Zapisnik 2024 – 4. seje JKO

Datum: 10. 4. 2024, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:

IO:  Luka Renko, Franjo Antončič, Roman Čemažar, Gregor Udovč, Karl Jerman, Peter Pipp, Marko Pleteršek

DO: Bojan Zalar
NO: Bojan Vnuk, Janko Lah
Ostali: /

1. Stanje članstva

Na današnji dan je plačanih 97 članarin za leto 2024.

Za potrditi imamo dva kandidata za člana:

________________ , številka člana 580

_________________, številka člana 581

Sklep: Člani IO so obe kandidatki soglasno potrdili za novi članici.

2.  Pretekli dogodki

Otvoritveni plov: 20.-24. 3. 2024, organizira Milan Grad. Sodelovalo je 5 jadrnic in 2 katamarana, skupaj 61 udeležencev. 

Predavanje: 28. 3. 2024 ob 17. uri v ČSD, Regatna pravila (Andraž Koželj), organizator Boštjan Podobnik. Udeleženih 25 oseb.

Predavanje: 4. 4. 2024 ob 17. uri v ČSD, Uresničene sanje (Marko Vuk), organizator Luka Renko. Udeleženih 10 oseb.

3. Prihajajoči dogodki

Pohod na Vremščico se prestavi na nedoločen termin, organizira Peter Pipp.

Mini-12 regata v Kočevju: sobota, 11. 5. 2024, organizira Gregor Udovč, štartnina je 30 € oz. manj, če bo dovolj veliko število udeležencev.  

Pomladanska regata: Trenutno potekajo dogovori za sodnika. Na voljo je še ena jadrnica, od desetih. Štartnino se določi glede na dejanske stroške, znana bo do objave razpisa v začetku maja.

4. Razno

Izveden je bil prenos bančnih poslov na novega blagajnika Karla Jermana. Izveden je bil prenos bančnih poslov na novega blagajnika Karla Jermana. Podana je bila ideja za jesensko vintage monotip jadranje v Puli z Elan 31 jadrnicami. Pripravi se koncept za leto 2025.