ZAPISNIK 2019-10. seje IO JK Odisej

Datum: 17.12.2019, od 18:00 do 19:05 v gostilni Jurman

Prisotni:
IO: Luka Renko, Miro Krajnc, Milan Grad, Nikola Balaban, Andrej Gogala, Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič, Bojan Vnuk, Darja Virant
DO: Lado Brence, Janko Lah
Člana: Ivo Štrubelj, Franjo Antončič

1. Stanje članstva
Do danes so plačane 104 članarine.

2. Izvedeni dogodki
Prednovoletno srečanje [Miro Krajnc, 3. 12. 2019]
Srečanja se je udeležilo 36 članov in prijateljev JKO. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

SJL 2019 [Luka Renko, november in december 2019]
Regat se je udeležila posadka JKO s šestimi osnovnimi člani, občasno sta se pridružila še dva jadralca. Poročilo je objavljeno na spletni strani.

3. Priprave na volilni občni zbor
Poročilo volilne komisije o evidentiranih kandidatih [Lado Brence]
Volilna komisija je zbrala predlagane kandidature za posamezne funkcije ter nato vsakega kandidata vprašala za privolitev.
Lado je predstavil poročilo.

Poročila za leto 2019 [predsedniki odborov, blagajnik]
Poročila morajo biti napisana v začetku januarja, da so objavljena najmanj 30 dni pred OZ.

Izbira predsednika OZ
Luka bo kontaktiral primerne člane (Elvis Štemberger, Samo Roš), ali so pripravljeni predsedovati zboru.

4. Pogovor o okvirnem planu dogodkov za 2020
Zaradi težav pri usklajevanju terminov se izvedba predavanj Jureta Jermana in Igorja Fajdige prestavi v 2020. V napovedniku obeh predavanj bomo podrobneje opisali vsebino, za točnejša pričakovanja udeležencev.

Pogovarjali smo se o dodatnem dogodku (trening regatah), na katerem bi skiperji pridobili dodatne izkušnje na Fareastu R28 za kasnejši udeležbi na regatah.

Dosedanja vloga mentorjev ob včlanitvah novih članov je premalo aktivna. Na naslednjih sejah nadaljujemo pogovor o tej temi.

5. Razno
Ivan postavi na web stran formo za prijavo prijateljev kluba na klubske informacije.


Naslednja seja IO JKO bo predvidoma 21.1. ob 18h v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO