ZAPISNIK 2020-7. seje IO JK Odisej

Datum: 15.9.2020, od 18:00 do 19:30 v Klubu 300, Ljubljana – Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Milan Grad
DO: Ivo Štrubelj, Bojan Vnuk

1. Prihajajoči dogodki JKO
a. Jesenska regata
Sklep 7.1: Jesenska regata je odpovedana, aktivnosti prestavimo na naslednje leto.

Člani so predlagali, da namesto jesenske regate izvedemo jadralne dogodke v Sloveniji: Mini-12 v Kočevju in FE28 v Izoli.

b. Mini-12, Kočevje
Franjo je dogovoril termin dogodka 20.09. Vodja dogodka: Franjo Antončič in Boštjan Podobnik. Vodji dogodka pripravita dopis, da gre čimprej v objavo. Predlog Boštjana, da pripravimo regularno regatno polje, z dvema bojama, predlog sprejet. Pokale uredi Luka, penine k pokalu priskrbi Franjo.

c. FE28, Izola
Vodja dogodka: Luka Renko. Vodja pripravi in objavi razpis (naslednji torek), predvideni termin 3.10.2020. d. Družabni plov
Milan Grad predlaga, da se zaradi karantene po bivanju na Hrvaškem družabni plov (martinovanje) oz. zaključni plov izvedeta v slovenskem morju oz. ob italijanski obali, odvisno od trenutne situacije.

2. Razno
a. Off-shore jadranje VOR 60 Izola-Palagruža-izola
Člani so podali mnenja glede organizacije off-shore jadranja na VOR 60 z namenom, da v prihodnosti še izboljšamo organizacijo takih dogodkov. Sklep 7.2: Saša zapiše mnenja udeležencev. Franjo dogovori sestanek z organizatorjem Cleansport in posreduje mnenja v duhu konstruktivnega dialoga.

Naslednja 8. seja IO bo 20.10.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
Saša Javorič, sekretarka JKO