Poročilo o plesnih tečajih JK Odisej

Ljubljana, 1. oktober – 14. december 2011

V obdobju od 1. oktobra do 14. decembra je potekal začetni in nadaljevalni plesni tečaj. Začetni plesni tečaj ob petkih 8x po dve šolski uri od 19:30 do 21:00. Prav tako je potekal ponedeljkih nadaljevalni plesni tečaj 8x po dve šolski uri od 20:30 do 22:00. Cena tečaja je 80€ po osebi s tem, da imajo člani JK Odisej 50% popust. JK Odisej je priskrbel plesno dvorano.

V začetnem plesnem tečaju je plesalo 5 plesnih parov, polovica so člani JK Odisej. Učijo se osnov plesov po svetovnem plesnem programu.

V nadaljevalnem plesnem tečaju je 8 plesnih parov, velika večina so člani JK Odisej. Učijo se nove figure plesov po svetovnem plesnem programu.

Plesna tečaja smo zaključili 12. Decembra 2011 z vodenim zaključnim plesom pod vodstvom plesnega učitelja.

Pripravil Andrej Krajnc (plesni učitelj)