ZAPISNIK 2016-2. seje IO JK Odisej

Datum: 10.2.2016, od 18:00 do 19:45 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni:
IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Indihar Štemberger, D. Volk, M. Grad, K. Avsec, Z. Matič;
NO: J. Lah; D. Virant; DO: L. Brence;
Vabljeni: S. Škrlec, E. Štemberger, Marko Zibelnik, Mina Lunder;

Dnevni red:

 1. Pregled članstva, sprejem novih članov.
 2. Ureditev dokumentacije iz občnega zbora.
 3. Organizacija prihajajočih dogodkov: J/24, Otvoritveni plov, Pomladanska regata-Poetovio Cup
 4. Obravnava pobude Mine Lunder – ČS Dravlje -ambasador zelene Ljubljane – glej priponko.
 5. Dogovor glede komunikacije (spletna stran, e-pošta, Facebook…).
 6. Razno.
 1. Do sedaj je bilo vplačanih 51 članarin.
  Sklep 1: V članstno se sprejme nove člane s člansko številko 470, 471 in 472.
  Miro Krajnc osveži bazo podatkov in jo vstavi na Google Drive.
  20.2.2016 pošlje Miro Krajnc opomnik za plačilo članarine 2016.
 2. Dokumentacija OZ je zbrana, zaključena, poročilo je objavljeno na spletni strani.
  Sklep 2: Predsednik uredi vpis v registru društev pri Upravni enoti Ljubljana. Rok 15. april 2016.
 1. Pregled prihajajočih dogodkov:
  3.a.    13. Regata J24 12.3.2016 je v pripravi, vodja dogodka je Luka Renko.
  Po možnosti pripravimo pred tekmovanjem teoretično izobraževanje za udeležence.
  3.b.   Od 17.3. do 20.3. je v pripravi otvoritveni plov JKO. Vodja dogodka je Milan Grad.
  Podrobnosti objavi L. Renko na spletni strani. Rok 15.2.2016.
  3.c.   22. Spomladanska regata JKO v sklopu regate Ptujčanka: v Biogradu n/m 14.4.-17.4.2016,      vodja dogodka je Boštjan Podobnik, na spletu objavi L. Renko.
  3.d.   20.5. – 22.5.2016 bo majski družabni plov Istra 2016. Vodja dogodka je Stane Hrvat.
 1. S pomočjo Mine Lunder pričnemo priprave na Projekt zelena prestolnica Evrope 2016. ČS Dravlje se skozi društva v tem okviru predstavi kot »Zeleni ambasador«. Glavno dogajanje bo v oktobru.
  Sklep 3: Koordinacijo z strani JKO prevzame Miro Krajnc.
 1. Pregled obstoječe digitalne infrastrukture (dokument na Google Drive) in dogovor glede ustreznih dostopov.
  Luka Renko uredi z prenos domene www.odisej.org na WordPress (letni strošek 13 EUR) z Iztokom Topliškom.
 1. Razno:
  Milan Grad sporoča, da Dejan Ravtar prihaja z idejo po slovenskem medklubskem prvenstvu na potovalnih jadrnicah v času po 15.10.2016

Naslednja seja IO JKO bo v sredo, 02.03.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:   sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro