ZAPISNIK 2014 – 9. seje IO JK Odisej

Datum: 12.11.2014,  ob 19:00 do 19:55 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, D. Volk;
DO: L. Brence, M. Dolanc; NO:  J. Lah;

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika seje  2014 – 8   z dne  15.10.2014
  2. Stanje članstva:
    Sklep: V članstvo se sprejme nove člane s člansko številko 455, 457, 459 in 460.
  3. Izdelava izkaznic članom JKO se izvede do konca leta.
  4. ČS Dravlje vabi 19.11. ob 18:00 na tradicionalni dogodek – Okroglo mizo, kjer se društva predstavijo in izpostavijo svoje predloge. Predstavitev pripravi Miro Krajnc.
  5. Prednovoletno srečanje bo 28.11.2014 v Zajčji dobravi. Vodja dogodka je Miro Krajnc.
  6. anketa o predvideni aktivnosti in udeležbi članov JKO  v letu 2015. Pripravita D. Volk in S Škrlec.
  7. Redna letna skupščina (OZ) bo 28.01.2015 v veliki dvorani ČŠ Dravlje.

Naslednja seja: 10.12.2014 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
predsednik   Srečko Škrlec