Letna poročila za občni zbor 2015

Gradivo za občni zbor, dokumenti o aktivnostih v letu 2014 in načrtih za leto 2015.
Predsednik JK Odisej
Srečko Škrlec