Zapisnik 1. redne seje Izvršnega in Regatnega odbora Jadralnega kluba Odisej

ki je bila 11.1.2012 od 18:00 do 19:00 ure, v Comtrade d.o.o. Litijska 51, Ljubljana.

Prisotni: IO: Milan Grad, Janko Lah, Zlatko Matič, Luka Planinc, Darja Virant, ; RO: Samo Rebernik, Bojan Vnuk, Matjaž Zaletel; NO: Srečko Škrlec Ostali: Miro Krajnc, Boris Smirnov (DO),
Opravičili: Boštjan Podobnik, Dejan Volk (oba IO) Luka Renko, Marko Marinček (oba RO)

Dnevni red:

  1. Pregled realiziranih sklepov IO/RO
  2. Priprave na Občni zbor (OZ) JK Odisej, 26.1.2012
  3. Razno

Ad 1 Pregled realiziranih sklepov IO/RO

1-a Nosilca Renko (poročilo 20. monotip regate) in Zaletel (predlog dopolnitev aktov JKO) bosta pred Občnim zborom realizirala svoji obveznosti.

Ad2 Občni zbor JK Odisej, 26.1.2012 ob 18.uri v Comtrade

2-a IO predlaga Občnemu zboru naslednji dnevni red:

1- Otvoritev in izvolitev organov Občnega zbora;

2- Poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora;

3- Obravnava in sprejem poročila o vsebinskem in finančnem delu JKO 2010-2012;

4- Obravnava, razrešitev starih in izvolitev novih organov za obdobje 2012-2014

5- Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2012;

6- Obravnava in sprejem dopolnitev Pravil JK Odisej;

7- Jadranje po oceanih – izkušnje predstavita zakonca Olga in Srečko Pust;

8- Razno in možnost plačila članarin in rezervacij jadrnic za leto 2012.

2-b IO predlaga Občnemu zboru, da sprejme enako višino in pogoje za letošnjo članarino kot je bila v letu 2011.

2-c  IO sprejema kandidatne liste organov kluba za obdobje 2012-14, ki jih predlaga članom v sprejem na občnem zboru.

2-d  Luka Planinc in Zlatko Matič organizirata pogostitev članov, popišeta in fotografirata dogajanje na zboru. Janko Lah povabi na OZ JZS, vse slovenske jadralne klube in še posebej osebno YC Zadar, Loka timing, J-24, Bohinj in Ljubljana.

 

Ad 3 Razno

Nismo sprejeli nobenega dogovora.

Zapisal: Janko Lah

Zapisnik 11. redne seje Izvršnega in Regatnega odbora Jadralnega kluba Odisej

ki je bila 14.12.2011 od 18:00 do 19:00 v prostorih El-Clasico. Bravničerjeva 13, Ljubljana.

Prisotni: IO:  Janko Lah, Milan Grad, Zlatko Matič, Darja Virant,; RO: Matjaž Zaletel, Samo Rebernik, Bojan Vnuk, Luka Renko; NO: Srečko Škrlec, Branka Vnuk Kecman; DO: Boris Smirnov, Stane Hrvat, Milica Švab;  Ostali: Lado Brence, Miro Kapelj, Andrej Krajnc, Bogomir Krajnc, Valerija Smirnov, Marcel Švab.

Opravičili: IO: Dejan Volk, Boštjan Podobnik, Ostali: Andrej Planinc, Iztok Toplišek.

Dnevni red:

  1. Pregled realiziranih sklepov IO/RO
  2. Priprave na Volilni občni zbor JKO 26. januarja 2012
  3. Razno

Ad 1 Pregled realiziranih sklepov IO/RO

1-a Nosilci naj čim prej izdelajo še poročila za realizirane dogodke: Mini12 praktikum Marinček, Mini12 dvobojevanje Podobnik; 20.monotip regata Renko in Grad ter sklep za  predlog dopolnitev aktov JKO Zaletel.

Ad 2 Priprave na volilni občni zbor JK Odisej

2-a  Organi pripravijo pisna poročila, kandidacijske liste ter dopolnitve aktov kluba pred naslednjo sejo IO/RO, da jih obravnavamo in  sprejmemo potrebne sklepe za delo občnega zbora ter jih objavimo na spletni strani vsaj do 16.1.2012.

Ad 3 Razno

3-a Zaradi velikega interesa za najem jadrnic v naslednjem letu, Grad takoj pisno povabi člane, da si čim prej rezervirajo jadrnico Bavaria 32 za 21. klubsko monotip regato med 22.in 25.9.2012 pred Sukošanom.

3-b Naslednja 1. seja IO in RO v letu 2012 bo v sredo 11.1.2012 ob 18:00 v Comtrade. Obravnavali bomo gradiva in sprejeli predloge za delo volilnega Občnega zbora JKO.

Zapisal: Janko Lah