Korespondenčna seja IO JKO, dne 4. 10. 2023

Odločanje preko elektronske pošte (med 4.10.2023 11:13 in 5.10.2023 19:51).

Sodelujoči: Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Luka Renko

Na seji je bil soglasno sprejet SKLEP 23-14, da med člane JK Odisej sprejmemo člane s člansko številko 571, 572 in 573.

Zapisnik: Luka Renko