ZAPISNIK 2023 – 10. seja JK Odisej

Datum: 18. 12. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Elvis Štemberger, Boštjan Podobnik, Marko Kočila
DO: Bojan Vnuk, Zlatko Matić, Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Marko  Marinček
Ostali: Janko Lah, Gregor Udovč

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 132 članarin. 

SKLEP 23-22: IO sprejme nova člana pod člansko številko 576 in 577.

2. Pretekli dogodki
Prednovoletno druženje: lepo druženje na kmetiji Lukš, 43 udeležencev in nekaj obiskovalcev, tako da skupaj cca 50. Roman in Saša sta pripravila poročilo za objavo.
Preostalo pijačo in prigrizke porabimo na občnem zboru. 
Za naslednje leto kar rezerviramo kmetijo Lukš zadnji petek v novembru (Saša).

Virtualna regata: 7 udeležencev, lepi plovi. Gregor je pripravil poročilo za objavo.

3. Prihajajoči dogodki
Virtualna regata: naslednja v sklopu predvidoma v drugi polovici januarja.

Rezervacije bark za 2024: za pomladansko regato 9 ekip prijavljenih, ena barka je še prosta (First 35). Za jesensko regato je prijavljenih 15 ekip, ena barka za cel teden je še na voljo. Obe regati sta prijavljeni pri HJS, termini sodnikov rezervirani (Pomladanska: Marinov, Jesenska: Penjalov). Drago ponudil sodniško barko in skiperstvo za pomladansko, Bojan potrdil skiperstvo jesenske sodniške barke. Poiskali bomo tudi mlajše člane za pomoč na sodniški barki.

4. Priprava na občni zbor
Volilni postopki: 39 evidentiranih kandidatov, 27 kandidatov potrdilo vsaj eno funkcijo. Vse evidentirane smo obvestili o nadaljnjih postopkih. Kandidatu za predsednika smo poslali seznam potrjenih kandidatov, da oblikuje predlog IO (sekretar, blagajnik, člani). Vsem kandidatom za NO in DO smo poslali seznam vseh potrjenih kandidatov, da oblikujejo predlog NO in DO. Rok za oblikovanje predlogov: 12.1.2024.

Termin občnega zbora je potrjen: 13.2.2024 v mali dvorani ČS Dravlje.

Poročila 2023 in plani 2024: pripravimo do 12.1.2024, za potrditev do seje IO 15.1.2024.  Vabilo članom na OZ pošljemo po 8.1.2024.

Predavanje – ideje: štop čez Atlantik (Matic), Saša preveri, ali bi lahko predaval.

Delovno predsedstvo – predlog: Elvis predsednik, Roman in Andrej člana, Luka zapisnik, Grega/Janko – verifikacijska komisija. 

Pogostitev: Milan/Miro

5. Razno
Pravila JKO: pripravljena je revizija in uskladitev z zadnjo zakonodajo. Saša pošlje zadnji predlog novih pravil (enostavnejši postopek kot sprememba starih). Točko dodamo na predlog dnevnega reda za potrditev na občnem zboru.

Donacije dohodnine: Ministrstvo za šolstvo je prosilo za podpisana pravila JKO, Saša pošlje scan. Drugače ministrstvo ne vidi zadržka za pridobitev statusa.

Donacija: JKO donira 200 EUR Onkološkemu inštitutu za pokojno članico Darjo Virant.

Predavanje: nova regatna pravila in primeri z Andražem Koželjem, predlog termina  marec 2024, organizira Boštjan.