ZAPISNIK 2014 – 6. seje IO JK Odisej

Datum: 20.08.2014, ob 18:00 do 19:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad  NO:  J. Lah ;  DO:  L. Brence  Ostali prisotni: L. Renko, B Vnuk, S. Hrvat
NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk, M. Dolanc
OPRAVIČILI: D. Volk, D. Virant, B. Podobnik, S. Rebernik

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika seje 2014 – 5., z dne 04.06.2014.
  2. Stanje članstva JKO: 84, od tega verificiranih pri JZS: 12.
  3. Plačila zapadlih dolgov: pokali in ostali dolgovi so redno plačani.
  4. Poročilo o predavanju  VARNO SIDRANJE g. Zupančiča –poročilo zapisal Krajnc, D. Volk ga objavi na spletu.
  5. JESENSKA  JKO REGATA  28.9.14   (Akvatorij, sodnik, rezervacije) – Renko

5.0 Termin za skiperski sestanek:              17.sept.2014 od 17:00 do 20:00  JE POTRJEN  – soba 14, na ČS Dravlje, Miro K

5.1 ureditev registracije regate z Penjalovom – Luka R

5.2 dokončen dogovor z sodnikom – Srečko S, Luka R

5.3 tiskalnik za na regato – Milan G

5.4 dogovor z zaključno fešto v Sukošanu pri Josotu za cca 20-25 EUR – Milan G, Luka R

5.5 regatne številke za na barke – Miro K

5.6 zakuska za nedeljo (pijača, prigrizek) – Janko L

5.7 priprava za moderirano delavnico – Janko L

  1. Piknik, aktivnosti in M12 v Bohinju 30.8.14.  – Milan Grad

7.0 Termin 30.8.2014 M12 ni prost in zato:

7.1 Milan G. predlaga soudeležbo na M12 v Bohinju 06.09.2014, kjer bo četveroboj klubov

Iz JKO se lahko pri tem udeleži 6 tekmovalcev.

  1. Ostalo:  pohodi,  poletna in  družinska jadranje in praktikum:

8.0 Najlepša hvala Zlatku Matiču in Co. za izčrpno in lepo poročilo o »Gojzerjih na Mljetu«

8.1 Lado Brence poročal o uspelem izletu »Na Dobrčo« 19.7., udeležba je bila žal skromna – štirje pohodniki, zato se sprašuje o interesu in smislu tovrstnih aktivnosti.

  1. Prihodnje aktivnosti:

8.0 Lah J. predlaga, da na OŠ Dravlje vzpostavimo stik in tam razširimo interes za naše aktivnosti.

8.1 Spremljajmo spletno stran JZS zaradi aktivnosti in obvez, ki se jim moramo prilagajati.

8.2 Urediti odgovorno osebo JKO na upravnih organih in Ajpes-u.

8.3 V drugi polovici oktobra organizirati predavanje Mitje Zupančiča – Svetilniki Jadrana.

Naslednja redna seja bo predvidoma v sredo 3.9.2014.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik Srečko Škrlec