ZAPISNIK 2020-3. seje IO JK Odisej

Datum: 17.3.2020, od 18:00 do 19:05 preko Googlehangouts

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Ivo Štrubelj

Dnevni red:

1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
2. Stanje članstva
     a. Stanje plačanih članarin
     b. Novi člani
3. Razno
      a. Prihajajoči dogodki
      b. Jadranje v Grčiji 2021 (Podobnik)

Ad 1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
Luka Renko je prejel predlog JK Poetovio (Samo Bauman), če bi lahko Poetovio Cup pridružili k jesenski regati JKO, ker možnosti za prestavitev do jeseni nimajo. Milan Grad je podal informacijo, da je celotna flota Bavaria 41 v tem času že rezervirana, JK Poetovio bi moral sam urejati floto (na Poetovio Cup prijavljenih 24 bark, od teh 5 JKO; ocena, da bi se pridružilo do 10 bark).
Sklep 3.1: JKO je odprt za pridružitev Poetovio Cup, ob tem, da se ohranita tekmovalni in družabni koncept naše regate. Formira se delovna skupina (Luka, Milan, Franjo), ki se poveže z organizatorji Poetovio Cup, jim predstavi stališče JKO in se dogovarja glede morebitne pridružitve.

Ad 2. Stanje članstva
Do danes je plačanih 102 članarin. Podani sta bili novi pristopni izjavi: Tomaž Ugoršek (trening FE28), Peter Pipp (spletna stran).
Sklep 3.2: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

 • Tomaž Ugoršek, članska številka 517 (mentorja: Miroslav Jurkas, Drago Rutar),
 • Peter Pipp, članska številka 518 (mentorja: Saša Javorič, Franjo Antončič).
 • Ad 3. Razno
  Prihajajoči dogodki
  Sklep 3.3: Zaradi epidemije so preloženi vsi dogodki JKO v marcu, v začetku aprila dorečemo za naprej. Okvirni plani:

 • obvestilo o prestavitvi dogodka Mirana Tepeža pošljemo naslednji teden,
 • z razpisom FE 28R počakamo na sredino aprila,
 • otvoritveni plov je okvirno planiran v prvi polovici maja,
 • aprilsko sejo prestavimo na začetek aprila, da dorečemo glede dogodkov v aprilu.
 • Jadranje – Grčija 2021[Podobnik]
  Boštjan Podobnik je predlagal, da že letos pričnemo s prvimi aktivnostmi za jadranje v Grčiji (junij 2021). Formira se delovna skupina (Boštjan, Luka, Milan), ki se sestane in pripravi glavne smernice in potrebne aktivnosti (anketa o udeležbi/skiperji ipd.), ki bi jih izvedli, ko se stanje normalizira.

  Naslednja 4. seja IO bo 07.04.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  Miran Tepeš: Veliki trije – predavanje

  ODPOVEDAN TERMIN – nov termin bo objavljen kasneje!

  JK Odisej je ponovno v svoje vrste povabil jadralca Mirana Tepeša. Zadnje njegovo predavanje o jadranju okoli sveta za naš klub je bilo pred davnimi 11 leti.

  V preteklih letih je Miran Tepeš trikrat objadral svet in na svojih oceanskih poteh s svojo barko “Skokico” jadral tudi okoli vseh treh velikih zgodovinskih južnih rtov: Horna, Leeuwina in Dobrega upanja.

  Med potopisnim predavanjem nam bo s pomočjo fotografij in video filmov prikazal in opisal pot mimo teh treh rtov, kakor tudi jadranje po delih oceanov in med odročnimi otoki, kamor ne zaide veliko jadralcev (Patagonija, Melanezija, Tasmanija in južna Avstralija).

  Miran bo z veseljem odgovoril tudi na vaša vprašanja, ob predavanju pa boste lahko s popustom kupili tudi katero od njegovih treh knjig z oceanski poti okoli sveta

  Predavanje bo v petek, 27. marca 2020 ob 17:30 v mali dvorani Četrtne skupnosti LJ-Dravlje, Draveljska 44.
  Zaradi omejenega prostora je obvezna elektronska prijava.

