Gradiva za občni zbor 2020

Gradivo za volilni občni zbor JK Odisej:

  1. Letno poročilo o delu kluba za leto 2019
  2. Finančno poročilo za leto 2019
  3. Poročilo disciplinskega odbora za leto 2019
  4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
  5. Predlog novih organov kluba za obdobje 2020-2021
  6. Predlog koledarja aktivnosti za leto 2020
  7. Predlog finančnega načrta za leto 2020

Luka Renko
predsednik JK Odisej