ZAPISNIK 2021 – 10. seje JK Odisej

Datum: 21.12.2021, od 18:00 do 19:00  – Rečni pirati (Ljubljanica)
Prisotni:
IO: Luka Renko, Franjo Antončič, Saša Javorič, Andrej Gogala, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
DO: Zlatko Matić (GSM)
NO: Milan Grad
Člani: Elvis Štemberger, Marko Kočila

 1. Stanje članstva
  Klub ima trenutno 103 člane. V času volilnega obdobja skladno s pravili kluba do Občnega zbora ne sprejemamo novih članov. 
 2. Pretekli dogodki
  a. Seminar na temo jadralskih pravil preko zooma – Andraž Koželj
  Seminar odlično uspel, predelali konkretne situacije, 3h, 32+ udeležencev. Boštjan pripravi poročilo za objavo na spletni strani. 

  b. Otvoritveni plov, Družabni plov
  Milan posreduje seznam udeležencev – članov JKO za točkovanje (Saša pošlje osnutek, pripravljen s Franjom, v pomoč) in poročilo Družabni plov za objavo na spletni strani.
  Ko pridobimo vse podatke, Saša ažurira seznam udeležbe na dogodkih JKO in spletno stran (poročila).
 1. Prihajajoči dogodki
  a. Pomladanska regata: 
  Realna opcija je, da se dogovorimo s Konjičani glede deljenja bark in naredimo svojo regato. Saša je preverila možnost, da se pridružimo Ravbarci (Domžale), dogovarjajo se s Konjičani glede skupnega najema bark (del tedna).
  Boštjan in Elvis preverita s Konjičani možnost najema bark (del tedna prej ali po Konjičanki; njihov razpis bo zunaj predvidoma do konca tega tedna). Luka preveri isto možnost s Ptujčani. 

  b. Regatna pravila: zaradi dobre udeležbe in odziva planiramo naslednje predavanje z Andražem marca – aprila naslednje leto. Boštjan pripravi seznam vprašanj/situacij.

  c. Prva pomoč: Saša dogovori termin, takoj ko bo možno druženje v živo. 
 1. Občni zbor (OZ)

Sklep 10.1: Občni zbor bo 17.02.2022 ob 17:30, lokacija dogovorjena naknadno (ČSD ali virtualno). 

Sklep 10.2: Kandidati za delovno predsedstvo OZ: Elvis Štemberger, Ivo Štrubelj, Andrej Gogala. Luka s kandidati OZ preveri glede njihove kanditature.    

Do naslednje seje IO Luka pozove vse predsednike organov kluba in blagajnika, da pripravijo Poročila. Rok: 11.1. Za poročia organov, 18.1. za poročilo NO. 

 1. Razno
  a. Koledar JKO:
  Zlatko Matić je pripravil koledar JKO. Luka predlaga, da koledarja ne tiskamo, ampak ga članom posredujemo v pdf obliki pole novoletne čestitke. 

  b. Anketa za člane:
  Nikola in Saša sta pripravila anketo. Razdelita v dva dela (ocena preteklih dogodkov, predlogi za naprej) in jo finalizirata, pošljemo članom JK Odisej v začetku januarja 2022, poleg povezav do poročil o preteklih dogodkih.

Naslednja 11. seja bo 11.01.2022, lokacija sporočena naknadno.

Saša Javorič, sekretarka JKO