ZAPISNIK 2015-1. seje IO JK Odisej

Datum: 07.01.2015,  ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Priprava aktivnosti za redno letno skupščino JKO, ki bo 28.01.2015.
  1. skupščino bo odprl predsednik IO in predlagal delovne organe OZ, ki bo potekal v skladu s pravili JKO in poslovnikom OZ.
  2. Priprava poročil: trije osnutki so že bili podani na tej seji IO in sicer:
   • Poročilo o dejavnosti kluba v 2014 – Srečko Škrlec
   • Finančni plan za 2015 – Srečko Škrlec
   • Predlog koledarja aktivnosti za 2015 – Srečko Škrlec.
  3. Do 15.1.2015 bodo člani IO oziroma vodje dogodkov pripravili še naslednja poročila oziroma predloge za delo v 2015:
   • Finančno poročilo za 2014 – Branka Vnuk in Miro Krajnc.
   • Nadzorni odbor za 2014 – Janko Lah.
   • Disciplinski odbor za 2014 – Marko Dolanc.
   • Poročilo za 2014 in plan za 2015 za aktivnosti pohodov in izletov – Lado Brence.
  4. Predlogo seznama prisotnih za OZ pripravi Miro Krajnc.
  5. Zakusko – pogostitev – organizira Milan Grad.
  6. IO predlaga, da OZ sprejme sklep, naj višine članarin JKO za 2015 ostanejo nespremenjene.
  7. Članske izkaznice so pripravljene in jih razdelimo na OZ – Miro Krajnc.
  8. Knjige M. Zupančiča – Sidranje (darilo vsem članom JKO 2014), bodo na voljo članom, ki jih še niso prejeli – Miro Krajnc.
  9. Potopisno jadralno predavanje bo predstavil član JKO Zlatko Matič, priskrbeti in preveriti moramo opremo – projektor, računalnik, ozvočenje…
  10. Posebno pozorno pripravimo povabilo na OZ za goste, simpatizerje, občane in aktiviste četrtne skupnosti Dravlje, povabilo oddamo najkasneje 12.01.15 – M. Krajnc
 2.  Na prednovoletnem srečanju 28.11.14 je bila izpeljana poskusna anketa, v kateri je 23 prisotnih podalo odgovore na vprašalnik. Po analizi smo sklenili: anketo pripravimo za vse člane v elektronski obliki – S. Škrlec & D. Volk.   Objavljena bo do 12.01.15 in poslana na vse elektronske naslove baze JKO – D.Volk. Člane in simpatizerje JKO prosimo za množični odziv, odgovore pričakujemo do 22.1. 2015. Odgovori na anketo bodo osnova za načrtovanje in izvedbo aktivnosti JKO v 2015.
 3.  RAZNO:
  • IO je potrdil predlog Milana Grada – naročilo darila za vse aktualne člane JKO – kakovostne majice (dobava do OZ in podelitev članom) – Milan Grad.
  • Takoj objavimo razpis – pobudo članom JKO, za podaljšanje verifikacije oziroma pristop med verificirane jadralce JZS.
  • Ponovno z el. pošto objavimo povabilo na OZ vsem zainteresiranim (predvidoma 20.1.15. – Krajnc)
  • Dogovorjeno je z g. Penjalovom, da sodi na 24. regati za pokal JKO 27.- 29.09.2015.

Naslednja redna seja IO bo :   04.02.2015  ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik  Srečko Škrlec

Vabilo na Občni zbor jadralnega kluba Odisej

Spoštovana,  spoštovani ! 

Verjetno  ste že aktivni  član Jadralnega kluba Odisej,  če ne , mogoče simpatizer  kluba,  ali preprosto – ljubitelj jadranja, narave in dobre družbe!

Če  še ni tovrstnih izkušenj,  ali bi jih obnovili,  se nam pridružite!

V A B I M  

te, na  OBČNI ZBOR,

ki bo v sredo, 28. januarja 2015 ob 18:00

v veliki dvorani ČS Dravlje, Draveljska 44 v Ljubljani.

Ob prelomu obdobja,  bomo na kratko pregledali,  kaj smo skupaj storili v preteklem 2014,  in kaj načrtujemo za  aktualno, tekoče leto 2015. Potrdili bomo smernice dela in aktivnosti za naprej,  pogledali bomo video prezentacijo člana JKO, ter z zanimanjem   spoznali njegove jadralske izkušnje. Delovnem bo sledil družabni del, srečanje vseh nas, zato pridite!  Povabite še svoje najbližje!

Predlagam obravnavo naslednjih vsebin  –  DNEVNI RED:

1-Otvoritev in izvolitev organov Občnega zbora;

2-Poročilo verifikacijske komisije prisotnosti   Občnega zbora;

3-Obravnava in sprejem poročila o vsebinskem in finančnem delu JKO 2014;

4-Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015;

5-Prezentacija, video projekcija člana JKO o njegovem jadranju- potovanju po Grčiji ;

6- Razno,   možnost plačila članarine v JKO  in rezervacij jadrnic za leto 2015.

7- Družabni del,  priložnostna zakuska,  srečanje  znancev in prijateljev…

Da bomo lahko učinkovito zborovali in, da si boste lahko rezervirali termine sodelovanja v klubu, vas ponovno vabimo: aktivno spremljajte naše klubske spletne strani,  www.odisej.org   še posebej rubrike:  Zadnje objave,    Dogodki,   O klubu.

Vsa gradiva, po zaključku  OZ bodo seveda objavljena na istem naslovu.

Še enkrat,  iskreno vabljeni!

Ljubljana, 23. dec. 2014

Srečko Škrlec
predsednik  JKO

ZAPISNIK 2014 – 9. seje IO JK Odisej

Datum: 12.11.2014,  ob 19:00 do 19:55 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, D. Volk;
DO: L. Brence, M. Dolanc; NO:  J. Lah;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2014 – 8   z dne  15.10.2014
 2. Stanje članstva:
  Sklep: V članstvo se sprejme nove člane s člansko številko 455, 457, 459 in 460.
 3. Izdelava izkaznic članom JKO se izvede do konca leta.
 4. ČS Dravlje vabi 19.11. ob 18:00 na tradicionalni dogodek – Okroglo mizo, kjer se društva predstavijo in izpostavijo svoje predloge. Predstavitev pripravi Miro Krajnc.
 5. Prednovoletno srečanje bo 28.11.2014 v Zajčji dobravi. Vodja dogodka je Miro Krajnc.
 6. anketa o predvideni aktivnosti in udeležbi članov JKO  v letu 2015. Pripravita D. Volk in S Škrlec.
 7. Redna letna skupščina (OZ) bo 28.01.2015 v veliki dvorani ČŠ Dravlje.

Naslednja seja: 10.12.2014 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
predsednik   Srečko Škrlec

Razpis za najem bark za 24. regato JK Odisej – 2015

Pozdravljeni,

Malo smo se že umirili od jadranja pred enim mesecem. Pa IO JK Odisej že razmišlja o regati v naslednjem letu. Ponovno je izbor bark za 24. Regato JK Odisej v monotipu na Vektorjih 361. Poleg tega pa imamo razpoložljive še Vektorje 401 za razred open. Letos je bila taka regatna barka.

Regata bo od 27.9 do 29. 9. 2015 v Zadarskih vodah.

Torej Jesenska regata za prehodni pokal JK Odisej 2014 je na jadrnicah Vektor 361, ki jih imamo možnost najeti pri Asta yachtingu v Sukošanu. Jadrnice so 3 kabinske, do 8 članov posadke. Glavno jadro je klasično. Število jadrnic je omejeno na 9 bark in je zato rezervacija jadrnice potrjena ob plačilu polovice najema jadrnice. Z rezervacijo jadrnice Vektor 361 je član kluba obvezen sodelovati v regati.

Vektorje 361 imamo rezervirane za obdobje od 26. 9. 2015 do 3. 10. 2015 v Sukošanu. Lahko jih najamemo za celoten teden, cena je 875 €. Delni najem od sobote do srede je 635 €. V ceni je vštet spinaker.

Lahko pa se posamezna ekipa pridruži naši regati tudi na drugih jadrnicah. Za razred open se je možno udeležiti z vsemi jadrnicami. Posebej priporočam najem štiri kabinske jadrnice Vektor 401/02. Za 7 dni je cena najema 900 €, za 4 dni pa 660 € ( v kombinaciji z JK Lokatiming ). V tej ceni je vključen tudi spinaker.

