ZAPISNIK 2021 – 9. seje JK Odisej

Datum: 19.11.2021, od 18:00 do 19:00 preko video konference
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Samo Roš
DO: Zlatko Matić
NO: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno 
 1. Stanje članstva

Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 

 1. Pretekli dogodki

a.) 29. regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Luka je pripravil in objavil končno poročilo na spletni strani.

b.) Gustozi Đir
Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran in posredoval seznam udeležencev, potreben za točkovanje.

c.) Družabni plov Baška Voda
Luka dogovori z Milanom, da čimprej pripravi poročilo in seznam udeležencev za Družabni plov, potreben za točkovanje, ter seznam udeležencev za letošnji Otvoritveni plov.
Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO.

 1. Prihajajoči dogodki

a.) Zaključni plov v novembru
Odpovedan zaradi trenutne situacije Covid-19, Saša ažurira koledar.

b.) Fareast regata
Do petka bo odgovor, flote najverjetneje ne bo. Če ne bo rešitve, bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark). Luka uredi z Orlom glede povračitve stroškov za klubski vavčer. 

c.) Seminar na temo jadralskih pravil (zoom)
V teku usklajevanje termina s predavateljem Andražem Koželjem, Boštjan pripravi vabilo za člane.

d.) Pomladanska regata
Luka je posredoval informacijo, da bo naslednja Ptujčanka jubilejna, še bolj usmerjena v druženje. Predlog članov je, da za pomladansko regato poiščemo bolj športne barke. Boštjan ponovno pozove-preveri možnost, da se pridružimo Konjičanki. Saša do naslednje seje preveri možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale).

e.) Prednovoletno srečanje
Formalno odpovemo. 

 1. Razno

a.) Darilo za člane
Luka pozove člasne, ki še niso prevzeli brezrokavnikov, da to uredijo do konca tega tedna in posreduje možne termine (Luka, Samo).

b.) Volitve
Sklep objavljen, zbirajo se predlogi za organe kluba. Tematika bo obdelana na naslednjem sestanku.

c.) Anketa za člane
Nikola in Saša pripravita anketo, ki jo pošljemo članom JK Odisej.

d.) Članske izkaznice, izkaznice JZS
Luka razdelil izkaznice novim članom na Jesenski regati. JZS izkaznic za letos nismo prejeli, Saša je uredila, da imajo vsi člani, ki so plačali, aktivni status na seznamu JZS verificiranih jadralcev.

e.) Jesenska regata (30. jubilejna)
Luka je povabil Geni Škrlec, da bi na jesenski regati ona podelila pokal za Srečotov memorial. Saša do takrat pripravi spletno stran v spomin Šrečotu. Luka predlaga, da organiziramo jubilejne spominske majice za udeležence. 

Naslednja 10. seja bo 21.12.2021, lokacija bo sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021 – 8. seje JK Odisej

Datum: 19.10.2021, od 18:00 do 19:00 po video konferenci
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik
DO: Zlatko Matić
Član JKO: Janko Lah

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Pretekli dogodki
3. Prihajajoči dogodki
4. Razno (darilo za člane, volilni občni zbor)

 1. Stanje članstva
  Prejeli smo 5 novih pristopnih izjav:
 • Urška Linda Beuermann, št. 538, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko
 • Martin Markun, št. 539, mentorja: Janko Lah, Alenka Hiti
 • Aleš Dimnik, št. 540, mentorja: Janko Lah, Boris Štraus
 • Stanka Bernik, št. 541, mentorja: Aleksander Tušek, Saša Javorič
 • Saša Šinkovec, št. 542, mentorja: Milan Grad, Aleksander Tušek

SKLEP: IO sprejme 5 novih članov in članic.

 1. Pretekli dogodki

2.1 Regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Regata je bila uspešno izvedena, letos smo finančno naredili celo nekaj plusa (čakamo še račun za vino). Na regati je bilo kar nekaj situacij kjer se ni spoštovala prednost, imeli celo protest. Take situacije moramo reševati v okviru regatni pravil: protest, odkup ali protestni odbor. Luka pripravi končno poročilo za objavo na splet v tem tednu.

2.2 Gustozi đir
7 udeležencev, Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran.

2.3 Družabni plov Baška voda
Dve barki, 14 udeležencev. Drače (Pelješac), pod novim mostom, Mali Ston, Sučuraj, Makarska. Poročilo se objavi do naslednje seje.

 1. Prihajajoči dogodki
  Zaključni plov v novembru: Luka govori z Milanom in preverimo termine.

Fareast regata: še vedno nimamo celotne flote za izvedbo regate. Orel je obljubil da sporoči do konca tedna. Če ne bo rešitve bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark).

Seminar z regatnim sodnikom preko zooma: predelali bi 5-6 konkretnih scenarijev na regatnem polju. Luka se dogovori za termin v začetku novembra.

Seminar o prvi pomoči: prestavimo na spomladi.

Razpis jadrnic za 30. regato za prehodni pokal 2022: Milan Grad je pripravil ponudbo 10 jadrnic Bavaria 41S in 3 jadrnic 40S za naslednje leto. Ker je na voljo samo 13 jadrnic je predlog za razpis naslednji:

 • da za monotip razred štejeta 41S in 40S modela (enak trup, podobne karakteristike)
 • da se upošteva vrstni red prijave od objave razpisa s strani JK Odisej – najprej 41S, potem 40S
 • da imajo absolutno prednost pri prijavi skiperji JK Odisej
 • da imamo primarno 4 dnevne najeme (zaradi interesa JK Loka Timinga za celotno floto za svojo regato)
 • da dodatno oživimo zanimanje za Open konkurenco
  Luka pripravi prijavni obrazec in ga pošlje letošnjim skiperjem in članstvu kluba.
  SKLEP: IO potrjuje predlagano floto Bavaria 41S/40S in način rezervacije omejenega števila bark.
 1. Razno
  Darilo za člane: predvidoma v prvem tednu novembra, razen ženski S, ki bo v začetku decembra. Prevzame Zlatko, potem se dogovorimo kako razdeliti članstvu.

Volilna komisija:
Cilj je oblikovanje predloga s strani volilne komisije do 10.1.2022 za predvideni volilni občni zbor v sredini februarja.
SKLEP: Imenuje se volilna komisija v sestavi Janko Lah predsednik in Andrej Gogala, član.

Saša predlaga anketo članstvu da zberemo interese in želje, ki bodo pomagale tudi naslednjemu zboru. Nikola in Saša pripravita anketo, ki so pošlje članom JK Odisej.

Nosilci dogodkov: Janko je izpostavil, da je pomembno da imamo več nosilcev dogodkov. Potrebno je identificirati več članov, ki bi lahko pomagalo pri organizaciji dogodkov. Pohvalil pa je skrb za skipersko jadranje, saj so skiperji nosilci delovanja kluba. Saša je potrdila, da je namen več dogodkov imeti v naslednjem letu.

Zapisnik: Luka Renko

ZAPISNIK 2021-7. seje IO JK Odisej

Datum: 18.08.2021, od 19:00 do 20:00 gostišče Livada
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Saša Javorič 
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk
DO: Zlatko Matić, Lado Brence, Stane Hrvat
Član:  Igor Fajdiga

 Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

1. Stanje članstva

Do danes imamo vplačanih 86 članarin. 

Prejeli smo dve pristopni izjavi novih članov.

Sklep 7.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo nova člana:
Mia Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 536 
Denis Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 537

2. Pretekli dogodki

Vsa poročila o preteklih dogodkih so objavljena na spletni strani: Otvoritveni plov, Skiperski seminar, JKO jadranje v Grčiji. Saša/Luka pošlje informacijo članom o poročilih pred septemberskimi dogodki.

Sklep 7.2: Saša in Luka na podlagi zadnjega seznama članstva pripravita preglednico za točkovanje. 

3. Prihodnji dogodki 

a.) Mini 12

Regata bo izvedena v soboto, 28.8. Vodja dogodka Franjo in Boštjan pripravita razpis. 

b.) Prehodni pokal JKO

Regata je planirana med 25. – 28.9. Trenutno planiranih 12 bark + sodniška + 2 LPKF

Okvirni dogovori:

 • Sodniška barka – skiper Bojan Vnuk (potrjeno)
 • Sodnik: Penjalov (potrjeno)
 • Ruta: 
  • sobota 25.9.: pršut plov – pred Hramino
  • nedelja 26.9.: Hramina – Kaprije
  • ponedeljek 27.9.: Kaprije – Jezera/Kaprije
  • torek, 28.9.: Jezera – Žminjak
 • Pršut: na pomolu v marini – organizacija Bojan Vnuk / Zlatko Matić 
 • Spoznavna večerja?, nedelja 26.9.: Kaprije, Antonio/Konoba Kunjka
 • Zaključna večerja, torek 28.9.: Žminjak (29 EUR – rezervirano)

Bojan Vnuk preveri možnost večerje Kaprije, Konoba Kunjka. Saša preda novo klubsko bojo (iz skiperskega seminarja) Bojanu. Luka in Zlatko se dogovorita z Mirom Kapelo za prevzem pokalov Srečota – za potrebe Šrečkotovega memoriala.  

c.) FE regata

Flota še vedno ni na voljo. Franjo posreduje informacijo o nakazilih vplačil vavčerjev (FE, VOR 60), Luka preveri glede opcije kompenzacije oz. vračila plačila. 

d.) Predavanje – prva pomoč

Saša preveri, ali je možna izvedba v začetku septembra nekje na prostem.

Saša ažurira Koledar dogodkov JKO. 

4. Razno 

a.) Darilo za člane

Brezrokavniki – Zlatko obvestil, da dobava (cena: 11 €) ne bo možna pred februarjem 2022. Lado preveri s šiviljo glede cene 140 kosov) z vzorčnim kosom in posreduje povratne informacije Zlatku, da se odločimo glede naročila do naslednjega sestanka in obvestimo člane. 

b.) Jesensko druženje

Milan je obvestil, da planira med 16. in 19.10. izvesti osebni družabni plov (Baška voda – Korčula – Pelješac). Zlatko mu predlaga, da se pridruži Gustozi điru, ki je planiran teden prej, med 12.in 16.10.2021. 

c.) Članske izkaznice, skiperske zastavice JKO

Saša posreduje seznam novih članov za tiskanje članskih izkaznic Bojanu Vnuku. 

Na naslednjem sestanku IO uredimo glede prevzema JKO zastav za nove skiperje. 

Naslednja 8. seja bo 21.09.2021, predvidoma v ČSD.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-6. seje IO JK Odisej

Datum: 15.06.2021, od 18:00 do 19:30 gostišče Livada

Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Ivo Štrubelj
gosti: Elvis Štemberger

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 86 članarin, prejeli smo 4 nove pristopne izjave.

Sklep 6.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo naslednje nove člane:

Lea Kramar, mentorja: Nikola Balaban, Elvis Štemberger, članska številka 532

Urban Stojan, mentorja: Marko Marinček, Ivo Štrubelj, članska številka 533

Metka Medvešček, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 534

Vigor Baša, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 535

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Predavanje o regatnih pravilih – poročilo objavljeno na spletnih straneh.

b.) Otvoritveni plov

Pozove se Milana Grada za pripravo poročila, da se objavi na spletni strani.

c.) Pomladanska regata

Poročilo objavljeno na spletni strani. Pristotni skiperji in udeleženci regate Poetovio Cup (Pomladanska regata JK Odisej) in Konjičanke smo se pogovorili o izkušnjah iz obeh regat. Ugotovili smo, da je regata Konjičanka precej bolj tekmovalno usmerjena, saj je sodelovalo 30 primerljivih jadrnic (okoli 35”). Junijski termin je tudi ugoden zaradi boljšega vremena in toplega morja, v aprilu (Poetovio Cup) je vreme lahko precej bolj neugodno. Na Poetovio Cup je bila konkurenca na First 35 ustrezna, pri tem da so bile 4 od 7 posadk iz JKO. Vprašanje je, kaj bo organizator naredil v prihodnje s to klaso, saj ni bilo oddanih vseh 10 jadrnic.
Luka opravi pogovor še z Gradom in Marinčkom, ki jih na seji ni bilo, in pa z Dragom Ljubcem glede videnja organizacije Poetovio Cup. Na septemberski seji sprejmemo smernice za organizacijo Pomladanske regate v letu 2021.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Družabni plov Istra – Kvarner – odpovedano.

b.) Regata Fareast 28R – odpovedano, ker flota ni na voljo, predvidoma jeseni (Franjo, Luka).

c.) Regata Mini – prestavljeno na začetek septembra (Franjo, Boštjan).

d.) Seminar za skiperje – poteka v tem tednu s 4 udeleženci pod vodstvom Marka Kočila.

e.) Predavanje prva pomoč – preverimo ali je možna izvedba do naslednje srede, če pa bo problem s prostorom, se prestavi v začetek septembra (Saša).

f.) Jadranje v Grčijo – 3 barke potrjene, ena ekipa se še sestavlja. Sestanek skiperjev bo organiziran naslednji teden (Boštjan).

g.) Regata za prehodni pokal – za zaključek regate se planira Žminjak (večerja na terasi), za druženje prvi dan pa so možnosti proti jugu (Zlarin) ali Piškera (dobra izkušnja iz Konjičanke). Luka sestavi organizacijski odbor za regato.

Ad 4. Razno

Brezrokavniki: so naročeni, dobava predvidoma sredi julija.

ZAPISNIK 2021-5. seje IO JK Odisej

Datum: 18.05.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 84 članarin, novih pristopnih izjav od zadnje seje IO ni bilo podanih.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-4. seje IO JK Odisej

Datum: 20.04.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban, Andrej Gogala

DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj, MIlan Grad

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 82 članarin.

 Na predlog Franja pozovemo lanske člane k plačilu članarine (opomnik). Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran). 

Sklep 4.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Jaka Mele, članska številka: 531, mentorja: Zlatko Matić, Luka Renko

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Nova regatna pravila 2021 – 2024 (Andraž Koželj)

22.3. smo izvedli predavanje o novih regatnih pravilih. Predavanja se je udeležilo 35-38 udeležencev. Luka pripravi poročilo.  

b.) Virtualna regata

2021 26.3. Je bila izvedena zadnja od serije virtualnih regat. Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. Na predlog Boštjana in Saše pri organizaciji naslednjih virtualnih regat upoštevamo, da se organizator loči od tekmovalcev ter da v največji meri sledimo pravilom organizacije in izvedbe plovov kot na dejanskih regatah.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

Zaradi ukrepov še ni bilo možnosti izvedbe regat. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. 

b.) Otvoritveni plov, Družabni plov

Zaradi ukrepov otvoritvenega plova v planiranem terminu (konec aprila) ni bilo mogoče izvesti, prestavi se na prvi teden maja. V kolikor bodo 3.5. razmere ugodne, Milan pripravi obvestilo za člane, izvedba planirana v drugem tednu maja. Plan B so Benetke in Italija. Luka je podal predlog, da se pridruži Družabni plov. Ko bo znana situacija glede Otvoritvenega plova, Luka pozove skiperje Družabnega plova k pridružitvi. 

c.) Ptujčanka

Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Opvcije so, da se JKO pridruži regati in družabnim dogodkom, samo regati in ne sodeluje na družabnih dogodkih ali izvede svojo lastno spomladansko regato. Luka preveri pri skiperjih, ki so bili prijavljeni na Ptujčanko glede možnih opcij. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Na anketo za zbiranje interesa za skiperske seminarje se je javilo 16 kandidatov. Saša pripravi analizo rezultatov in se dogovori z inštrukturjema o izvedbi seminarjev glede na trenutne ukrepe. Udeleženec seminarjev mora biti član JKO. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Na anketo za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji se je javilo 15 kandidatov. Boštjan s Sašo pregleda rezultate ankete in izvede sestanek z zainteresiranimi, nato gremo v izvedbo. 

d.) Prva pomoč na barki (predavanje)

Saša se je dogovorila z dr. Ravnikarjem iz Kopra, da bosta z ženo izvedla praktično predavanje v živo, takoj ko bodo razmere to dopuščale (predvidoma konec maja oz. v juniju). Saša zbere in pripravi seznam tematik/odprtih vprašanj na to temo in ga posreduje dr. Ravnikarju kot osnovo za pripravo predavanja. 

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Zlatko je pridobil ponudbo za brezrokavnike in vzorce. Franjo je vzorec preizkusil in potrdil ustreznost. Predlog je modra barva, logo velikosti 6 cm na levo stran prsi. Zlatko rpidobi še ženski kroj in preveri z Darjo glede ustreznosti in velikosti, nato gremo v zbiranje podatkov o želenih velikostih, na podlagi katerih izvedemo naročilo pri ponudniku in distribuiramo članom. Možno bo tudi naročilo dodatnih kosov, po ceni 20€. 

Naslednja 5. seja bo 18.05.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-3. seje IO JK Odisej

Datum: 16.03.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 80 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 3.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo: Vita Podobnik, članska številka: 530, mentorja: Renata Kišek, Boštjan Podobnik.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-2. seje IO JK Odisej

Datum: 09.02.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
 3. Občni zbor 2021
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Prejeli smo nove pristopne izjave (spletna stran).

Sklep 2.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

Marko Šircelj, članska številka 526, mentorja: Aleš Veber, Milan Grad

Leon Perko, članska številka 527, mentorja: Roman Čemažar, Boštjan Podobnik

Karl Jerman, članska številka 528, mentorja: Milan Grad, Marko Pleteršek

Polona Krašovec, članska številka 529, mentorja: Marko Pleteršek, Milan Grad

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

Boštjan Podobnik in Franjo Antončič sta pripravila skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021.

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Gradiva so potrjena, po objavi Saša posreduje obvestilo vsem članom s podatki za prijavo v videokonferenco, skupaj z navodili za udeležbo in glasovanje preko Zoom Pools.

Po zaključku uradnega dela sledi predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Poročilo o delu JKO je Luka do 31.1. posredoval na JZS.

Ad 4. Razno

a. Seminar za skiperje

Saša je v sodelovanju z Milanom Gradom in Markom Kočilo pripravila seminar za mlade skiperje. Predlog predstavi na OZ.

b.) JKO – jadranje v Grčiji

Boštjan Podobnik je pripravil predlog jadranja v Grčiji. Predlog predstavi na OZ.

Naslednja 3. seja bo 16.3.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-1. seje IO JK Odisej

Datum: 12.01.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

 Dnevni red:

  1. Stanje članstva 
  2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
  3. Občni zbor 2021
  4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 108 članarin.
Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran).

Sklep 1.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana: Marko Kočila, članska številka 525, mentorja: Aleksander Tušek, Saša Javorič

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

a.) 2. virtualna regata 12.12.2020 

Regate se je udeležilo 12 udeleženk/udeležencev in 1 gledalka JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 
Sklep 1.2: Z dobro prakso nadaljujemo tudi v 2021. V letu 2021 virtualne regate ne štejejo za točkovanje, pripravimo skupen razpis.

b.) Prihajajoči dogodki

Pripravljen je Koledar dogodkov za leto 2021, ki bo finaliziran za obravnavo na občnem zboru (OZ) 1 teden pred OZ. Zaradi Covid-19 ukrepov bomo datume dogodkov določali sproti, glede na trenutno veljavne ukrepe. 

Dogovori: 

 • Nova regatna pravila: Luka preveri z Andražem Koželjem (opcijsko Dejanom Presenom)
 • Prva pomoč: Saša preveri z Dr. Ravnikarjem, ali bi bil pripravljen izvesti 
 • Poletno jadranje v Grčiji 2021: Boštjan organizira uvodni sestanek inicialnega odbora. 
 • Boštjan / Franjo pripravita skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Predlog  dnevnega reda je potrjen, izvedba in glasovanje se izvede preko Zooma. Po zaključku uradnega dela sledi krajša (15-20 min) predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Dogovorjene naloge do naslednje seje IO, ki bo dne 9.2.2021:

 • Delovno predsedstvo: 
  • Predsednik: Elvis Štemberger (Saša preveri z Elvisom)
  • Član: Saša J. 
  • Overitelj zapisnika: TBD
 • Vabilo pošljemo 1 mesec prej (Saša/Luka). 
 • Poročilo o delu v 2020 je pripravljeno, končna verzija v potrditev pred koncem januarja (Luka, Saša)
 • Do 31.1.2021 je potrebno to poročilo poslati tudi na JZS (Luka). 
 • Finančno poročilo in Finančni plan pripravi blagajnik (Franjo), do 31.1.2021 uskladi s predsednikom in pošlje v pregled NO. 
 • DO pripravi Poročilo o delu DO in do 31.1.2021 pošlje v pregled NO.
 • NO pregleda vsa poročila in do 9.2.2021 pripravi Poročilo NO za obravnavo na seji IO.
 • Gradivo OZ se objavi na spletnih straneh 1 teden pred OZ (Saša).
 • Preverimo glede profi licence za Zoom (Andrej G) oz. kupimo (neomejen čas sestanka) (Luka).
 • Skupaj z opomnikom pošljemo navodila za udeležbo in glasovanje preko Zooma (Saša). 

Ad 4. Razno

a.) Seminarji – Mladi skiperji

Saša predlaga, da JKO izvede seminar za mlade skiperje, v okviru katerega starejši skiperji prenašajo izkušnje na mlade skiperje. Možni kandidati za izvedbo Milan Grad, Marko Kočila. Saša v sodelovanju z Milanom G in Markom K pripravi predlog izvedbe seminarja. 

Naslednja 2. seja bo 9.2.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO