Zapisnik 2024 – 3. seje JKO

Datum: 18. 3. 2024, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:

IO:  Luka Renko, Franjo Antončič, Roman Čemažar, Grega Erman, Gregor Udovč, Boštjan Podobnik, Milan Grad, Karl Jerman

DO: Bojan Zalar
NO: Janko Lah
Ostali: /

Blagajnik je poročal, da je bilo do danes plačanih 92 članarin.

1. Stanje članstva

Ni predlogov za sprejem novih članov.

2.  Pretekli dogodki

10. Virtualna regata: četrtek, 29. marec 2024. Sodelovalo je 5 oseb.

3. Prihajajoči dogodki

Otvoritveni plov: 20.-24. 3. 2024, organizira Milan Grad. Sodelovalo bo 7 jadrnic in 60 udeležencev. 

Predavanje: 28. 3. 2024 ob 17. uri v ČSD, Regatna pravila (Andraž Koželj), organizator Boštjan Podobnik.

Predavanje: 4. 4. 2024 ob 17. uri v ČSD, Uresničene sanje (Marko Vuk), organizator Luka Renko.

Pohod: 20. 4. 2024 na Vremščico, organizira Peter Pipp

Mini-12 regata v Kočevju: 11. 5. 2024, organizira Gregor Udovč

Pomladanska regata: prenos organizacijskih podatkov iz Saše na Boštjana je narejen. Organizator Boštjan Podobnik, soorganizator Grega Erman.

4. Format jesenske regate (Murter ali Žut)

Pogovor je tekel o tem, kje se ustaviti na večerji v nedeljo. Na Žut, kjer smo bili preteklo leto, smo bili mnenja, da se ne gre. Ideje za nedeljsko večerno druženje so, da se vrnemo na Murter, ali da se ustavimo na večerji na Saliju, ali Drage, ali Zlarin. Opravimo pogovore s posameznimi gostilnami in lokacijami ter se odločimo na naslednji seji IO.

5. Sodelovanje z drugimi klubi

Pogovor je tekel o sodelovanju z NK Merkur Idrija na jesenski regati za leto 2025, da regatirajo z istimi jadrnicami drugo polovico tedna.

6. Sponzorstva

Predsednik je vprašal člane IO ali bi sprejeli sponzorstvo podjetja za posamezno regato. Člani so odprti za sponzorje.

7. Razno

Seje IO bodo potekale od aprila dalje vsako 3. sredo v mesecu ob 18.00.

Prostovoljca za pripravo novega Statuta kluba sta Janko Lah in Luka Renko.