ZAPISNIK 2024 – 1. seja JK Odisej

Datum: 15. 1. 2024, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Elvis Štemberger, Roman Čemažar
DO: Bojan Vnuk, Andrej Gogala
NO: Milan Grad,
Ostali: Karl Jerman

1. Stanje članstva
93 članom je bilo poslano osebno obvestilo o znižani članarini za leto 2024 zaradi udeležbe na vsaj enem jadralnem dogodku JKO v letu 2023. 

Prejeli smo eno pristopno izjavo, vendar zaradi volitev do občnega zbora ne sprejemamo novih članov. Pristopna izjava bo obravnavana na seji IO po občnem zboru. 

2. Pretekli dogodki
Od zadnje seje ni bilo novih dogodkov.

3. Prihajajoči dogodki
Virtualna regata: naslednja v sklopu regat  je razpisana za četrtek, 18. januar. Trenutno 5 prijavljenih.

Rolex Middle Sea Race (Maks Vrečko): predavanje v četrtek, 25.1. ob 17.15 v ČSD. Saša pripravi vabilo članom. 

Jadralna pravila (Andraž Koželj): Boštjan pripravi predlog vsebin in uskladi z Andražem. Predavanje planirano v marcu. 

4. Priprava na občni zbor
Volilni postopek: volilna komisija je predstavila končno poročilo s predlogom kandidatne liste.

Poročila 2023 in plani 2024: končana so Poročilo JKO za leto 2023, Finančno poročilo, Poročilo disciplinskega odbora.Nadzorni odbor pregleduje finančno poročilo, delovanje kluba pa je sproti spremljal. Vsa poročila za leto 2023 in plane za leto 2024 bodo predvidoma pripravljena do konca naslednjega tedna. Objava gradiva za Občni zbor je planirana do konca januarja. 

Predavanje: Matic je potrdil predavanje o štopu čez Atlantik.

Luka in Elvis pripravita osnutek poteka Občnega zbora.

SKLEP 24-01: Sklep IO o razpisu volitev: datum začetka volilne kampanje spremenimo  na 12.1.2024.

5. Razno
Torbe: 18 torb je še na voljo, dva člana še čakamo.

MOB: v februarju so razpisani tečaji MOB (JZS Portorož, SD Ocean, Zagreb). Saša pripravi informacije za obvestilo članom. 

Dohodnina: JKO je prejel pozitivno odločbo. Ko bo ULRS objavljen seznam za leto 2024 (junij-september), bo možno nakazati del dohodnine JKO. Takrat pripravimo obvestilo članom z navodili.