JKO skiperski seminar – začetno-nadaljevalni (14.5. do 17.5.2022) – POROČILO

V začetku maja smo se udeležili začetno-nadaljevalnega seminarja, ki ga organizira JKO.

V POROČILU si preberite. kako smo se imeli, nekaj utrinko v pa tudi v ALBUMU slik.

Tematika tečaja je zajemala dva sklopa in sicer:

Začetni: izbrana poglavja iz teorije s praktičnimi primeri

Plovilo / Jadranje / Varnost / Motor / Elektrika / Plovba /Pomorska pravila / Navigacija / Vrvi in vozli

CILJ: obnova teoretičnih znanj iz izpita za voditelja čolna

Osnovni: izbrana poglavja od teorije v prakso

Varnost / Oprema / Predpisi / Vreme in vetrovi na Jadranu / Vozli / Ravnanje z jadrnico / Ekipa / Najem / Priprava na plovbo / Izplutje – Pristajanje / Sidranje / Osnovno trimanje jader, krajšave / Varnost na plovilu / Nevarnosti in klic v sili / Vodenje barke brez krmila Reševanje, MOB CILJ: samostojno upravljanje in najem barke

27. JKO Pomladanska trening regata 2022 – RAZPIS

V okviru letošnje JKO Pomladanske trening regate bomo v akvatoriju pred Jezeri, Murter v prvih dveh dneh regate z jadrnicami First 35 izvedli kratke tehnične trening plove, ki jih bomo tekom dneva in zvečer analizirali skupaj z vodjo regate – trenerjem Stjepanom Vitaljićem. Tretji dan bo namenjen enemu ali več navigacijskim plovom v lastni izvedbi kluba. Čeprav bo fokus dogodka na pridobivanju novih jadralskih znanj in nadgradnji nivoja regatno-jadralskega znanja v klubu, bomo rezultate vseh plovov tudi beležili in tako prišli do skupne razvrstitve v sklopu klubske trening regate.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 28.02.2022 Na voljo je 10 jadrnic. Skiperji, prosimo za čimprejšnjo rezervacijo jadrnic – kdor prvi rezervira in plača kavcijo, si zagotovi udeležbo za svojo ekipo, do zapolnitve kvote 10 jadrnic:

Avtor slik: Alternautika, Jezera

ZAPISNIK 2022 – 1. seja JK Odisej

Datum: 11.01.2022, od 18:00 do 19:00 – Google Meet
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
DO: Zlatko Matić
NO: Bojan Vnuk, Ivo Štrubelj
Člani: Elvis Štemberger

 1. Stanje članstva
  Klub ima trenutno 106 članov (nekateri so vplačali v zadnjem kvartalu). V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 
 2. Pretekli dogodki
  Za vse pretekle dogodke so Poročila objavljena na JKO spletni strani, ažurirana je evidenca udeležbe članov JKO na dogodkih.
 3. Prihodnji dogodki
  a. Pomladanska regata: 
  Predlog Boštjana trening regate s Stipetom Vitaljićem sprejet. Boštjan pošlje odgovor Konjičanom glede deljenja jadrnic (odločili smo se za First 35 v Jezerih). Boštjan in Saša pripravita predlog razpisa in prijavnice, da se čimprej rezervirajo jadrnice (ponudba Z Vetrom – Alternautika).

  b. Eno-dnevne regate v Izoli: 
  Franjo pridobi ponudbo Batana Sailing za Salone 38, Elan 210 za eno-dnevno regatiranje v Izoli.
 4. Občni zbor
  Objava vabila potrebna 30 dni pred občnim zborom, najkasneje 16.1. Luka posreduje Poročilo članom IO in NO v pregled, nato objavi vabilo na Občni zbor na spletni strani, skupaj z gradivi (JKO Poročilo o delu, Finančno poročilo). Volilna komisija pripravi poročilo o postopku in predlog organov v novem obdobju. Luka pridobi še Poročilo DO in NO ter ju objavi na spletni strani.

  Dnevni red: Luka pripravil predlog dnevnega reda OZ. Po uradnem delu bo predstavitev JKO jadranja v Grčiji (Boštjan, Saša preverita – predstavi eden od udeležencev).
 5. Razno
  a. Verifikacije JZS:
  Saša pripravi seznam verificiranih jadralcev JZS za 2022 in posreduje na JZS.
  b. Klubski brezrokavniki: če kaj ostane, damo novim članom. Franjo-Saša pripravita poziv za plačila dodatnih naročil.
  c. Gradivo JKO: Bojan Vnuk našel 2 fascikla gradiv JKO . Prinese Saši, skupaj pregledajo Saša, Luka, Franjo, arhivsko gradivo predajo v klubsko sobo (ČSD).
  c. Članstvo JKO 2022: Luka pošlje obvestilo članom za plačilo članarine 2022 (mail-merge).

ZAPISNIK 2021 – 10. seje JK Odisej

Datum: 21.12.2021, od 18:00 do 19:00  – Rečni pirati (Ljubljanica)
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
DO: Zlatko Matić (GSM)
NO: Milan Grad
Člani: Elvis Štemberger, Marko Kočila

 1. Stanje članstva
  Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 
 2. Pretekli dogodki
  a. Seminar na temo jadralskih pravil preko zooma – Andraž Koželj
  Seminar odlično uspel, predelali konkretne situacije, 3h, 32+ udeležencev. Boštjan pripravi poročilo za objavo na spletni strani. 

  b. Otvoritveni plov, Družabni plov
  Milan posreduje seznam udeležencev – članov JKO za točkovanje (Saša pošlje osnutek, pripravljen s Franjom, v pomoč) in poročilo Družabni plov za objavo na spletni strani.
  Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO in spletno stran (poročila).
 1. Prihajajoči dogodki
  a. Pomladanska regata: 
  Realna opcija je, da se dogovorimo s Konjičani glede deljenja bark in naredimo svojo regato. Saša je preverila možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale), dogovarjajo se s Konjičani glede skupnega najema bark (del tedna).
  Boštjan in Elvis preverita s Konjičani možnost najema bark (del tedna prej ali po Konjičanki; njihov razpis bo zunaj predvidoma do konca tega tedna). Luka preveri isto možnost s Ptujčani. 

  b. Regatna pravila: zaradi dobre udeležbe in odziva planiramo naslednje predavanje z Andražem marca – aprila naslednje leto. Boštjan pripravi seznam vprašanj/situacij.

  c. Prva pomoč: Saša dogovori termin, takoj ko bo možno druženje v živo. 
 1. Občni zbor (OZ)

Sklep 10.1: Občni zbor bo 17.02.2022 ob 17:30, lokacija dogovorjena naknadno (ČSD ali virtualno). 

Sklep 10.2: Kandidati za delovno predsedstvo OZ: Elvis Štemberger, Ivo Štrubelj, Andrej Gogala. Luka s kandidati OZ preveri glede njihove kanditature.    

Do naslednje seje IO Luka pozove vse predsednike organov kluba in blagajnika, da pripravijo Poročila. Rok: 11.1. Za poročia organov, 18.1. za poročilo NO. 

 1. Razno
  a. Koledar JKO:
  Zlatko Matić je pripravil koledar JKO. Luka predlaga, da koledarja ne tiskamo, ampak ga članom posredujemo v pdf obliki pole novoletne čestitke. 

  b. Anketa za člane:
  Nikola in Saša sta pripravila anketo. Razdelita v dva dela (ocena preteklih dogodkov, predlogi za naprej) in jo finalizirata, pošljemo članom JK Odisej v začetku januarja 2022, poleg povezav do poročil o preteklih dogodkih.

Naslednja 11. seja bo 11.01.2022, lokacija sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO

ZAPISNIK 2021 – 9. seje JK Odisej

Datum: 19.11.2021, od 18:00 do 19:00 preko video konference
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Samo Roš
DO: Zlatko Matić
NO: Ivo Štrubelj

 1. Stanje članstva

Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 

 1. Pretekli dogodki

a.) 29. regata za prehodni pokal in memorial Srečka Škrleca
Luka je pripravil in objavil končno poročilo na spletni strani.

b.) Gustozi Đir
Zlatko bo pripravil poročilo za spletno stran in posredoval seznam udeležencev, potreben za točkovanje.

c.) Družabni plov Baška Voda
Luka dogovori z Milanom, da čimprej pripravi poročilo in seznam udeležencev za Družabni plov, potreben za točkovanje, ter seznam udeležencev za letošnji Otvoritveni plov.
Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO.

 1. Prihajajoči dogodki

a.) Zaključni plov v novembru
Odpovedan zaradi trenutne situacije Covid-19, Saša ažurira koledar.

b.) Fareast regata
Do petka bo odgovor, flote najverjetneje ne bo. Če ne bo rešitve, bomo preverili opcije pri Batana Navtik (Elan 210, 10 bark). Luka uredi z Orlom glede povračitve stroškov za klubski vavčer. 

c.) Seminar na temo jadralskih pravil (zoom)
V teku usklajevanje termina s predavateljem Andražem Koželjem, Boštjan pripravi vabilo za člane.

d.) Pomladanska regata
Luka je posredoval informacijo, da bo naslednja Ptujčanka jubilejna, še bolj usmerjena v druženje. Predlog članov je, da za pomladansko regato poiščemo bolj športne barke. Boštjan ponovno pozove-preveri možnost, da se pridružimo Konjičanki. Saša do naslednje seje preveri možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale).

e.) Prednovoletno srečanje
Formalno odpovemo. 

 1. Razno

a.) Darilo za člane
Luka pozove člasne, ki še niso prevzeli brezrokavnikov, da to uredijo do konca tega tedna in posreduje možne termine (Luka, Samo).

b.) Volitve
Sklep objavljen, zbirajo se predlogi za organe kluba. Tematika bo obdelana na naslednjem sestanku.

c.) Anketa za člane
Nikola in Saša pripravita anketo, ki jo pošljemo članom JK Odisej.

d.) Članske izkaznice, izkaznice JZS
Luka razdelil izkaznice novim članom na Jesenski regati. JZS izkaznic za letos nismo prejeli, Saša je uredila, da imajo vsi člani, ki so plačali, aktivni status na seznamu JZS verificiranih jadralcev.

e.) Jesenska regata (30. jubilejna)
Luka je povabil Geni Škrlec, da bi na jesenski regati ona podelila pokal za Srečotov memorial. Saša do takrat pripravi spletno stran v spomin Šrečotu. Luka predlaga, da organiziramo jubilejne spominske majice za udeležence. 

Naslednja 10. seja bo 21.12.2021, lokacija bo sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO

5. Regata MINI-12, 28. avgust 2021 – RAZPIS & POROČILO

Regata je odlično uspela, naš najmlajši član je pripravil zanimivo poročilo,. Preberite in poglejte si, kako smo se imeli – in se kmalu spet vidimo na naslednji regati 🙂

Poročilo z regate

Utrinki z regate

Borba 🙂

V soboto, 28. avgusta vas vabimo na 5. klubsko regato Mini-12 v Kočevju. Vabljeni!

RAZPIS

Preberite Razpis regate in se čimprej prijavite!

Prijave lahko oddate preko elektronske prijavnice.

ZAPISNIK 2021-7. seje IO JK Odisej

Datum: 18.08.2021, od 19:00 do 20:00 gostišče Livada
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Saša Javorič 
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk
DO: Zlatko Matić, Lado Brence, Stane Hrvat
Član:  Igor Fajdiga

1. Stanje članstva
Do danes imamo vplačanih 86 članarin. 

Prejeli smo dve pristopni izjavi novih članov.

Sklep 7.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo nova člana s člansko številko 536 in 537.

2. Pretekli dogodki

Vsa poročila o preteklih dogodkih so objavljena na spletni strani: Otvoritveni plov, Skiperski seminar, JKO jadranje v Grčiji. Saša/Luka pošlje informacijo članom o poročilih pred septemberskimi dogodki.

