ZAPISNIK 2021 – 9. seje JK Odisej

Datum: 19.11.2021, od 18:00 do 19:00 preko video konference
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Samo Roš
DO: Zlatko Matić
NO: Ivo Štrubelj

  1. Stanje članstva

Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 

  1. Pretekli dogodki

a.) 29. regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Luka je pripravil in objavil končno poročilo na spletni strani.

b.) Gustozi Đir
Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran in posredoval seznam udeležencev, potreben za točkovanje.

c.) Družabni plov Baška Voda
Luka dogovori z Milanom, da čimprej pripravi poročilo in seznam udeležencev za Družabni plov, potreben za točkovanje, ter seznam udeležencev za letošnji Otvoritveni plov.
Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO.

  1. Prihajajoči dogodki

a.) Zaključni plov v novembru
Odpovedan zaradi trenutne situacije Covid-19, Saša ažurira koledar.

b.) Fareast regata
Do petka bo odgovor, flote najverjetneje ne bo. Če ne bo rešitve, bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark). Luka uredi z Orlom glede povračitve stroškov za klubski vavčer. 

c.) Seminar na temo jadralskih pravil (zoom)
V teku usklajevanje termina s predavateljem Andražem Koželjem, Boštjan pripravi vabilo za člane.

d.) Pomladanska regata
Luka je posredoval informacijo, da bo naslednja Ptujčanka jubilejna, še bolj usmerjena v druženje. Predlog članov je, da za pomladansko regato poiščemo bolj športne barke. Boštjan ponovno pozove-preveri možnost, da se pridružimo Konjičanki. Saša do naslednje seje preveri možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale).

e.) Prednovoletno srečanje
Formalno odpovemo. 

  1. Razno

a.) Darilo za člane
Luka pozove člasne, ki še niso prevzeli brezrokavnikov, da to uredijo do konca tega tedna in posreduje možne termine (Luka, Samo).

b.) Volitve
Sklep objavljen, zbirajo se predlogi za organe kluba. Tematika bo obdelana na naslednjem sestanku.

c.) Anketa za člane
Nikola in Saša pripravita anketo, ki jo pošljemo članom JK Odisej.

d.) Članske izkaznice, izkaznice JZS
Luka razdelil izkaznice novim članom na Jesenski regati. JZS izkaznic za letos nismo prejeli, Saša je uredila, da imajo vsi člani, ki so plačali, aktivni status na seznamu JZS verificiranih jadralcev.

e.) Jesenska regata (30. jubilejna)
Luka je povabil Geni Škrlec, da bi na jesenski regati ona podelila pokal za Srečotov memorial. Saša do takrat pripravi spletno stran v spomin Šrečotu. Luka predlaga, da organiziramo jubilejne spominske majice za udeležence. 

Naslednja 10. seja bo 21.12.2021, lokacija bo sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO