ZAPISNIK 2020-5. seje IO JK Odisej

Datum: 19.5.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Hangouts

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala, Samo Roš
NO: Milan Grad
DO: Stane Hrvat, Zlatko Matić

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Pretekli dogodki JKO
3. Prihajajoči dogodki JKO
4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 103 članarin. Od prejšnje seje IO je bila podana nova pristopna izjava (spletna stran): Taras Podobnik.
Sklep 5.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana: Taras Podobnik, članska številka 519 (mentorja: Boštjan Podobnik, Renata Kišek).

Ad 2. Pretekli dogodki JKO
a. 1. Virtualna regata JKO J70
Zaradi ukrepov ob epidemiji smo organizirali 1. Virtualno regato, vodja dogodka: Boštjan Podobnik (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/). Pripravili smo razpis, navodila za prijavo, skiperski sestanek, trening in 4 plove ter razglasitev rezultatov na zaključni slovesnosti. Virtualne regate se je udeležilo 18 članov. Predlog organizatorjev je, da se dogodek šteje za točkovanje.
Sklep 5.2: Člani se strinjajo, da dogodek šteje za točkovanje, v kolikor je to skladno s statutom JKO.
Luka Renko v statutu preveri definicijo dogodka, ki šteje za točkovanje.

Ad 3. Prihajajoči dogodki JKO
a. Otvoritveni plov
Milan Grad je sporočil, da bo otvoritveni plov izveden od 28.5. do 31.5., cilj plovbe je Vis. Trenutno so potrjene 4 velike barke, 5. barka je opcijska. Do petka je potrebno zaključiti vse formalnosti. Vodja dogodka: Milan Grad. Franjo preveri s Pojodo (posamična udeležba).
Sklep 5.3: Družabnega dela (skupne večerje) zaradi epidemije v okviru JKO ne organiziramo.

b. SJL (Fareast R28)
Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, preverjanja glede ukrepov in možnosti izvedbe ter možnih datumov so v teku, okvirni datumi v začetku junija.

c. Fareast R28
Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, predvidoma dogovori glede možnega datuma po določitvi datumov plovov za SJL. Luka Renko do konca tedna preveri s skiperji glede interesa. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, vodja dogodka pripravi razpis.

d. Mini 12
Franjo Antončič se dogovarja z JK Kočevje, 7 bark bo do sobote že v vodi. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, Franjo Antončič in Andrej Gogala preverita opcije najema bark in čimprej pripravita predlog razpisa.

e. Ostali dogodki JKO
Sklep 5.4: Družabni plov (Istra/Kvarner) in izlet v hribe se zaradi epidemije prekličeta.

f. Jesenska regata
Luka Renko je v navezi z JK Poetovio. Sodelovanje z njimi je dogovorjeno, sami so rezervirali barke Bavaria 46 (6 bark). Člani JKO skupine za organizacijo regate: Luka Renko, Samo Roš. Luka Renko organizira klic s predstavniki JK Poetovio z namenom dogovora smernic za razpis, družabni del dogovorimo v avgustu, glede na takratno situacijo.

Ad 4. Razno
Boštjan Podobnik je predlagal, da se na jadralskih dogodkih vzpostavi WhatsApp skupina, preko katere poteka dodatno obveščanje.
Sklep 5.5: Predlog je sprejet, WhatsApp obveščanje dodamo v razpis naslednjih regat.

Naslednja 6. seja IO bo 16.06.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2020-4. seje IO JK Odisej

Datum: 21.4.2020, od 18:00 do 18:30 preko Google Hangouts

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

1. Stanje članstva
2. Prihajajoči dogodki JKO
3. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 102 članarin. Novih pristopnih izjav od zadnje seje IO ni bilo podanih.

Ad 2. Prihajajoči dogodki JKO
a. Jesenska regata
Luka Renko je sporočil, da je sodelovanje z JK Poetovio dogovorjeno, po zadnjih podatkih se nam bo pridružilo 5 posadk B46 in 3 lastniške barke.
Sklep 4.1: V maju delovna skupina JKO pripravi predlog razpisa za jesensko regato in do konca maja uskladi potrebne dopolnitve z JK Poetovio (razredi B41, B46, Open?).

b. Ostali dogodki JKO
Hrvaška je napovedala sprostitev ukrepov šele v 2. polovici maja, JKO stališče je, da v tem času ne organizira javnih dogodkov z večjim številom udeležencev.
Sklep 4.2: Zaradi epidemije se vsi dogodki JKO v aprilu in maju prekličejo (Zajadraj z nami) oz. se preložijo.

c. Mini 12
Franjo Antončič je predlagal, da JKO organizira trening in regate na Mini 12, ko se sprostijo ukrepi prehoda med občinami.
Sklep 4.3: Dogodki na Mini 12 se izvedejo po sprostitvi ukrepov (gibanje izven meja občin).

Franjo Antončič in Andrej Gogala preverita opcije najema bark in do naslednje seje pripravita predlog razpisa.

d. Virtualna regata
Boštjan Podobnik je v dopisni seji dne 24.-25.4. predlagal, da JKO organizira virtualno regato JKO J70 regato (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/).
Sklep 4.4: JKO organizira virtualno regato na J70, vodja dogodka Boštjan Podobnik.
Predlagan termin naslednja sobota, okvirni program regate; Boštjan Podobnik pripravi razpis regate:
 • 20:15 Skiperski sestanek (Hangouts)
 • 20:40 Trening plov
 • 21:00 prvi – četrti plov
 • 22:15 Podelitev in e-zakuska (Hangouts).
 • Ad 3. Razno
  Luka Renko je posredoval informacijo, da JZS na Facebook skupini The Slovenia Sailing Team za verificirane jadralce organizira kvalitetna tedenska predavanja (Jure Jerman – Meteorologija, Andraž Koželj – Regatna pravila, Matej Tušak – Psihološke priprave za jadralce …).

  Naslednja 5. seja IO bo 19.05.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-3. seje IO JK Odisej

  Datum: 17.3.2020, od 18:00 do 19:05 preko Googlehangouts

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
  NO: Milan Grad, Ivo Štrubelj

  Dnevni red:

  1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
  2. Stanje članstva
       a. Stanje plačanih članarin
       b. Novi člani
  3. Razno
        a. Prihajajoči dogodki
        b. Jadranje v Grčiji 2021 (Podobnik)

  Ad 1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
  Luka Renko je prejel predlog JK Poetovio (Samo Bauman), če bi lahko Poetovio Cup pridružili k jesenski regati JKO, ker možnosti za prestavitev do jeseni nimajo. Milan Grad je podal informacijo, da je celotna flota Bavaria 41 v tem času že rezervirana, JK Poetovio bi moral sam urejati floto (na Poetovio Cup prijavljenih 24 bark, od teh 5 JKO; ocena, da bi se pridružilo do 10 bark).
  Sklep 3.1: JKO je odprt za pridružitev Poetovio Cup, ob tem, da se ohranita tekmovalni in družabni koncept naše regate. Formira se delovna skupina (Luka, Milan, Franjo), ki se poveže z organizatorji Poetovio Cup, jim predstavi stališče JKO in se dogovarja glede morebitne pridružitve.

  Ad 2. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 102 članarin. Podani sta bili novi pristopni izjavi: Tomaž Ugoršek (trening FE28), Peter Pipp (spletna stran).
  Sklep 3.2: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

 • Tomaž Ugoršek, članska številka 517 (mentorja: Miroslav Jurkas, Drago Rutar),
 • Peter Pipp, članska številka 518 (mentorja: Saša Javorič, Franjo Antončič).
 • Ad 3. Razno
  Prihajajoči dogodki
  Sklep 3.3: Zaradi epidemije so preloženi vsi dogodki JKO v marcu, v začetku aprila dorečemo za naprej. Okvirni plani:

 • obvestilo o prestavitvi dogodka Mirana Tepeža pošljemo naslednji teden,
 • z razpisom FE 28R počakamo na sredino aprila,
 • otvoritveni plov je okvirno planiran v prvi polovici maja,
 • aprilsko sejo prestavimo na začetek aprila, da dorečemo glede dogodkov v aprilu.
 • Jadranje – Grčija 2021[Podobnik]
  Boštjan Podobnik je predlagal, da že letos pričnemo s prvimi aktivnostmi za jadranje v Grčiji (junij 2021). Formira se delovna skupina (Boštjan, Luka, Milan), ki se sestane in pripravi glavne smernice in potrebne aktivnosti (anketa o udeležbi/skiperji ipd.), ki bi jih izvedli, ko se stanje normalizira.

  Naslednja 4. seja IO bo 07.04.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  ZAPISNIK 2020-2. seje IO JK Odisej

  Datum: 25.2.2020, od 18:10 do 19:35 v prostorih ČS Dravlje

  Dnevni red:

  1. Nova zasedba organov JKO:
       a. Predstavitev dela organov kluba in infrastrukture
       b. Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)
  2. Stanje članstva
  3. Pretekli dogodki
       a.Občni zbor – zapisnik, poročilo (Žilič)
  4. Prihajajoči dogodki
        a. Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (Renko)
        b. Otvoritveni plov (Grad)
        c. Pomladanska regata (Gogala)
        d. Regata Fareast 28R – razpis (Antončič)
  5. Razno

  Ad 1. Nova zasedba organov JKO
  a. Predstavitev dela organov kluba in infrastrukture
  Luka Renko je predstavil trenutno stanje: večino gradiva je digitaliziranega, urejena sta arhiv in statistika. Uporabljamo Google storitve (gmail, gdrive, gphotos), odprto je vprašanje varnostnih kopij. Vsebine spletnih strani so prenesene, socialna omrežja so vzpostavljena (fb, instagram). Pošta prihaja na Stegne 21. JKO je član JZS, sej sekcije (velike jadrnice) se aktivno udeležuje Renko. S ČSD imamo po zaslugi Janka Laha dobre odnose (prostori), sodelujemo na dogodkih ČSD (dan četrtne skupnosti). Ključe do omare imata predsednik in sekretar, žig ima sekretar, kreditno kartico ima predsednik.

  Podani predlogi (predlog podal):

 • Skladnost z GDPR: na liste prisotnosti, izjave o odgovornosti …. dodamo stavek s soglasjem o uporabi fotografij s klubskih dogodkov (Renko, Podobnik, Javorič)
 • Instagram: prevzame mlajša generacija, pooblastimo Nikolo Balabana (Renko)
 • Preverimo opcije varnostnih kopij Google storitev (Renko)
 • Objavimo več dogodkov na fb oglasih (pridobivanje novih članov) (Renko)
 • Številčnejši dogodki (mladi skiperji), več vodij dogodkov (identificirati še koga) (Lah)
 • Člani IO dogovorijo izvedbo (tekom mandata).

  b. Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)
  Luka Renko je predstavil dosedanje stanje in predlog sprememb pri dostopu do JKO Google računa.
  Janko Lah je predlagal aktiviranje dodatnih vodij dogodkov. Dostop do navodil glede organizacije in izvedbe dogodkov dodelimo vodjem dogodkov.
  Sklep 1: Dostop do JKO Google računa imata predsednik in sekretarka; po potrebi posredujeta maile naprej blagajniku, NO, DO, vodjem dogodkov. Žig in kreditno kartico kluba prevzema predsednik (Renko).

  Ad 2. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 87 članarin. Podana je bila nova pristopna izjava: Urška Podgoršek.
  Sklep 2: V članstvo JK Odisej sprejmemo članico Urško Podgoršek, članska številka 516 (mentorja: Aleš Veber, Milan Grad).

  Ad 3. Pretekli dogodki
  Občni zbor – zapisnik, poročilo [Ivan Žilič]
  Poročilo in zapisnik občnega zbora 2020 z vsemi gradivi so objavljeni na spletni strani društva.

  Ad 4. Prihajajoči dogodki
  Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (6.3. ob 17.30) [Luka Renko]
  Trenutno je 31 e-prijav. Mala dvorana in projektor sta rezervirana. Naslednjo sredo pošljemo potrditev prijave prijavljenim z navodili glede prihoda (bus) (Renko).

  Otvoritveni plov (18 – 22.3.) [Milan Grad]
  Trenutno so potrjene 4 posadke, dogovarjamo se za 5. posadko (Roš). V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na otvoritveni plov (Renko).

  Pomladanska regata (16. – 19.4., v okviru Poetovio Cup) [Andrej Gogala]
  Trenutno so rezervirane 4 barke (Renko, Štemberger, Grad, Marinček), čakamo prijavnice na JKO (Gogala). Dogovarjamo se za 5. posadko (Roš, Toplišek). V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na pomladansko regato (Renko), naročimo pokal (Renko).

  Regata Fareast 28R (9.5.) [Franjo Antončič]
  Zbirajo se informacije o udeležbi, tudi izven JKO. Pripravimo razpis regate (Antončič), objava v klubskem obvestilu v marcu (Renko).

  Miran Tepeš: Trije rti (27.3. ob 17.30) [Luka Renko]
  Miran Tepeš je potrdil predlagani termin, dvorana ČSD je rezervirana. V klubskem obvestilu pošljemo obvestilo o predavanju (Javorič).

  Ad 5. Razno
  Srečotov memorial
  Geni Škrlec se je obrnila na klub, če bi bili pripravljeni prevzeti pokale od pokojnega ustanovitelja Srečka Škrleca. Luka Renko je predlagal, da te pokale podelimo na Srečotovem memorialu.
  Franjo Antončič je predlagal, da pripravimo kratek povzetek njegovih dosežkov in objavimo na spletni strani društva, da se ohrani spomin nanj; pregleda obstoječe podatke na spletni strani in predlaga dopolnitve.
  Sklep 3: JKO prevzame pokale in dogovori prostor za hrambo (Renko).

  Potovanje v Rusijo (21.6.) [Larisa]
  Trenutno je 12 prijavljenih (večina članov JKO). Milan Grad predlaga, da se dogodek umesti na koledar JK Odisej (Renko).

  Naslednja 3. seja IO bo 17.03.2020 ob 18h v prostorih ČSD.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  Korespondenčna seja IO JKO, dne 12. 2. 2020

  Odločanje preko elektronske pošte (med 15:37 in 20:12).

  Sodelujoči: Franjo Antončič, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Saša Javorič, Boštjan Podobnik, Luka Renko, Samo Roš

  Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se v članstvo JK Odisej sprejme naslednje člane:

  • Boris Štraus, članska številka 511mentorja: Janko Lah, Alenka Hitti
  • Katja Lokošek, članska številka 512, mentorja: Luka Renko, Saša Javorič 
  • Alen Roguljić, članska številka 513, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko
  • Tilen Pugelj, članska številka 514, mentorja: Milan Grad, Janko Lah
  • Aleš Veber, članska številka 515, mentorja: Milan Grad, Zlatko Matič

  Zapisnik: Luka Renko

  Korespondenčna seja IO JKO, dne 21.1.2020

  Odločanje preko elektronske pošte (med 10:45 in 17:20).

  Sodelujoči: Luka Renko, Andrej Gogala, Milan Grad, Nikola Balaban, Dejan Volk, Ivan Žilič

  Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se na občnem zboru JK Odisej dne 11.2.2020 glasuje o podelitvi treh častnih nazivov:
       – Bogomirju (Miru) Krajncu naziv ČASTNI ČLAN,
       – Darji Virant naziv ČASTNA ČLANICA,
       – Zlatku Matiču naziv KOMODOR.

  Zapisnik: Ivan Žilič

  ZAPISNIK 2020-1. seje IO JK Odisej

  Datum: 21.1.2020, od 18:10 do 19:25 v prostorih ČS Dravlje

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič, Dejan Volk (telefonsko)
  NO: Bojan Vnuk
  DO: Lado Brence, Janko Lah
  Član: Franjo Antončič

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
  2. Priprave na volilni občni zbor
       – Poročila za leto 2019
       – Plani za 2020
       – Izvedba OZ
       – Priprava dvorane in pogostitev
  3. Prihajajoči dogodki
       – Vreme za jadralce – Jure Jerman
       – Otvoritveni plov
       – Pomladanska regata
       – Regata Fareast
       – SJL 2020
  4. Razno
       – Predavanje Mirana Tepeša
       – JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
       – Regata Merkur Idrija

  1. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 23 članarin.

  Pristopne izjave so podali Boris Štravs, Alen Roguljić in Katja Lokošek. Zaradi moratorija na sprejem novih članov v času volilne kampanije se odločanje izvede na naslednji seji.

  2. Priprave na volilni občni zbor
  Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
  Poročili IO in DO sta objavljeni. Poročilo NO bo končano po pregledu finančnega poročila.

  Plani za 2020
  V koledarju ostajajo tradicionalni klubski dogodki. V sklopu pomladitve bodo izvedeni dogodki Zajadraj z nami, skipersko jadranje in/ali regatni trening, vključitev neaktivnih članov.

  Preverili bomo interes za jadranje po širših morjih, v Grčiji, in za organizirano offshore skipersko jadranje. Opcija je tudi match race.

  Sodelovanje v SJL se nadaljuje. Na dogodke bomo še naprej vabili prijateljske klube in se udeleževali njihovih dogodkov.

  Finančni plan bo v okvirjih preteklega.

