ZAPISNIK 2023 – 7. seja JK Odisej

Datum: 18. 9. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Marko Kočila, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger
DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala
NO: Milan Grad

Ostali: Miro Jurkas, Janko Lah

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 116 članarin. 

SKLEP 23-13: IO sprejme novega člana pod člansko številko 570.

2. Pretekli dogodki
Jadranje v Grčiji: dve bark, 19 udeležencev + ena pridružena barka, s katero smo bili v povezavi. Jadrali smo iz Aten po Saronskem morju, poročilo objavljeno na spletni strani.

Regata Mini-12: 21 udeležencev (nekaj novincev), 3 skupine, na začetku malo vetra, potem lep jadralni dan. Pomoč nekaj udeležencev (Grega, Milan, Boštjan) je bila dobrodošla, da je bila izvedba optimalna pri tako velikem številu udeležencev. Grega je pripravil poročilo, Luka objavi na spletni strani.  

3. Prihajajoči dogodki
Regata za prehodni pokal: Prejšnji teden je bil preko video konference izveden žreb bark. Danes imamo skiperski sestanek, na katerem bomo pobrali štartnino, predstavili program in regatna navodila.
Prijavljenih je 14 bark, sodniško barko vodi Andrej Planinc z ekipo. Zlatko organizira pršut plov, Franjo je poskrbel za večerjo na Žutu in Hramini. Pokali so pripravljeni.
Luka pokliče Penjalova po skiperskem sestanku in mu sporoči morebitne predloge, želje.

Zajadraj z nami: Dogodek smo že dvakrat prestavljali, ker nam je zagodlo vreme. V septembru s skiperji nismo uspeli najti ustreznega termina, zato ga odpovemo in prestavimo na naslednje leto.

Taktika – praktični primeri (Dušan Ušeničnik): možni termini konec oktobra ali 7. ali 8. november. Luka preveri zasedenost male dvorane na ČS Dravlje, Saša potem dokončno potrdi termin z Dušanom.

Zaključni plov / Gustozi đir: preverimo z Zlatkom, kako bo letos glede organizacije.

Pomladanska regata 2024: termin je prvi teden v juniju (5.-8.junij), deljen teden z Konjičanko. Stipe je pripravljen za sodelovanje, če mu bo čas dovoljeval. Sodnik bi bil ponovno Bili – Saša preveri, ali je na voljo. Milan preveri in pošlje ponudbo za barke.

4. Razno
Volitve v organe 2024: Andrej Gogala in Janko Lah sta pripravila predlog postopka in prilog. Predlog nove volilne komisije je Andrej Gogala, predsednik, Roman Čemažar in Luka Renko člana. Saša preveri z Andrejem, potrdimo korespondenčno ali na naslednji seji.

ZAPISNIK 2023 – 6. seja JK Odisej

Datum: 19. 6. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Luka Renko, Roman Čemažar DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala
NO: Milan Grad

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 115 članarin. 

SKLEP 23-07: IO sprejme novega člana s člansko številko 569.

2. Pretekli dogodki
28. pomladanska regata: 9 jadrnic, 52 udeležencev + 3 (Stipe, Denis, Marijan), 1 jadrnica odpovedala na koncu (zdravstveni razlogi), v zadnjem trenutku potrebna menjava sodniške barke in sodnika. Super vreme, Stipe naredil super trening, na regati v dveh dneh izvedli 6 plovov. Super tudi družabni del in zaključna večerja.
Finance: ni še končno (čakamo na račun), ca. 100-150 EUR plusa, sofinanciranje JKO ni bilo potrebno. Saša pripravi končno finančno poročilo, poročilo o dogodku in objavi posnetke Stipeta.

JKO klubski piknik: na Brdu na kmetiji, super lokacija in hrana, veliko športa (igre brez meja). 20 udeležencev na dogodku. 30 prijavljenih, od tega ena lažna prijava za 7 oseb in 5 napačnih prijav (2 menija za 1 osebo). Saša pripravi poročilo o dogodku.
Finance: 252 EUR minusa iz prijav, ki niso bile realizirane.
SKLEP 23-08: Klub krije minus dogodka. V bodoče prijavnine zbiramo pred dogodkom in preverimo prijave s potrditvijo (Zlatko se je javil, da naslednje leto pokliče vse prijavljene za potrditev prijave).

3. Prihajajoči dogodki
Zajadraj z nami: predvidoma v septembru. Luka pridobi nadomestni termin.

Jadranje v Grčiji: 2 jadrnici, vse pripravljeno. Plan Atene-Kikladi, odhod 7.7. Vodja dogodka Marko K in Dušan M.

Regata Mini-12: regata v začetku septembra (predvidoma 9.9.). Sredi avgusta potrdimo termin in objavimo razpis. Vodja dogodka Franjo.

Jesenska regata: Franjo ima ponudbo od Sandre/Žut (juha, rižota, gl.jed, 1l vina na posadko) in ponudbo za Hramina – zaključna večerja. Zlatko preveri, ali lahko dobimo manjši meni za manj denarja.
Udeležba: imamo eno odpoved regate, imamo kandidata za nadomestilo. En kandidat iz Loka Timing bi se udeležil naše regate.
Luka naredi finančno projekcijo s točnim številom prijav in oceno stroškov.

4. Razno
Darilo za člane: potrjen predlog torba iz Kitajske, Luka preveri za večjo + potisk.
SKLEP 23-09: Potrjeno naročilo za 150 torb, prevoz z ladjo in uvoz preko špediterja (carina+ddv). Sprejet dogovor glede prispevka za člane in polno ceno za nečlane, dodatni kosi. Prispevke določimo, ko bodo znani končni stroški. 

Jadrnice za jesensko regato 2024:
SKLEP 23-10: Bavaria 41C iz Hramine je flota za prehodni pokal 2024. Luka pripravi prijavnico in pošlje ponudbo s pozivom članstvu.

JKO upravičenec do donacij dohodnine: pogoje imamo, predloge/primere imamo.
SKLEP 23-11: JKO odda vlogo. Saša pripravi predlog vloge.

Pravila JK Odisej: zadnji dve spremembi pravilnika nista bili registrirani pri UE, predlog Saše, da pripravimo predlog pravil z vsemi neregistriranimi spremembami in jih vložimo pri UE za registracijo.
SKLEP 23-12: predlog sprejet, Saša pripravi osnutek pravil kot nov čistopis. 

Volitve v organe 2024: Andrej pripravlja z Jankom Lahom pravilnik za evidentiranje kandidatov. Na septembrski seji potrdimo pravilnik in določimo volilno komisijo.

ZAPISNIK 2023 – 5. seja JK Odisej

Datum: 29. 5. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Roman Čemažar, Elvis Štemberger
DO: Andrej Gogala
NO: Marko Marinček
Ostali: Janko Lah

1. Stanje članstva 
Do sedaj je bilo vplačanih 112 članarin.

SKLEP 23-06: IO sprejme nove člane pod članskimi številkami 565, 566, 567 in 568.

2. Pretekli dogodki
Regata Mini-12: 11 udeležencev, lepa regata, na koncu malo dežja. Poročilo je objavljeno na spletni strani. Luka objavi še fotografije iz drona.

Zajadraj z nami: predavanje izvedeno, jadranje smo morali dvakrat odpovedati zaradi vremena. Luka poskusi dobiti termin v juniju (vikendi so že zelo zasedeni).

JKO Seminar za skiperje: izvedena dva tečaja v enem tednu. Prvi tečaj precej slabo vreme, močan veter, več teorije. Drugi tečaj boljše vreme, več manevriranja in pristajanja. Poročila sta v pripravi.

3. Prihajajoči dogodki
Pomladanska regata: Saša Šinkovec je odpovedala, zato imamo samo 9 bark v regati. Skiperski sestanek danes ob 19h. Stipe: fokus na obrate na boji, taktika. Dan in pol treninga, potem regata dan in pol. Luka pošlje last-minute vabilo članom, če bi se še kdo pridružil (so še prosta mesta).

JKO piknik: sobota, 17.6. na kmetiji v LJ-Brdo, prostor tudi za primer dežja (50-60 ljudi), začetek predvidoma ob 15h. Elvis prinese zvočnik. Prispevek 20 EUR za hrano in pijačo. Saša pripravi vabilo.

Taktika (predavanje): predavanje prestavimo na jesen (začetek oktobra?). Saša z Dušanom uskladi jesenski termin.

Jesenska regata: Franjo je dobil ponudbe za večerje: 

 • restavracija Sandra (Žut), meni 40 EUR (juha + rižota + riba/pod peko). 
 • restavracija Hramina: poslali meni za 45 EUR. 

