13. regata JK Odisej na J/24 – razpis regate

Izola, sobota 19. marec 2016 (prestavljeno iz 12.3.)

ORGANIZATORJA:

 • Jadralni klub Odisej, Stegne 21, 1000 Ljubljana
 • Cleanport d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola

RAZPIS REGATE

 1. ORGANIZACIJSKI ODBOR

Regato organizira, vodi in daje informacije organizacijski odbor v sestavi: Luka Renko (vodja dogodka) in Matej Rakar (vodja regate).

Organizacijski odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakršnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato skrajša, odloži, razveljavi ali odpove.

 1. PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2013 – 2016, tega razpisa in regatnih navodilih.

 1. PRAVICA UDELEŽBE

Na razpolago je 8 monotip jadrnic J/24. Posadka mora šteti 4 – 5 oseb.

Pravico udeležbe na regati imajo posadke, katerih vodje ekipe (v nadaljevanju: skiperji) so člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino. Skiperji, ki niso člani JK Odisej, se lahko udeleže regate s posadko, če ostanejo proste jadrnice po prijavnem roku, 16.3.2016.

Zaradi omejenega števila jadrnic, se ob večjem številu prijav, upošteva vrstni red prijav in plačil prijavnin.

 1. PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Prijavnico za regato za celotno posadko izpolni skiper z elektronsko prijavo najkasneje do srede 16.3.2016. Skiperji, nečlani JK Odisej, pa lahko prijavijo posadko, če so jadrnice na voljo, do sestanka skiperjev 19.3.2016 ob 9:00.

 1. REGATNA NAVODILA

Na dan regate na SESTANKU SKIPERJEV v prostorih Hangar Bar v marina Izola ob 09:00 uri se bo proučilo regatna navodila in z žrebom dodelilo jadrnice. Vse posadke prosimo, da pridejo do navedene ure, ker bomo v primeru, da bo ob 9:00 uri dober veter, takoj odšli do bark in pričeli s plovi.

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter pogostitvijo, bo potekala praviloma v roku ene ure po predaji vseh jadrnic vodji regate. Zakuska in podelitev nagrad je predvidena v prostorih Hangar Bara.

 1. DOKUMENTI

Skiper jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je skiper brez ustreznih dokumentov, je to razlog za diskvalifikacijo jadrnice.

 1. TEKMOVALNA OPREMA

Organizator zagotavlja jadrnico J24 (s spinakerjem) z veljavnim plovnim dovoljenjem oziroma z vso dokumentacijo v skladu s predpisi.

Takoj po skiperskem sestanku bodo le-ti jadrnice prevzeli in jih pripravili za regato ter morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti reševali z vodjem regate.

Takoj po zaključku regate po vplutju v Marino vsaka posadka preda urejeno jadrnico kakršno je prevzela.

 1. PRIJAVNINA ZA REGATO

Stroški prijave ekipe znašajo 130 € na jadrnico in 20 € na osebo. Člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino prispevajo 10 € po osebi. Spremljevalci, ki se bodo udeležili samo zakuske prispevajo 10 €.

Prijavnina mora biti plačana do srede 16.3.2016 na račun Jadralnega kluba Odisej:

Jadralni klub Odisej
Stegne 21, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 02038-0050281745 pri NLB d.d..

V primeru večjega števila prijav posadk kot je razpoložljivih jadrnic imajo prednost posadke s prej plačano prijavnino.

Prijavnina se bo uporabila za pokrivanje stroškov jadrnic, vodenja regate, pogostitve in nagrade.

 1. ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe oz. skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani organizatorja ne pomeni, da je organizator prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato.

Veliko športnih užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Cleanport.

Ljubljana, 12.2.2016
Organizacijski odbor