  Izvedba OZ
  Zbor bo vodil Elvis Štemberger. Nekaj dni pred zborom se dobijo Elvis, Luka in Ivan ter se pogovorijo o poteku.

  Poročila bodo predstavljali Luka Renko (IO), Miro Krajnc (finančno poročilo), Zlatko Matič (NO) in Lado Brence (DO in volilna komisija).

  Po formalnem delu OZ sledi predavanje Tomaža Plestenjaka o družinskem jadranju po Grčiji.

  Luka Renko povabi na OZ prijateljske klube (Loka Timing, Optimist, Ptuj, Kočevje).

  Priprava dvorane in pogostitev
  Ivan Žilič se pri ČSD dogovori za izposojo projekcijskega platna. Vnaprej bo potrebno preveriti povezljivost prenosnika in projektorja.

  Za pogostitev bosta poskrbela Miro Krajnc in Darja Virant.

  3. Prihajajoči dogodki
  Vreme za jadralce [Jure Jerman]
  Luka Renko uskladi termin.

  Otvoritveni plov [Milan Grad]
  Jadranje poteka od 18. do 22. marca. Zaenkrat so prijavljene štiri posadke.

  Pomladanska regata [Andrej Gogala]
  Razpis je objavljen. Trenutno so prijavljene tri posadke (Elvis, Milan, Luka).

  Fareast regata [Franjo Antončič]
  Franjo preveri s CleanSportom možne termine. Prvi kandidat je nedelja 5. 4.

  SJL 2020 [Franjo Antončič]
  Ena ekipa je zbrana. Interesa je dovolj tudi za drugo ekipo, a čakamo na odgovor CleanSporta, če bo na voljo tudi druga barka.

  5. Razno
  Predavanje Mirana Tepeša
  Predavanje bi lahko bilo izvedeno konec marca. Miran ima ogromno materiala.

  JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
  Luka je poročal o skupščini.

  Predvidoma marca bo JZS izvedla World Sailing Offshore Safety trening.

  Regata Merkur Idrija
  Regata bo 30. 5. v Izoli. Načrtovani so štirje plovi.


  Naslednja seja bo 13. 2. 2020 ob 18h. Lokacija bo dogovorjena in sporočena kasneje.

  Ivan Žilič, sekretar JKO

  ZAPISNIK 2019-10. seje IO JK Odisej

  Datum: 17.12.2019, od 18:00 do 19:05 v gostilni Jurman

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Ivan Žilič
  NO: Zlatko Matič, Bojan Vnuk, Darja Virant
  DO: Lado Brence, Janko Lah
  Člana: Ivo Štrubelj, Franjo Antončič

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
  2. Izvedeni dogodki
       – Prednovoletno srečanje
       – SJL 2019
  3. Priprave na volilni občni zbor
       – Poročilo volilne komisije o evidentiranih kandidatih
       – Poročila za leto 2019
       – Izbira predsednika delovnega predsedstva OZ
  4. Pogovor o okvirnem planu dogodkov za 2020
  5. Razno

  1. Stanje članstva
  Do danes so plačane 104 članarine.

  2. Izvedeni dogodki
  Prednovoletno srečanje [Miro Krajnc, 3. 12. 2019]
  Srečanja se je udeležilo 36 članov in prijateljev JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

  SJL 2019 [Luka Renko, november in december 2019]
  Regat se je udeležila posadka JKO s šestimi osnovnimi člani, občasno sta se pridružila še dva jadralca. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

  3. Priprave na volilni občni zbor
  Poročilo volilne komisije o evidentiranih kandidatih [Lado Brence]
  Volilna komisija je zbrala predlagane kandidature za posamezne funkcije ter nato vsakega kandidata vprašala za privolitev.
  Lado je predstavil poročilo.

  Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
  Poročila morajo biti napisana v začetku januarja, da so objavljena najmanj 30 dni pred OZ.

  Izbira predsednika OZ
  Luka bo kontaktiral primerne člane (Elvis Štemberger, Samo Roš), ali so pripravljeni predsedovati zboru.

  4. Pogovor o okvirnem planu dogodkov za 2020
  Zaradi težav pri usklajevanju terminov se izvedba predavanj Jureta Jermana in Igorja Fajdige prestavi v 2020. V napovedniku obeh predavanj bomo podrobneje opisali vsebino, za točnejša pričakovanja udeležencev.

  Pogovarjali smo se o dodatnem dogodku (trening regatah), na katerem bi skiperji pridobili dodatne izkušnje na Fareastu R28 za kasnejši udeležbi na regatah.

  Dosedanja vloga mentorjev ob včlanitvah novih članov je premalo aktivna. Na naslednjih sejah nadaljujemo pogovor o tej temi.

  5. Razno
  Ivan postavi na web stran formo za prijavo prijateljev kluba na klubske informacije.


  Naslednja seja IO JKO bo predvidoma 21.1. ob 18h v ČS Dravlje.

  Ivan Žilič, sekretar JKO

  ZAPISNIK 2019-9. seje IO JK Odisej

  Datum: 19.11.2019, od 18:00 do 19:05 v prostorih ČS Dravlje

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič
  NO: Zlatko Matič, Bojan Vnuk
  DO: Lado Brence
  Član: Franjo Antončič, Alenka Hitti

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
       – Pristopni izjavi Marko Balažic in Ivan Balaban
  2. Izvedeni dogodki
       – Gustozi đir 2019
       – Zaključni plov
  3. Prihajajoči dogodki
       – SJL na Fareast 28R
       – Prednovoletno druženje
       – Razpis jadrnic in stanje prijav za Regato za prehodni pokal 2020
       – Pomladanska regata – Poetovio cup
       – Predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki
       – Predavanje Jureta Jermana o vremenu
  4. Priprave na volilni občni zbor
       – Razpis evidentiranja kandidatov za odbore
       – Datum občnega zbora, predsednik volilne komisije
  5. Razno


  1. Stanje članstva
  Do danes so plačane 103 članarine.

  Sklep: V članstvo se sprejmeta nova člana:
  – Marko Balažic, članska številka 509,
  – Ivan Balaban, članska številka 510.

  2. Izvedeni dogodki
  Gustozi đir [Bojan Vnuk, 14.-19. 10. 2019]
  Jadranja se je udeležila ena posadka, vreme je bilo idealno, z malo juga ob povratku.

  Zaključni plov [Milan Grad, 7.-10. 11. 2019]
  Plova se je udeležilo 25 jadralcev na štirih jadrnicah. Tri jadrnice so štartale iz Biograda, četrta iz Pirovca.

  3. Prihajajoči dogodki
  SJL na Fareast 28R [Luka Renko]
  Prijavljenih je 7 ekip, od tega se jih šest redno udeležuje regat. Štiri regate so načrtovane v novembru, ena v decembru. V prvi regati so bili izvedeni štirje plovi.

  Prednovoletno druženje [Miro Krajnc, 3. 12. 2019]
  Razpis je objavljen.

  Razpis jadrnic in stanje prijav za Regato za prehodni pokal 2020 [Milan Grad, 26.-29. 9. 2020]
  Termin je teden kasneje, kot ponavadi. Jadrnice bodo iste kot letos, marina Hramina.
  Trenutno je evidentiranih 13 ekip, en jadrnica je še na vojo. Dve dodatni ekipi LKPF se nameravata ponovno pridružiti s svojim team buildingom.
  Razpis bo objavljen spomladi.

  Pomladanska regata – Poetovio cup [Luka Renko, 16.-19. 4. 2020]
  Na voljo sta dva tipa jadrnic, First 35 in Bavaria Cruiser 41, obvestilo z razpisom bo poslano skiperjem.

  Predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki
  Luka mu je dostavil referenčni material z njegovega tečaja. Termin predavanja je prestavljen na 2020.

  Predavanje Jureta Jermana o vremenu
  Predlog vsebine predavanja je določena, usklajujemo termin glede na Juretov prosti čas in zasedenost male dvorane.

  4. Priprave na volilni občni zbor
  Lado Brence je izvoljen za predsednika volilne komisije. Izbere si dva člana komisije in sestavijo sklep o razpisu volitev.

  Ivan pripravi web formo za vpis predlogov imen članov za odbore kluba.

  Pri ČS Dravlje Ivan preveri zasedenost male dvorane okoli 14.2., nato določimo datum občnega zbora.

  5. Razno
  Tehtali smo možnosti, da bi ponovno vzpostavili borzo mornarjev, kjer bi se izmenjevale informacije o željah in potrebah po jadralcih. Zaenkrat nismo našli ustreznega načina, kako to enostavno in učinkovito izvesti.


  Naslednja seja IO JKO bo predvidoma 17.12. ob 18h v gostilni Jurman.

  Ivan Žilič, sekretar JKO