Zapisnik 11. redne seje Izvršnega in Regatnega odbora Jadralnega kluba Odisej

ki je bila 14.12.2011 od 18:00 do 19:00 v prostorih El-Clasico. Bravničerjeva 13, Ljubljana.

Prisotni: IO:  Janko Lah, Milan Grad, Zlatko Matič, Darja Virant,; RO: Matjaž Zaletel, Samo Rebernik, Bojan Vnuk, Luka Renko; NO: Srečko Škrlec, Branka Vnuk Kecman; DO: Boris Smirnov, Stane Hrvat, Milica Švab;  Ostali: Lado Brence, Miro Kapelj, Andrej Krajnc, Bogomir Krajnc, Valerija Smirnov, Marcel Švab.

Opravičili: IO: Dejan Volk, Boštjan Podobnik, Ostali: Andrej Planinc, Iztok Toplišek.

Dnevni red:

  1. Pregled realiziranih sklepov IO/RO
  2. Priprave na Volilni občni zbor JKO 26. januarja 2012
  3. Razno

Ad 1 Pregled realiziranih sklepov IO/RO

1-a Nosilci naj čim prej izdelajo še poročila za realizirane dogodke: Mini12 praktikum Marinček, Mini12 dvobojevanje Podobnik; 20.monotip regata Renko in Grad ter sklep za  predlog dopolnitev aktov JKO Zaletel.

Ad 2 Priprave na volilni občni zbor JK Odisej

2-a  Organi pripravijo pisna poročila, kandidacijske liste ter dopolnitve aktov kluba pred naslednjo sejo IO/RO, da jih obravnavamo in  sprejmemo potrebne sklepe za delo občnega zbora ter jih objavimo na spletni strani vsaj do 16.1.2012.

Ad 3 Razno

3-a Zaradi velikega interesa za najem jadrnic v naslednjem letu, Grad takoj pisno povabi člane, da si čim prej rezervirajo jadrnico Bavaria 32 za 21. klubsko monotip regato med 22.in 25.9.2012 pred Sukošanom.

3-b Naslednja 1. seja IO in RO v letu 2012 bo v sredo 11.1.2012 ob 18:00 v Comtrade. Obravnavali bomo gradiva in sprejeli predloge za delo volilnega Občnega zbora JKO.

Zapisal: Janko Lah