Zapisnik 1. redne seje Izvršnega in Regatnega odbora Jadralnega kluba Odisej

ki je bila 11.1.2012 od 18:00 do 19:00 ure, v Comtrade d.o.o. Litijska 51, Ljubljana.

Prisotni: IO: Milan Grad, Janko Lah, Zlatko Matič, Luka Planinc, Darja Virant, ; RO: Samo Rebernik, Bojan Vnuk, Matjaž Zaletel; NO: Srečko Škrlec Ostali: Miro Krajnc, Boris Smirnov (DO),
Opravičili: Boštjan Podobnik, Dejan Volk (oba IO) Luka Renko, Marko Marinček (oba RO)

Dnevni red:

  1. Pregled realiziranih sklepov IO/RO
  2. Priprave na Občni zbor (OZ) JK Odisej, 26.1.2012
  3. Razno

Ad 1 Pregled realiziranih sklepov IO/RO

1-a Nosilca Renko (poročilo 20. monotip regate) in Zaletel (predlog dopolnitev aktov JKO) bosta pred Občnim zborom realizirala svoji obveznosti.

Ad2 Občni zbor JK Odisej, 26.1.2012 ob 18.uri v Comtrade

2-a IO predlaga Občnemu zboru naslednji dnevni red:

1- Otvoritev in izvolitev organov Občnega zbora;

2- Poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora;

3- Obravnava in sprejem poročila o vsebinskem in finančnem delu JKO 2010-2012;

4- Obravnava, razrešitev starih in izvolitev novih organov za obdobje 2012-2014

5- Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2012;

6- Obravnava in sprejem dopolnitev Pravil JK Odisej;

7- Jadranje po oceanih – izkušnje predstavita zakonca Olga in Srečko Pust;

8- Razno in možnost plačila članarin in rezervacij jadrnic za leto 2012.

2-b IO predlaga Občnemu zboru, da sprejme enako višino in pogoje za letošnjo članarino kot je bila v letu 2011.

2-c  IO sprejema kandidatne liste organov kluba za obdobje 2012-14, ki jih predlaga članom v sprejem na občnem zboru.

2-d  Luka Planinc in Zlatko Matič organizirata pogostitev članov, popišeta in fotografirata dogajanje na zboru. Janko Lah povabi na OZ JZS, vse slovenske jadralne klube in še posebej osebno YC Zadar, Loka timing, J-24, Bohinj in Ljubljana.

 

Ad 3 Razno

Nismo sprejeli nobenega dogovora.

Zapisal: Janko Lah