Luka preveri, koliko bi to dvignilo končno ceno; do naslednje seje pripravimo predlog za končno odločitev glede programa.

4. Razno
World Sailing Offshore Personal Survival Course: interes izrazilo 7 kandidatov. SD Ocean iz Zagreba (Zlatko Vodanović,, Šime Stipaničev) pričakuje vsaj 12-15 kandidatov za izvedbo tečaja, zato se bomo verjetno priključili na reden termin. Saša obvesti prijavljene.

Cleansport – vračilo avansa: dogovorjen 20% popust, dokler ne porabimo avans. Dva člana sta že izkoristila popust, upamo da celoten avans zapremo kmalu. Saša in Orel vodita evidenco zapiranja avansa, obljubljeno je delno vračilo v maju (500€).

Darila za člane: odločitev članov IO za model iz Kitajske. Luka preveri z Branetom Hrovatom glede uvoza.

Jadrnice za jesensko regato JK Odisej 2024: Milan Grad je pridobil ponudbo. Luka pošlje vsem skiperjem za mnenje. Končno odločitev sprejmemo na naslednji seji.

ZAPISNIK 2023 – 4. seja JK Odisej

Datum: 18. 4. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Marko Kočila, Boštjan Podobnik 

DO: Bojan Vnuk, Zlatko Matič
NO: Milan Grad, Andrej Planinc

1.Stanje članstva 
Do sedaj je bilo vplačanih 111 članarin.

SKLEP 23-04: IO sprejme novga člana s člansko številko 564.

2. Pretekli dogodki
Otvoritveni plov: 39 udeležencev na 5 jadrnicah, čudovito vreme in dobro druženje v Žmanu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

MOB predavanje: preko 20 udeležencev, zelo dobro in koristno. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi poročilo in pošlje materiale udeležencem.

Seminarji za skiperje – obnovitveni teorija: preko 20 udeležencev, zanimiva in tekoča debata. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi na spletni strani.

Ogled proizvodnje Seascape: 15 udeležencev, Andraž predstavil zgodovino, potem pa smo si ogledali proizvodnjo novega modela First 36. Luka pripravi poročilo in objavi na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Seminar za skiperje – začetni, nadaljevalni: 8 prijavljenih na začetku, trenutno 6, dve odpovedi, Luka pošlje Last minute vabilo članom.

Zajadraj z nami: predviden termin 13.5. (rezervni termin 14.5.). Teorija v ČSD 9 ali 10.5. Luka pripravi razpis in poziv za skiperje, pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

Regata Mini-12: termin 6.5. v Kočevju. Franjo pripravi razpis. Luka pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

JKO piknik: piknik prostor Vič, Podutik ali Črnuče. Predlagani termin je sobota, 17.6. (opcijsko 24.6.). Saša preveri možnost rezervacije termina.

Pomladanska regata: okvirni program: prvi in drugi dan trening plovi Stipe. Drugi dan popoldan se pridruži Penjalov, regata – kratki tehnični plovi, Stipe spremlja na vodi. Zadnji dan samo regata, navigacija. Vse dni v Jezerih. Saša preveri opcije za dež (šotor, ali prostor), zaključno večerjo. Skiperski sestanek v ponedeljek, 29.5. ob 19h. Saša pripravi razpis. Milan pošlje skiperjem opomnik za plačilo 2.dela.

Jesenska regata: Franjo je preveril opcijo večerje v Sandra: cene so se dvignile za ca 30%. Predlog je Hramina nova restavracija za zaključno večerjo.  

4. Razno
Darila za člane: Luka je pridobil ponudbo za torbo od kitajskega dobavitelja. Saša preveri v Dechatlonu, Zlatko v Euroton, Interservis. Predlog delnega doplačila v primeru višje cene za bolj kvalitetno, uporabno darilo (podan tudi na občnem zboru).

Finančna konstrukcija JKO dogodkov: vodje dogodkov so predstavili razrez finančne konstrukcije za jadralske dogodke JKO in kako potekajo rezervacije plovil za te dogodke. Saša in Franjo pripravita tabelo za razrez za Mini-12, kot za JKO regate.

SKLEP 23-05: Organizatorji dogodkov poskrbijo, da se dogodki izvedejo s pozitivno ničlo. IO obravnava in sproti odloča o prispevku za posamezen dogodek s strani kluba glede na namen dogodka. Klub pokrije morebitne rizike dogodka (v primeru manjše udeležbe kot planirano). 