Sklep 7.2: Saša in Luka na podlagi zadnjega seznama članstva pripravita preglednico za točkovanje. 

3. Prihodnji dogodki 

a.) Mini 12

Regata bo izvedena v soboto, 28.8. Vodja dogodka Franjo in Boštjan pripravita razpis. 

b.) Prehodni pokal JKO

Regata je planirana med 25. – 28.9. Trenutno planiranih 12 bark + sodniška + 2 LPKF

Okvirni dogovori:

 • Sodniška barka – skiper Bojan Vnuk (potrjeno)
 • Sodnik: Penjalov (potrjeno)
 • Ruta:
  • sobota 25.9.: pršut plov – pred Hramino
  • nedelja 26.9.: Hramina – Kaprije
  • ponedeljek 27.9.: Kaprije – Jezera/Kaprije
  • torek, 28.9.: Jezera – Žminjak
 • Pršut: na pomolu v marini – organizacija Bojan Vnuk / Zlatko Matić 
 • Spoznavna večerja?, nedelja 26.9.: Kaprije, Antonio/Konoba Kunjka
 • Zaključna večerja, torek 28.9.: Žminjak (29 EUR – rezervirano)

Bojan Vnuk preveri možnost večerje Kaprije, Konoba Kunjka. Saša preda novo klubsko bojo (iz skiperskega seminarja) Bojanu. Luka in Zlatko se dogovorita z Mirom Kapelo za prevzem pokalov Srečota – za potrebe Šrečkotovega memoriala.  

c.) FE regata

Flota še vedno ni na voljo. Franjo posreduje informacijo o nakazilih vplačil vavčerjev (FE, VOR 60), Luka preveri glede opcije kompenzacije oz. vračila plačila. 

d.) Predavanje – prva pomoč

Saša preveri, ali je možna izvedba v začetku septembra nekje na prostem.

Saša ažurira Koledar dogodkov JKO. 

4. Razno 

a.) Darilo za člane

Brezrokavniki – Zlatko obvestil, da dobava (cena: 11 €) ne bo možna pred februarjem 2022. Lado preveri s šiviljo glede cene 140 kosov) z vzorčnim kosom in posreduje povratne informacije Zlatku, da se odločimo glede naročila do naslednjega sestanka in obvestimo člane. 

b.) Jesensko druženje

Milan je obvestil, da planira med 16. in 19.10. izvesti osebni družabni plov (Baška voda – Korčula – Pelješac). Zlatko mu predlaga, da se pridruži Gustozi điru, ki je planiran teden prej, med 12.in 16.10.2021. 

c.) Članske izkaznice, skiperske zastavice JKO

Saša posreduje seznam novih članov za tiskanje članskih izkaznic Bojanu Vnuku. 

Na naslednjem sestanku IO uredimo glede prevzema JKO zastav za nove skiperje. 

Naslednja 8. seja bo 21.09.2021, predvidoma v ČSD.

Saša Javorič, sekretarka JKO

JKO – jadranje v Jonskem morju 2021

Drugo polovico julija se je 11 članov JKO z družinami in prijatelji skupaj odpravilo jadrat v Grčijo, raziskovat grške otoke Jonskega morja. Tri posadke so v tednu med 17.7. in 24.7. naredile prelepo jadralsko ruto iz Lefkasa na Lefkadi, mimo Meganissija, med Kefalonijo in Itako do severnega dela Zakyntosa in nazaj preko Itake, Atokosa, Kalamosa, Kastosa, ob celini nazaj po kanalu do matične marine Lefkas.

Iztok je pripravil izčrpno in zelo zanimivo poročilo o dogodku, ki verjamem, da bo marsikoga spodbudilo k odločitvi glede jadranja v Jonskem morju. V poročilu so zbrane tudi koristne praktične informacije za tiste, ki bi se v prihodnje odpravili na to pot.

V ladijskem dnevniku barke Morning Star pa si lahko preberete, kako so našo avanturo doživeli mladinci iz Štefanove posadke.