1. regata celinskih klubov J-24 – razpis JK Odisej je odpovedana

1. regata celinskih klubov J-24 je odpovedana zaradi premajhnega števila prijav

Predvidoma bomo razpis ponovili marca 2016. 

Izola, sobota 17. oktober 2015

ORGANIZATORJA:
          Jadralni klub ODISEJ, Stegne 21, SI-1000 Ljubljana
Cleanport d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola

RAZPIS REGATE

1.      ORGANIZACIJSKI ODBOR

Regato organizira in vodi organizacijski odbor v sestavi: Boštjan Podobnik (vodja dogodka), Matej Rakar  (vodja regate), Miro Krajnc (koordinator dogodka).

Organizacijski odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakršnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato odpove, prestavi ali skrajša.

2.      PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2013 – 2016, tega razpisa in regatnih navodilih.

3.      PRAVICA UDELEŽBE

Na razpolago je 8 monotip jadrnic J24. Posadka mora šteti 4 – 5 oseb. Pravico udeležbe na regati imajo posadke slovenskih celinskih klubov, vsi člani posadke pa morajo biti člani istega kluba. Izbira posadk, ki bodo predstavljale posamezne klube, je prepuščena klubom.

Zaradi omejenega števila jadrnic sme vsak klub v prvem krogu prijaviti po eno posadko. V primeru, da bo na razpolago več jadrnic, kot bo prijav, bodo klubi pozvani k prijavi druge posadke.

Na dogodek so posebej vabljeni tudi navijači, funkcionarji in drugi člani klubov, družinski člani in drugi spremljevalci iz vse Slovenije. Glavni cilj dogodka je, da se srečamo člani klubov, ki delimo podobno jadralsko filozofijo in preživimo prijeten dan skupaj, tako na regatnem polju, kot na kopnem!   

4.      PRIJAVNINA ZA REGATO

Stroški prijave ekipe znašajo 164 € na jadrnico plus 10 € na osebo (člana posadke ali spremljevalca).

Prijavnina mora biti plačana do petka 9.10.2015 na račun Jadralnega kluba Odisej:

Jadralni klub Odisej

Stegne 21, 1000 Ljublajna

TRR: 02038-0050281745 NLB d.d..

Prijavnina se bo uporabila za pokrivanje stroškov jadrnic, vodenja regate in pogostitve. Nagrade – pokale in kolajne pa prispeva JK Odisej.

5.      PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Prijavo na regato, ki bo vsebovala ime kluba, ki ga bo posadka zastopala, število članov posadke ter število spremljevalcev, je potrebno oddati na elektronski naslov [email protected] do petka 2.10. do 23:59 ure. V ponedeljek 5.10. bo organizacijski odbor pošiljateljem poslal odgovor s spiskom prijavljenih klubov in s pozivom na plačilo prijavnine, ki ga bo potrebno opraviti najkasneje do petka 9.10.2015.

6.      RAZPORED TEKMOVANJA

Regata se odvijala v soboto 17.10.2015.

Tokom regate je predvidena izpeljava 4 (štirih) plovov.

Opozorilni signal za prvi plov je predviden ob 10:30.

Opozorilnega signala ne bo več po 16:00.


7.
     
REGATNA NAVODILA IN DODELITEV JADRNIC

Na dan regate na SESTANKU SKIPERJEV v prostorih Hangar Marina v Marina Izola ob 09:00 uri se bo proučilo regatna navodila in z žrebom dodelilo jadrnice. Vse posadke prosimo, da pridejo do navedene ure, ker bomo v primeru, da bo dober veter, čim prej odšli do bark in pričeli s plovi.

 

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter pogostitvijo, bo potekala praviloma v roku ene ure po predaji vseh jadrnic vodji regate. Zakuska in podelitev nagrad bo v prostorih Hangar Marina Bara.

8.      KRAJ PRIREDITVE

Celoten program tekmovanja se bo odvijal v Marini Izola in v akvatoriju pred Izolo.

9.      PROGE IN VETROVNE OMEJITVE

Proga, ki jo bo v posameznem plovu potrebno prejadrati, bo privetrno-zavetrna (palica), skica bo v regatnih navodilih.

Dovoljena povprečna jakost vetra za izvedbo posameznega plova bo med 2 in 21 vozli.

10.  TOČKOVANJE

Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja (JRP dodatek A).

Regata bo veljavna, če bodo izpeljan vsaj en plov. V kolikor bodo izpeljani štirje plovi, se vsaki posadki iz seštevka regate odbije najslabši rezultat.

11.  DOKUMENTI

Skiper jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter dokazilo o članstvu vseh članov njegove posadke v klubu, ki ga posadka zastopa. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je skiper brez ustreznih dokumentov, je to razlog za diskvalifikacijo jadrnice.

12.  TEKMOVALNA OPREMA

Organizator zagotavlja jadrnico J24 (s spinakerjem) z veljavnim plovnim dovoljenjem oziroma z vso dokumentacijo v skladu s predpisi.

Takoj po skiperskem sestanku bodo posadke prevzele jadrnice in jih pripravile za regato ter reševale morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti z vodjem regate Matejem Rakarjem.

Takoj po zaključku regate po vplutju v marino vsaka posadka preda urejeno jadrnico, kakršno je prevzela.

13.  ODKLONITEV ODGOVORNOSTI

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost (Glej JRP pravilo 4). Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe oz. skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato.

Veliko športnih užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Cleanport.
Ljubljana, 17.9.2015
Organizacijski odbor