ZAPISNIK 2019-8. seje IO JK Odisej

Datum: 15.10.2019, od 18:00 do 19:35 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Ivan Žilič
DO: Lado Brence

Dnevni red:
1. Stanje članstva
     – Pristopni izjavi Roman Čemažar in Aleksander Tušek
2. Izvedeni dogodki
     – Regata za prehodni pokal
3. Prihajajoči dogodki
     – Gustozi đir 2019
     – Zaključni plov
4. Razno
     – SJL na Fareast 28R
     – Predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki
     – Predavanje Jureta Jermana o vremenu
     – Prednovoletno druženje
     – Obrazec Izjave udeležbe na lastno odgovornost na klubskih dogodkih
     – Forma za prijavo na informacije o dogodkih
     – Regata za prehodni pokal 2020
     – Priprave na volilni občni zbor


1. Stanje članstva
Do danes je plačana 101 članarina.

Sklep 1: V članstvo se sprejme nov član, Roman Čemažar, članska številka 507.
Sklep 2: Po plačilu članarine se v članstvo sprejme Aleksander Tušek.

2. Izvedeni dogodki
Regata za prehodni pokal [Luka Renko, 22.-24. 9. 2019]
Pred objavo poročila čakamo še podrobne rezultate od sodnika.

Med regatami je bilo vetra dovolj. Prvi večer smo se družili na pomolu v Hramini. Za skupno večerjo v Tkonu bi bilo bolje, če bi bili v enem prostoru. Nočitev po prosti izbiri je približno polovica preživela v Murtru, preostali so večinoma sidrali po različnih zalivih.

3. Prihajajoči dogodki
Gustozi đir [Zlatko Matič]
Jadranje poteka ravno v času sestanka.

4. Zaključni plov [Milan Grad]
Plov bo potekal med 7. in 10. 11., štart bo v Biogradu. Trenutno so prijavljene tri posadke, skiperjev Milana Grada, Francija Štera in Tadeja Auerja.

5. Razno
SJL na Fareast 28R
Na poziv se je odzvalo 8 jadralcev, Luka Renko, Franjo Antončič, Miro Jurkas, Nikola in Ivan Balaban, Aleksander Tušek, Saša Javorič in Tilen Pugl.
Poslali smo klubsko prijavnico, prva regata ne bo izvedena 19.10, saj se bo takrat veliko jadralcev udeležilo drugih regat. Zato bi ta dan izkoristili za trening.

Predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki
Luka se naslednji teden dobi z Igorjem, da gresta skozi teme. Termin še ni določen, mogoče bi predavanje izvedli v novembru.

Predavanje Jureta Jermana o vremenu
Luka je govoril z Juretom. Določiti morata točnejšo vsebino predavanja, da udeleženci dobijo informacijo o pričakovanjih.
Predavanje bi izvedli po 10.11., Ivan naj preveri možne termine za uporabo velike dvorane.

Prednovoletno druženje
Miro je vodja dogodka. Naj kontaktira Restavracijo Via Bona glede možnega termina in ponudbe. Druženje naj bo podobno lanskemu.

Obrazec Izjave udeležbe na lastno odgovornost na klubskih dogodkih
Ivan naj spremeni tekst izjave glede na navodila, ki jih je pridobil Andrej.
Pred prvi dogodkom naslednje leto bomo obrazec vsebinsko zopet pregledali.

Forma za prijavo na informacije o dogodkih
Ivan naj zamenja besedo “simpatizerji” in objavi formo na klubski strani, v področju informacij o članstvu.

Regata za prehodni pokal 2020
Termin regate je predvidoma 20.-22. 9., pregledali bomo opcije, kandidata za izhodišči sta zaenkrat Pirovac in Hramina.

