ZAPISNIK 2023 – 9. seja JK Odisej

Datum: 20. 11. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Elvis Štemberger, Boštjan Podobnik, Marko Kočila
DO: Zlatko Matić
NO: Andrej Planinc

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 132 članarin. 

SKLEP 23-21: IO sprejme novega člana pod člansko številko 575.

2. Pretekli dogodki
Gustozi đir: Lastovo je bilo predaleč za vreme, zato je bil končni cilj Vis in Pojoda. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

Zaključni plov: odpovedano zaradi vremena.

Taktika – praktični primeri: 20. regato Jabuko smo obdelali na taktičnem nivoju, za različne scenarije glede na vremensko napoved. Čez 40 udeležencev. Poročilo in posnetek sta objavljena na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Prednovoletno druženje: 42 prijavljenih, nekaj jih pride kasneje samo na pijačo.

Virtualne regate: Franjo pripravi razpis, serija po 1 na mesec, prva v decembru.

4. Razno
Društvo v javnem interesu: Saša je oddala vlogo.

Darila za člane: 98 članov rezerviralo torbe, 69 že razdeljenih. Zaenkrat pozitivne izkušnje z torbo. 

Volitve v organe 2024: zaenkrat prejeli predloge od 8 posameznikov. Andrej bi si želel več predlogov od aktivnih članov (trenutni odbori JKO, aktivni skiperji). Luka pošlje opomnik skiperjem. 

Rezervacije bark za 2024: Milan Grad je sporočil, da imamo prosto še eno jadrnico First 35 za Pomladansko regato in še 3 jadrnice B41C za Regato za prehodni pokal v septembru. Pošljemo opomnik skiperjem.