ZAPISNIK 2015- 5. seje IO NO in DO JK Odisej

Datum: v sredo, dne : 06.05.2015 od 18:00  do 19:15 v  prostorih četrtne skupnosti DRAVLJE

Prisotni:
IO:  S. Škrlec,  M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;
DO: L. Brence,  Silvo Pivk;
Vabljeni:  L. Renko,  I. Žilič, S. Hrvat

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika seje  2015 – 4.
  2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
  3. Poročilo predsednika JKO z redne skupščine JZS, ki je bila dne 01.4.15. v Izoli. Kako naprej!?
  4. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj:

4.1- regata J24  v Izoli (12.4. 2015)  vodja dogodka  Dejan Volk

4.2- napredno jadranje, usposabljanje (8. -12. 4. 2015) vodja dogodka Srečko Škrlec

4.3- regata v sklopu Ptujčanke (16. -19. 4.2015) vodja dogodka Boštjan  Podobnik

  1. objave in razpisi za bližnje dogodke. Nosilci dogodkov  naj imajo izdelane predloge za objavo!

5.1-  Majski družabni plov 21.-24.5.15. nosilca dogodka Milan Grad in Stane Hrvat (povabilo je objavljeno).

5.2-  jadranje na mini 12 v Bohinju  . Junij,  info Milan Grad.

5.3-  24. jesenska regata JKO  od 27. -29. 9. nosilec dogodka Luka Renko in Ivan Žilič.

  1. Razno.

Potek seje,  stanje in sklepi:

  1. iz zapisnikov prejšnih sej ni odprtih tem za obravnavo .
  2. stanje članstva ob koncu aprila2015:  aktivnih s plačano članarino je 84 članov !
  3. predsednik JKO Škrlec se je 01.04.15 udeležil skupščine JZS. Glede na obravnavano gradivo in tematiko je podprl sprejem novega statuta JZS. Problematika zveze, razlogi za nov statut in dogajanje na skupščini je podan v poročilu, ki ga je Škrlec posredoval organom JKO dne 7.4.2015. poročilo je arhivirano v dokumentaciji JKO.   Sklep : JKO organi spremljamo delovanje v JZS in ohranjamo naš status v zvezi. Več info tudi na spletu JZS !!!

4.1   J24 regata – Organizacija in izvedba je odlična, ni pripomb, zato nadaljujemo z tradicijo. Izčrpno poročilo je podano na spletnih straneh JKO  www.odisej.org

4.2 Napredno jadranje, usposabljanje. V izvedbi sta sodelovali dve posadki, na dveh jadrnicah  skupaj 11 udeležencev, od tega žal le trije aktivni člani JKO. Kaj res ni zanimanja za dvig znanja in izkušenj v jadranju med članstvom kluba, v anketi JKO o željah članov je bilo zaznati znatno večje zanimanje za tovrstna jadranja !?

4.3   Odjadrali smo 21.pomladansko regato JKO, tokrat v sklopu organizacije s Ptujčanko – sodelovalo je 5 ekip JK Odisej od skupaj 27 udeleženih. Dobra organizacija, rezultatsko smo se odrezali zelo dobro v primerjava z ostalimi ekipami. Izčrpno poročilo je podano na spletnih straneh JKO  www.odisej.org

5.1 Majski družabni plov – trenutno so prijavljene 4 jadrnice. Na spletni strani JKO je objavljeno   povabilo z vsemi podrobnostmi programa jadranja. Vabljeni!!!

5.2 Mini 12 – v mirovanju. Zaradi neodločenega statusa v Bohinju čakamo na razplet in pripravo bark.

5.3. 24. jesenska regata. – 9 bark oddanih. Luka Renko, vodja dogodka preveri pri sodniku ali je prost. Pred dopusti se objavi razpis. Vse aktivnosti so v teku!

  1. Razno

— Dnevni pohodi, izleti v hribe – zaradi zdravstvenih razlogov vodje dogodka odloženo do nadaljnega.

—   Naslednja seja bo v sredo, 3.6.2015 vprostorih ČS Dravlje.

Zapisal: na osnovi osnutka Dejana Volka,  predsednik JKO   Srečko Škrlec