Vrhunski jadralci odlično obvladajo pravila

Kaj ni znanje tisto – vsaj možnost naučiti se vsakič nekaj več, ko jadramo – kar nas neprestano privablja nazaj na vodno prizorišče, tako novince kot vrhunske jadralce? Ob sprejetju takšnega razmišljanja je težko zavrniti priložnost pospešenega učenja, ki ga lahko dobimo skozi tekmovanje. Od prenekaterega potovalnega in rekreacijskega jadralca sem imel priliko slišati trditve, da dokler se niso preizkusili v tekmovanju, niso upoštevali obstoja mnogih različic pravilnega položaja jader in maksimalne učinkovitosti jadrnice, in tudi pravil se še niso resno lotili. To ni kritika potovalnih in rekreacijskih jadralcev, je samo navedba v podporo koristi, ki jo lahko da tekmovalno jadranje. Optimizirati zmožnosti jadrnice in posadke reagirati in izrabljati moč vetra je bistvo učinkovitega jadranja. Vendar, ko tekmujemo je okoli nase jadrnice se veliko drugih jadrnic na relativno omejenem prostoru, se posebej tik pred startom regate. In tam imamo priliko od blizu videti tisto, kar je tudi pomemben del vrhunskega jadranja. Vrhunski jadralci odlično obvladajo pravila in se z lahkoto gibljejo tudi v zelo omejenem prostoru. Vsakdo natančno ve kakšne pravice poti in dolžnosti izogibanja mu pripadajo in ustrezno varno vodi svojo jadrnico v danih razmerah in prostoru.

Za osvežitev povejmo, da na morju velja pomorsko pravo, ki temelji ali je pisano predvsem iz vidika varnosti (tako ljudi kot stvari) in so pravice, dolžnosti, ukrepanja in odgovornosti zmeraj na vseh udeleženih. Na kratko, osnovno izhodišče pri dogodkih na morju je, da je v osnovi krivda enakomerno razdeljena na obe strani (50 proti 50). Presoja in dokazuje se kaj in kako so udeleženi ukrepali, v skladu s pravili ali ne, in se glede na ugotovitve manjša ali veča razmerje krivde. Na morju gre za pravice in dolžnosti, ne pa za kdo ima prav ali narobe kot je to pravno na kopnem.

In sedaj nazaj k našim željam vrhunsko jadrati. Skozi sestavke o pravilih želimo ljudem približati in na kratko razložiti posamezne pojme, definicije in najpogosteje nastopajoče pravice in dolžnosti kadar jadramo na regatah. Vsem bralcem želimo čim lažje obvladovanje pravil in s tem večjo varnost za vse na morju.

V jadralnem športu velja osnovno načelo »ŠPORTNO VEDENJE IN PRAVILA«:

Tekmovalce v jadralnem športu vodi skupek pravil, ki se po pričakovanju upoštevajo in uveljavljajo. Osnovno načelo športnega vedenja je, da tekmovalci, ki so prekršili pravilo, nemudoma sprejmejo kazen, lahko tudi tako, da odstopijo.

S pojmom pravil se srečamo tako že na samem začetku v prvem stavku. Poleg tega je zapisano, da se od vsakega jadralca na regatah pričakuje, da pravila tako upošteva kot tudi uveljavlja. To pomeni, da je jadralni šport, ki je zgodovinsko šport kraljev, samouravnavan. Drugače povedano, jadralci sami skrbimo za to, da jadramo skladno s pravili in pravila tudi uveljavljamo.

Pojem pravilo je točno določen v definiciji in velja za vse nadalje našteto:

(a) Pravila v knjižici Jadralna regatna pravila (JRP), vštevši Definicije, Regatne signale, Uvod, preambule in pravila iz zadevnih dodatkov, z izjemo naslovov;

(b) Predpis 19 – Kodeks primernosti; Predpis 20 – Oglaševalski kodeks; in Predpis 21 – Protidopinški kodeks Mednarodne jadralne zveze (ISAF);

(c) Predpisi nacionalne jadralne zveze, razen kadar so spremenjeni z jadralnimi navodili v skladu z morebitnimi predpisi nacionalne zveze po jadralnem regatnem pravilu 87;

(d) Pravila razreda (za jadrnice, ki tekmujejo po sistemu hendikepa ali ratinga, so pravila tega sistema ‘pravila razreda’);

(e) Obvestilo o regati;

(f) Jadralna navodila; in

(g) Vsi drugi dokumenti, ki so predpisani za posamezno prireditev.

Pravila so pisana prvenstveno z gledišča pravic jadrnice s pravico neovirane poti. V pravilih ne gre za krmarje ali člane posadke, govora je o jadrnicah in njihovih pravicah in dolžnostih.

V vseh pravilih se uporablja definicije ali določila posameznih pojmov, ki so zapisana na zadnjih straneh knjižice Jadralnih regatnih pravil. Vsakomur, ki se bo sam lotil branja Jadralnih regatnih pravil priporočam, da si najprej natančno prebere vsako posamezno definicijo in si jih zapomni točno tako, kot so napisane. Definicije se enoznačno uporabljajo v Jadralnih regatnih pravilih in so podlaga za določanje pravic in dolžnosti jadrnic.

Za pokušino bomo začeli z definicijo ali določilom Izogibati se. Sklicevanje na definicije je v JRP zmeraj označeno s poševno natisnjenim pojmom (italica).

Izogibati se

Jadrnica se izogiba drugi jadrnici, če lahko druga jadrnica jadra v svoji smeri (kurzu), brez izvajanja manevra izogibanja. In, kadar sta jadrnici na enakih uzdah prekriti, če lahko zavetrna jadrnica spremeni smer v obe smeri brez takojšnega dotika privetrne jadrnice.

Kot vidimo v sami definiciji pojma nastopajo nove definicije Na uzdah, Zavetrje in privetrje, ki jih moramo predhodno osvojiti, da bomo lahko pravilno razumeli definicijo Izogibati se.

Na uzdah; desnih ali levih 

Jadrnica je na uzdah, desnih ali levih, glede na svojo privetrno stran.

Zavetrje in privetrje

Zavetrna stran jadrnice je tista, ki je, oz. je bila, kadar je obrnjena s premcem v veter, proč od vetra. Kadar pa jadra z bočnim vetrom ali vetrom v krmo, je njena zavetrna stran tista, na kateri je njeno glavno jadro. Druga stran je njena privetrna stran. Kadar sta jadrnici na enakih uzdah prekriti, je tista, ki je na zavetrni strani druge, zavetrna jadrnica. Druga je privetrna jadrnica.

In zdaj nam je lahko jasno zakaj je priporočljivo najprej natančno preštudirati definicije. V definiciji Zavetrje in privetrje nastopa zopet nova definicija Prekrivanje.

Neprekrita s krmo in neprekrita s premcem; prekrivanje

Jadrnica je neprekrita s krmo druge jadrnice, kadar so njen trup in oprema v normalni legi za linijo, potegnjeno prečno na skrajno krmno točko trupa in opreme druge jadrnice v normalni legi. Druga jadrnica je neprekrita s premcem. Jadrnici se prekrivata, kadar nobena ni neprekrita s krmo. Prekrivata pa se tudi, kadar neka jadrnica med njima prekrije obe. Ti izrazi ne veljajo za jadrnice na različnih uzdah, razen če velja JRP 18.

Za plovbo po morju z jadrnico so najbolj pomembna pravila izogibanja trčenj na morju (srečevanja), ki so za tekmovalno jadranje podrobno opredeljena v drugem delu JRP. V oddelku A so določene obveznosti in pravice ob Srečevanju jadrnic (JRP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19, 20, 21, 22). Pogledali si bomo JRP 10, 11 in 12 iz zornega kota definicij. Za večjo preglednost je na koncu vsakega slikovnega primera tudi besedilo posameznega JRP.

2. DEL JRP, ODDELEK A

PREDNOST (PRAVICA POTI)

Jadrnica ima prednost (pravico poti), kadar se ji je druga jadrnica dolžna izogibati. Kljub temu pa nekatera pravila v Oddelkih B, C in D le omejujejo manevre jadrnice, ki ima prednost.

Za lažjo ponazoritev ali razlago definicije Neprekrita s krmo in neprekrita s premcem; prekrivanje si bomo pogledali nekaj slikovnih primerov.

Primer 1: Modra jadrnica, za črto krme rumene jadrnice, je neprekrita s krmo. Po definiciji je rumena jadrnica neprekrita s premcem. Velja JRP 12. Jadrnici sta na enakih uzdah. Modra jadrnica se mora (ima dolžnost) izogibati se rumeni jadrnici. Rumena jadrnica ima prednost (pravico poti).

JRP 12 NA ENAKIH UZDAH, BREZ PREKRIVANJA

Kadar sta jadrnici na enakih uzdah in se ne prekrivata, se mora jadrnica, ki je neprekrita s krmoizogibati jadrnici, ki je neprekrita s premcem.

Primer 2: Premec modre jadrnice je preko krmne linije rumene jadrnice, zato se jadrnici prekrivata. Modra jadrnica je privetrna jadrnica in rumena jadrnica je zavetrna jadrnica. Velja JRP 11. Jadrnici sta na enakih uzdah. Modra jadrnica se mora (ima dolžnost) izogibati se rumeni jadrnici. Rumena jadrnica ima prednost (pravico poti).

JRP 11 NA ENAKIH UZDAH, OB PREKRIVANJU

Kadar sta jadrnici na enakih uzdah, in se prekrivata, se mora privetrna jadrnica izogibati zavetrni jadrnici.

Primer 3: Enaka situacija kot v primeru 1, vendar z razliko, da sta jadrnici tokrat na različnih uzdah. Modra jadrnica ni neprekrita s krmo temveč je na desnih uzdah. Rumena jadrnica ni neprekrita s premcem temveč je na levih uzdah. Velja JRP 10. Modra jadrnica ima prednost (pravico neovirane poti). Rumena jadrnica se mora (ima dolžnost) izogibati se modri jadrnici.

JRP 10 NA NASPROTNIH UZDAH

Kadar sta jadrnici na nasprotnih uzdah, se mora jadrnica z levimi uzdami izogibati jadrnici z desnimi uzdami.

Primer 4: Enaka situacija kot v primeru 2, vendar sta jadrnici ponovno na različnih uzdah. Modra in rumena jadrnica nista prekriti, sta na levih in desnih uzdah. Velja JRP 10. Modra jadrnica ima prednost (pravico neovirane poti). Rumena jadrnica se mora (ima dolžnost) izogibati se modri jadrnici.

ZELO POGOSTO SLIŠANO NA OBRAVNAVAH PROTESTOV JADRNICE PROTI JADRNICI

»Saj se jadrnici nista dotaknili!«

»Ni mu bilo potrebno se izogibati (spreminjati kurza, ‘pojati’), jaz bi z lahkoto odjadral pred njegovim premcem.«

»Njegov premec se je tako približal, da nisem mogel narediti več ničesar.«

»Če bi se izogibal (spreminjal smer proti premec v veter), bi šel čez štartno linijo.«

Vse te in njim podobne izjave imajo opraviti z definicijo izogibati se Jadralnih regatnih pravil. Očitno je, da je še zmeraj prisotno veliko napačnega razumevanja definicije izogibati se.

V vsaki situaciji med jadrnicami je ena jadrnica s prednostjo (pravico poti) in druga jadrnica, ki se mora (ima dolžnost) izogibati jadrnici s prednostjo (pravico poti). Zaradi jasnosti prikaza bom v vsem napisanem ‘zanemaril’ omejitve v JRP 14 do 18, ki veljajo za jadrnico s prednostjo (pravico poti). Te omejitve so napisane predvsem z vidika varnosti in preprečevanja namernih dotikov jadrnic.

Kot že omenjeno je tudi definicija izogibati se pisana z vidika jadrnice s prednostjo (pravico poti). Taka jadrnica mora imeti možnost jadrati svojo smer tako, kot če bi jadrala brez prisotnosti drugih jadrnic.

Prva pravica jadrnice s prednostjo (pravico poti) je »brez potrebe izvajanja manevra izogibanja«. Od trenutka, ko ima jadrnica s prednostjo (pravico poti) občutek, ‘to ni v redu, moram nekaj narediti’, je že prisotna potreba po izvajanju manevra izogibanja.

V nekaj sekundah bo jadrnica s prednostjo (pravico poti) nekaj naredila, npr. spremenila smer, ker ‘čuti, da je potrebno ukrepati’. To dojemanje občutka je odvisno samo od misli in občutkov jadrnice s prednostjo (pravico poti), nikakor pa ne percepcije jadrnice z dolžnostjo izogibanja. Od tega trenutka dalje se jadrnica z dolžnostjo izogibanja ne izogiba in je prekršila enega izmed štirih osnovnih JRP(10 do 13), ki veljajo ob srečevanja jadrnic. Vse dokler jadrnica s prednostjo (pravico poti) ne čuti potrebe izvajanja manevra izogibanja, se druga jadrnica izogiba. Seveda igrajo ob tem pomembno vlogo hitrost vetra, stanje morja, poleg tega pa še vrsta in hitrost jadrnice ter krmarjeve sposobnosti.

Ni nujno, da vsak posamezni krmar dobi ta občutek v natančno istem trenutku. Nekateri krmarji imajo boljše sposobnosti upravljanja jadrnice kot drugi. JRP so napisana tako, da v primeru dvoma vedno dajejo prednost jadrnici s pravico poti.

IZ KNJIGE PRIMEROV ISAF

Leve in desne uzde v primeru številka 50

V protestu jadrnic na levih in desnih uzdah, mora jadrnica na levih uzdah nedvomno dokazati, da potreba po manevru izogibanja ni bila prisotna (glej ISAF Case book, Case 50). Če obstaja kakršenkoli najmanjši dvom, bo jadrnica na desnih uzdah dobila protest.

Dodatno k temu ima jadrnica s prednostjo (pravico poti) še drugo ‘pravico’. Kadar se jadrnici na enakih uzdah prekrivata in jadrata vzporedne smeri, zavetrna jadrnica nima potrebe izogibanja. V takih primerih ni neposredne nevarnosti dotika. Zato je v definiciji izogibati se dodan tudi drugi del definicije. Zavetrna jadrnica (s prednostjo (pravico poti)) mora imeti toliko prostora, da lahko spremeni smer v obe smeri brez takojšnega dotika druge jadrnice. Če tega dela definicije ne bi bilo, bi bila zavetrna jadrnica prisiljena jadrati v ravni liniji, kar pa ni primerna omejitev za jadrnico s prednostjo (pravico poti).

Vremenske razmere, tip jadrnice in vse ostale obstoječe okoliščine imajo vpliv na oddaljenosti med jadrnicami na regatnem polju. Na morju z velikimi valovi je bistveno drugačna, kot npr. med dvema laserjema na mirnem jezeru ob rahli sapici. Definicija je napisana tako, da ni predpisana fiksna oddaljenost med jadrnicama.

Na vsa vprašanja jadralcev, ki sprašujejo jadralnega razsodnika ali sodnika, kaj oni menijo kaj je razdalja izogibanja, bi odgovor moral biti: odvisno od pogojev. In pogoji se lahko neprestano in tudi zelo hitro spreminjajo.

Vendar je jasno in enako po celem svetu, da kadarkoli pride do dotikov jadrnic, je zagotovo jadrnica, ki ima dolžnost izogibati se, prekršila Jadralno regatno pravilo preden je prišlo do dotika jadrnic. Jadrnica z dolžnostjo izogibanja se ni izogibala.

Toliko za prve korake v svet vrhunskega jadranja in odlično obvladovanje pravil.

Mirno morje in ugoden veter!

Dr. Zvonko Hočevar

Regatna pravila JK Odisej

Definicija osnovnih regatnih pravil ODISEJ 2002

(sestavil Mitja Holynski, predsednik regatnega odbora ODISEJ 2002)

 1. Tekmovalce v jadralnem športu vodijo pravila, ki se upoštevajo in uveljavljajo. Osnovno načelo športnega vedenja in poštene igre je, da tekmovalci, ki so kršili pravila, odstopijo ali nemudoma sprejmejo kazen.
 2. Posadka je sama odgovorna za odločitev ali bo sodelovala na regati in tudi nadaljevala ob spremenljivih vremenskih razmerah.
 3. Izogibajte se trčenju. Regatna pravila preprečujejo trčenje in ne spodbujajo napadalne taktike.
 4. Jadrnica oz. posadka mora nuditi vso možno pomoč drugemu plovilu ali osebi, ki je v težavah.
 5. Jadrnica z levimi uzdami se izogiba jadrnici z desnimi uzdami.
 6. Jadrnica, ki je neprekrita s krmo, se mora izogibati jadrnici, ki je neprekrita s premcem.
 7. Privetrna jadrnica se umika zavetrni.
 8. Jadrnica, ki preči ali kroži, se mora umikati tisti, ki ne obrača.
 9. Kadar jadrnica, ki ima prednost, spremeni smer, mora dati drugi jadrnici prostor, da se ta lahko izogne.
 10. Jadrnica, ki se prekriva, oddaljena dve dolžini do boje in je na notranji strani, je upravičena do prostora (vode) pri obratu okoli boje.
 11. Kadar mora jadrnica, ki jadra ostro v veter, zaradi ovire spremeniti svojo smer, ne more pa se istočasno izogniti oviri in drugi jadrnici na enakih uzdah, mora zaklicati za prostor.
 12. Jadrnica, ki ne tekmuje, se je dolžna umikati jadrnicam, ki tekmujejo.
 13. V dvomljivem položaju raje dajte prednost, kakor, da jo kasneje uveljavljate s protestom.

Jadralna regatna pravila ISAF 2001-2004
http://www.jzs.si/jadralna-regatna-pravila

Tekmovalna pravila za jadralce

Paul Henderson, predsednik ISAF, poziva k uporabi desetih preprostih regatnih pravil

Deset jadralnih zapovedi:

 1. Jadrnica na levih uzdah se izogiba jadrnici na desnih uzdah.
 2. Privetrna jadrnica se izogiba zavetrni.
 3. Jadrnica zadaj se izogiba jadrnici spredaj.
 4. Jadrnica v manevru se izogiba jadrnicam, ki ne obračajo.
 5. Izogibaj se dotikom! Namen regatnih pravil je preprečevanje dotikov, ne pa izzivanje nesreč.
 6. Če pridobiš prednost ali spremeniš smer, pusti nasprotni jadrnici dovolj časa, da se umakne.
 7. V območju dveh dolžin okoli oznake ima(jo) notranja(e) jadrnica(e) pravico do prostora za manever okoli oznake.
 8. Jadrnica, ki se vrača proti startni liniji, ki odstopi, oz. ne tekmuje, ne sme ovirati jadrnic v regati.
 9. Če si prekršil pravilo, sprejmi kazen.
 10. Bolje je pustiti prednost, kot pa preživeti ure in ure v sobi za proteste.