (skupne večerje) zaradi epidemije v okviru JKO ne organiziramo.

  b. SJL (Fareast R28)
  Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, preverjanja glede ukrepov in možnosti izvedbe ter možnih datumov so v teku, okvirni datumi v začetku junija.

  c. Fareast R28
  Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, predvidoma dogovori glede možnega datuma po določitvi datumov plovov za SJL. Luka Renko do konca tedna preveri s skiperji glede interesa. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, vodja dogodka pripravi razpis.

  d. Mini 12
  Franjo Antončič se dogovarja z JK Kočevje, 7 bark bo do sobote že v vodi. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, Franjo Antončič in Andrej Gogala preverita opcije najema bark in čimprej pripravita predlog razpisa.

  e. Ostali dogodki JKO
  Sklep 5.4: Družabni plov (Istra/Kvarner) in izlet v hribe se zaradi epidemije prekličeta.

  f. Jesenska regata
  Luka Renko je v navezi z JK Poetovio. Sodelovanje z njimi je dogovorjeno, sami so rezervirali barke Bavaria 46 (6 bark). Člani JKO skupine za organizacijo regate: Luka Renko, Samo Roš. Luka Renko organizira klic s predstavniki JK Poetovio z namenom dogovora smernic za razpis, družabni del dogovorimo v avgustu, glede na takratno situacijo.

  Ad 4. Razno
  Boštjan Podobnik je predlagal, da se na jadralskih dogodkih vzpostavi WhatsApp skupina, preko katere poteka dodatno obveščanje.
  Sklep 5.5: Predlog je sprejet, WhatsApp obveščanje dodamo v razpis naslednjih regat.

  Naslednja 6. seja IO bo 16.06.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-4. seje IO JK Odisej

  Datum: 21.4.2020, od 18:00 do 18:30 preko Google Hangouts

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
  NO: Ivo Štrubelj

  Dnevni red:

  1. Stanje članstva
  2. Prihajajoči dogodki JKO
  3. Razno

  Ad 1. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 102 članarin. Novih pristopnih izjav od zadnje seje IO ni bilo podanih.

  Ad 2. Prihajajoči dogodki JKO
  a. Jesenska regata
  Luka Renko je sporočil, da je sodelovanje z JK Poetovio dogovorjeno, po zadnjih podatkih se nam bo pridružilo 5 posadk B46 in 3 lastniške barke.
  Sklep 4.1: V maju delovna skupina JKO pripravi predlog razpisa za jesensko regato in do konca maja uskladi potrebne dopolnitve z JK Poetovio (razredi B41, B46, Open?).

  b. Ostali dogodki JKO
  Hrvaška je napovedala sprostitev ukrepov šele v 2. polovici maja, JKO stališče je, da v tem času ne organizira javnih dogodkov z večjim številom udeležencev.
  Sklep 4.2: Zaradi epidemije se vsi dogodki JKO v aprilu in maju prekličejo (Zajadraj z nami) oz. se preložijo.

  c. Mini 12
  Franjo Antončič je predlagal, da JKO organizira trening in regate na Mini 12, ko se sprostijo ukrepi prehoda med občinami.
  Sklep 4.3: Dogodki na Mini 12 se izvedejo po sprostitvi ukrepov (gibanje izven meja občin).

  Franjo Antončič in Andrej Gogala preverita opcije najema bark in do naslednje seje pripravita predlog razpisa.

  d. Virtualna regata
  Boštjan Podobnik je v dopisni seji dne 24.-25.4. predlagal, da JKO organizira virtualno regato JKO J70 regato (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/).
  Sklep 4.4: JKO organizira virtualno regato na J70, vodja dogodka Boštjan Podobnik.
  Predlagan termin naslednja sobota, okvirni program regate; Boštjan Podobnik pripravi razpis regate:
 • 20:15 Skiperski sestanek (Hangouts)
 • 20:40 Trening plov
 • 21:00 prvi – četrti plov
 • 22:15 Podelitev in e-zakuska (Hangouts).
 • Ad 3. Razno
  Luka Renko je posredoval informacijo, da JZS na Facebook skupini The Slovenia Sailing Team za verificirane jadralce organizira kvalitetna tedenska predavanja (Jure Jerman – Meteorologija, Andraž Koželj – Regatna pravila, Matej Tušak – Psihološke priprave za jadralce …).

  Naslednja 5. seja IO bo 19.05.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO