Razpis 18. SPOMLADANSKE REGATE JK ODISEJ 2012

20. – 22. maj 2012, Lošinj – Rab

 

ORGANIZATOR:    Jadralni klub ODISEJ, Stegne 21, SI-1000 Ljubljana  

ORGANIZACIJSKI IN REGATNI ODBOR

l  vodja dogodka: Milan Grad

l  predsednik JK Odisej: Milan Grad

l  predsednik regatnega odbora JK Odisej: Boštjan Podobnik

 

RAZPIS REGATE

 

 1          PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2009 – 2012 (Regatna pravila).

 2          PRAVICA UDELEŽBE

Pravico udeležbe na 18. spomladanski regati JK Odisej 2012 imajo ekipe, ki se pravočasno prijavijo na prijavnici iz priloge v skladu z razpisom. Organizator lahko naknadno, do zasedbe preostalih kapacitet, sprejme prijavo tudi drugih ekip, ki bi se prijavile na razpis kasneje.

 2.1           DOKUMENTI

Jadrnica mora imeti veljavno plovno dovoljenje oz. vso dokumentacijo skladno z zakoni. Skiper jadrnice mora ob zahtevi predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Eden od članov posadke mora imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS radijsko postajo. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je jadrnica ali posadka brez ustreznih dokumentov je to tehten razlog za protest oz. morebitno diskvalifikacijo.

 2.2           PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Skiperji se prijavijo do ponedeljka 14.5.2012 do 10. ure na e-mail [email protected]

Prijavnica

 3  TEKMOVALNI RAZREDI

Jadra se v tekmovalnih razredih in v generalni razvrstitvi, s handicapom, na serijskih potovalnih jadrnicah. Handicap določi RO in ga predstavi na sestanku skiperjev.

Predvidene skupine jadrnic so naslednje:

Najmanjše število jadrnic v posamezni skupini je osem, razen za skupino Maxi in Zero, kjer je najmanjše število jadrnic tri. Organizator si pridržuje pravico spremembe obstoječih razredov ali spajanje razredov v skupine v kolikor v nekaterih ne bo zadostnega števila jadrnic. Skupine bodo določene po prejemu dokončnih prijav, lahko pa se spremenijo na zahtevo do tri ure pred startom prve regate.

 

 

 4  NAJEMNINA, STARTNINA IN DRUGE PRISTOJBINE

 4.1           NAJEMNINA

Najem bark v lastni režiji ali s pomočjo JKO (kontakt: Milan Grad [email protected] ).

 4.2           STARTNINA

Startnina je 40 EUR na člana posadke, od tega vsak član JK Odisej s plačano letošnjo članarino plača 30 EUR, ker klub prispeva 10 EUR na člana JKO, ki ima plačano letošnjo članarino.

Iz sredstev startnine bodo kriti stroški organizacije, pokalov in medalj in zaključna večerja na Rabu ob končni razglasitvi rezultatov.

Startnino in ostale stroške se bo pobralo na sestanku skiperjev v sredo 16.5.2012 ob 19.00 v Ljubljani (Litijska 51, Hermes SoftLab).

Sestanek skiperjev je obvezen za vse skiperje (v primeru, da je skiper zadržan, je obvezen urediti, da se sestanka udeleži drug član njegove posadke)!

 

 5  PROGRAM  REGATE

Predvideni program  regate

  • 15.5. 2012; torek ob 18:00 uri. Skiperski sestanek v Ljubljani. Sejna soba Comtradea na Litijski. Dokončen dogovor o trasi regatnega polja in lokaciji zaključne večerje. Prijava posadk in plačevanje regatne kotizacije.
  • 19.5. 2012; sobota. Zbiranje flotilje v Malem Lošinju. Druženje in medsebojno spoznavanje udeležencev regate.
  • Nedelja, 20.5.2012: Komunikacija bo potekala na 77 kanalu.
  • Zbor flote ob 10:00 uri na območju starta prvega plova pri otočku Murtar desno pred vhodom v zaliv Malega Lošinja. Start 1. plova predvidoma ob 11:00 uri. Regatno polje je postavljeno skozi Unijski kanal, okoli rta Osor, cilj pred luko Bijar – svetilnik C Bl 3s 6m 4M. Prvi prispeli se postavi pred svetilnik in črta med barko in svetilnikom je cilj. Beleži prihode posameznih bark s časi. Cilj prvega dne je mestece Osor. Najkasneje pred 17:00 uro je potrebno biti pred kanalom za prehod, ko se odpre most. Privez na bojah pred mestecem. Potrebujemo bayboate za transferje na obalo in med barkami.
  • 21.5. 2012; ponedeljek. Zbor flote ob 10:00 uri pred zalivom Kaldonta na otoku Cres. Regatna jadrnica je Sušca, ki se nam pridruži to jutro. Start čim hitreje po prihodu vseh udeležencev. Plovba ob Rtu Suha, rt Sv. Damjan, severno ob otoku Trstenik, severno od Velega Laganja. Cilj v Barbatskem kanalu. Otoček pred mestom Rab levo in Regatno barko desno. Končni cilj drugega dne je mesto Rab.  Privez na operativni obali mesta, komunalni privez.
  • 22.5. 2012; torek. Zbor flote ob 10:00 uri pred zalivom Veli žal na otoku Rab. Cilj pred zalivom Melna na Golem otoku. Ogled Golega in zvečer zaključna večerja v Supetarski dragi. Privez v marini Supetarska draga.
  • 23.5. 2012; sreda. Zjutraj se razidemo vsak proti svojemu končnemu cilju pomladnega plova.

 6  OBVESTILA TEKMOVALCEM

6.1           Uradni kanal regate je VHF 77. Na tem kanalu bodo posredovana sprotna navodila tekmovalcem. Kanal je rezerviran le za uradno komunikacijo. Tekmovalne ekipe naj imajo svoje postaje nastavljene na kanalu VHF 77 vsak dan regate od 9.00 ure do zaključka vseh plovov dneva. Obvezno nastavite jakost oddajanja postaje na LOW!

6.2           Obvestila organizatorja, ki bodo posredovana preko VHF 77 ali na sestankih skiperjev, lahko spremenijo navodila za regato.

 7  TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA

7.1                  Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz Dodatka A Regatnih pravil.

7.2                  Diskvalifikacije se točkujejo s številom prijavljenih jadrnic + 1 točka.

7.3                  Serija bo veljavna, če bo izveden najmanj en plov.

7.4                  Če bodo izpeljani štirje plovi ali več, bo za serijo veljal seštevek točk brez jadrničine najslabše uvrstitve.

7.5                  V kolikor ima več bark enako število točk, imajo boljše uvrstitve prednost. Če tudi to ne določi vrstnega reda, se gleda zadnji veljaven plov.

 

 

 8  NAGRADE

Tri prvouvrščene posadke spomladanske regate prejmejo pokale in medalje.

 9  ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Organizator, Regatni odbor in sodniška služba odklanjajo kakršnokoli odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo ali nezgodo. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato. Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe in skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Veliko športne uspehov in užitkov, ter prijetno druženje vsem udeležencem 17. Spomladanske regate Jadralne kluba Odisej želita

 

 

Ljubljana, 9.5. 2012                                                                                    OO in RO JK Odisej