Jesenska regata – dodatna prijava: Milan je posredoval informacijo o dodatni prijavi za monotip in predlagal zamenjavo barke za  sodniško ekipo. Saša je posredovala Jankov predlog glede dodatnega člana sodniške ekipe, skiper sodniške barke dogovori sestavo sodniške ekipe. Milan posreduje predlog in ponudbo za dodatno barko IO v potrditev.

Naslednja seja bo 29.5. ob 18h, pred skiperskim sestankom za spomladansko regato.

ZAPISNIK 2023 – 3. seja JK Odisej

Datum: 20. 3. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Boštjan Podobnik 
DO: Zlatko Matič

 1. Stanje članstva
  Do sedaj je bilo vplačanih 111 članarin.

SKLEP 23-02: IO sprejme novega člana s člansko številko 563.

 1. Pretekli dogodki
  Skupščina JZS: volilna skupščina, sicer pa pokal je lani zelo zamrl, podobno tudi Seascape 18 monocup.
  Virtualna regata JKO: 9 udeležencev, zanimivi boji, zmagal Roman Čemažar. Roman pripravi kratko poročilo.
  Predavanje regatna pravila (Andraž Koželj): 3 ure brez predaha, zelo izčrpno in zelo pozitivni odzivi. 25 udeležencev. Boštjan pripravi kratko poročilo, Luka objavi povezave do posnetkov na spletni strani in pošlje video ter predstavitev vsem prijavljenim udeležencem. Povezave do predavanj komuniciramo samo v okviru kluba.
 1. Prihajajoči dogodki
  Otvoritveni plov: 40 udeležencev, v sredo zbor, v četrtek iz Zadra proti severu.
  MOB predavanje: 7.4. ob 18h v ČS Dravlje, Saša pripravi vabilo in prijavnico, preveri tudi zanimanje za trening Offshore Personal Survival Course med člani (kandidati).
  Seminarji za skiperje: Obnovitveni tečaj teorija: kandidati prijavljeni, izvedba Milan ali Marko, vabilo v pripravi. Nadaljevalno-regatni: odpovedano, ker ni bilo dovolj kandidatov za prvomajski termin. Začetno nadaljevalni tečaj: dva termina že polna (13.5. – 19.5. – dva tečaja).  
  Ogled podjetja Seascape: četrtek 13.4. ob 16:30, Luka pripravi vabilo in prijavnico.
  Regata Mini-12: jadrnice so že v vodi, 22.4. ali 23. 4. možen prvi termin. Franjo se odloči, ali je izvedljiv. Druga opcija je Zajadraj z nami v aprilu, v primeru lepega vremena. Luka in Franjo predlagata dogodek v aprilu glede na vremenske razmere.
  Vodja dogodka za jesensko regato: Luka bi rad našel naslednika za vodjo jesenske regate, predvsem nekoga, ki ni skiper na dogodku. Predlogi: Roman za zabavni program, Franjo za finance. Luka opravi pogovor s par kandidati. Na naslednji seji dogovorimo ekipo za organizacijo in določimo akvatorij.
 1. Razno
  Finančne konstrukcije JKO dogodkov: Na naslednji seji IO obravnava finančno konstrukcijo vseh jadralskih dogodkov v letošnjem letu. Luka in Saša pozoveta izvajalce za želene podatke.
  Komercialne ponudbe: na JKO prejemamo komercialne ponudbe na temo jadranja.
  SKLEP 23-03: IO obravnava vse morebitne prejete komercialne ponudbe, ali so v skladu z usmeritvami JKO in sproti odloča, ali jih je smiselno posredovati članom JKO.
  Anketa o zadovoljstvu: 18 odgovorov na anketo, večinoma pozitivni odzivi. Predlogi: dnevni debrief za skiperje na regata (a la Stipe), vključevanje novih članov (bolj aktivno delo z njimi), druženje, izlet v hribe, piknik, nove destinacije za družabne plove, nove teme predavanj (organizacija posadke, izvedba manevrov v okviru ekipe, jadranje v nevihtnem morju, kuhanje na jadrnici), ideje za klubsko darilo – naj bo kvalitetno, uporabno. Luka preveri opcijo za klubsko darilo. 

Redni občni zbor JK Odisej 2023 – poročilo

Po dveh letih virtualnih občnih zborih smo letos ponovno lahko izvedli redni občni zbor v živo. V petek, 17. februarja se nas je preko 40 zbralo v mali dvorani ČS Dravlje.

Predsednica JKO in predsedniki odborov so predstavili delovanje kluba v letu 2022:
izvedli smo veliko regat in jadralnih dogodkov, zraven pa smo poskrbeli še za precej izobraževanja, tako teorije kot prakse in poskrbeli tudi za druženje članov in članic.

Predsednica je predstavila plan aktivnosti in finančni načrt za leto 2023.
Več si lahko preberete v zapisniku občnega zbora in priloženih gradivih.

Po občnem zboru sta Bojan Rebevšek in Dušan Mlinar predstavila lanskoletno klubsko jadranje po grških Sporadih. Da je bilo podoživljanje Grčije še bolj pristno sta prisotne pogostila še s tradicionalnimi grškimi pijačami.

Po predavanju smo se vsi udeleženci prijetno družili še ob prigrizku in pijači v avli ČS Dravlje. Debate so nas držale pokonci še kar nekaj ur, kar je razvidno tudi iz fotografij.

Posebne zahvale Elvisu Štembergarju za vodenje občnega zbora, Miro Kranjcu in Milanu Gradu za pogostitev in Bojanu Rebevšku in Dušanu Mlinarju za predavanje.

ZAPISNIK 2023 – 2. seja JK Odisej

Datum: 20. 2. 2023, od 18:00, Google Meet 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar 
DO: Zlatko Matič, Andrej Gogala

 1. Stanje članstva
  Do sedaj je bilo vplačanih 87 članarin.

SKLEP 23-01: IO sprejme dva nova člana s člansko številko 561 in 562.

Luka pošlje opomnik vsem članom iz 2021/2022, ki še niso poravnali članarine za 2023.

 1. Pretekli dogodki
  Rolex Middle Sea Race predavanje: okoli 40 udeležencev, zelo zanimivo predavanje. Maks je zelo dobro predstavil vlogo skiperja na večdnevnih psihološko napornih regatah.
  Saša pripravi poročilo in YT posnetek predavanja, Luka pošlje obvestilo članom, skupaj  s povezavo na Maksove tečaje (za katere nudi 10% popust za člane JKO).
  Na podlagi dobre izkušnje se Saša z Maksom dogovori termin za izvedbo predavanja Man-Over-Board (MOB). 
  Občni zbor: Občni zbor je potekal dobro. Formalni del je bil hiter, zanimivo predavanje, dobra zakuska in druženje. Veliko članov je podalo pozitivno mnenje.
  Zapisnik je v končni obliki, Luka zbere podpise. 
  Luka objavi kratko poročilo in zapisnik na spletni strani.
 1. Prihajajoči dogodki

Virtualna regata JKO: Franjo pripravi razpis za četrtek, 2. marec ob 20:00. Luka pošlje obvestilo članom. 

Regatna pravila (Andraž Koželj): Boštjan Podobnik se je z Andražem dogovoril za vsebino, v naslednjem tednu pripravi vabilo. Predavanje bo 17. marca ob 18h v mali dvorani ČS Dravlje. 

Otvoritveni plov: iščemo večje barke okoli Zadra, plan Premuda – Dugi otok. Zlatko uskladi razpis z Milanom, Luka objavi na spletni strani in pošlje obvestilo članom.

Pomladanska regata: trenutni plan je prvi dan samo trening (Stipe), drugi dan 1-2 trening plova z Stipetom, potem pa regata (Penjalov), zadnji dan samo Penjalov. Saša preverja opcije za sodniško barko in lokacije za druženje.

 1. Razno

Pravila JKO: zadnja uradna sprememba na UE je bila 2008. Delovna skupina pripravi predlog sprememb pravil za potrditev na naslednjem občnem zboru, nato potrjene spremembe vložimo na UE.

Društvo v javnem interesu: predlog iz občnega zbora za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, da bi lahko simpatizerji JKO prispevali del dohodnine. Saša, Andrej, Roman in Luka preverijo uspešne izkušnje iz drugih društev ter pripravijo predlog za eno od naslednji sej IO.

Anketa o zadovoljstvu članov: Saša za naslednjo sejo pripravi povzetek odgovorov. 

World Sailing Offshore Personal Safety Course: v marcu preverimo interes med člani, na podlagi interesa Saša preveri z organizatorjem potencialni termin v aprilu.

YouTube kanal: Luka doda Youtube kanal na spletno stran (Komunikacija) in objavi povezave na Youtube posnetke. 

ZAPISNIK 2023 – 1. seja JK Odisej

Datum: 16.01.2023, od 18:00, Google Meet

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Marko Kočila, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger,
NO: Milan Grad, Andrej Planinc

 1. Stanje članstvo 

Do sedaj je bilo vplačanih 26 članarin. Vsem članom, ki so lani bili na jadranjih, je bil poslan oseben email z znižano članarino. Luka pošlje poziv članom, da lahko znižano članarino poravnajo do konca februarja in vabilo za anketo o dogodkih 2022 / predlogih 2023. Saša v anketo doda vprašanje članstvu glede predlogov za uporabna darila JKO.

 1. Pretekli dogodki

Virtualna regata: Franjo pripravi kratko poročilo 5. in 6. virtualno regate za objavo na spletni strani.

 1. Prihajajoči dogodki

Koledar dogodkov: pregledali in potrdili koledar dogodkov 2023

Ideje za nove dogodke: Saša predstavila predloge, sprejeti so:
Ogled Seascape proizvodnje: Luka preveri možnost.
Taktika – na primeru regate Jabuke, Dušan Ušeničnik: Saša preveri z Dušanom.
Rolex Middle Sea Race, Maks Vrečko: Saša preveri z Maksom
WS Safety training: Saša preveri opcije (organizacija na morju za JKO, Portorož, CRO); do naslednje seje pripravi predlog pravil sofinanciranja JKO

Ni zanimivo za širšo publiko: S HIR3 okoli sveta, oceansko jadranje v nevihtnem morju

Regatna pravila v praksi: potrjeno, dogovorjeno. Boštjan uskladi z Andražem vsebino predavanja.

 1. Občni zbor

Poročila 2022:
Letno poročilo JKO: pregledano; Saša finalizira in podpiše.
Finančno poročilo: pregledano; Franjo finalizira in podpiše.
Disciplinski odbor: končno poročilo potrjeno in podpisano.
Nadzorni odbor: osnutek pripravljen, potrditev in podpis v kratkem.

Načrti za 2023:
Koledar dogodkov: Luka oblikuje v PDF za sprejem na zboru. Finančni načrt: pregledan, dopolnjen, Saša finalizira in podpiše.

Luka vsa poročila v pdf obliki objavi na spletni strani in obvesti članstvo, da so vsa gradiva na voljo. En teden pred zborom se operativno slišimo v ožji skupini glede izvedbe zbora. Luka preveri z Mirom Kranjcem, če bi lahko poskrbel za pogostitev (max do 400 EUR), Milan pomaga pri organizaciji pogostitve.

 1. Razno

Družabna omrežja: za Instagram ima samo Franjo dostop. Ekipo razširimo, dostope omogočimo še Saši, Darji in Alenu.

Izobraževanja, seminarji: Franjo predlagal, da JKO sofinancira izobraževanja in seminarje, ki jih za člane JKO izvajajo člani JKO. Saša z izvajalci pripravi predlog sofinanciranja ( sistem, pravila).

ZAPISNIK 2022 – 11. seja JK Odisej

Datum: 19.12.2022, od 18:00, Rečni pirati 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Elvis Štemberger, Franjo Antončič, Marko Kočila, Roman Čemažar, Boštjan Podobnik, Luka Renko
DO: Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk, Andrej Planinc

Ostali: Miro Krajnc, Dušan Mlinar, Vito Ljubec

 1. Stanje članstvo 

Plačanih je bilo 119 članarin. Nekaj zamudnikov se pozove k plačilu članarine (sicer se jim udeležba ne bo štela v točkovanje).

SKLEP 22-07: članarina za Draga Ljubca se pokrije iz stroškov pomladanske regate (sodniška barka).

 1. Pretekli dogodki

Prednovoletno druženje (Via Bona): udeležiilo se ga je preko 60 gostov v Vila Boni. Hrana ni bila presežek. Glasba je bila na trenutke preglasna za pogovore. Dolga miza tudi otežuje druženje. Za naslednje leto iščemo alternativo, predlog catering.

Virtualna regata: 6 udeležencev. Prejeli en protest zaradi pozne objave, zato bomo izvedli še eno regato v decembru.

 1. Prihajajoči dogodki

Virtualna regata: v četrtek, 22.12., pošljemo še en opomnik članstvu. Franjo bo pomagal z namestitvami novincem uro pred dogodkom.

Grčija 2023 (zahodni Kikladi): razpis za zbiranje interesa je bil poslan članstvu. Do sedaj smo prejeli 8 prijav. 5. januraja bo sestanek za zainteresirane.

Seminarji 2023: bi bilo za preveriti interes med članstvom. Ideja: regatni seminar na Paiški regati, v maju pa 1-2 tečaja (glede na povpraševanje). Marko pripravi vprašalnik za zbiranje interesa in potem predlaga seminarje za koledar dogodkov. 

Pomladanska regata: vseh 10 jadrnic zasedenih, regata prijavljena pri HJS.

Poetovio Cup: Vito je predstavil razpis: 13-16.4. april, Bavaria 40 (+open) ali First 35, predvidoma Žut in Piškera. Vabijo JKO skiperje da se prijavijo. Luka posreduje na JKO skiperji.

 1. Občni zbor

Občni zbor bo v petek 17.2. Ob 17:30 v mali dvorani ČS (žal velika dvorana ni na voljo). Vabilo pošljemo članom takoj po novem letu.
Vodenje: Elvis, Luka (zapisnik), Roman, overitelj zapisnika: Andrej, Elvis, verifikacijska komisija: Franjo, Miro
Predavanje – jadranje po Grčiji (cca 30 min): DušanM, BojanR
Poročila: IO, finančni do 13.1., na seji 16.1. na IO potrdimo. Koledar dogodkov pripravi Luka.

JK Delfin regate pošljemo na JKO skiperje kot možnost uvrstitve v naš koledar (udeležba posadk JKO na regatah, nadomestilo FE28 regat v Izoli). Saša posreduje seznam regat, Luka pošlje vabilo skiperjem. 

Pravila kluba: ni potrebe po spremembi, saj vsebinsko zadoščajo. Luka kontaktira Zaletela za zadnje popravke.

 1. Razno

Diskusija na temo financiranja seminarjev. Nadaljujemo na naslednji seji.

ZAPISNIK 2022 – 10. seja JK Odisej

Datum: 21.11.2022, od 18:00, ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Marko Kočila, Boštjan Podobnik
DO: Zlatko Matič
NO: Milan Grad

1. Stanje članstva
Do danes smo prejeli 118 plačanih članarin.

SKLEP 22-07:
IO sprejme novega člana s člansko številko 560.

2. Pretekli dogodki

Gustozi đir/družabni plov: 28 udeležencev na 4 jadrnicah, dve skupni lokaciji (Šipan, Kobaš) sicer prosto jadranje. Veliko zanimanje zaradi destinacije (Elafiti), tako da bi po dobrih preteklih izkušnjah iz Visa in sedaj Elafitov mogoče tudi v prihodnje izberemo bolj zanimiv in oddaljen akvatorij (Mljet, Lastovo…). Poročilo je objavljeno na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Prednovoletno druženje: 51 oseb na večerji, še par ljudi pride kasneje samo za krajši čas. Klub časti pijačo na mizah (vino rdeče/belo, mineralna).

Virtualna regata: Franjo pripravi razpis za četrtek, 1. decembra.

Pomladna regata 2023: barke rezervirane, razpis za barke gre ven ta teden. 

Regata za prehodni pokal 2023: 12 jadrnic v regati + regatna barka potrjenih. Barke sicer vse oddane za JKO in Loka Timing. 

4. Priprave na občni zbor
Predlog da se izvede v tednu od 13-17. februarja 2023. Luka preveri v ČS Dravlje za veliko dvorano (ali malo, če ne bi bilo možnosti). 
Ideje za predstavitev: Sporadi (Marko, Bojan, Iztok), Australija/Indonezija (Brane Horvat) 
Luka pripravi točkovanje do konca tedna. Saša bi predlagala za občni zbor dopolnitev točkovanja (dodatne točke za vodje dogodkov).
Sprememba pravil JKO: Saša organizira ekipo (kandidati: ElvisŠ, LukaR, BojanZ) in pripravi predlog sprememb do naslednje seje.

5. Razno

Saša se bo srečala z Sanjo iz JK Delfin Pula in preverila možnosti sodelovanja med kluboma.

Naslednja seja: Saša preveri lansko opcijo in predlaga termin.