Transit log je 100 EUR, se plača v gotovini ob prevzemu v marini. ( za Vektor 401 je t.l. 130€ )

Kavcija je v višini 1000 EUR, lahko pa se tudi plača zavarovanje kavcije v višini 300 EUR.

Priporočam in naprošam, da zaradi omejenega števila bark in ponudbe, ki jo imamo do konca novembra, pohitite z rezervacijo saj je število bark za tekmovanje v monotipu in po takih pogojih omejeno. Potrditev rezervacije in cene je ob najavi in po plačilu predujma za najem v višini 50% najemnine. Plačila izvedete na TRR kluba Odisej.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete osebno name, mobi: 041/790-461.

 

Ljubljana, 27. oktober 2014

Milan GRAD

član IO JK Odisej

Poročilo JK Odisej s predavanja Mitje Zupančiča: Svetilniki vzhodne jadranske obale

Jadralni klub ODISEJ je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Dravlje 21. oktobra 2014 za člane kluba in ostale zainteresirane organiziral predavanje Mitje Zupančiča o zgoraj navedenih svetilnikih. Dvainpetdeset jih je še ohranjenih med Trstom in Dubrovnikom. S knjigo Svetilniki avtor Mitja Zupančič v sliki in besedi ter s projekcijo in glasbo pripoveduje  o zgodbah in legendah, prigodah in izkušnjah ter ljudeh, ki jih je srečal skozi triletno pripravo knjige.

20141021_173932

Predavanja se je udeležilo 21 obiskovalcev, 19 članov JKO in dva krajana. Pričakovali smo več obiska in mirno lahko podam mnenje vseh prisotnih, da je bilo predavanje vredno obiskati in prisluhniti mnogim podrobnostim, ki jih sama knjiga ne more podati.

20141021_173723

Avtor Mitja je spet povsem izpolnil pričakovanja, ustavil čas, našo radovednost pa precej potešil. Tudi tokrat smo dodali predavanju še neformalen stik v Travniku, kjer so prišle na dan dodatne zgodbe in misli avtorja, kakršnih je v današnjem času vse premalo.

Upam, da bo Mitja Zupančič kmalu spet naš gost, saj njegovega dela še zdaleč nismo spoznali v celoti.

V Ljubljani, 27.10.2014

Hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav,

Za IO JK Odisej, sekretar Bogomir Krajnc–Miro

Poročilo Dušana Kovačiča o projektu »Mirno morje«

Dragi Odisejevci !

Malo vas je seznanjenih , da je od 13.09.2014 pa do 20.09.2014 že dvajseto leto potekala največja

evropska mednarodna socialno humanitarna akcija “Friedensflotte” ali po naše, “Mirno morje”.

Letos so se te akcije udeležili otroci iz kar 18 evropskih držav. Vesel sem, da vas s to humanitarno

akcijo lahko seznanim, saj smo se je udeležili, naša simpatizerja Zvonko Trtnik in Miro Kapelj ter

jaz, kot donatorji in skiperji.

Projekt “mirno morje ” v Sloveniji omogoča otrokom s posebnimi potrebami ( socialni problemi,

vedenjske motnje, Downov sindrom, avtizem, cerebralna paraliza itd..) , da preživijo teden dni na

jadrnicah skupaj s spremstvom in skiperji, jadrajo, se družijo v marinah, izvajajo razne strokovne

delavnice in se zabavajo. Program je sestavljen tako, da jim pomaga pri njihovi

socializaciji, samostojnosti, sprejemanju drugačnosti in izboljšanju samopodobe. Kako pa smo

preživeli teden to leto, vam bom opisal in priložil nekaj fotografij.

Bila je deževna sobota. Zgodaj zjutraj sem odpeljal iz Škrilij na Golo, kjer sta se mi pridružila 7

letni Luka z mamico, med potjo pobral Zvoneta ter nadaljevali pot do zbornega mesta v ljubljanski

Tivoli. Tu je bilo nekaj kombijev, avtobus in organizatorji, ki so nam razdelili še malico za dolgo

pot do Dalmacije. Pred odhodom smo se slikali še z ljubljanskim županom, ki nam je zaželel srečno

pot in že smo se odpeljali proti različnim krajem hrvaškega primorja. Naš cilj je bila vas Sukošan v

bližini Zadra, bolj znana po največji marini na Jadranu.

Pot nas je peljala preko Gorjancev do Metlike, kjer smo si privoščili krajši odmor, nato pa preko

meje in po nekaj urah vožnje se nam je odprl pogled na zadarske otoke in njegovo okolico. Našo

posadko smo sestavljali fantiča Marko in Luka, mamici, skiperja in do Biograda na morju tudi

novinarka projekta Jasna.

Noč smo preživeli privezani v marini Biograd, se družili z Mirovo posadko, kjer sta bili

prijetni deklici z Downovim sindromom s Koroške.

Nedelja, sonce, rahel veter in tri jadrnice so se z odprtimi jadri podale do skupnega cilja celotne

mednaroden flote v marino Frapa pri Rogoznici. Bil je čudovit in veličasten pogled na veliko število

jadrnic, vse so imele izobešene zastave s simbolom mirnega morja, več kot sto je bilo privezanih. Na

pomolu marine je bilo polno otrok, ki so kljub svojim težavam izžarevali radost in veselje. Mnogim

je bilo to prvo srečanje z morjem in jadrnico. Zvečer smo se vsi zbrali na osrednjem trgu marine,

kjer so pripravili kratek program s pozdravnim govorom glavnega organizatorja. Družili so se otroci

Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Bosne, Srbije, drugih držav in seveda Slovenije, ki je bila druga

najmočnejša skupina v letošnji floti miru.

V ponedeljek se je približno trideset jadrnic odpravilo proti otoku Šolta. Vmesna postaja je bil

čudovit zaliv na Drveniku, kjer smo otrokom omogočili kopanje in pa zabavo s čolni. Po kosilu in

privezu v marini Maslenica smo organizirali modno revijo, kjer so nastopili otroci iz vseh

slovenskih posadk, pa tudi kakšen spremljevalec oziroma spremljevalka ali skiper, smo popestrili ta

dogodek. Sledil je še pravi mornarski krst, nato pa smo se vsi udeležili peke palačink.

Torek je bil namenjen kopanju in jadranju proti marini Kaštela, kamor smo prispeli v popoldanskih

urah. Zopet je bilo skupaj vseh 104 jadrnic. Vrstili so se razni programi za otroke, glasbene skupine

na bobnih, razne delavnice, risanja zastav, športne igre in priprave na sredin veliki nastop vseh otrok

na odru.

V sredo nas je kot vsak dan zbudilo sonce. Skupine so posedale po jadrnicah in se pripravljale na

popoldanski nastop, nekateri so še zadnje trenutke izkoristili za seznanjanje z jadrnico, saj so morali

narediti izpit za mladega mornarja(junior skiper), drugi pa so s svojimi vzgojitelji ali pedagogi odšli

na dopoldansko kopanje. Vsi smo z nestrpnostjo čakali večer, ko se je začel program. Predstavile so

se posamezne pokrajine Nemčije in Avstrije, skupaj so se predstavili otroci Hrvaške, Bosne in Srbije

in pa seveda celotna slovenska ekipa otrok iz Vipave, Ajdovščine, Brežic, Kopra,

Koroške, Celja, Ljubljane, Kamnika in seveda ” Ižanci” iz Drage. Po končanem programu pa je sledil

še disco in splošna zabava.

Četrtek, zadnji dan, se je celotna flota miru odpravila iz zaliva, naredili smo krog mimo Trogirja ,

izpluli na odprto morje in v rahli meglici, obsijan z jutranjim soncem se nam je pokazal Split. Vseh

104 jadrnic je dvignilo svoja jadra, v zrak pa so poleteli baloni različnih barv z znakom miru. Še

zadnji pozdrav in jadrnice so odplule proti svojim matičnim lukam.

Našo jadrnico sta mlada mornarja krmarila do otoka Kakanj, kjer smo prenočili. Zjutraj je bilo še

malo kopanja, nato pa smo se dogovorili, da prenočimo na manjšem otoku in si na obali

privoščimo skupno poslovilno večerjo. Še slovo od Mira in njegovih mornarjev, nam pa se je

pridružila novinarka Jasna, ki je ta teden s svojo kamero snemala, delala intervjuje ter s pomočjo

vseh posadk izdajala časopis “Mirno morje”.

Zbudili smo se v deževnem sobotnem jutru. Po dobrem zajtrku pa smo odrinili proti marini

Sukošan, kamor smo prispeli popoldan, pospravili jadrnico in v večernih urah zaključili naše

potepanje v Ljubljani oziroma na Kureščku.

Otroci, ki smo jih vozili na jadrnicah so neverjetno hitro navezali stike med seboj in z nami skiperji.

Pomagali so pri vseh opravilih na jadrnici, pospravljali, pomagali pri kuhanju in pripravi hrane in se

naučili živeti na omejenem prostoru. Morebitne konflikte so začeli reševati takoj, saj se niso imeli

kam umakniti. Postali so bolj samozavestni in samostojni. Pomagali so si, družili med seboj in z vso

resnostjo pripravljali za prireditve na kopnem. Vse to jim je pomagalo tudi pri medsebojnih

odnosih in seveda prispevalo k izboljšanju njihove samopodobe.

Mislim ,da smo vsi opravili veliko delo. Zahvaljujem se organizatorju, prijateljem skiperjem,

spremljevalcem in še posebno otrokom s posebnimi potrebami za ta čudovit teden preživet med

njimi. Drugo leto na 10 obletnico slovenskega mirnega morja bomo zopet skupaj.

Zahvalil bi se tudi Pivovarni UNION d. d., ki je doniral vso pijačo za celotno slovensko ekipo in

športnemu društvu ASK Triglav iz Kranja, ki je doniral kombi za naš prevoz .

In če me vprašate po vtisih in občutkih, vam brez sramu povem, kar nekajkrat v tem tednu sem

obrisal kakšno solzo. Toliko čustvenih trenutkov s temi iskrenimi otroki, polni življenja, srčnosti in

pristnosti, ki sem jih doživel v enem samem tednu, še nisem doživel v mojem življenju.

Trenutno si lahko ogledate krajši prispevek o mirnem morju na linku

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174296952

ali se seznanite s projektom tako, da odtipkate na google : mirno morje

Vsem vam dragi Odisejevci, ki vozite svojo barko življenja, pa želim ” mirno morje “.

Lep pozdrav iz Škrilij!

Dušan Kovačič

 

MM_2014_0270

MM_2014_1056

MM_2014_0400

 

ZAPISNIK 2014 – 8. seje IO JK Odisej

Datum: 15.10.2014, ob 18:00 do 19:55 v prostorih ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik; DO: L. Brence, S. Pivk; NO:  J. Lah; M. Pleteršek.
Ostali prisotni: L. Renko.
Opravičili so se: B. Podobnik, D. Virant, M. Dolanc.

Dnevni red

 1. Pregled zapisnika seje  2014 – 7   z dne  03.9.2014 – realizacija sklepov:

1.1 Mnogoboj Mini 12 v Bohinju izpeljan, poročilo izdela M. Krajnc.

 1. Stanje članstva:

Članarin za 2014 je 89, pred 23. regato se je povečalo za 5.

Izdelati bom dal izkaznice za zadnjih 21 članov.

 1. JESENSKA  23. JKO REGATA  28.9.14

Regata uspešno izvedena, poročilo pripravlja L. Renko.

 1. perspektiva regatiranja in obveze organizatorjev – poroča   S. Škrlec

obravnavali smo tematiko registracije 24. Regate JKO (2015) pri HJS.

 1. Organizacija predavanja Mitje Zupančiča – »Svetilniki Jadrana«  (21.10.14 ob 17:30) M. Grad

vabila razpošljemo preko ČS Dravlje, interno vsem JKO, ostalim jadralnim klubom in individualno.

 1. Družabni ples – A. Kranjc Andrej

Predvideni tečaj se je pričel izvajati.

 1. Barcolana  udeležba: S. Škrlec

Barkovljanke se je udeležil S. Škrlec in bil solidno uvrščen.

 1. RAZNO –
 • Regata Ptujčanka 2015 – pričnemo s povezavo za soudeležbo na tej regati z Vektorji 36.
 • Poročilo Dušana Kovačiča o projektu »Mirno morje« objavimo na spletni strani JKO.
 • M. Grad je organiziral »Zaključni plov 2014«, vabilo je že objavljeno.
 • L. Brence načrtuje pohod na Kamniško sedlo 18.10.- vabilo je že na spletu.
 • Prednovoletno druženje JKO in simpatizerjev – datum 28.11.2014 velika dvorana ČS Dravlje, prosimo prostovoljca, ki bi prevzel vodenje dogodka.
 • Občni zbor bo 27.1.2015 v ČS Dravlje – mala dvorana. Sprejemamo pobude za zanimiv prispevek – predavanje. ki ga tradicionalno priredimo na vsakem zboru.
 • J. Lah sestavi predlog za menjavo naslova sedeža JKO.
 • Naslednja seja bo 12.11.2014.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik   Srečko Škrlec

Poročilo JK Odisej z medklubske regate Mini 12 v Bohinju

Poročilo JK Odisej z regate Mini 12

Jadralni klub Bohinj je pripravil medklubsko regato z Mini 12 v Bohinju.

Dogodek je bil izpeljan 6.9.2014 na lep dan, le vetra je primanjkovalo. Žal je bila udeležba sprva petih načrtovanih klubov tudi skromna, tako da sta bila v polni postavi le JK Bohinj in JK Odisej.

IMAG1468

Ob slabem vetru nam je uspelo opraviti dva plova. Rezultati so navedeni spodaj:

Ime jadralca1.žreb2.žreb1.plov2.plovKlub
Grad Milan20261.1.JK O
Krebelj Marko2711.7.JK B
Tomkijevič Marjan15203.2.JK B
Kragelj Stane28224.14.JK B
Kavs Marko26275.4.JK B
Krajnc Miro17196.8.JK O
Podobnik Boštjan257.10.JK O
Mlakar Staš22168.3.JK B
Deisinger Luka1159.6.JK B
Rebernik Samo161810.13.JK O
Žuna Štefan192411.12.JK O
Volk Dejan51712.5.JK O
Venger Tatjana18213.9.Rogla
Venger Tomaž242814.11.Rogla

Skupno je zbral JK Bohinj 40 točk, JK Odisej pa 49. Tako je v tem medklubskem dvoboju zmagal JK Bohinj, JK Odisej pa je zasedel drugo mesto. Za ravnotežje pa sta šli zmagi obeh posameznih plovov v JK Odisej. Lepo, da sta se pridružila tudi tekmovalca iz Rogle, čeprav njihova ekipa ni bila celotna.

Tekmovanje je potekalo v prijetnem druženju, ki se je nadaljevalo ob dobri zakuski s podelitvijo pokalov.

IMAG1464

Zahvaliti se moram članom JK Bohinj za odlično organizacijo in dobro vzdušje.

V Ljubljani, 16.10.2014

Hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav,

Za IO JK Odisej, sekretar Bogomir Krajnc–Miro

ZAPISNIK 2014 – 7. seje IO JK Odisej

Datum: 03.09.2014, ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik; DO: M. Dolanc; NO:  J. Lah;
Ostali prisotni: L. Renko.

 Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2014 – 6., z dne 20.08.2014.

1.a       Milan G. – potek priprave na soudeležbo na M12 v Bohinju 06.09.2014, kjer bo mnogoboj klubov.

Dogodka se bo udeležilo 6 članov posameznega kluba. Pričetek ob 10:00.

1.b       23. JESENSKA  JKO REGATA  28.9.2014

vse aktivnosti koordinira – L Renko

17.09.2014 ob 17:00 do 20:00 skiperski sestanek 23. regate in žrebanja bark

dodatno, moderirana delavnica: Kaj storimo za varnost plovbe na regati?  – Janko L

 1. Organizacija predavanja Mitje Zupančiča – “Svetilniki Jadrana” v drugi polovici oktobra.

Termin dvorane dogovori M. Krajnc, uskladitev z M. Zupančičem – M. Grad.

 1. Termin za 8. Sejo: sreda, 8.10.2014 – potrjen v ČS (M.Krajnc)

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik Srečko Škrlec