ZAPISNIK 2019-4. seje IO JK Odisej

Datum: 16.4.2019, od 18:00 do 19:05 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Andrej Gogala, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič
DO: Janko Lah, Lado Brence
Član: Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Poročila o opravljenih dogodkih
   Zaključek SJL 2018/2019
   Predavanje Vreme za jadralce
   Otvoritveni plov
   Fareast regata
   Pomladanska regata – Poetovio Cup
3. Zajadraj z nami
   Predavanje
   J-24
   Mini-12
4. Regata za prehodni pokal
   Stanje rezervacij bark, razpis
   Vodje dogodka, odgovorni za posamezne dogodke
5. Ostali dogodki
   Vremščica in pomorski muzej Piran
   Družabni plov
   Regata Mini-12v
6. Razno
   Dan ČS Dravlje
   Vabilo na NK Idrija Merkur regato

1. Pregled članstva
Do danes je plačanih 96 članarin.

2. Poročila o opravljenih dogodkih
Zaključek SJL 2018/2019 [Luka Renko, 31.3.]
Poročila regat so objavljena. V dobrem ostajata dva plačana trening dneva, ki bi ju bilo potrebno izkoristiti do konca maja. Opcija je tudi, da bi za en dan najeli dva Fareasta in organizirali match race.

Predavanje Vreme za jadralce [Luka Renko, 26.3.]
Predavanja se je udeležilo približno 150 ljudi. V anketi izvedeni po predavanju je bila velika večina komentarjev pozitivnih.
Jeseni organiziramo nadaljevalno predavanje. V avgustu bo Luka kontaktiral Jureta, da se dogovorita za podrobnosti in točen termin.

Otvoritveni plov [Milan Grad / Zlatko Matič, 20.-24.3.]
Poročilo je objavljeno na spletni strani.

Fareast regata [Franjo Antončič, 7.4.]
Poročilo je v pripravi. Žal so se izgubile prijavnice, zato bo Franjo pozval skiperje, da pošljejo podatke. Istočasno se skiperje vpraša tudi o mnenju glede izvedbe Fareast regate jeseni.

Pomladanska regata – Poetovio Cup [Luka Renko / Janko Lah, 11.-14.4.]
Bilo je veliko vetra, prvi dan tudi nekaj dežja. Poročilo bo pripravil Janko.

3. Zajadraj z nami
Predavanje [Luka Renko, 15.5.?, Ljubljana]
Želeni termin teorije je 15.5. ob 18h v klubskih prostorih. Ivan preveri termin.
Vsebina predavanja bo enaka lanski, predavatelj Luka.

J-24 [Nikola Balaban, 19.5., Izola]
Na voljo bo 6 bark. Nikola pripravi razpis in pošlje vprašanje na skipersko mailing listo, kdo izmed njih bi imel čas za udeležbo.

Mini 12 [Nikola Balaban, 1.6., Kočevje]
Nikola doda v razpis tudi Mini 12 dogodek.

4. Regata za prehodni pokal
Zaenkrat je prijavljenih 12 posadk, poleg sodniše barke bosta prisotni tudi dve navijaški ekipi. Ena barka je še na voljo v terminu od konca regate do konca tedna.

Luka bo pripravil razpis.

Zlatko je zadolžen za organizacijo sodniške barke in pršut plova. Za zadnji večer se bo dogovoril tudi za priveze in zaključno večerjo v Hramini.

Dejan bo prevzel organizacijo nedeljske večerje v Tkonu.

5. Ostali dogodki
Obisk Vremščice in Pomorskega muzeja v Piranu [Zlatko Matič]
Zlatko bo dva tedna pred izvedbo (18.5.) objavil razpis. Možnost je, da bi kdo namesto obiska Pomorskega muzeja obiskal sejem Internautica.

Družabni plov
Primernih terminov je bolj malo, možnost je podaljšan vikend med 13. in 16. junijem. Luka preveri datume in interes med člani (Srečo, Stane, Marinček, Marko P., Darko Mislej).

Mini-12 [Franjo Antončič]
Franjo bo pripravil razpis po prvomajskih praznikih.

6. Razno
Dan Četrtne skupnosti Dravlje [17.5. ob 17:00, ČS Dravlje]
Zastopanost kluba je potrdil Lado. Ivan potrdi udeležbo kluba in se uskladi z Ladom glede materialov za stojnico.

Vabilo na NK Idrija Merkur regato [1.6., Izola]
Jakob Jež nas je povabil na njihovo regato. Na voljo so jadrnice Fareast in J-24, razpisali so tudi open razred.

Skupščina Sekcije za velike jadrnice pri JZS [17.4., Ljubljana]
Skupščine se bo udeležil Luka.


Peta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 21.5. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-3. seje IO JK Odisej

Datum: 19.3.2019, od 18:00 do 19:10 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
• IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Milan Grad, Dejan Volk (telefonsko), Ivan Žilič
• NO: Zlatko Matič
• DO: Janko Lah, Lado Brence
• Člani: Srečko Škrlec, Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Predavanje Vreme za jadralce
3. Otvoritveni plov
4. Fareast regata
5. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
6. Dogodki:
• Predavanje Zdravje in prva pomoč na barki
• Izlet Vremščica in Pomorski muzej Piran
• Zajadraj z nami
7. Razno

1. Pregled članstva
Do sedaj je plačanih 95 članarin.

Sklep: V članstvo se sprejmejo novi člani:
• Ivo Švegovič, članska številka 502,
• Jure Denac, članska številka 503,
• Magda Sluga, članska številka 504.

2. Predavanje Vreme za jadralce
Predaval bo Jure Jerman, v torek, 26.3.

Po potrditvi termina in objavi članstvu ter na Facebooku, je dogodek naprej delila tudi JZS. Število prijav je zelo preseglo pričakovanja, iz predvidenih 50 na več kot 100. Na srečo smo se uspeli dogovoriti za zamenjavo male dvorane za veliko.

Začetek predavanja je premaknjen za pol ure, na 17:30.

3. Otvoritveni plov
Prijavljenih udeležencev je 35, na štirih jadrnicah. Odhod 20.3., izplutje iz Kaštel Gomilice.

Vremenska napoved je izvrstna, Zlatko bo skušal sproti pošiljati nekaj fotografij na dan na Facebook.

4. Fareast regata
Vodja dogodka je Franjo Antončič. Trenutno je 5 prijav, 4 JKO in ekipa iz Idrije. Še dve ekipi JKO se bosta prijavili.

Luka naroči pokal in komplete medalj (tudi za Pomladansko regato, skupaj 6 kompletov medalj).

5. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
Vodja dogodka je Luka Renko. V četrtek 4.4. bo na Ptuju prvi skiperski sestanek. Skiperji JKO, ki se ne bodo mogli udeležiti sestanka, bodo dobili informacije od prisotnih.

Srečo je odpovedal udeležbo.

6. Dogodki
Predavanje Zdravje in prva pomoč na barki
Predavatelj Igor Fajdiga. Termin bo v jesenskem času (september ali oktober) in bo določen naknadno. Luka je Igorju dostavil material iz njegovega treninga, da ga vključi v predavanje.

Izlet Vremščica in Pomorski muzej Piran
Vodja dogodka je Zlatko Matič. Vremščica je najlepša v drugi polovici maja, z največ cvetlicami. Predlagan datum dogodka je 18. maj.

Zajadraj z nami, J-24, Izola
Vodja dogodka je Nikola Balaban. Prva izbira za termin je 19. maj. Rezervni datum je 25. maj. Pred tem dogodkom bo v Ljubljani teoretično predavanje osnov, predavatelj Luka Renko.

Zajadraj z nami, Mini 12, Kočevje
Vodja dogodka je Andrej Gogala. Predviden datum dogodka je 1. ali 2. junij.

Regata Mini 12, Kočevje
Vodja dogodka je Franjo Antončič. Predviden datum regate je 8. ali 9. junij.

Družabni plov
Predviden datum je 1. ali 2. junij.

7. Razno
LPKF ekipi še nista potrdili udeležbe na jesenski regati. Enako niti Nikola.

V prihodnje bi preverili interes za enodnevno jadranje na VOR. Poleg 3-članske ekipe CleanSporta je prostora še za 20 udeležencev. Okvirna cena enodnevnega najema je 1600 EUR.

RaceQs – Dejan bo pripravil navodila za uporabo aplikacije.


Četrta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 23.4. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

Občni zbor 2019 – poročilo

V petek, 15. 2. 2019 smo imeli redni občni zbor kluba, ki se ga je udeležilo preko 50 članov in simpatizerjev kluba.

Po zaključku uradnega dela je Jasmin Čaušević imel predstavitev svoje nove knjige Skriti paradiž o jadranju po Tihem oceanu.

Sledilo je še tradicionalno druženje ob prigrizku in pijači, ki se je zavleklo v noč.

ZAPISNIK 2019-2. seje IO JK Odisej

Datum: 6.2.2018, od 18:00 do 18:45 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
• IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Dejan Volk, Nikola Balaban, Ivan Žilič
• NO: Darja Virant, Bojan Vnuk

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Otvoritveni plov
4. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
5. Fareast regata
6. Razno

1. Pregled članstva
Za leto 2018 smo prejeli 99 članarin. Za leto 2019 smo do sedaj prejeli plačila 23 članarin in za 6 verifikacij pri JZS.

Po Občnem zboru se članstvu pošlje opomnik o uveljavljanju popusta članarine.

Sklep: V članstvo se sprejme nova članica: Sonja Planinc, članska številka 501.

2. Občni zbor
Zlatko je pripravil tudi poročilo NO, tako je kompletno gradivo za OZ objavljeno.
Poročilo je bilo poslano na JZS.

Zboru bo predsedoval Bojan Vnuk, na zboru se izbere še dva člana verifikacijske komisije, enega člana delovnega predsedstva in enega overitelja zapisnika.

Pogostitev po zboru (Darja, Miro) je dogovorjena.

Luka se sliši z Jasminom Čauševičem glede podrobnosti okoli predavanja.

V nedeljo zvečer Luka pošlje še en mail članstvu z vabilom na OZ.

3. Otvoritveni plov
Milan je pripravil razpis.

Za izhodišče Trogir ali Kaštel nudi barke 5 čarteristov s podobnimi cenami (cca. 120 EUR po osebi za 4-5 kabinsko jadrnico in cca. 150 EUR po osebi za katamaran).

4. Pomladanska regata
Prijavljenih je 5 posadk JKO (Renko, Lah, Marinček, Podobnik, Štemberger) na jadrnicah First 35. Dodatno, Škrlec načrtuje udeležbo s svojo jadrnico Black Magic.

Luka se usklajuje z Dragom glede podrobnosti. Pokal bo naročen skupaj z medaljami za Fareast regato.

5. Fareast regata
Franjo Antončič je nosilec dogodka. Najkasneje en mesec pred regato pripravi razpis.

Termin regate je nedelja, 7. April. Na voljo je 8 bark. Iz JK Idrija so izrazili interes, da se tudi letos udeležijo te regate.

6. Razno
Zaradi poškodbe se Luka ne bo mogel udeležiti SJL. Poleg Elvisa in Dejana, se išče še en skiper za Lukov termin.

Igor Fajdiga bo izvedel Predavanje o prvi pomoči / zdravstvenih problemih na morju. Luka mu bo dostavil material iz njegovega offshore tečaja. Predvideno trajanje je 1 ura, z dodatnim časom za vprašanja in odgovore.

Predavanje Jureta Jermana o vremenu še ni dogovorjeno.


Tretja seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 19.3. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-1 seje IO JK Odisej

Datum: 9.1.2019, od 18:00 do 19:15 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Dejan Volk, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Ivan Žilič
DO: Janko Lah, Silvo Pivk
NO: Darja Virant, Bojan Vnuk

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Nosilci dogodkov
4. Prenova spletne strani
5. Razno

1. Stanje članstva
Imamo 98 članov. V letu 2018 se nam je pridružilo 17 novih članov.
Za leto 2019 je pri JZS verificiranih 15 tekmovalcev iz našega kuba.

Luka bo pripravil personalizirane pozive za vplačilo članarine za 2019, s podatki glede morebitne znižane članarine.

Do občnega zbora bomo natisnili izkaznice za nove člane. Miro pošlje Bojanu seznam.

2. Občni zbor
OZ bo v petek 15.2.2019 ob 17:30 v mali dvorani ČS Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.
Potrebni dokumenti za pripravo so:
– koledar dogodkov; pripavljen,
– poročilo IO (Luka, Ivan); draft končan,
– finančno poročilo (Miro); v pripravi,
– poročila DO (Brence); v pripravi,
– poročilo NO (Zlatko); v pripravi.

Razpis OZ in objava poročil naj bo izvedena do torka 15.1.

Darja in Miro poskrbita za hrano/pijačo.

3. Nosilci dogodkov
Za predavanje o meteorologiji bo Saša kontaktirala Jermana.
Za predavanje o prvi pomoči na morju Darja (oz. Luka) kontaktira Fajdigo.

Identificirani potencialni nosilci dogodkov:
– Luka Štemberger,
– Franjo Antončič,
– Alenka Hitti,
– Tadej Auer,
– Nikola Balaban.

4. Prenova spletne strani
Cilj je, da se do OZ izvede prenos klubske web strani v novo okolje. Nikola je že štartal aktivnosti prenosa.
Za oblikovni del iščemo grafičnega oblikovalca.

5. Razno
Otvoritveni plov – ustrezen termin bi bil 21.-24. marca. Akvatorij nekoliko južneje, okoli Brača, Hvara, možen štart v Kašteli. Grad bo preveril razpoložljivost plovil.

Jesenska regata – prijavljenih je 11 ekip. Ena zakupljena barka je še prosta.

Menjava termina sestankov – dogovorimo se za prestavitev na 3. torek v mesecu.

Naslednja seja bo predvidoma v sredo, 6. februarja 2019 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-10. seje IO JK Odisej

Datum: 11.12.2018, od 18:00 do 21:15 v gostilni Jurman

Prisotni:

 • IO: Luka Renko, Milan Grad, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Ivan Žilič
 • DO: Janko Lah, Lado Brence
 • NO: Darja Virant, Bojan Vnuk, Zlatko Matič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Dogodki
4. Razno

1. Stanje članstva
Do danes je vplačanih 98 članarin.

V začetku januarja bo Luka poslal mail članstvu s posamičnimi podatki o popustu pri članarini za 2019.

2. Občni zbor
Termin je petek 15.2.2019 ob 17:30, v mali dvorani ČS Dravlje.

Poročila IO, finance, NO, DO je potrebno pripraviti 30 dni pred OZ.

Do takrat je potrebno tudi razdeliti naloge / nosilce dogodkov in dokončati koledar dogodkov.

Zboru bo predsedoval Bojan Vnuk.

Luka bo vprašal Jasmina Čauševiča glede predavanja v sklopu OZ.

Zainteresiranim članom bomo ponudili klubske zastavice.

3. Dogodki
Za Pomladansko regato je prijavljenih 5 ekip.

Na jesensko Regato za prehodni pokal je do sedaj udeležbo prijavilo 10 skiperjev.
Januarja je sestanek SSC klase, kjer bodo obravnavali Podobnikov predlog da bi ob naši jesenski regati imeli tudi SSC18 klaso.

Za izobraževanja v naslednjem letu je bilo več predlogov. Predavanja bodo v februarju, marcu in/ali aprilu. Za nečlane bomo uvedli kotizacijo.

 • Luka bo kontaktiral meteorologa Jureta Jermana o njegovi pripravljenosti in možnih terminih
 • Luka vpraša Zvoneta Hočevarja glede predavatelja na temo zdravstvenih problemih / prvi pomoči na jadranju
 • Zlatko pozna kapitana, ki bi bil pripravljen razložiti uporabo sekstanta. Dvom, ali bi bilo pri članstvu dovolj velik interes za tako vsebino.
 • Miro Kapelj bi pripravil tečaj pristajanja in manevriranja v pristanišču. Če/ko bo imel izbran termin praktičenega dela, bomo informacijo z veseljem razširili med članstvom.

Člane bomo povprašali glede interesa za organizacijo tečaja in izpita radiotelefonije (GMDSS). Za izvedbo bi se dogovorili s Spinakerjem.

4. Razno
Miro in Ivan pripravita seznam novih članov, ki še nimajo članske izkaznice in seznam posredujeta Bojanu.

Sredin termin sej ni najprimernejši za neke člane. Ivan je vprašal na ČSD glede možnosti zamenjave. Ob torkih so vse sobe zasedene, možno bi bilo prestaviti sestanke na četrtek, v manjšo sobo 17.

Ivan povpraša na JZS glede višine članarine kluba v zvezi.

Zamenjali bomo bančni račun, iz NLB bomo prešli na Delavsko hranilnico.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-9. seje IO JK Odisej

Datum: 7.11.2018, od 18:00 do 19:05 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:

 • IO: Luka Renko, Dejan Volk, Milan Grad, Miro Krajnc, Ivan Žilič
 • NO: Darja Virant

Dnevni red:

 1. Pregled članstva
 2. Zaključni plov – stanje prijav
 3. Pomladanska regata in Prehodni pokal 2019 – stanje prijav
 4. Prednovoletno srečanje
 5. Osnutek koledarja za leto 2019
 6. Razno

1. Pregled članstva
Do danes je vplačanih 89 članarin.

Članstvo je bilo potrjeno sledečim novim članom:
– Drago Ljubec, članska številka 494,
– Matjaž Strehar, članska številka 495,
– Damjan Lesjak, članska številka 496,
– Mladen Štefančič, članska številka 497,
– Mihael Puntar, članska številka 498,
– Tilen Volk, članska številka 499,
– Franc Sluga, članska številka 500.

2. Zaključni plov – stanje prijav
Prijavljenih je 10 udeležencev. Jadranje je od četrtka do nedelje.

3. Pomladanska regata in Prehodni pokal 2019 – stanje prijav
Za Pomladansko regato je narejena rezervacija bark, 5 prijavljenih ekip.

Na Regato za prehodni pokal je do sedaj udeležbo prijavilo 8 skiperjev.

4. Prednovoletno srečanje
Srečanje bo 4.12. ob 18h. Miro prevzame vodenje dogodka. Vabilo se objavi na spletni strani, razpošlje po mailu in objavi na FBju.

5. Osnutek koledarja za leto 2019
Do sedaj so bile predlagane sledeče spremembe:

 • dodatna regata Fareast 28R,
 • dodaten dogodek jadranja za začetnike na J-24, v juliju ali avgustu
 • točkovanje vseh izvedenih monotip regat v letu za naziv “skiper leta”

Pozivamo člane, da do naslednje seje podajo tudi svoje predloge.

6. Razno
Miro je na kratko poročal o udeležbi na Okrogli mizi predstavnikov društev iz ČSD.

Sprejemamo ideje za lepo darilo za člane, za prednovoletno srečanje.

Ivan povpraša kako je z zasedenostjo male dvorane za Občni zbor konec januarja ali v začetku februarja: Dvorana je na voljo vsak petek popoldan. Pri ostalih dnevih bi morali prestaviti termin obstoječe vadbe, da bi lahko začeli ob 18h; dvorana se najhitreje sprosti ob sredah, ob 20h.

Začela se je SJL s trening regatama 27.10. in 11.11. Prvi tekmi bosta 17. in 18. 11.

Deseta seja 2018 – IO JKO bo predvidoma v sredo, 5. decembra 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-8. seje IO JK Odisej

Datum: 3.10.2018, od 18:00 do 19:45 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:

 • IO:  Luka Renko, Dejan Volk, Milan Grad, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Ivan Žilič
 • DO: Janko Lah
 • Član JKO: Elvis Štemberger

Dnevni red:

 • Pregled članstva
 • Poročila
  1. Mini-12
  2. Prehodni pokal JKO
 • Opcije za jadrnice za Regato za prehodni pokal JKO 2019
 • Zaključni plov – termin
 • Razno

1. Pregled članstva
Do danes je vplačanih 89 članarin.

Na Regati za prehodni pokal JKO se je 7 udeležencev želelo včlaniti. Pozvani so, da formalno izpolnijo prijavnico za sprejem v članstvo. To so: Drago Ljubec, Matjaž Strehar, Damjan Lesjak, Mladen Stefančič, Mihael Puntar, Tilen Volk in Franc Sluga.

2. Poročila
Mini-12: Andrej Gogala je objavil poročilo dogodka na web strani.

Prehodni pokal JKO: Zlatko Matič je napisal poročilo regate. PDF je objavljen na web strani.

3. Opcije za Regato za prehodni pokal JKO 2019

Po dolgi debati in pregledu različnih opcij se je izbor skrčil na floto Bavarij 41 Cruiser, letnik 2016/2017. Na voljo je 20 bark, v Hramini.

4. Zaključni plov – termin
Prevzem bark Zaključnega plova bo v petek 9.11.

5. Razno
Gustozi đir 2018: Zlatko pripravlja družabno-jadralski dogodek z imenom Gustozi đir 2018. Na pot bi šli v soboto 13.10. in se vrnili v sredo 17.10., izpluli bi iz Zadra in/ali Sukošana. Za podrobnosti in prijave kontaktirajte Zlatka Matiča.

 

Deveta seja 2018 – IO JKO bo predvidoma v sredo, 7. novembra 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-7. seje IO JK Odisej

Datum: 5.9.2018, od 18:00 do 19:15 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:

 • IO:  Luka Renko, Andrej Gogala, Dejan Volk (telefonsko), Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič
 • DO: Janko Lah, Lado Brence

Dnevni red:

 1. Pregled članstva
 2. Poročila
 3. Prihajajoči dogodki:
  1. Mini-12
  2. Prehodni pokal JKO
 4. Opcije za jadrnice za Regato za prehodni pokal JKO 2019
 5. Razno

 

1. Pregled članstva
Sklep 1: V članstvo se sprejme nov član:  Aleš Rorman, članska številka 493

Do danes je vplačanih 87 članarin.

2. Poročila
Seascape 28 MonoCup. Boštjan Podobnik in Renata Kišek sta se udeležila pod zastavo JK Odisej, naša članica Saša Javorič pa je sodelovala v ženski ekipi.

Vsa ostala poročila preteklih dogodkov so objavljena na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Mini-12 regata (Andrej Gogala): Regata bo v nedeljo, 9.9., zbor ob 9:30. Trenutno je 7 prijav.

Prehodni pokal (Luka Renko): Prijavljenih je 13 jadrnic v mono razredu, od tega 9 iz JKO. V razredu Open pričakujemo udeležbo dveh jadrnic (Srečo Škrlec, Tadej Mali). Dogodek bodo za team building izkoristili posadki družbe LKPF.

Spomnili se bomo 30. obletnice kluba, ki bo 19.9.

Zaključna večerja je prestavljena iz Tkona v restavracijo Joso v Sukošanu.

4. Opcije za jadrnice za Regato za prehodni pokal JKO 2019
Pogovori o terminu JKO regate za prehodni pokal in sodelovanjem s klubom glede najema jadrnic se nadaljuje. Menjava termina bi lahko bila zelo rizična. Glede flote se razmišlja o B41 Cruiser in Hramini kot izhodišču.
Opcije se predebatira tudi s skiperji po skiperskem sestanku ali na regati.

5. Razno
Poslali smo prijavnico za Fareast 28R SJL ligo. Skiperji na prvih treh terminih v letošnjem letu bodo Luka Renko, Dejan Volk in Elvis Štemberger.

Elektronsko je prispelo zanimanje za nakup štirih rešilnih jopičev. Z ostalimi prijavami je interes za nakup skupno za 7 jopičev. Milan Grad preveri, ali se lahko opravi nakup s popustom za manjše število in stopi v kontakt s prijavljenimi.

19.9. bo volilna skupščina JZS.

Luka bo odprl mailing listo za borzo mornarjev. Dodatno bo skreiral tudi enako FB skupino.

Na pobudo Nikole se preveri možnost pridobitve GMDSS simulatorja.

 

Osma seja 2018 – IO JKO bo predvidoma v sredo, 3. oktobra 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-6. seje IO JK Odisej

Datum: 6.6.2018, od 17:00 do 18:20 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:

 • IO:  Luka Renko, Andrej Gogala, Miro Krajnc, Dejan Volk, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič
 • NO: Zlatko Matič
 • DO: Janko Lah

Dnevni red:

 • Pregled članstva
 • Poročila
  1. Predavanje o osnovah jadranja
  2. J24 trening
  3. Zaključek SJL
  4. Družabni plov Istra-Kvarner
  5. Mini-12 trening Kočevje
  6. Dan ČS Dravlje
 • Prihajajoči dogodki: Mini-12 trening in regata, Prehodni pokal
 • Razno

1. Pregled članstva
Sklep 1: V članstvo se sprejmeta nova člana:

 • Marija Rebselj, članska številka 491
 • Tone Pirc, članska številka 492

Do danes je vplačanih 85 članarin.

2. Poročila
Predavanje o osnovah jadranja (Luka Renko). Predavanja se je udeležilo približno 20 udeležencev, odzivi so bili zelo pozitivni. Obstaja vprašnje, ali ga je možno oklestiti, da nebi bilo vsebinsko preobširno. Za naslednjič bi bilo super, če bi lahko imeli na voljo model jadrnice. Prezentacijo bi mogoče poslali prijavljenim vnaprej, nekaj dni pred predavanjem.

J24 trening (Miro Krajnc). Poročilo je objavljeno na spletni strani. Zasedba je bila odlična, vseh 6 jadrnic, ki so bile na voljo, je bilo zapolnjenih. Vreme je bilo idealno, najprej je zapihal šibak veter, nato je pojačal in končalo se je z nevihto. Tečajniki so lahko dobro videli, kako vremensko odvisno je jadranje.

Zaključek SJL (Luka Renko). Zadnja regata je minila v spremenljivem vremenu in ob zmanjšanem številu plovov. Po koncu regate je sledil družaben dogodek z razglasitvijo končnih rezultatov lige. Najboljše tri ekipe bodo tekmovale v evropski ligi. Za naslednjo sezono je udeležbo že potrdilo 11 od 12 ekip. Mogoče se flota poveča še za dve jadrnici.

Družabni plov (Luka Renko). Zlatko je pripravil poročilo, ki je objavljeno na spletni strani. Plov je minil ob dobrih pogojih. Nevihtno vreme je bilo samo v okolici, večinoma na kopnem. Plovu se je med Červrjem in Puljem pridružil tudi Miro s Trobentico.

Mini-12 (Andrej Gogala). Na dogodek se je prijavilo 18 udeležencev. Zaradi prekrivanja s Seascape dogodkom na isti dan se je nato 5 prijavljenih udeležilo slednjega. Vreme je bilo izvrstno, vetra mogoče za malenkost premalo. Ob zaključku je bila izvedena tudi regata. Na dogodku sta se dva udeleženca odločila za članstvo v klubu.

Dan Četrtne skupnosti Dravlje (Ivan Žilič). Udeležili smo se predstavitve ob Dnevu ČSD in obiskovalcem predstavljali dejavnost kluba.

3. Prihajajoči dogodki
Mini-12 trening in regata (Andrej Gogala): Kolegi iz Bohinja se ne odzivajo, zato obstaja možnost, da bo tudi ta dogodek na Kočevskem jezeru. V kratkem je potrebno določiti točen termin, predlagan je vikend, 25. oz. 26. Avgusta.

Prehodni pokal (Luka Renko): prejeli smo dodatno prijavo, posadko barke Pozejdon iz Ptujčanke. Boštjan Podobnik se zanima za izvedbo službenega team buildinga z dvemi jadrnicami. Potreben je razmislek glede lokacije zaključne večerje, saj Tkon ni najprimernejša lokacija za tiste, ki se po regati vračajo domov. Alternativa bi bila mogoče Kukljica ali Sukošan/Bibinje.

4. Razno
Član JKO se odpravlja na jadranje čez Atlantik. Na poti (Jadran, Sredozemlje) išče člane posadke.

Podjetje Sailing Point je pripravilo ponudbo za dva modela Spinlock rešilnih jopičev, modela Deckvest Lite in Deckvest Lite+. Popust nudijo ob naročilu 25 kosov.
Sklep 2: Klub subvencionira nakup v višini 10 EUR.

Regata “16. Konjičanka” se je odvijala med 30.5 in 2.6. A. Gogala se je dogodka udeležil in s posadko so zasedli 6. mesto. Regata je vsebovala ogrevalni (pršut) plov in v dveh dneh nato še 5 tekmovalnih plovov. Do sedaj so terminsko sodelovali z Velenjčani, s katerimi so skombinirali tedenski najem. V prihodnjem letu najverjetneje z Velenjčani več ne bodo sodelovali v tem terminu, zato bi bilo z njimi za predebatirati glede možnosti sodelovanja.

 

Sedma seja 2018 – IO JKO bo predvidoma v sredo, 5. septembra 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO