ZAPISNIK 2022 – 3. seja JK Odisej

Datum: 21.03.2022, od 18:00 do 19:15  – ČS Dravlje / Google Meet 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Marko Kočila, Boštjan Podobnik, Roman Čemažar
DO:  Andrej Gogala
NO:  Milan Grad, Andrej Planinc

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki (Virtualna regata, Občni zbor) 
 3. Prihajajoči dogodki
  – Otvoritveni plov
  – Spomladanska regata
  – Seminarji (april) 
 4. Razno

1. Stanje članstva
Do danes so bile vplačane 102 članarine.

SKLEP 22-02: IO sprejme pet novih članov:
– Branko Horvat, članska številka 546
– Bojan Rebevšek, članska številka 547
– Matevž Rebevšek, članska številka 548
– David Golob, članska številka 549
– Gregor Udovč, članska številka 550

2. Pretekli dogodki
Občni zbor: zapisnik in kratko poročilo je objavljeno. Primopredaja zaključena, čakamo na UE da zaključi formalno menjavo in posledično uredimo še na banki.

Virtualna regata: 8 jadralcev, zelo tesni boji. Franjo bo pripravil kratko poročilo.

Udeležba jadrnic pod JK Odisej zastavo:
– ORC Zadar: jadrnica Elaya (Marko Kočila) s 3 člani JKO.
– Full Moon Regata (Pula-Susak-Cres): jadrnica Spectrum (Luka Renko) s 3 člani JKO.

3. Prihajajoči dogodki

Otvoritveni plov: 18 jadralcev na dveh barkah. V četrtek na jadrnice, proti Žmanu za večerjo in nazaj v nedeljo.

Pomladanska regata: Stipe bo pripravil predlog programa in kako izvesti dogodek z 10 članimi.Teme: postavitev na startu, čisti veter in orca, postavitev na polju, taktika okoli boje, jadranje v krmo in cilj. V dogovorih kako zagotoviti sodniško barko za podporo (lastniška barka ali lokalni ponudnik). Večerja: restavracija v marini je zelo vprašljiva za letos (tudi kapaciteta), zato bomo preverili za ponudbo od obeh restavracij na križišču do AC (jagenjček/odojek).

Seminar: prva pomoč, 8. april, dobimo dva zdravnika. Saša objavi razpis in pošljemo članstvu.

Seminar: trije rti in oceansko jadranje – Miran Tepeš, 21. april. Luka pripravi razpis in pošlje vabilo članstvu.

Seminar: tečaj regatnega jadranja je 5 ali 6 kandidatov na Paiško regato z Elan 350.

Grčija: dve barki potrjeni in rezervirani, ena barka je odpovedala, del posadke se je prestavil. Akvatorij so severni Sporadi.

4. Razno

Boštjan je predstavil idejo o JKO promo videu: do naslednje seje pridobi ponudbo za izdelavo le- tega.

ZAPISNIK 2022 – 2. seja JK Odisej

Datum: 22.02.2022, od 19:00 do 20:00  – Google Meet / Livada

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Marko Kočila
DO:  Bojan Vnuk, Zlatko Matič
NO:  Milan Grad, Andrej Planinc

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki 
 4. Razno

Ad1. Stanje članstva 

73 plačanih članarin.

IO je obravnaval predlog občnega zbora o podaljšanju znižanja članarine. IO se je odločil, da ne podaljša roka, saj bi to prineslo samo zmedo.
Sekretar individualno pozove vse lanske člane, ki še niso plačali članarine, da jo lahko znižano poravnajo do konca februarja. V primeru, da se ne bodo odločili za podaljšanje, pa jim ponudi vprašalnik z razlogi za takšno odločitev.

Sklep 22-01: IO sprejme tri nove člane:
Rok Hudoklin, članska številka 543
Damjan Mulej, članska številka 544
Anže Oražem, članska številka 545

Ad2 Pretekli dogodki

Občni zbor: verifikacijska komisija še enkrat preveri število glasov, končni zapisnik gre potem lahko v podpis. 

Luka in Saša s podpisanim zapisnikom uredita pri upravni enoti vpis novega uradnega zastopnika kluba.

Ad3 Prihajajoči dogodki

Virtualna regata: Franjo pripravi razpis za 10.3.2022 ob 19h. Saša pošlje navodila Franjotu.

Otvoritveni plov: Milan preveri možnost za termin 24.-27.3. iz Zadra.

Seminar za skiperje – nadaljevalno-regatni tečaj: Saša pošlje že jutri vabilo vsem članom.

Grčija: Saša pripravi okvirno prijavnico za evidentiranje kandidatov za jadranje v Grčijii in pošlje vabilo vsem članom.

VOR60: Franjo preveri s CleanSport za regato v maju. Potem se pripravi razpis (Franjo, Luka).

Spomladanska: 10 bark rezerviranih (čakamo še eno plačilo). Saša ima sestanek s Stipetom glede programa.

Predavanje – taktika na regati: Dušan Ušeničnik je pripravljen pripraviti predavanje (pred startom, palica, navigacija). Predlog za termin je, da se prestavi na začetek maja v ČS Dravlje. Saša preveri možne termine za veliko dvorano.

Oceansko jadranje: Luka preveri z Miranom Tepešem za možne termine.

Prva pomoč: Saša preveri z g. Ravnikarjem možne termine za april.

Ad 4: Razno

Redne seje: vsak 3. ponedeljek v mesecu ob 18:00, predlog je ČŠD ali neka druga lokacija oz. gostilna z ločeno sobo (vsi razmislimo o primerni lokaciji). Gostilna Livada zaračunava uporabo posebnega prostora po 40 EUR, kar je neprimerno. 

Naslednja seja bo 21.03.2022, ob 18:00.

Volilni občni zbor 2022 – poročilo

Letos smo imeli redni občni zbor, ki pa je bil tudi volilni. Zaradi ukrepov smo ga ponovno izvedli preko Zoom konference.

Stari organi so predstavili delovanje kluba v letu 2021: kljub omejitvam smo izvedli veliko večino dogodkov in ponovno oživeli nekatere (jadranje v Grčiji, jadralni seminarji).
Občni zbor je soglasno izvolil tudi nove organe kluba: v obdobju 2022-2024 bo predsednica Saša Javorič z ekipo izvršnega odbora, v nadzornem in disciplinskem odboru pa bodo tudi naši najbolj izkušeni člani.
Saša je predstavila plan dela v letu 2022, ki bo upajmo lahko potekal z manj omejitvami.
Več si lahko preberete v zapisniku občnega zbora.

Po občnem zboru je Iztok Toplišek naredil izredno zanimivo predstavitev lanskoletnega jadranja po Jonskem morju.

Posebne zahvale Elvisu Štembergarju za vodenje občnega zbora, Romanu Čemažarju za zapisnik, Andreju Gogali za izvedbo Zoom glasovanja in tehnično podporo in Iztoku Toplišku za predavanje.

ZAPISNIK 2022 – 1. seja JK Odisej

Datum: 11.01.2022, od 18:00 do 19:00 – Google Meet
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
DO: Zlatko Matić
NO: Bojan Vnuk, Ivo Štrubelj

Člani: Elvis Štemberger

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki (Spomladanska regata)
 4. Občni zbor
 5. Razno
 1. Stanje članstva
  Klub ima trenutno 106 članov (nekateri so vplačali v zadnjem kvartalu). V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 
 2. Pretekli dogodki
  Za vse pretekle dogodke so Poročila objavljena na JKO spletni strani, ažurirana je evidenca udeležbe članov JKO na dogodkih.
 3. Prihodnji dogodki
  a. Pomladanska regata: 
  Predlog Boštjana trening regate s Stipetom Vitaljićem sprejet. Boštjan pošlje odgovor Konjičanom glede deljenja jadrnic (odločili smo se za First 35 v Jezerih). Boštjan in Saša pripravita predlog razpisa in prijavnice, da se čimprej rezervirajo jadrnice (ponudba Z Vetrom – Alternautika).

  b. Eno-dnevne regate v Izoli: 
  Franjo pridobi ponudbo Batana Sailing za Salone 38, Elan 210 za eno-dnevno regatiranje v Izoli.
 4. Občni zbor
  Objava vabila potrebna 30 dni pred občnim zborom, najkasneje 16.1. Luka posreduje Poročilo članom IO in NO v pregled, nato objavi vabilo na Občni zbor na spletni strani, skupaj z gradivi (JKO Poročilo o delu, Finančno poročilo). Volilna komisija pripravi poročilo o postopku in predlog organov v novem obdobju. Luka pridobi še Poročilo DO in NO ter ju objavi na spletni strani.

  Dnevni red: Luka pripravil predlog dnevnega reda OZ. Po uradnem delu bo predstavitev JKO jadranja v Grčiji (Boštjan, Saša preverita – predstavi eden od udeležencev).
 5. Razno
  a. Verifikacije JZS:
  Saša pripravi seznam verificiranih jadralcev JZS za 2022 in posreduje na JZS.
  b. Klubski brezrokavniki: če kaj ostane, damo novim članom. Franjo-Saša pripravita poziv za plačila dodatnih naročil.
  c. Gradivo JKO: Bojan Vnuk našel 2 fascikla gradiv JKO . Prinese Saši, skupaj pregledajo Saša, Luka, Franjo, arhivsko gradivo predajo v klubsko sobo (ČSD).
  c. Članstvo JKO 2022: Luka pošlje obvestilo članom za plačilo članarine 2022 (mail-merge).

ZAPISNIK 2021 – 10. seje JK Odisej

Datum: 21.12.2021, od 18:00 do 19:00  – Rečni pirati (Ljubljanica)
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
DO: Zlatko Matić (GSM)
NO: Milan Grad
Člani: Elvis Štemberger, Marko Kočila

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki (Spomladanska regata)
 4. Občni zbor
 5. Razno: Koledar JKO, Anketa JKO
 1. Stanje članstva

Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 

 1. Pretekli dogodki
  a. Seminar na temo jadralskih pravil preko zooma – Andraž Koželj
  Seminar odlično uspel, predelali konkretne situacije, 3h, 32+ udeležencev. Boštjan pripravi poročilo za objavo na spletni strani. 

  b. Otvoritveni plov, Družabni plov
  Milan posreduje seznam udeležencev – članov JKO za točkovanje (Saša pošlje osnutek, pripravljen s Franjom, v pomoč) in poročilo Družabni plov za objavo na spletni strani.
  Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO in spletno stran (poročila).
 1. Prihajajoči dogodki
  a. Pomladanska regata: 
  Realna opcija je, da se dogovorimo s Konjičani glede deljenja bark in naredimo svojo regato. Saša je preverila možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale), dogovarjajo se s Konjičani glede skupnega najema bark (del tedna).
  Boštjan in Elvis preverita s Konjičani možnost najema bark (del tedna prej ali po Konjičanki; njihov razpis bo zunaj predvidoma do konca tega tedna). Luka preveri isto možnost s Ptujčani. 

  b. Regatna pravila: zaradi dobre udeležbe in odziva planiramo naslednje predavanje z Andražem marca – aprila naslednje leto. Boštjan pripravi seznam vprašanj/situacij.

  c. Prva pomoč: Saša dogovori termin, takoj ko bo možno druženje v živo. 
 1. Občni zbor (OZ)

Sklep 10.1: Občni zbor bo 17.02.2022 ob 17:30, lokacija dogovorjena naknadno (ČSD ali virtualno). 

Sklep 10.2: Kandidati za delovno predsedstvo OZ: Elvis Štemberger, Ivo Štrubelj, Andrej Gogala. Luka s kandidati OZ preveri glede njihove kanditature.    

Do naslednje seje IO Luka pozove vse predsednike organov kluba in blagajnika, da pripravijo Poročila. Rok: 11.1. Za poročia organov, 18.1. za poročilo NO. 

 1. Razno
  a. Koledar JKO:
  Zlatko Matić je pripravil koledar JKO. Luka predlaga, da koledarja ne tiskamo, ampak ga članom posredujemo v pdf obliki pole novoletne čestitke. 

  b. Anketa za člane:
  Nikola in Saša sta pripravila anketo. Razdelita v dva dela (ocena preteklih dogodkov, predlogi za naprej) in jo finalizirata, pošljemo članom JK Odisej v začetku januarja 2022, poleg povezav do poročil o preteklih dogodkih.

Naslednja 11. seja bo 11.01.2022, lokacija sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021 – 9. seje JK Odisej

Datum: 19.11.2021, od 18:00 do 19:00 preko video konference
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Samo Roš
DO: Zlatko Matić
NO: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno 
 1. Stanje članstva

Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 

 1. Pretekli dogodki

a.) 29. regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Luka je pripravil in objavil končno poročilo na spletni strani.

b.) Gustozi Đir
Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran in posredoval seznam udeležencev, potreben za točkovanje.

c.) Družabni plov Baška Voda
Luka dogovori z Milanom, da čimprej pripravi poročilo in seznam udeležencev za Družabni plov, potreben za točkovanje, ter seznam udeležencev za letošnji Otvoritveni plov.
Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO.

 1. Prihajajoči dogodki

a.) Zaključni plov v novembru
Odpovedan zaradi trenutne situacije Covid-19, Saša ažurira koledar.

b.) Fareast regata
Do petka bo odgovor, flote najverjetneje ne bo. Če ne bo rešitve, bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark). Luka uredi z Orlom glede povračitve stroškov za klubski vavčer. 

c.) Seminar na temo jadralskih pravil (zoom)
V teku usklajevanje termina s predavateljem Andražem Koželjem, Boštjan pripravi vabilo za člane.

d.) Pomladanska regata
Luka je posredoval informacijo, da bo naslednja Ptujčanka jubilejna, še bolj usmerjena v druženje. Predlog članov je, da za pomladansko regato poiščemo bolj športne barke. Boštjan ponovno pozove-preveri možnost, da se pridružimo Konjičanki. Saša do naslednje seje preveri možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale).

e.) Prednovoletno srečanje
Formalno odpovemo. 

 1. Razno

a.) Darilo za člane
Luka pozove člasne, ki še niso prevzeli brezrokavnikov, da to uredijo do konca tega tedna in posreduje možne termine (Luka, Samo).

b.) Volitve
Sklep objavljen, zbirajo se predlogi za organe kluba. Tematika bo obdelana na naslednjem sestanku.

c.) Anketa za člane
Nikola in Saša pripravita anketo, ki jo pošljemo članom JK Odisej.

d.) Članske izkaznice, izkaznice JZS
Luka razdelil izkaznice novim članom na Jesenski regati. JZS izkaznic za letos nismo prejeli, Saša je uredila, da imajo vsi člani, ki so plačali, aktivni status na seznamu JZS verificiranih jadralcev.

e.) Jesenska regata (30. jubilejna)
Luka je povabil Geni Škrlec, da bi na jesenski regati ona podelila pokal za Srečotov memorial. Saša do takrat pripravi spletno stran v spomin Šrečotu. Luka predlaga, da organiziramo jubilejne spominske majice za udeležence. 

Naslednja 10. seja bo 21.12.2021, lokacija bo sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021 – 8. seje JK Odisej

Datum: 19.10.2021, od 18:00 do 19:00 po video konferenci
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik
DO: Zlatko Matić
Član JKO: Janko Lah

Dnevni red:
1. Stanje članstva
2. Pretekli dogodki
3. Prihajajoči dogodki
4. Razno (darilo za člane, volilni občni zbor)

 1. Stanje članstva
  Prejeli smo 5 novih pristopnih izjav:
 • Urška Linda Beuermann, št. 538, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko
 • Martin Markun, št. 539, mentorja: Janko Lah, Alenka Hiti
 • Aleš Dimnik, št. 540, mentorja: Janko Lah, Boris Štraus
 • Stanka Bernik, št. 541, mentorja: Aleksander Tušek, Saša Javorič
 • Saša Šinkovec, št. 542, mentorja: Milan Grad, Aleksander Tušek

SKLEP: IO sprejme 5 novih članov in članic.

 1. Pretekli dogodki

2.1 Regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Regata je bila uspešno izvedena, letos smo finančno naredili celo nekaj plusa (čakamo še račun za vino). Na regati je bilo kar nekaj situacij kjer se ni spoštovala prednost, imeli celo protest. Take situacije moramo reševati v okviru regatni pravil: protest, odkup ali protestni odbor. Luka pripravi končno poročilo za objavo na splet v tem tednu.

2.2 Gustozi đir
7 udeležencev, Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran.

2.3 Družabni plov Baška voda
Dve barki, 14 udeležencev. Drače (Pelješac), pod novim mostom, Mali Ston, Sučuraj, Makarska. Poročilo se objavi do naslednje seje.

 1. Prihajajoči dogodki
  Zaključni plov v novembru: Luka govori z Milanom in preverimo termine.

Fareast regata: še vedno nimamo celotne flote za izvedbo regate. Orel je obljubil da sporoči do konca tedna. Če ne bo rešitve bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark).

Seminar z regatnim sodnikom preko zooma: predelali bi 5-6 konkretnih scenarijev na regatnem polju. Luka se dogovori za termin v začetku novembra.

Seminar o prvi pomoči: prestavimo na spomladi.

Razpis jadrnic za 30. regato za prehodni pokal 2022: Milan Grad je pripravil ponudbo 10 jadrnic Bavaria 41S in 3 jadrnic 40S za naslednje leto. Ker je na voljo samo 13 jadrnic je predlog za razpis naslednji:

 • da za monotip razred štejeta 41S in 40S modela (enak trup, podobne karakteristike)
 • da se upošteva vrstni red prijave od objave razpisa s strani JK Odisej – najprej 41S, potem 40S
 • da imajo absolutno prednost pri prijavi skiperji JK Odisej
 • da imamo primarno 4 dnevne najeme (zaradi interesa JK Loka Timinga za celotno floto za svojo regato)
 • da dodatno oživimo zanimanje za Open konkurenco
  Luka pripravi prijavni obrazec in ga pošlje letošnjim skiperjem in članstvu kluba.
  SKLEP: IO potrjuje predlagano floto Bavaria 41S/40S in način rezervacije omejenega števila bark.
 1. Razno
  Darilo za člane: predvidoma v prvem tednu novembra, razen ženski S, ki bo v začetku decembra. Prevzame Zlatko, potem se dogovorimo kako razdeliti članstvu.

Volilna komisija:
Cilj je oblikovanje predloga s strani volilne komisije do 10.1.2022 za predvideni volilni občni zbor v sredini februarja.
SKLEP: Imenuje se volilna komisija v sestavi Janko Lah predsednik in Andrej Gogala, član.

Saša predlaga anketo članstvu da zberemo interese in želje, ki bodo pomagale tudi naslednjemu zboru. Nikola in Saša pripravita anketo, ki so pošlje članom JK Odisej.

Nosilci dogodkov: Janko je izpostavil, da je pomembno da imamo več nosilcev dogodkov. Potrebno je identificirati več članov, ki bi lahko pomagalo pri organizaciji dogodkov. Pohvalil pa je skrb za skipersko jadranje, saj so skiperji nosilci delovanja kluba. Saša je potrdila, da je namen več dogodkov imeti v naslednjem letu.

Zapisnik: Luka Renko

ZAPISNIK 2021-7. seje IO JK Odisej

Datum: 18.08.2021, od 19:00 do 20:00 gostišče Livada
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Saša Javorič 
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk
DO: Zlatko Matić, Lado Brence, Stane Hrvat
Član:  Igor Fajdiga

 Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

1. Stanje članstva

Do danes imamo vplačanih 86 članarin. 

Prejeli smo dve pristopni izjavi novih članov.

Sklep 7.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo nova člana:
Mia Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 536 
Denis Arh, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko, članska številka 537

2. Pretekli dogodki

Vsa poročila o preteklih dogodkih so objavljena na spletni strani: Otvoritveni plov, Skiperski seminar, JKO jadranje v Grčiji. Saša/Luka pošlje informacijo članom o poročilih pred septemberskimi dogodki.

Sklep 7.2: Saša in Luka na podlagi zadnjega seznama članstva pripravita preglednico za točkovanje. 

3. Prihodnji dogodki 

a.) Mini 12

Regata bo izvedena v soboto, 28.8. Vodja dogodka Franjo in Boštjan pripravita razpis. 

b.) Prehodni pokal JKO

Regata je planirana med 25. – 28.9. Trenutno planiranih 12 bark + sodniška + 2 LPKF

Okvirni dogovori:

 • Sodniška barka – skiper Bojan Vnuk (potrjeno)
 • Sodnik: Penjalov (potrjeno)
 • Ruta: 
  • sobota 25.9.: pršut plov – pred Hramino
  • nedelja 26.9.: Hramina – Kaprije
  • ponedeljek 27.9.: Kaprije – Jezera/Kaprije
  • torek, 28.9.: Jezera – Žminjak
 • Pršut: na pomolu v marini – organizacija Bojan Vnuk / Zlatko Matić 
 • Spoznavna večerja?, nedelja 26.9.: Kaprije, Antonio/Konoba Kunjka
 • Zaključna večerja, torek 28.9.: Žminjak (29 EUR – rezervirano)

Bojan Vnuk preveri možnost večerje Kaprije, Konoba Kunjka. Saša preda novo klubsko bojo (iz skiperskega seminarja) Bojanu. Luka in Zlatko se dogovorita z Mirom Kapelo za prevzem pokalov Srečota – za potrebe Šrečkotovega memoriala.  

c.) FE regata

Flota še vedno ni na voljo. Franjo posreduje informacijo o nakazilih vplačil vavčerjev (FE, VOR 60), Luka preveri glede opcije kompenzacije oz. vračila plačila. 

d.) Predavanje – prva pomoč

Saša preveri, ali je možna izvedba v začetku septembra nekje na prostem.

Saša ažurira Koledar dogodkov JKO. 

4. Razno 

a.) Darilo za člane

Brezrokavniki – Zlatko obvestil, da dobava (cena: 11 €) ne bo možna pred februarjem 2022. Lado preveri s šiviljo glede cene 140 kosov) z vzorčnim kosom in posreduje povratne informacije Zlatku, da se odločimo glede naročila do naslednjega sestanka in obvestimo člane. 

b.) Jesensko druženje

Milan je obvestil, da planira med 16. in 19.10. izvesti osebni družabni plov (Baška voda – Korčula – Pelješac). Zlatko mu predlaga, da se pridruži Gustozi điru, ki je planiran teden prej, med 12.in 16.10.2021. 

c.) Članske izkaznice, skiperske zastavice JKO

Saša posreduje seznam novih članov za tiskanje članskih izkaznic Bojanu Vnuku. 

Na naslednjem sestanku IO uredimo glede prevzema JKO zastav za nove skiperje. 

Naslednja 8. seja bo 21.09.2021, predvidoma v ČSD.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021-6. seje IO JK Odisej

Datum: 15.06.2021, od 18:00 do 19:30 gostišče Livada

Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Ivo Štrubelj
gosti: Elvis Štemberger

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 86 članarin, prejeli smo 4 nove pristopne izjave.

Sklep 6.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo naslednje nove člane:

Lea Kramar, mentorja: Nikola Balaban, Elvis Štemberger, članska številka 532

Urban Stojan, mentorja: Marko Marinček, Ivo Štrubelj, članska številka 533

Metka Medvešček, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 534

Vigor Baša, mentorja: Luka Renko, Tomaž Plestenjak, članska številka 535

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Predavanje o regatnih pravilih – poročilo objavljeno na spletnih straneh.

b.) Otvoritveni plov

Pozove se Milana Grada za pripravo poročila, da se objavi na spletni strani.

