ZAPISNIK 2014-1. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 05.02.2014, od 18:00 do 20:10 v BTC-Kratochwill

Prisotni:
IO:   S.Škrlec, M.Krajnc, D.Volk
NO:  J.Lah, D.Virant
DO:  M.Dolanc,  S.Pivk, L.Brence
OPRAVIČILI: Grad, Rebernik, Podobnik
OSTALI:  /

Dnevni red:

1.Pregled zapisnika občnega zbora, razdelitev prioritetnih  nalog v vezi občnega zbora. (zapisnik: Podobnik!)

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin, rezervacij plovil, drugimi obveznostmi  proti JZS ali drugimi subjekti.

3 objavljena sta bila dva razpisa, dve aktivnosti na J24… stanje prijav.. nujne akcije..(Rebernik, Dolanc, Volk )

4. definicija terminov za letni  koledar aktivnosti (Majska regata!!!) in drugo   Nosilci dogodka?

5. Sprejem novih članov, matični podatki … izkaznice, ( Krajnc )

6. Primopredaja poslov, aktivnosti organov starega mandata…sredstev…tehnologije dela…

7. Razno …   Naslednja seja bo  ?? sreda??

Ad 1.   1   Zapisnik OZ s prilogami se objavi po dodatku usklajenih prilog, kot je označeno v točkah poročila              1-5  (Škrlec uskladi do 12.2.)

Ad 1.  2   Na spletni strani se osveži podatke aktivnih članov organov JKO.  Izvede Dejan Volk – takoj.

Ad 1.  3  Poštni naslov JK Odisej ostane »Stegne 21, 1000 Lj«, izvedemo preusmeritev pošiljk na naslov sekretarja.  Sekretar poizve kaj je potrebno za izvedbo preusmeritve.  Do 20.2.

Ad 1.  4.  Opomnik za plačilo članarine 2014,  pripravi sekretar, ki ga 14.2. objavi Dejan Volk.

Ad 1.  5.  Sekretar prične z urejanjem baze podatkov članov JKO. (V postopku, ureditev 90% do 20.02.)

Ad 2.  1.  Članarino v Klub JKO je za tekoče leto že na občnem zboru vplačalo 53 članov,  poleg tega tudi članarine na TRR  in pristojbine 10 € za verifikacijo tekmovalcev JZS.

Ad 2.  2.  M.Grad je že poslal poročila v JZS.

Ad 3.  1.  Stanje prijav J24: za soboto, 1.3. je prijavljen en skiper brez posadke (J.Lah); za nedeljo, 2.3. so prijavljene 4 posadke.  Potrebno je objaviti opomnik na dogodek, saj je trenutni odziv skromen.
(objava Volk  do 12.02.)

Ad 4.  1.  Spomladanska regata JKO: IO podpira predlog B.Podobnika o soudeležbi na Ptujčanki, kjer lahko vzporedno izvedemo »interno regatno uvrstitev JKO«. Morda dodamo v sklop dodatni dan pred pričetkom Ptujčanke.  Sklep:  do 20 2. Se pripravi podatke in pripravi razpis za objavo (Podobnik)

Ad 4.  2.  Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška: JKO pošilja 4 udeležence na dogodek, ki bo med prvomajskimi prazniki, nosilec dogodka je France Najdič. Do 28.2 se izvede objavo.   Prioriteta udeležencev JKO je lanska uvrstitev na Bohinjski regati.

Ad 4.  3.  Jesenska regata monotip Vektor 36; vplačanih je 8 plovil, prosto je le še eno.
Objavi sekretar članom po E-mailu.   Nosilec dogodka je Luka Renko.

Ad 5.  1.  V članstno se sprejme nov član s člansko številko 452.

Ad 5.  2.  Vsem novim članom bo JKO podelil  članske  izkaznice,  vabljeni ste tudi dosedanji člani klluba, da v primeru izgube izkaznice javite,  za ponatis nove izkaznice. ( koordinacija, izvedba do 30.3.14.  sekretar)

Ad 6.  1.  Blagajniške zadeve pregledamo in uredimo na sestanku S.Škrlec, M.Krajnc, M.Grad, B.Vnuk, ki bo najkasneje do 11.02.14.

Ad 6.  2.  Primopredajo  dokumentacije, inventarja ,  tajniških in ostalih poslov dokončamo do 20.02.14.

Zadolženi  smo vsi člani organov JKO starega in novega mandata.

Ad 7.  1.  Klub ima na voljo 15 brezplačnih vstopnic za navtični sejem v Avstriji – Tulln termin 06-09 Mar 2014.  Ponudbo objavi sekretar članom po E-mailu.

Ad 7.  2.  Na članske E-maile damo poizvedbo po klubskem prostoru za sestanke in izobraževanja v Ljubljani. Izvede sekretar.

Ad 7.  3.  Klub JKO bo imel praviloma  sestanke vsako prvo sredo v mesecu ob 18:00.

Naslednji redni  sestanek  bo   5.3.2014.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro