ZAPISNIK 2019-5. seje IO JK Odisej

Datum: 21.5.2019, od 18:00 do 18:50 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko (telefonsko), Miro Krajnc, Andrej Gogala, Nikola Balaban, Dejan Volk (telefonsko), Ivan Žilič
NO: Zlatko Matič
DO: Lado Brence

1. Pregled članstva
Do danes je plačanih 98 članarin.

Sklep: V članstvo se sprejmeta nova člana s člansko številko 505 in 506.

2. Izvedeni dogodki
Zajadraj z nami – predavanje [Luka Renko, 14.5., Ljubljana]
Predavanja se je udeležilo približno 20 tečajnikov. Naslednje leto bo vsebina manj teoretična in z več praktičnimi primeri.

Dan ČS Dravlje [Lado Brence, 17.5., Ljubljana]
Poročilo je objavljeno na spletni strani.
Radi sodelujemo na takšnih dogodkih, kot člani skupnosti.

3. Prihajajoči dogodki
Družabni plov Istra-Kvarner [Stane Hrvat, 23.-26.5.]
Jadranja se bosta udeležili dve posadki.

Zajadraj z nami – J/24 [Nikola Balaban, 26.5., Izola]
S tečajniki je zapolnjenih 5 bark.

Zajadraj z nami – Mini 12 [Andrej Gogala, 1.6., Kočevje]
Trenutno je 9 prijavljenih udeležencev.
Pri izvedbi bosta pomagala Štefan Žuna in Franjo Antončič.

Regata Mini 12 [Franjo Antončič, 8.6., Kočevje]
Trenutno so prijavljeni trije tekmovalci.
Luka bo naročil pokale za to in hkrati tudi za jesensko regato.

4. Regata za prehodni pokal
Trenutno je prijavljenih 12 posadk v monotipu. Dodatne so še sodniška barka in dve turistični jadrnici (LKPF). V open razredu zaenkrat ni prijav – kandidati ?

Dejan Volk je dobil ponudbo za večerjo v Tkonu. V prihodnjih dneh pričakuje še informacijo o privezih.

Zlatko Matič je pridobil menije za zaključno večerjo v Hramini. Pričakuje le še vegi ponudbo.

Luka Renko bo poklical sodnika Penjalova.

5. Razno
Predavanje Polarni diagrami [Dejan Presen, 28.5. ob 17:30 v mali dvorani ČS Dravlje]
Dejan Presen bo predaval o načinu nastanka in uporabi podatkov iz polarnih diagramov.

Študentsko jadranje
Potekala je krajša diskusija o organizaciji dogodkov za namenom širitve kroga jadralcev. Ena od možnosti bi bila izvedba dogodka za ciljno skupino študentov. Pri morebitnih dogodkih namenjenih mlajši populaciji (osnovnošolci, dijaki) pa bi morali vključiti tudi starše/skrbnike teh mladoletnikov.


Šesta seja 2019 – IO JKO bo predvidoma v torek, 18.6. ob 18:00 v ČS Dravlje.

Ivan Žilič, sekretar JKO