ZAPISNIK 2023 – 8. seja JK Odisej

Datum: 16. 10. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger
DO: Andrej Gogala

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 121 članarin. 

SKLEP 23-15: IO sprejme novega člana pod člansko številko 574.

2. Pretekli dogodki
Regata za prehodni pokal: 14 jadrnic v monotipu, ekipa Neugnanci nas je obiskala na Žutu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.
Luka se pogovori s posadko na sodniški barki in sodnikom.
Na koncu je bilo nekaj več minusa kot planirano (višji stroški sojenja, pršut, pozne odjave).
SKLEP 23-16: Minus pokrije klub iz rezervnega sklada.

3. Prihajajoči dogodki
Taktika – praktični primeri: 7.11. ob 18h, dogovorjeno z ČS Dravlje in Dušanom Ušeničnikom. Saša pripravi vabilo do 23.10. in ga pošljemo članstvu.

Zaključni plov: Zlatko prevzame vodenje dogodka in preveri možnost najema bark pri Milanu. Potem pripravi razpis.

Prednovoletno druženje: lanske izkušnje niso bile najboljše (dolga miza, preglasno za pogovore). Opcija je lokacija letošnjega piknika, kjer imajo ogrevano hišo za cca 60 ljudi, nudijo tudi hrano. Okvirni termin konec novembra. Saša preveri za možne termine in pridobi ponudbo.

Pomladanska regata 2024: ponudbo za jadrnice potrjujemo, pripravimo poziv skiperjem za rezervacijo bark.

4. Razno
Volitve organov: upoštevamo predlog od Elvisa, da potrjene kandidate za predsednika odbora obvestimo o morebitnih protikandidatih v okviru odbora.

SKLEP 23-17: IO imenujo volilno komisijo za volitve za organe kluba za obdobje 2024-2025: Andrej Gogala, predsednik, Roman Čemažar, član, Luka Renko, član.

Občni zbor: Luka preveri zasedenost male dvorane v terminu 12.2. – 16.2.2024. Volilna komisija na podlagi potrjenega termina dopolni postopek s predlogom Elvisa in pripravi terminski plan za izvedbo volilnih postopkov po pravilniku in prične z aktivnostmi.Vabilo za evidentiranje pošljemo vsem članom in simpatizerjem, ki so naročeni na e-obvestila JK Odisej.

Lažne prijave v imenu članov JKO: preko e-obrazcev je bila lani v okviru volilnega postopka podana lažna potrditev kandidature v imenu kandidiranega člana, letos je bila podana lažna prijava na piknik v imenu člana. IO je sprejel potrebne ukrepe, s katerimi preprečimo, da bi se podobna dejanja ponovila v prihodnje (potrditve preko e-pošte ali predplačilo). Saša predlaga, da se disciplinski odbor JK Odisej opredeli do teh dejanj. 
SKLEP 23-18: IO poda predlog na disciplinski odbor glede lažnih prijav, da se do teh dejanj opredeli in o tem poroča na občnem zboru.

Razpis Poetovio Cup 2024: prejeli smo razpis s strani JK Poetovio. Ob naslednjem obvestilu JKO Odisej pošlje povezavo na razpis tudi našim članom in simpatizerjem.

Torbe: prejeli smo 80l torbe za darila članom. Za člane je simbolični prispevek 10 EUR. Po tem ko jih dobijo vsi člani, ki jih želijo pa bomo preostale torbe ponudili za 50 EUR/kos. Luka pripravi obrazec za rezervacijo torb (za člane in ne-člane). Plačilo se opravi na TRR kluba in obvesti na klubski e-mail. Do prednovoletnega jih delimo samo članom, potem pa ostalim glede na vrstni red. Na naslednji seji, taktika in prednovoletno druženje. Trenutno so shranjene pri Saši.

Društvo v javnem interesu: pogoje za pridobitev statusa so v primerjavi s prejšnjimi leti zaostrili). Saša je predstavila predlog vloge z dejavnostmi. Vlogo dopolni s podanimi predlogi in jo po pregledu s strani IO odda. 

SKLEP 23-19: IO sprejme okvirni plan (koledar aktivnosti) kluba za naslednji dve leti (pogoj za oddajo prijave).

Virtualne regate: Franjo pripravi predlog in razpis za regate od decembra do februarja.