ZAPISNIK 2023 – 4. seja JK Odisej

Datum: 18. 4. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Franjo Antončič, Luka Renko, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Marko Kočila, Boštjan Podobnik 

DO: Bojan Vnuk, Zlatko Matič
NO: Milan Grad, Andrej Planinc

1.Stanje članstva 
Do sedaj je bilo vplačanih 111 članarin.

SKLEP 23-04: IO sprejme novga člana s člansko številko 564.

2. Pretekli dogodki
Otvoritveni plov: 39 udeležencev na 5 jadrnicah, čudovito vreme in dobro druženje v Žmanu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

MOB predavanje: preko 20 udeležencev, zelo dobro in koristno. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi poročilo in pošlje materiale udeležencem.

Seminarji za skiperje – obnovitveni teorija: preko 20 udeležencev, zanimiva in tekoča debata. Saša pripravi poročilo, pridobi prezentacijo in objavi posnetek. Luka objavi na spletni strani.

Ogled proizvodnje Seascape: 15 udeležencev, Andraž predstavil zgodovino, potem pa smo si ogledali proizvodnjo novega modela First 36. Luka pripravi poročilo in objavi na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Seminar za skiperje – začetni, nadaljevalni: 8 prijavljenih na začetku, trenutno 6, dve odpovedi, Luka pošlje Last minute vabilo članom.

Zajadraj z nami: predviden termin 13.5. (rezervni termin 14.5.). Teorija v ČSD 9 ali 10.5. Luka pripravi razpis in poziv za skiperje, pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

Regata Mini-12: termin 6.5. v Kočevju. Franjo pripravi razpis. Luka pošlje vabilo in objavi na spletni strani.

JKO piknik: piknik prostor Vič, Podutik ali Črnuče. Predlagani termin je sobota, 17.6. (opcijsko 24.6.). Saša preveri možnost rezervacije termina.

Pomladanska regata: okvirni program: prvi in drugi dan trening plovi Stipe. Drugi dan popoldan se pridruži Penjalov, regata – kratki tehnični plovi, Stipe spremlja na vodi. Zadnji dan samo regata, navigacija. Vse dni v Jezerih. Saša preveri opcije za dež (šotor, ali prostor), zaključno večerjo. Skiperski sestanek v ponedeljek, 29.5. ob 19h. Saša pripravi razpis. Milan pošlje skiperjem opomnik za plačilo 2.dela.

Jesenska regata: Franjo je preveril opcijo večerje v Sandra: cene so se dvignile za ca 30%. Predlog je Hramina nova restavracija za zaključno večerjo.  

4. Razno
Darila za člane: Luka je pridobil ponudbo za torbo od kitajskega dobavitelja. Saša preveri v Dechatlonu, Zlatko v Euroton, Interservis. Predlog delnega doplačila v primeru višje cene za bolj kvalitetno, uporabno darilo (podan tudi na občnem zboru).

Finančna konstrukcija JKO dogodkov: vodje dogodkov so predstavili razrez finančne konstrukcije za jadralske dogodke JKO in kako potekajo rezervacije plovil za te dogodke. Saša in Franjo pripravita tabelo za razrez za Mini-12, kot za JKO regate.

SKLEP 23-05: Organizatorji dogodkov poskrbijo, da se dogodki izvedejo s pozitivno ničlo. IO obravnava in sproti odloča o prispevku za posamezen dogodek s strani kluba glede na namen dogodka. Klub pokrije morebitne rizike dogodka (v primeru manjše udeležbe kot planirano). 

Jesenska regata – dodatna prijava: Milan je posredoval informacijo o dodatni prijavi za monotip in predlagal zamenjavo barke za  sodniško ekipo. Saša je posredovala Jankov predlog glede dodatnega člana sodniške ekipe, skiper sodniške barke dogovori sestavo sodniške ekipe. Milan posreduje predlog in ponudbo za dodatno barko IO v potrditev.

Naslednja seja bo 29.5. ob 18h, pred skiperskim sestankom za spomladansko regato.