ZAPISNIK 2014 – 8. seje IO JK Odisej

Datum: 15.10.2014, ob 18:00 do 19:55 v prostorih ČS Dravlje 

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik; DO: L. Brence, S. Pivk; NO:  J. Lah; M. Pleteršek.
Ostali prisotni: L. Renko.
Opravičili so se: B. Podobnik, D. Virant, M. Dolanc.

Dnevni red

 1. Pregled zapisnika seje  2014 – 7   z dne  03.9.2014 – realizacija sklepov:

1.1 Mnogoboj Mini 12 v Bohinju izpeljan, poročilo izdela M. Krajnc.

 1. Stanje članstva:

Članarin za 2014 je 89, pred 23. regato se je povečalo za 5.

Izdelati bom dal izkaznice za zadnjih 21 članov.

 1. JESENSKA  23. JKO REGATA  28.9.14

Regata uspešno izvedena, poročilo pripravlja L. Renko.

 1. perspektiva regatiranja in obveze organizatorjev – poroča   S. Škrlec

obravnavali smo tematiko registracije 24. Regate JKO (2015) pri HJS.

 1. Organizacija predavanja Mitje Zupančiča – »Svetilniki Jadrana«  (21.10.14 ob 17:30) M. Grad

vabila razpošljemo preko ČS Dravlje, interno vsem JKO, ostalim jadralnim klubom in individualno.

 1. Družabni ples – A. Kranjc Andrej

Predvideni tečaj se je pričel izvajati.

 1. Barcolana  udeležba: S. Škrlec

Barkovljanke se je udeležil S. Škrlec in bil solidno uvrščen.

 1. RAZNO –
 • Regata Ptujčanka 2015 – pričnemo s povezavo za soudeležbo na tej regati z Vektorji 36.
 • Poročilo Dušana Kovačiča o projektu »Mirno morje« objavimo na spletni strani JKO.
 • M. Grad je organiziral »Zaključni plov 2014«, vabilo je že objavljeno.
 • L. Brence načrtuje pohod na Kamniško sedlo 18.10.- vabilo je že na spletu.
 • Prednovoletno druženje JKO in simpatizerjev – datum 28.11.2014 velika dvorana ČS Dravlje, prosimo prostovoljca, ki bi prevzel vodenje dogodka.
 • Občni zbor bo 27.1.2015 v ČS Dravlje – mala dvorana. Sprejemamo pobude za zanimiv prispevek – predavanje. ki ga tradicionalno priredimo na vsakem zboru.
 • J. Lah sestavi predlog za menjavo naslova sedeža JKO.
 • Naslednja seja bo 12.11.2014.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik   Srečko Škrlec