Priprave na volilni občni zbor
Do novemberske seje je potrebno:
– Sestaviti nominacijsko komisijo
– Ivan z Dejanom pregleda proceduro, kot je bila izvedena pred dvema letoma, z obsegom priprav in časovnimi roki.
Te priprave morajo biti nato zaključene do 15.12.


Deveta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 19.11. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-7. seje IO JK Odisej

Datum: 17.9.2019, od 17:00 do 17:55 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič, Bojan Vnuk
Član: Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Izvedeni dogodki
3. Prihajajoči dogodki
4. Regata za prehodni pokal
     – Potrditev lokacij, razpis
5. Razno
     – Predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki
     – Naročilo majic
     – Obrazec Izjave udeležbe na lastno odgovornost na klubskih dogodkih
     – Forma za prijavo na informacije o dogodkih, za simpatizerje kluba


1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 100 članarin.

2. Izvedeni dogodki
Pozivamo vodje dogodkov, da pošljejo poročila.

3. Prihajajoči dogodki
Gustozi đir [Zlatko Matič]
Po Regati za prehodni pokal se pripravi in razpošlje razpis.

Zaključni plov [Milan Grad]
Razpis bo pripravljen do septemberske seje. Predviden termin je od 8. do 10. novembra, možen odhod že 7. popoldan.

4. Regata za prehodni pokal
Regatna pravila poslana, dodan tekst štartne procedure.
V nedeljo bo večerja v Tkonu ob 19h. Dogovorjen privez za 120 HRK.

Sklep: Open razred je preimenovan v “Memorial Sreča Škrleca”

5. Razno
Predavanje Zdravje in prva pomoč na barki [Igor Fajdiga]
Zlatko bo kontaktiral Igorja.

Vreme na zmernih širinah [Jure Jerman]
Luka kontaktira Jureta glede termina in vsebine predavanja.

Obrazec simpatizerjev kluba
Ivan doda obvezni vprašanji kje je izvedel(a) za klub in zakaj bi spremljal(a) klubske informacije.

Podpis (signature) klubskih sporočil
Ivan doda klubski logo, web stran in navodilo za odjavo v podpis email sporočil.

Izjava o udeležbi na lastno odgovornost
Luka in Andrej dasta osnutek teksta v pregled kakšnemu pravniku.


Osma seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 15.10. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-6. seje IO JK Odisej

Datum: 18.6.2019, od 18:00 do 19:15 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Milan Grad, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Dejan Volk, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič
Član: Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Izvedeni dogodki
     – Družabni plov Istra-Kvarner
     – Zajadraj z nami J/24
     – Zajadraj z nami Mini-12
     – Regata Mini-12
     – Uporaba Polarnih diagramov
     – Obisk Nautice
3. Prihajajoči dogodki
     – Fareast 28 trening regate
4. Regata za prehodni pokal
Potrditev lokacij, razpis
5. Razno


1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 100 članarin.

2. Izvedeni dogodki
Družabni plov Istra-Kvarner [Stane Hrvat, 23.-26.5.]
Poročilo je objavljeno na spletni strani.

Zajadraj z nami – J/24 [Nikola Balaban, 26.5., Izola]
Nikola bo pripravil poročilo. Kot opombo naj doda pobiranje kavcije in strošek goriva.

Zajadraj z nami – Mini 12 [Andrej Gogala, 1.6., Kočevje]
Popolnih začetnikov ni bilo, udeleženci so bili že nekoliko bolj vešči. Dan je bil vetroven. Nekaj težav je bilo s pripravami bark in varnostno opremo. Andrej bo pripravil poročilo o dogodku.

Ker je prišlo do neljubega dogodka (potopitev jadrnice, reševanje jadralca iz vode) smo razpravljali o tem, kako na bodočih dogodkih še bolj izboljšati varnost. Ideje za naslednje leto: dodatna kontrola jadrnic z organizatorjem, varnostni jopiči za udeležence, dodatna kontrolna lista in izjava o odgovornosti za udeležence.

Regata Mini 12 [Franjo Antončič, 8.6., Kočevje]
Regate se je udeležilo 6 tekmovalcev. Štarti so bili improvizirani, bilo je veliko protestov in odkupov. Prvi plov je bil skrajšan, nato so bili pogoji konstantni. Poročilo bo objavljeno na spletni strani.

Uporaba polarnih diagramov [Luka Renko, 28.5., Ljubljana]
Tečaja se je udeležilo približno 30 slušateljev. Izvrstna vsebina za napredne jadralce. Dejan Presen je predstavil svoje meritve in tabelo podatkov ter razložil, kako se ti podatki dobijo in uporabljajo.

Obisk Nautice [Zlatko Matič, 18.5., Portorož]
Zaradi slabega vremena je bil spremenjen načrt, obisk Nautice je nadomestil Vremščico in Pomorski muzej Piran. Vsebina sejma je bila pod pričakovanji.

3. Prihajajoči dogodki
Fareast 28 trening regate [Nikola Balaban]
Termin zadnji teden v avgustu ali v začetku septembra. Skušali se bomo dogovoriti z izkušenim jadralcem (Jan Orel?) za nudenje sprotnih nasvetov in popravkov.
Možno bi bilo dogodek izvesti tudi v dogovoru s kakšnim drugim klubom. Kot pripravo na dogodek bi lahko izvedli tudi delavnico regatnih pravil.

4. Regata za prehodni pokal
Osnutek razpisa je pripravljen, regata je prijavljena. V monotipu je trenutno prijavljenih 11 posadk. Pričakujemo še par jadrnic v razredu open.

Luka se sliši s Penjalovom in uskladi podrobnosti.
Dejan preveri pri Andjelkotu v Tkonu možnost priveza.
Luka preveri opcije za glasbeno skupino in možnosti popustov.
Odprto vprašanje je vračilo bark v torek zvečer (potapljač).
Ivan preveri na ČS Dravlje, ali je možno 17.9. zasesti sobo že ob 17h.

5. Razno
Ivan naj pripravi osnutek obrazca Izjave udeležbe na lastno odgovornost na klubskih dogodkih in ga razpošlje organom kluba v pregled.

Iščemo ideje za novoletno darilo. Franjo naj pridobi pri kolegu ponudbo za 130 majic.

Potrebujemo formo za vnos podatkov za simpatizerje kluba, za obveščanje o klubskih dejavnostih.

Na septemberskem IO sestanku bomo obravnavali predavanje Igorja Fajdige Zdravje in prva pomoč na barki.


Sedma seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 17.9. ob 17:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-5. seje IO JK Odisej

Datum: 21.5.2019, od 18:00 do 18:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko (telefonsko), Miro Krajnc, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Dejan Volk (telefonsko), Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič
DO: Lado Brence

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Izvedeni dogodki
     – Zajadraj z nami – predavanje
     – Dan ČS Dravlje
3. Prihajajoči dogodki
     – Družabni plov Istra-Kvarner
     – Zajadraj z nami – J/24
     – Zajadraj z nami – Mini 12
     – Regata Mini 12
4. Regata za prehodni pokal
     – Potrditev lokacij, razpis
5. Razno
     – Predavanje Polarni diagrami

1. Pregled članstva
Do danes je plačanih 98 članarin.

Sklep: V članstvo se sprejmeta novi članici:
     – Maja Marsetič, članska številka 505,
     – Nataša Denac, članska številka 506.

2. Izvedeni dogodki
Zajadraj z nami – predavanje [Luka Renko, 14.5., Ljubljana]
Predavanja se je udeležilo približno 20 tečajnikov. Naslednje leto bo vsebina manj teoretična in z več praktičnimi primeri.

Dan ČS Dravlje [Lado Brence, 17.5., Ljubljana]
Poročilo je objavljeno na spletni strani.
Radi sodelujemo na takšnih dogodkih, kot člani skupnosti.