  ZAPISNIK 2020-2. seje IO JK Odisej

  Datum: 25.2.2020, od 18:10 do 19:35 v prostorih ČS Dravlje

  Dnevni red:

  1. Nova zasedba organov JKO:
       a. Predstavitev dela organov kluba in infrastrukture
       b. Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)
  2. Stanje članstva
  3. Pretekli dogodki
       a.Občni zbor – zapisnik, poročilo (Žilič)
  4. Prihajajoči dogodki
        a. Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (Renko)
        b. Otvoritveni plov (Grad)
        c. Pomladanska regata (Gogala)
        d. Regata Fareast 28R – razpis (Antončič)
  5. Razno

  Ad 1. Nova zasedba organov JKO
  a. Predstavitev dela organov kluba in infrastrukture
  Luka Renko je predstavil trenutno stanje: večino gradiva je digitaliziranega, urejena sta arhiv in statistika. Uporabljamo Google storitve (gmail, gdrive, gphotos), odprto je vprašanje varnostnih kopij. Vsebine spletnih strani so prenesene, socialna omrežja so vzpostavljena (fb, instagram). Pošta prihaja na Stegne 21. JKO je član JZS, sej sekcije (velike jadrnice) se aktivno udeležuje Renko. S ČSD imamo po zaslugi Janka Laha dobre odnose (prostori), sodelujemo na dogodkih ČSD (dan četrtne skupnosti). Ključe do omare imata predsednik in sekretar, žig ima sekretar, kreditno kartico ima predsednik.

  Podani predlogi (predlog podal):

 • Skladnost z GDPR: na liste prisotnosti, izjave o odgovornosti …. dodamo stavek s soglasjem o uporabi fotografij s klubskih dogodkov (Renko, Podobnik, Javorič)
 • Instagram: prevzame mlajša generacija, pooblastimo Nikolo Balabana (Renko)
 • Preverimo opcije varnostnih kopij Google storitev (Renko)
 • Objavimo več dogodkov na fb oglasih (pridobivanje novih članov) (Renko)
 • Številčnejši dogodki (mladi skiperji), več vodij dogodkov (identificirati še koga) (Lah)
 • Člani IO dogovorijo izvedbo (tekom mandata).

  b. Določitev odgovornosti (komunikacija, področja dela, vodje dogodkov…)
  Luka Renko je predstavil dosedanje stanje in predlog sprememb pri dostopu do JKO Google računa.
  Janko Lah je predlagal aktiviranje dodatnih vodij dogodkov. Dostop do navodil glede organizacije in izvedbe dogodkov dodelimo vodjem dogodkov.
  Sklep 1: Dostop do JKO Google računa imata predsednik in sekretarka; po potrebi posredujeta maile naprej blagajniku, NO, DO, vodjem dogodkov. Žig in kreditno kartico kluba prevzema predsednik (Renko).

  Ad 2. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 87 članarin. Podana je bila nova pristopna izjava: Urška Podgoršek.
  Sklep 2: V članstvo JK Odisej sprejmemo članico Urško Podgoršek, članska številka 516 (mentorja: Aleš Veber, Milan Grad).

  Ad 3. Pretekli dogodki
  Občni zbor – zapisnik, poročilo [Ivan Žilič]
  Poročilo in zapisnik občnega zbora 2020 z vsemi gradivi so objavljeni na spletni strani društva.

  Ad 4. Prihajajoči dogodki
  Jure Jerman: Vreme zmernih zemljepisnih širin (6.3. ob 17.30) [Luka Renko]
  Trenutno je 31 e-prijav. Mala dvorana in projektor sta rezervirana. Naslednjo sredo pošljemo potrditev prijave prijavljenim z navodili glede prihoda (bus) (Renko).

  Otvoritveni plov (18 – 22.3.) [Milan Grad]
  Trenutno so potrjene 4 posadke, dogovarjamo se za 5. posadko (Roš). V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na otvoritveni plov (Renko).

  Pomladanska regata (16. – 19.4., v okviru Poetovio Cup) [Andrej Gogala]
  Trenutno so rezervirane 4 barke (Renko, Štemberger, Grad, Marinček), čakamo prijavnice na JKO (Gogala). Dogovarjamo se za 5. posadko (Roš, Toplišek). V klubskem obvestilu še enkrat pozovemo člane na pomladansko regato (Renko), naročimo pokal (Renko).

  Regata Fareast 28R (9.5.) [Franjo Antončič]
  Zbirajo se informacije o udeležbi, tudi izven JKO. Pripravimo razpis regate (Antončič), objava v klubskem obvestilu v marcu (Renko).

  Miran Tepeš: Trije rti (27.3. ob 17.30) [Luka Renko]
  Miran Tepeš je potrdil predlagani termin, dvorana ČSD je rezervirana. V klubskem obvestilu pošljemo obvestilo o predavanju (Javorič).

  Ad 5. Razno
  Srečotov memorial
  Geni Škrlec se je obrnila na klub, če bi bili pripravljeni prevzeti pokale od pokojnega ustanovitelja Srečka Škrleca. Luka Renko je predlagal, da te pokale podelimo na Srečotovem memorialu.
  Franjo Antončič je predlagal, da pripravimo kratek povzetek njegovih dosežkov in objavimo na spletni strani društva, da se ohrani spomin nanj; pregleda obstoječe podatke na spletni strani in predlaga dopolnitve.
  Sklep 3: JKO prevzame pokale in dogovori prostor za hrambo (Renko).

  Potovanje v Rusijo (21.6.) [Larisa]
  Trenutno je 12 prijavljenih (večina članov JKO). Milan Grad predlaga, da se dogodek umesti na koledar JK Odisej (Renko).

  Naslednja 3. seja IO bo 17.03.2020 ob 18h v prostorih ČSD.
  Saša Javorič, sekretarka JKO

  Vreme zmernih zemljepisnih širin – predavanje

  ODPOVEDAN TERMIN – nov termin bo objavljen kasneje!

  Po lanskem zelo obiskanem predavanju smo se odločili, da ponovno povabimo Jureta Jermana, meteorologa pri Agenciji RS za okolje in aktivnega jadralca:

  Jadran in na splošno vsa evropska morja so v pasu zmernih zemljepisnih širin. Zato si bomo pogledali, kakšni so globalni vremenski vzorci, predvsem pa se bomo osredotočili na vreme zmernih zemljepisnih širin in na značilne vremenske sisteme, ki nastajajo v tem pasu (anticikloni in cikloni, njihov nastanek, frontalni sistemi, višinske doline in cikloni, …). Na koncu bomo videli, kako se njihova prisotnost manifestira v Jadranu.

  Predavanje bo potekalo v petek, 6. marca 2020 ob 17:30 v mali dvorani Četrtne skupnosti Ljubljana-Dravlje, Draveljska 44.

  Zaradi omejenega števila mest, prosimo za predhodno elektronsko prijavo.

  Korespondenčna seja IO JKO, dne 12. 2. 2020

  Odločanje preko elektronske pošte (med 15:37 in 20:12).

  Sodelujoči: Franjo Antončič, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Saša Javorič, Boštjan Podobnik, Luka Renko, Samo Roš

  Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se v članstvo JK Odisej sprejme naslednje člane:

  • Boris Štraus, članska številka 511mentorja: Janko Lah, Alenka Hitti
  • Katja Lokošek, članska številka 512, mentorja: Luka Renko, Saša Javorič 
  • Alen Roguljić, članska številka 513, mentorja: Saša Javorič, Luka Renko
  • Tilen Pugelj, članska številka 514, mentorja: Milan Grad, Janko Lah
  • Aleš Veber, članska številka 515, mentorja: Milan Grad, Zlatko Matič

  Zapisnik: Luka Renko

  Korespondenčna seja IO JKO, dne 21.1.2020

  Odločanje preko elektronske pošte (med 10:45 in 17:20).

  Sodelujoči: Luka Renko, Andrej Gogala, Milan Grad, Nikola Balaban, Dejan Volk, Ivan Žilič

  Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da se na občnem zboru JK Odisej dne 11.2.2020 glasuje o podelitvi treh častnih nazivov:
       – Bogomirju (Miru) Krajncu naziv ČASTNI ČLAN,
       – Darji Virant naziv ČASTNA ČLANICA,
       – Zlatku Matiču naziv KOMODOR.

  Zapisnik: Ivan Žilič

  ZAPISNIK 2020-1. seje IO JK Odisej

  Datum: 21.1.2020, od 18:10 do 19:25 v prostorih ČS Dravlje

  Prisotni:
  IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Ivan Žilič, Dejan Volk (telefonsko)
  NO: Bojan Vnuk
  DO: Lado Brence, Janko Lah
  Član: Franjo Antončič

  Dnevni red:
  1. Stanje članstva
  2. Priprave na volilni občni zbor
       – Poročila za leto 2019
       – Plani za 2020
       – Izvedba OZ
       – Priprava dvorane in pogostitev
  3. Prihajajoči dogodki
       – Vreme za jadralce – Jure Jerman
       – Otvoritveni plov
       – Pomladanska regata
       – Regata Fareast
       – SJL 2020
  4. Razno
       – Predavanje Mirana Tepeša
       – JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
       – Regata Merkur Idrija

  1. Stanje članstva
  Do danes je plačanih 23 članarin.

  Pristopne izjave so podali Boris Štravs, Alen Roguljić in Katja Lokošek. Zaradi moratorija na sprejem novih članov v času volilne kampanije se odločanje izvede na naslednji seji.

  2. Priprave na volilni občni zbor
  Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
  Poročili IO in DO sta objavljeni. Poročilo NO bo končano po pregledu finančnega poročila.

  Plani za 2020
  V koledarju ostajajo tradicionalni klubski dogodki. V sklopu pomladitve bodo izvedeni dogodki Zajadraj z nami, skipersko jadranje in/ali regatni trening, vključitev neaktivnih članov.

  Preverili bomo interes za jadranje po širših morjih, v Grčiji, in za organizirano offshore skipersko jadranje. Opcija je tudi match race.

  Sodelovanje v SJL se nadaljuje. Na dogodke bomo še naprej vabili prijateljske klube in se udeleževali njihovih dogodkov.

  Finančni plan bo v okvirjih preteklega.

  Izvedba OZ
  Zbor bo vodil Elvis Štemberger. Nekaj dni pred zborom se dobijo Elvis, Luka in Ivan ter se pogovorijo o poteku.

  Poročila bodo predstavljali Luka Renko (IO), Miro Krajnc (finančno poročilo), Zlatko Matič (NO) in Lado Brence (DO in volilna komisija).

  Po formalnem delu OZ sledi predavanje Tomaža Plestenjaka o družinskem jadranju po Grčiji.

  Luka Renko povabi na OZ prijateljske klube (Loka Timing, Optimist, Ptuj, Kočevje).

  Priprava dvorane in pogostitev
  Ivan Žilič se pri ČSD dogovori za izposojo projekcijskega platna. Vnaprej bo potrebno preveriti povezljivost prenosnika in projektorja.

  Za pogostitev bosta poskrbela Miro Krajnc in Darja Virant.

  3. Prihajajoči dogodki
  Vreme za jadralce [Jure Jerman]
  Luka Renko uskladi termin.

  Otvoritveni plov [Milan Grad]
  Jadranje poteka od 18. do 22. marca. Zaenkrat so prijavljene štiri posadke.

  Pomladanska regata [Andrej Gogala]
  Razpis je objavljen. Trenutno so prijavljene tri posadke (Elvis, Milan, Luka).

  Fareast regata [Franjo Antončič]
  Franjo preveri s CleanSportom možne termine. Prvi kandidat je nedelja 5. 4.

  SJL 2020 [Franjo Antončič]
  Ena ekipa je zbrana. Interesa je dovolj tudi za drugo ekipo, a čakamo na odgovor CleanSporta, če bo na voljo tudi druga barka.

  5. Razno
  Predavanje Mirana Tepeša
  Predavanje bi lahko bilo izvedeno konec marca. Miran ima ogromno materiala.

  JZS skupščina Sekcije za velike jadrnice
  Luka je poročal o skupščini.

  Predvidoma marca bo JZS izvedla World Sailing Offshore Safety trening.

  Regata Merkur Idrija
  Regata bo 30. 5. v Izoli. Načrtovani so štirje plovi.


  Naslednja seja bo 13. 2. 2020 ob 18h. Lokacija bo dogovorjena in sporočena kasneje.

  Ivan Žilič, sekretar JKO

  Otvoritveni plov 2020 – vabilo

  NOV TERMIN – od 27 – 31. maja

  Pozdravljeni Odisejevci in prijatelji našega kluba!

  Tole vreme v začetku letošnjega leta nas ne spodbuja na smučarijo ampak na jadranje. To me je spodbudilo in sem preveril kakšno je kaj razpoloženje pri charteristih. Ker je odločitev za lokacijo že padla, gremo ponovno na splitski konec. Jadrnice bomo ponovno vzeli pri Sailcroatia v Kaštel Gomilici pri Splitu. Tri jadrnice so že rezervirane. Lanskoletna dobra izkušnja je naredila svoje.

  Letošnji načrt plovbe je:

  • 27.5. zvečer prihod v Kaštel Gomilico, nočitev na jadrnicah.
  • 28.3. zjutraj prevzem bark, plovba na Vis.
  • 29.3. Plovba okoli Visa in nočitev v Komiži.
  • 30.3. Celodnevno jadranje, po želji plovba do Biševa. Zvečer pa nočitev v Rogaču na Šolti in tekmovanje kdo bo imel boljše palačinke.
  • 31.3. Plovba na splitsko rivo na kavico, do 12:00 ure pa vračanje v matično marino.

  Vsi zainteresirani se javite, da lahko organiziramo primerne barke in ekipe. Za jadrnice se obrnite na Milana Grada. Trenutno imamo razpoložljive še nekaj bark. Tri barke pa so že potrjene.

  Lahko se nam pridružite kot posameznik na skupnem krovu, lahko kot posameznik s svojo barko in svojo ekipo, ali vam pomagamo popolnit posadko na krovu. Lahko pa, v kolikor se odločite za svojo najeto barko, vam posredujemo primerno jadrnico.  Dvo, tro ali več kabinsko.

  Cena na udeleženca je približno: 120€ za jadrnico (odvisno katero vzamemo in da je polna) + hrana in prevoz.

  Vsi zainteresirani naj se javijo na mail:  [email protected]  Lahko pa tudi osebno na telefon  041 790 461.

  Dobrodošli ste prav vsi. Lahko posamezniki ali pa skupine. Vsi člani in simpatizerji našega kluba.

  Kako lepo nam je bilo lani, lahko vidite v poročilu.

  Lepo pozdravljeni,
  Zlatko Matič in Milan Grad, vodji dogodka

  26. pomladanska regata JK Odisej – razpis

  ODPOVEDAN TERMIN – žal letos naša tradicionalna regata odpade prvič po 25 letih!

  Tudi letošnjo Pomladansko regato JKO bomo organizirali v sklopu regate Poetovio Cup (prej Ptujčanka), ki bo potekal od 16. do 19. aprila 2020. Na spodnji povezavi je objavljen razpis regate in prijavni obrazec:

  – RAZPIS ZA REGATO POETOVIO CUP 2020
  – PRIJAVNI OBRAZEC

  Pravico prijave imajo ekipe, katerih skiperji so člani JKO, ki bodo plule pod zastavo JKO.

  V okviru JKO interne razvrstitve bomo tekmovali v razredu OPEN. Priporočamo udeležbo na jadrnicah First 35, ki jih ponuja organizator, vendar pa se tekmovanja lahko udeležite s katerokoli jadrnico, v skladu s pogoji razpisa. Za JKO razvrstitev bomo uporabili hendikep. Prvouvrščena ekipa v skupni razvrstitvi JKO bo prejela pokal.

  Za najem plovila in vse ostale informacije glede plovil se prosim obrnite na: [email protected] ali na mobilni telefon 041 359 505.  
  Za prijavo na 26. Pomladansko regato JKO pa obvezno pošljite kopijo prijave tudi na klubski naslov [email protected], kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. 

  Upamo, da se bomo regate udeležili v čim večjem številu. Zagotavljamo dobro vzdušje, druženje s klubi s podobno filozofijo kot je naša, odlično organizacijo ter nenazadnje dobre borbe na morju, kar je razvidno tudi iz poročila z lanske regate. Pridite, ne bo vam žal!

  Andrej Gogala, vodja dogodka