ZAPISNIK 2021-2. seje IO JK Odisej

Datum: 09.02.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Samo Roš, Andrej Gogala
DO: Ivo Štrubelj
NS: Milan Grad

Dnevni red:

  1. Stanje članstva
  2. Pretekli / Prihajajoči dogodki
  3. Občni zbor 2021
  4. Razno

Ad 1. Stanje članstva
Prejeli smo nove pristopne izjave (spletna stran).

Sklep 2.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

Marko Šircelj, članska številka 526, mentorja: Aleš Veber, Milan Grad

Leon Perko, članska številka 527, mentorja: Roman Čemažar, Boštjan Podobnik

Karl Jerman, članska številka 528, mentorja: Milan Grad, Marko Pleteršek

Polona Krašovec, članska številka 529, mentorja: Marko Pleteršek, Milan Grad

Ad 2. Pretekli / Prihajajoči dogodki

Boštjan Podobnik in Franjo Antončič sta pripravila skupen razpis za sklop treh virtualnih regat jan-mar 2021.

Ad 3. Občni zbor

Datum za Občni zbor je 16.2.2021, OZ se izvede na daljavo, preko videokonference (Zoom). Gradiva so potrjena, po objavi Saša posreduje obvestilo vsem članom s podatki za prijavo v videokonferenco, skupaj z navodili za udeležbo in glasovanje preko Zoom Pools.

Po zaključku uradnega dela sledi predstavitev Offshore jadranja VOR 60  Izola – Palagruža (koordiniranje Saša, Franjo). 

Poročilo o delu JKO je Luka do 31.1. posredoval na JZS.

Ad 4. Razno

a. Seminar za skiperje

Saša je v sodelovanju z Milanom Gradom in Markom Kočilo pripravila seminar za mlade skiperje. Predlog predstavi na OZ.

b.) JKO – jadranje v Grčiji

Boštjan Podobnik je pripravil predlog jadranja v Grčiji. Predlog predstavi na OZ.

Naslednja 3. seja bo 16.3.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO