ZAPISNIK 2016-3. seje IO JK Odisej

Datum: 9.3.2016, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Indihar Štemberger, M. Grad, Z. Matič;
Opravičila sta se: K. Avsec, D. Volk.

Dnevni red:

1.Pregled članstva
2. Spomladanski dogodki: J24, Otvoritveni plov, Pomladna regata/Ptujčanka, Majski družabni plov
3. Zbiranje idej za nove tipe dogodkov in aktivacijo mlajših članov
4. Razno

 1. Do sedaj je bilo vplačanih 78 članarin.
 2. – J24: prijavljenih je 6 plovil, pokali so že pripravljeni pri L. Renku.
  – Otvoritveni plov: 15 udeležencev bo izplulo iz Zadra, dodatna jadrnica se jim pridruži iz Jezer.
  Sklep 1: IO JKO namenja za vsakega udeleženega člana JKO 5.- € za organizacijo družabnega dela.
  – Pomladna regata – Ptujčanka: iz vrst JKO so se prijavile tri posadke.
  – Majski družabni plov – datum določimo kasneje  – vodja dogodka je Stane Hrvat.
 3. – Spodbujajmo sprotne prispevke na portal Facebook. Predvsem fotografije in prispevke neposredno z dogodkov. S tem bomo skozi ta portal aktivno približali JKO predvsem mlajši generaciji.
  – Preverimo možnost priprave tečaja in izpita za VČ (voditelj čolna).
  M.Indihar poišče gradiva.
  M. Krajnc preveri možnost opravljanja izpita v Ljubljani.
 4. Razno:
  – Naslov kluba JKO ostaja Stegne 21, sekretar Miro je v vložišču uredil posredovanje poštnih pošiljk.
  – Naš predsednik Luka Renko je uredil svojo registracijo kot predsednik JK Odisej na upravni enoti.
  – Prispele so izkaznice za verificirane jadralce pri JZS. So pri sekretarju – Miru Krajncu.
  – Milan Grad poroča, da JKO z revijo Navtika Plus pripravlja slovensko medklubsko prvenstvo na monotipnih potovalnih jadrnicah v oktobru 2016. O podrobnostih in razpisu pa kmalu več.

Četrta seja IO JKO bo v sredo, 06.04.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro