ZAPISNIK 2023 – 9. seja JK Odisej

Datum: 20. 11. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Elvis Štemberger, Boštjan Podobnik, Marko Kočila
DO: Zlatko Matić
NO: Andrej Planinc

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 132 članarin. 

SKLEP 23-21: IO sprejme novega člana pod člansko številko 575.

2. Pretekli dogodki
Gustozi đir: Lastovo je bilo predaleč za vreme, zato je bil končni cilj Vis in Pojoda. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

Zaključni plov: odpovedano zaradi vremena.

Taktika – praktični primeri: 20. regato Jabuko smo obdelali na taktičnem nivoju, za različne scenarije glede na vremensko napoved. Čez 40 udeležencev. Poročilo in posnetek sta objavljena na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki
Prednovoletno druženje: 42 prijavljenih, nekaj jih pride kasneje samo na pijačo.

Virtualne regate: Franjo pripravi razpis, serija po 1 na mesec, prva v decembru.

4. Razno
Društvo v javnem interesu: Saša je oddala vlogo.

Darila za člane: 98 članov rezerviralo torbe, 69 že razdeljenih. Zaenkrat pozitivne izkušnje z torbo. 

Volitve v organe 2024: zaenkrat prejeli predloge od 8 posameznikov. Andrej bi si želel več predlogov od aktivnih članov (trenutni odbori JKO, aktivni skiperji). Luka pošlje opomnik skiperjem. 

Rezervacije bark za 2024: Milan Grad je sporočil, da imamo prosto še eno jadrnico First 35 za Pomladansko regato in še 3 jadrnice B41C za Regato za prehodni pokal v septembru. Pošljemo opomnik skiperjem.

Razpis volitev v organe JK Odisej za obdobje 2024-2025

Korespondenčna seja IO JKO, dne 25. 10. 2023
Odločanje preko elektronske pošte (med 10:34 in 22:57).

Sodelujoči: Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Marko Kočila, Elvis Štemberger, Roman Čemažar, Luka Renko

Na seji je bil soglasno sprejet SKLEP 23-20, da se razpiše volitve v organe JK Odisej za obdobje 2024-2025.

Povabilo na zaključno jesensko jadranje JK Odisej – 2023

ODPOVEDANO ZARADI SLABEGA VREMENA!

Pozdravljeni, ljubitelji morja in druženj pod jadri. Smo že v zadnji četrtini letošnjega leta, čarteristi počasi pospravljajo jadrnice, jadralci pa se pripravljamo na slovo od letošnje jadralne sezone. Kar nekaj let smo se od od jadralne sezone poslovili z Zaključnim jesenskim jadranjem oziroma Zaključnim plovom. Običajno smo ga imeli v prvi polovici novembra. Prejšnja leta smo prav lepo uživali zadnje jesenske žarke.

V ta namen vabimo vse zainteresirane, da pošljejo preliminarno prijavo do 30.10.

Zaključni plov bi bil v Zadarskem akvatoriju. Na pot bi se odpravili v sredo, 8. 11. 2023 zvečer, domov naj bi se vrnili popoldan v soboto, 11. 11. 2023.

Kam bi pa šli? Možnosti je mnogo: Žut, Luka, Božava, Kornati (Telaščica) …

Program je namenjen sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju navtičnih zanesenjakov. Jadranja se lahko udeležiš sam ali v veseli družbi Odisejevcev, lahko pa organiziraš svojo posadko in se pridružiš veseli flotilji.
Dogodek bomo izpeljali ob popolnitvi vsaj ene barke. Destinacijo v Zadarskem akvatoriju bomo določili skupaj, ob zadostnem številu prijav. Cena jadranja bo odvisna od števila udeležencev (glede na število in velikosti jadrnic; lanski strošek je bil ca 250€/osebo).

Vabljeni ste vsi Odisejevci in simpatizerji našega kluba. Prosimo za vaše čimprejšnje prijave do 30.10. preko spletne prijavnice, zaradi lažjega organiziranja in priprave dogodka.

Lep pozdrav, Zlatko Matič

Strategija in taktika na regatnem polju: regata Jabuka – predavanje

JK Odisej je v svoje vrste ponovno povabil Dušana Ušeničnika, lastnika in skiperja jadrnice Elaya (Elan E5), da nam pred regato glede na aktualno vremensko napoved predstavi možne strategije in taktike na regatnem polju za konkretne primer jesenske regate Jabuka 2023, ki se je bodo kot vedno tudi letos udeležili nekateri člani JKO.
Dušan bo v okviru predavanja z veseljem odgovoril tudi na vaša vprašanja.

Predavanje bo v torek, 7. novembra 2023 ob 18:00 v mali dvorani Četrtne skupnosti Ljubljana-Dravlje na Draveljski 44 v Ljubljani.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za predhodno prijavo.

ZAPISNIK 2023 – 8. seja JK Odisej

Datum: 16. 10. 2023, od 18:00, ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Roman Čemažar, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger
DO: Andrej Gogala

1. Stanje članstva
Do sedaj je bilo vplačanih 121 članarin. 

SKLEP 23-15: IO sprejme novega člana pod člansko številko 574.

2. Pretekli dogodki
Regata za prehodni pokal: 14 jadrnic v monotipu, ekipa Neugnanci nas je obiskala na Žutu. Poročilo je objavljeno na spletni strani.
Luka se pogovori s posadko na sodniški barki in sodnikom.
Na koncu je bilo nekaj več minusa kot planirano (višji stroški sojenja, pršut, pozne odjave).
SKLEP 23-16: Minus pokrije klub iz rezervnega sklada.

3. Prihajajoči dogodki
Taktika – praktični primeri: 7.11. ob 18h, dogovorjeno z ČS Dravlje in Dušanom Ušeničnikom. Saša pripravi vabilo do 23.10. in ga pošljemo članstvu.

Zaključni plov: Zlatko prevzame vodenje dogodka in preveri možnost najema bark pri Milanu. Potem pripravi razpis.

Prednovoletno druženje: lanske izkušnje niso bile najboljše (dolga miza, preglasno za pogovore). Opcija je lokacija letošnjega piknika, kjer imajo ogrevano hišo za cca 60 ljudi, nudijo tudi hrano. Okvirni termin konec novembra. Saša preveri za možne termine in pridobi ponudbo.

Pomladanska regata 2024: ponudbo za jadrnice potrjujemo, pripravimo poziv skiperjem za rezervacijo bark.

4. Razno
Volitve organov: upoštevamo predlog od Elvisa, da potrjene kandidate za predsednika odbora obvestimo o morebitnih protikandidatih v okviru odbora.

SKLEP 23-17: IO imenujo volilno komisijo za volitve za organe kluba za obdobje 2024-2025: Andrej Gogala, predsednik, Roman Čemažar, član, Luka Renko, član.

Občni zbor: Luka preveri zasedenost male dvorane v terminu 12.2. – 16.2.2024. Volilna komisija na podlagi potrjenega termina dopolni postopek s predlogom Elvisa in pripravi terminski plan za izvedbo volilnih postopkov po pravilniku in prične z aktivnostmi.Vabilo za evidentiranje pošljemo vsem članom in simpatizerjem, ki so naročeni na e-obvestila JK Odisej.

Lažne prijave v imenu članov JKO: preko e-obrazcev je bila lani v okviru volilnega postopka podana lažna potrditev kandidature v imenu kandidiranega člana, letos je bila podana lažna prijava na piknik v imenu člana. IO je sprejel potrebne ukrepe, s katerimi preprečimo, da bi se podobna dejanja ponovila v prihodnje (potrditve preko e-pošte ali predplačilo). Saša predlaga, da se disciplinski odbor JK Odisej opredeli do teh dejanj. 
SKLEP 23-18: IO poda predlog na disciplinski odbor glede lažnih prijav, da se do teh dejanj opredeli in o tem poroča na občnem zboru.

Razpis Poetovio Cup 2024: prejeli smo razpis s strani JK Poetovio. Ob naslednjem obvestilu JKO Odisej pošlje povezavo na razpis tudi našim članom in simpatizerjem.

Torbe: prejeli smo 80l torbe za darila članom. Za člane je simbolični prispevek 10 EUR. Po tem ko jih dobijo vsi člani, ki jih želijo pa bomo preostale torbe ponudili za 50 EUR/kos. Luka pripravi obrazec za rezervacijo torb (za člane in ne-člane). Plačilo se opravi na TRR kluba in obvesti na klubski e-mail. Do prednovoletnega jih delimo samo članom, potem pa ostalim glede na vrstni red. Na naslednji seji, taktika in prednovoletno druženje. Trenutno so shranjene pri Saši.

Društvo v javnem interesu: pogoje za pridobitev statusa so v primerjavi s prejšnjimi leti zaostrili). Saša je predstavila predlog vloge z dejavnostmi. Vlogo dopolni s podanimi predlogi in jo po pregledu s strani IO odda. 

SKLEP 23-19: IO sprejme okvirni plan (koledar aktivnosti) kluba za naslednji dve leti (pogoj za oddajo prijave).

Virtualne regate: Franjo pripravi predlog in razpis za regate od decembra do februarja.