Gradiva za občni zbor 2021

Gradivo za volilni občni zbor JK Odisej:

  1. Letno poročilo o delu kluba za leto 2020
  2. Finančno poročilo za leto 2020
  3. Poročilo disciplinskega odbora za leto 2020
  4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
  5. Predlog koledarja aktivnosti za leto 2021
  6. Predlog finančnega načrta za leto 2021

Luka Renko
predsednik JK Odisej