3. Prihajajoči dogodki
Družabni plov Istra-Kvarner [Stane Hrvat, 23.-26.5.]
Jadranja se bosta udeležili dve posadki.

Zajadraj z nami – J/24 [Nikola Balaban, 26.5., Izola]
S tečajniki je zapolnjenih 5 bark.

Zajadraj z nami – Mini 12 [Andrej Gogala, 1.6., Kočevje]
Trenutno je 9 prijavljenih udeležencev.
Pri izvedbi bosta pomagala Štefan Žuna in Franjo Antončič.

Regata Mini 12 [Franjo Antončič, 8.6., Kočevje]
Trenutno so prijavljeni trije tekmovalci.
Luka bo naročil pokale za to in hkrati tudi za jesensko regato.

4. Regata za prehodni pokal
Trenutno je prijavljenih 12 posadk v monotipu. Dodatne so še sodniška barka in dve turistični jadrnici (LKPF). V open razredu zaenkrat ni prijav – kandidati ?

Dejan Volk je dobil ponudbo za večerjo v Tkonu. V prihodnjih dneh pričakuje še informacijo o privezih.

Zlatko Matič je pridobil menije za zaključno večerjo v Hramini. Pričakuje le še vegi ponudbo.

Luka Renko bo poklical sodnika Penjalova.

5. Razno
Predavanje Polarni diagrami [Dejan Presen, 28.5. ob 17:30 v mali dvorani ČS Dravlje]
Dejan Presen bo predaval o načinu nastanka in uporabi podatkov iz polarnih diagramov.

Študentsko jadranje
Potekala je krajša diskusija o organizaciji dogodkov za namenom širitve kroga jadralcev. Ena od možnosti bi bila izvedba dogodka za ciljno skupino študentov. Pri morebitnih dogodkih namenjenih mlajši populaciji (osnovnošolci, dijaki) pa bi morali vključiti tudi starše/skrbnike teh mladoletnikov.


Šesta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 18.6. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-4. seje IO JK Odisej

Datum: 16.4.2019, od 18:00 do 19:05 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Andrej Gogala, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič
DO: Janko Lah, Lado Brence
Član: Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Poročila o opravljenih dogodkih
   Zaključek SJL 2018/2019
   Predavanje Vreme za jadralce
   Otvoritveni plov
   Fareast regata
   Pomladanska regata – Poetovio Cup
3. Zajadraj z nami
   Predavanje
   J-24
   Mini-12
4. Regata za prehodni pokal
   Stanje rezervacij bark, razpis
   Vodje dogodka, odgovorni za posamezne dogodke
5. Ostali dogodki
   Vremščica in pomorski muzej Piran
   Družabni plov
   Regata Mini-12v
6. Razno
   Dan ČS Dravlje
   Vabilo na NK Idrija Merkur regato

1. Pregled članstva
Do danes je plačanih 96 članarin.

2. Poročila o opravljenih dogodkih
Zaključek SJL 2018/2019 [Luka Renko, 31.3.]
Poročila regat so objavljena. V dobrem ostajata dva plačana trening dneva, ki bi ju bilo potrebno izkoristiti do konca maja. Opcija je tudi, da bi za en dan najeli dva Fareasta in organizirali match race.

Predavanje Vreme za jadralce [Luka Renko, 26.3.]
Predavanja se je udeležilo približno 150 ljudi. V anketi izvedeni po predavanju je bila velika večina komentarjev pozitivnih.
Jeseni organiziramo nadaljevalno predavanje. V avgustu bo Luka kontaktiral Jureta, da se dogovorita za podrobnosti in točen termin.

Otvoritveni plov [Milan Grad / Zlatko Matič, 20.-24.3.]
Poročilo je objavljeno na spletni strani.

Fareast regata [Franjo Antončič, 7.4.]
Poročilo je v pripravi. Žal so se izgubile prijavnice, zato bo Franjo pozval skiperje, da pošljejo podatke. Istočasno se skiperje vpraša tudi o mnenju glede izvedbe Fareast regate jeseni.

Pomladanska regata – Poetovio Cup [Luka Renko / Janko Lah, 11.-14.4.]
Bilo je veliko vetra, prvi dan tudi nekaj dežja. Poročilo bo pripravil Janko.

3. Zajadraj z nami
Predavanje [Luka Renko, 15.5.?, Ljubljana]
Želeni termin teorije je 15.5. ob 18h v klubskih prostorih. Ivan preveri termin.
Vsebina predavanja bo enaka lanski, predavatelj Luka.

J-24 [Nikola Balaban, 19.5., Izola]
Na voljo bo 6 bark. Nikola pripravi razpis in pošlje vprašanje na skipersko mailing listo, kdo izmed njih bi imel čas za udeležbo.

Mini 12 [Nikola Balaban, 1.6., Kočevje]
Nikola doda v razpis tudi Mini 12 dogodek.

4. Regata za prehodni pokal
Zaenkrat je prijavljenih 12 posadk, poleg sodniše barke bosta prisotni tudi dve navijaški ekipi. Ena barka je še na voljo v terminu od konca regate do konca tedna.

Luka bo pripravil razpis.

Zlatko je zadolžen za organizacijo sodniške barke in pršut plova. Za zadnji večer se bo dogovoril tudi za priveze in zaključno večerjo v Hramini.

Dejan bo prevzel organizacijo nedeljske večerje v Tkonu.

5. Ostali dogodki
Obisk Vremščice in Pomorskega muzeja v Piranu [Zlatko Matič]
Zlatko bo dva tedna pred izvedbo (18.5.) objavil razpis. Možnost je, da bi kdo namesto obiska Pomorskega muzeja obiskal sejem Internautica.

Družabni plov
Primernih terminov je bolj malo, možnost je podaljšan vikend med 13. in 16. junijem. Luka preveri datume in interes med člani (Srečo, Stane, Marinček, Marko P., Darko Mislej).

Mini-12 [Franjo Antončič]
Franjo bo pripravil razpis po prvomajskih praznikih.

6. Razno
Dan Četrtne skupnosti Dravlje [17.5. ob 17:00, ČS Dravlje]
Zastopanost kluba je potrdil Lado. Ivan potrdi udeležbo kluba in se uskladi z Ladom glede materialov za stojnico.

Vabilo na NK Idrija Merkur regato [1.6., Izola]
Jakob Jež nas je povabil na njihovo regato. Na voljo so jadrnice Fareast in J-24, razpisali so tudi open razred.

Skupščina Sekcije za velike jadrnice pri JZS [17.4., Ljubljana]
Skupščine se bo udeležil Luka.


Peta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 21.5. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-3. seje IO JK Odisej

Datum: 19.3.2019, od 18:00 do 19:10 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
• IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Milan Grad, Dejan Volk (telefonsko), Ivan Žilič
• NO: Zlatko Matič
• DO: Janko Lah, Lado Brence
• Člani: Srečko Škrlec, Franjo Antončič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Predavanje Vreme za jadralce
3. Otvoritveni plov
4. Fareast regata
5. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
6. Dogodki:
• Predavanje Zdravje in prva pomoč na barki
• Izlet Vremščica in Pomorski muzej Piran
• Zajadraj z nami
7. Razno

1. Pregled članstva
Do sedaj je plačanih 95 članarin.

Sklep: V članstvo se sprejmejo novi člani:
• Ivo Švegovič, članska številka 502,
• Jure Denac, članska številka 503,
• Magda Sluga, članska številka 504.

2. Predavanje Vreme za jadralce
Predaval bo Jure Jerman, v torek, 26.3.

Po potrditvi termina in objavi članstvu ter na Facebooku, je dogodek naprej delila tudi JZS. Število prijav je zelo preseglo pričakovanja, iz predvidenih 50 na več kot 100. Na srečo smo se uspeli dogovoriti za zamenjavo male dvorane za veliko.

Začetek predavanja je premaknjen za pol ure, na 17:30.

3. Otvoritveni plov
Prijavljenih udeležencev je 35, na štirih jadrnicah. Odhod 20.3., izplutje iz Kaštel Gomilice.

Vremenska napoved je izvrstna, Zlatko bo skušal sproti pošiljati nekaj fotografij na dan na Facebook.

4. Fareast regata
Vodja dogodka je Franjo Antončič. Trenutno je 5 prijav, 4 JKO in ekipa iz Idrije. Še dve ekipi JKO se bosta prijavili.

Luka naroči pokal in komplete medalj (tudi za Pomladansko regato, skupaj 6 kompletov medalj).

5. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
Vodja dogodka je Luka Renko. V četrtek 4.4. bo na Ptuju prvi skiperski sestanek. Skiperji JKO, ki se ne bodo mogli udeležiti sestanka, bodo dobili informacije od prisotnih.

Srečo je odpovedal udeležbo.

6. Dogodki
Predavanje Zdravje in prva pomoč na barki
Predavatelj Igor Fajdiga. Termin bo v jesenskem času (september ali oktober) in bo določen naknadno. Luka je Igorju dostavil material iz njegovega treninga, da ga vključi v predavanje.

Izlet Vremščica in Pomorski muzej Piran
Vodja dogodka je Zlatko Matič. Vremščica je najlepša v drugi polovici maja, z največ cvetlicami. Predlagan datum dogodka je 18. maj.

Zajadraj z nami, J-24, Izola
Vodja dogodka je Nikola Balaban. Prva izbira za termin je 19. maj. Rezervni datum je 25. maj. Pred tem dogodkom bo v Ljubljani teoretično predavanje osnov, predavatelj Luka Renko.

Zajadraj z nami, Mini 12, Kočevje
Vodja dogodka je Andrej Gogala. Predviden datum dogodka je 1. ali 2. junij.

Regata Mini 12, Kočevje
Vodja dogodka je Franjo Antončič. Predviden datum regate je 8. ali 9. junij.

Družabni plov
Predviden datum je 1. ali 2. junij.

7. Razno
LPKF ekipi še nista potrdili udeležbe na jesenski regati. Enako niti Nikola.

V prihodnje bi preverili interes za enodnevno jadranje na VOR. Poleg 3-članske ekipe CleanSporta je prostora še za 20 udeležencev. Okvirna cena enodnevnega najema je 1600 EUR.

RaceQs – Dejan bo pripravil navodila za uporabo aplikacije.


Četrta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 23.4. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

Občni zbor 2019 – poročilo

V petek, 15. 2. 2019 smo imeli redni občni zbor kluba, ki se ga je udeležilo preko 50 članov in simpatizerjev kluba.

Po zaključku uradnega dela je Jasmin Čaušević imel predstavitev svoje nove knjige Skriti paradiž o jadranju po Tihem oceanu.

Sledilo je še tradicionalno druženje ob prigrizku in pijači, ki se je zavleklo v noč.

ZAPISNIK 2019-2. seje IO JK Odisej

Datum: 6.2.2018, od 18:00 do 18:45 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
• IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Dejan Volk, Nikola Balaban, Ivan Žilič
• NO: Darja Virant, Bojan Vnuk

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Otvoritveni plov
4. Pomladanska regata (Poetovio Cup)
5. Fareast regata
6. Razno

1. Pregled članstva
Za leto 2018 smo prejeli 99 članarin. Za leto 2019 smo do sedaj prejeli plačila 23 članarin in za 6 verifikacij pri JZS.

Po Občnem zboru se članstvu pošlje opomnik o uveljavljanju popusta članarine.

Sklep: V članstvo se sprejme nova članica: Sonja Planinc, članska številka 501.

2. Občni zbor
Zlatko je pripravil tudi poročilo NO, tako je kompletno gradivo za OZ objavljeno.
Poročilo je bilo poslano na JZS.

Zboru bo predsedoval Bojan Vnuk, na zboru se izbere še dva člana verifikacijske komisije, enega člana delovnega predsedstva in enega overitelja zapisnika.

Pogostitev po zboru (Darja, Miro) je dogovorjena.

Luka se sliši z Jasminom Čauševičem glede podrobnosti okoli predavanja.

V nedeljo zvečer Luka pošlje še en mail članstvu z vabilom na OZ.

3. Otvoritveni plov
Milan je pripravil razpis.

Za izhodišče Trogir ali Kaštel nudi barke 5 čarteristov s podobnimi cenami (cca. 120 EUR po osebi za 4-5 kabinsko jadrnico in cca. 150 EUR po osebi za katamaran).

4. Pomladanska regata
Prijavljenih je 5 posadk JKO (Renko, Lah, Marinček, Podobnik, Štemberger) na jadrnicah First 35. Dodatno, Škrlec načrtuje udeležbo s svojo jadrnico Black Magic.

Luka se usklajuje z Dragom glede podrobnosti. Pokal bo naročen skupaj z medaljami za Fareast regato.

5. Fareast regata
Franjo Antončič je nosilec dogodka. Najkasneje en mesec pred regato pripravi razpis.

Termin regate je nedelja, 7. April. Na voljo je 8 bark. Iz JK Idrija so izrazili interes, da se tudi letos udeležijo te regate.

6. Razno
Zaradi poškodbe se Luka ne bo mogel udeležiti SJL. Poleg Elvisa in Dejana, se išče še en skiper za Lukov termin.

Igor Fajdiga bo izvedel Predavanje o prvi pomoči / zdravstvenih problemih na morju. Luka mu bo dostavil material iz njegovega offshore tečaja. Predvideno trajanje je 1 ura, z dodatnim časom za vprašanja in odgovore.

Predavanje Jureta Jermana o vremenu še ni dogovorjeno.


Tretja seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 19.3. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2019-1 seje IO JK Odisej

Datum: 9.1.2019, od 18:00 do 19:15 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Dejan Volk, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Ivan Žilič
DO: Janko Lah, Silvo Pivk
NO: Darja Virant, Bojan Vnuk

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Nosilci dogodkov
4. Prenova spletne strani
5. Razno

1. Stanje članstva
Imamo 98 članov. V letu 2018 se nam je pridružilo 17 novih članov.
Za leto 2019 je pri JZS verificiranih 15 tekmovalcev iz našega kuba.

Luka bo pripravil personalizirane pozive za vplačilo članarine za 2019, s podatki glede morebitne znižane članarine.

Do občnega zbora bomo natisnili izkaznice za nove člane. Miro pošlje Bojanu seznam.

2. Občni zbor
OZ bo v petek 15.2.2019 ob 17:30 v mali dvorani ČS Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.
Potrebni dokumenti za pripravo so:
– koledar dogodkov; pripavljen,
– poročilo IO (Luka, Ivan); draft končan,
– finančno poročilo (Miro); v pripravi,
– poročila DO (Brence); v pripravi,
– poročilo NO (Zlatko); v pripravi.

Razpis OZ in objava poročil naj bo izvedena do torka 15.1.

Darja in Miro poskrbita za hrano/pijačo.

3. Nosilci dogodkov
Za predavanje o meteorologiji bo Saša kontaktirala Jermana.
Za predavanje o prvi pomoči na morju Darja (oz. Luka) kontaktira Fajdigo.

Identificirani potencialni nosilci dogodkov:
– Luka Štemberger,
– Franjo Antončič,
– Alenka Hitti,
– Tadej Auer,
– Nikola Balaban.

4. Prenova spletne strani
Cilj je, da se do OZ izvede prenos klubske web strani v novo okolje. Nikola je že štartal aktivnosti prenosa.
Za oblikovni del iščemo grafičnega oblikovalca.

5. Razno
Otvoritveni plov – ustrezen termin bi bil 21.-24. marca. Akvatorij nekoliko južneje, okoli Brača, Hvara, možen štart v Kašteli. Grad bo preveril razpoložljivost plovil.

Jesenska regata – prijavljenih je 11 ekip. Ena zakupljena barka je še prosta.

Menjava termina sestankov – dogovorimo se za prestavitev na 3. torek v mesecu.

Naslednja seja bo predvidoma v sredo, 6. februarja 2019 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO

ZAPISNIK 2018-10. seje IO JK Odisej

Datum: 11.12.2018, od 18:00 do 21:15 v gostilni Jurman

Prisotni:

  • IO: Luka Renko, Milan Grad, Miro Krajnc, Andrej Gogala, Ivan Žilič
  • DO: Janko Lah, Lado Brence
  • NO: Darja Virant, Bojan Vnuk, Zlatko Matič

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Občni zbor
3. Dogodki
4. Razno

1. Stanje članstva
Do danes je vplačanih 98 članarin.

V začetku januarja bo Luka poslal mail članstvu s posamičnimi podatki o popustu pri članarini za 2019.

2. Občni zbor
Termin je petek 15.2.2019 ob 17:30, v mali dvorani ČS Dravlje.

Poročila IO, finance, NO, DO je potrebno pripraviti 30 dni pred OZ.

Do takrat je potrebno tudi razdeliti naloge / nosilce dogodkov in dokončati koledar dogodkov.

Zboru bo predsedoval Bojan Vnuk.

Luka bo vprašal Jasmina Čauševiča glede predavanja v sklopu OZ.

Zainteresiranim članom bomo ponudili klubske zastavice.

3. Dogodki
Za Pomladansko regato je prijavljenih 5 ekip.

Na jesensko Regato za prehodni pokal je do sedaj udeležbo prijavilo 10 skiperjev.
Januarja je sestanek SSC klase, kjer bodo obravnavali Podobnikov predlog da bi ob naši jesenski regati imeli tudi SSC18 klaso.

Za izobraževanja v naslednjem letu je bilo več predlogov. Predavanja bodo v februarju, marcu in/ali aprilu. Za nečlane bomo uvedli kotizacijo.

  • Luka bo kontaktiral meteorologa Jureta Jermana o njegovi pripravljenosti in možnih terminih
  • Luka vpraša Zvoneta Hočevarja glede predavatelja na temo zdravstvenih problemih / prvi pomoči na jadranju
  • Zlatko pozna kapitana, ki bi bil pripravljen razložiti uporabo sekstanta. Dvom, ali bi bilo pri članstvu dovolj velik interes za tako vsebino.
  • Miro Kapelj bi pripravil tečaj pristajanja in manevriranja v pristanišču. Če/ko bo imel izbran termin praktičenega dela, bomo informacijo z veseljem razširili med članstvom.

Člane bomo povprašali glede interesa za organizacijo tečaja in izpita radiotelefonije (GMDSS). Za izvedbo bi se dogovorili s Spinakerjem.

4. Razno
Miro in Ivan pripravita seznam novih članov, ki še nimajo članske izkaznice in seznam posredujeta Bojanu.

Sredin termin sej ni najprimernejši za neke člane. Ivan je vprašal na ČSD glede možnosti zamenjave. Ob torkih so vse sobe zasedene, možno bi bilo prestaviti sestanke na četrtek, v manjšo sobo 17.

Ivan povpraša na JZS glede višine članarine kluba v zvezi.

Zamenjali bomo bančni račun, iz NLB bomo prešli na Delavsko hranilnico.

Ivan Žilič, sekretar JKO