c.) Pomladanska regata

Poročilo objavljeno na spletni strani. Pristotni skiperji in udeleženci regate Poetovio Cup (Pomladanska regata JK Odisej) in Konjičanke smo se pogovorili o izkušnjah iz obeh regat. Ugotovili smo, da je regata Konjičanka precej bolj tekmovalno usmerjena, saj je sodelovalo 30 primerljivih jadrnic (okoli 35”). Junijski termin je tudi ugoden zaradi boljšega vremena in toplega morja, v aprilu (Poetovio Cup) je vreme lahko precej bolj neugodno. Na Poetovio Cup je bila konkurenca na First 35 ustrezna, pri tem da so bile 4 od 7 posadk iz JKO. Vprašanje je, kaj bo organizator naredil v prihodnje s to klaso, saj ni bilo oddanih vseh 10 jadrnic.
Luka opravi pogovor še z Gradom in Marinčkom, ki jih na seji ni bilo, in pa z Dragom Ljubcem glede videnja organizacije Poetovio Cup. Na septemberski seji sprejmemo smernice za organizacijo Pomladanske regate v letu 2021.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Družabni plov Istra – Kvarner – odpovedano.

b.) Regata Fareast 28R – odpovedano, ker flota ni na voljo, predvidoma jeseni (Franjo, Luka).

c.) Regata Mini – prestavljeno na začetek septembra (Franjo, Boštjan).

d.) Seminar za skiperje – poteka v tem tednu s 4 udeleženci pod vodstvom Marka Kočila.

e.) Predavanje prva pomoč – preverimo ali je možna izvedba do naslednje srede, če pa bo problem s prostorom, se prestavi v začetek septembra (Saša).

f.) Jadranje v Grčijo – 3 barke potrjene, ena ekipa se še sestavlja. Sestanek skiperjev bo organiziran naslednji teden (Boštjan).

g.) Regata za prehodni pokal – za zaključek regate se planira Žminjak (večerja na terasi), za druženje prvi dan pa so možnosti proti jugu (Zlarin) ali Piškera (dobra izkušnja iz Konjičanke). Luka sestavi organizacijski odbor za regato.

Ad 4. Razno

Brezrokavniki: so naročeni, dobava predvidoma sredi julija.

ZAPISNIK 2021-5. seje IO JK Odisej

Datum: 18.05.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj

Dnevni red:

 1. Stanje članstva 
 2. Pretekli dogodki
 3. Prihajajoči dogodki
 4. Razno

Ad 1. Stanje članstva

Do danes je plačanih 84 članarin, novih pristopnih izjav od zadnje seje IO ni bilo podanih.

Ad 2. Pretekli dogodki

a.) Sklop virtualnih regat 2021 

Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. 

b.) Občni zbor

OZ je bil izveden 16.2.2021 preko Zoom videokonference, vso gradivo in zapisnik so objavljeni na spletni strani.

Ad 3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

FE28 – termini v marcu so bili okvirno rezervirani, a zaradi ukrepov (Primorska rdeča regija) ni bilo izvedbe. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Otvoritveni plov zaenkrat planiramo kot v koledarju. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Saša Javorič je posredovala predlog ankete za zbiranje interesa za skiperske seminarje. Luka je posredoval predlog dopolnitev, Saša dopolni in pripravi Google obrazec ankete. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Boštjan Podobnik je posredoval predlog ankete za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji. Zlatko posredoval vprašanje, ali v Grčiji zahtevajo ko-skiperja. Luka je posredoval predlog dopolnitev, z Boštjan dopolnita in pripravita Google obrazec ankete. 

d.) 3. Virtualna regata JKO J70

V petek, 26.3. Bo zadnja regata v sklopu treh virtualnih regat, na koncu bo podelitev preko Google Meets.

d.) Predavanja: regatna pravila (Andraž Koželj)

V ponedeljek, 22.3. bomo izvedli predavanje o regatnih pravilih, ki ga bo izvedel Andraž Koželj preko zoom konference. Luka preveri, ali ima Aljaž svoj zoom licenco ali organizira JKO (Andrej G, Mojca Š.).

Dogovori: v ponedeljek pošljemo obvestilo z informacijami o anketah in opomnikom za predavanje in virtualno regato.

Ad 4. Razno

a.) Darilo za člane

Predlog Franjo predlaga brezrokavnik (lajblč). Zlatko pridobi ponudbo s katalogom.

Naslednja 4. seja bo 20.4.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO